• Obniżka
STARZENIE SIĘ, 
STAROŚĆ I UMIERANIE OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ

STARZENIE SIĘ, STAROŚĆ I UMIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ISBN: 978-83-8095-725-1
40,00 zł
38,00 zł Oszczędzasz: 2,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

PREMIERA 2019

Starość jest fazą życia najbardziej zróżnicowaną, stąd próby ujęcia jej w ramy definicyjne mogą prowadzić do jedynie umownego nakreślenia granic...

Wersja książki
Ilość

Celem tego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zobrazowanie najważniejszych tendencji związanych ze starzeniem się i starością osób z niepełnosprawnością intelektualną, uporządkowanie zgromadzonej dotychczas wiedzy i wskazanie na obszary wymagające pogłębiania. W poszczególnych rozdziałach książki odniesiono się do różnych aspektów starzenia się i starości; za zasadne przyjęto oddzielne omówienie aspektu biologicznego oraz psychospołecznego.

W rozdziale pierwszym opisano kwestie dotyczące długości życia przedstawicieli populacji niepełnosprawnych intelektualnie oraz jej determinanty, jak również wybrane, najczęściej obserwowane w starszym wieku, problemy zdrowotne występujące w sferze fizycznej (m.in. cukrzyca, zaburzenia układu krążenia, nowotwory) i psychicznej (np. demencja). Odniesiono się do zmian zachodzących w sprawnościach poznawczych, osobowości i temperamencie jednostek z niepełnosprawnością intelektualną. Przeanalizowano zachowania zdrowotne oraz ich środowiskowe i osobiste uwarunkowania. Podkreślono problem wielorakiej dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej.

W rozdziale drugim przedstawiono problematykę doświadczania starzenia się i starości, w tym postawy osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec tej fazy życia – obserwowanej u innych oraz przeżywanej, potrzeby psychospołeczne osób starszych ze wskazaniem na uwarunkowania ich zaspokajania, pozytywne tendencje obrazujące swoisty rozkwit (wzrost) u osób niepełnosprawnych intelektualnie osiągających wiek starszy. Podkreślono rolę życiowych doświadczeń w budowaniu tożsamości oraz zachowaniu integralności osobowej.

Rozdział trzeci dotyczy opieki rodzinnej. Pokazano w nim doświadczenia rodziców dziecka niepełnosprawnego, ich dynamikę i wielowymiarowość, a także relacyjność opieki, wyrażającą się w odwzajemnianiu pomocy i wsparcia ze strony dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. Omówiono problemy, jakie towarzyszą rodzinom w projektowaniu zabezpieczenia przyszłości dorosłej czy starszej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przeanalizowano zagadnienie relacji rodzeństwa pełno- i niepełnosprawnego intelektualnie, ich charakter oraz znaczenie, a także kwestię przejmowania opieki przez pełnosprawnych braci i pełnosprawne siostry.

W rozdziale czwartym omówiono postawy osób niepełnosprawnych intelektualnie wobec śmierci, ich doświadczenia z nią związane i sposoby przeżywania żałoby. Opisano problemy, jakich doświadczają w sytuacji własnej choroby, w tym terminalnej. Zwrócono uwagę na trudne aspekty opieki oraz zagadnienia moralno-etyczne dotyczące postępowania u schyłku życia. Przeanalizowano wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w przeżywaniu choroby i śmierci oraz możliwości jego udzielania.

Książka może zainteresować wielu odbiorców problematyką starości osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności badawczej w tym obszarze. Jest skierowana do pedagogów oraz pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów i przedstawicieli nauk medycznych, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie lub będą zainteresowani jego eksploracją w ramach własnych badań.

294 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka
Rozmiar
B5 (160x235)

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-725-1

Monika Parchomiuk

Prof. nadzw. UMCS, zatrudniona w Zakładzie Socjopedagogiki Specjalnej w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, zagadnienia ich seksualności oraz zdrowia reprodukcyjnego. Autorka monografii i artykułów poświęconych tej problematyce.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Monika Parchomiuk

ISBN druk

978-83-8095-725-1

ISBN e-book

978-83-8095-793-0

Objętość

362 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp       

Rozdział 1. Zdrowie starzejących się i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Kryteria starzenia się i starości       
2. Problemy zdrowotne osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną       
3. Jakość zaspokajania potrzeb zdrowotnych dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną  


Rozdział 2. Doświadczanie starzenia się i starości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

1. Subiektywny obraz starzenia się i starości      
2. Potrzeby psychospołeczne osób starszych z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwości ich zaspokajania   


Rozdział 3. Środowisko rodzinne osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną

1. Doświadczenia starzejących się rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną 
2. Opieka pozarodzicielska – problemy planowania i organizacji    
3. Rodzeństwo w procesie starzenia się osoby niepełnosprawnej intelektualnie   


Rozdział 4. Doświadczanie śmierci przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

1. Emocjonalny, poznawczy i behawioralny wymiar straty związanej ze śmiercią      
2. Doświadczanie choroby, umieranie i śmierć    
3. Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do śmierci    


Podsumowanie i dyskusja analizowanych wyników badań   

Zakończenie    

Literatura  

Spis tabel  

Aneks      
Zestawienie badań wykorzystanych w rozdziale pierwszym (układ chronologiczny)   
Zestawienie badań wykorzystanych w rozdziale drugim (układ chronologiczny)    
Zestawienie badań wykorzystanych w rozdziale trzecim (układ chronologiczny)   
Zestawienie badań wykorzystanych w rozdziale czwartym (układ chronologiczny)

Monografia autorstwa Moniki Parchomiuk jest propozycją interesującą i aktualną zarówno ze względu na podjętą tematykę […], jak i dokonaną metaanalizę badań ilościowych oraz jakościowych, głównie z kręgu anglojęzycznego […]. Jest to lektura potrzebna, mogąca na gruncie polskim stanowić podstawę do poszukiwań rozwiązań praktycznych potrzebnych w sferze wspierania ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w starzeniu się i starości czy projektowania badań własnych, pozwalających lepiej eksplorować istotne poznawczo i praktycznie zagadnienia omówione przez Autorkę. Książka stanowi wartościową pozycję we współczesnej pedagogice specjalnej, napisana jest piękną polszczyzną oraz wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Żyty, prof. UWM


Celem tego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zobrazowanie najważniejszych tendencji związanych ze starzeniem się i starością osób z niepełnosprawnością intelektualną, uporządkowanie zgromadzonej dotychczas wiedzy i wskazanie na obszary wymagające pogłębiania. W poszczególnych rozdziałach książki odniesiono się do różnych aspektów starzenia się i starości; za zasadne przyjęto oddzielne omówienie aspektu biologicznego oraz psychospołecznego. […] Książka może zainteresować wielu odbiorców problematyką starości osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności badawczej w tym obszarze. Jest skierowana do pedagogów oraz pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów i przedstawicieli nauk medycznych, którzy zechcą pogłębić swoją wiedzę w przedmiotowym zakresie lub będą zainteresowani jego eksploracją w ramach własnych badań.

Fragment Wstępu

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło