Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych

Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych

Podtytuł: Studium empiryczne
ISBN: 978-83-7587-712-0
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników.

Wersja książki
Ilość

Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników.

„W myśl obecnie obowiązującej polityki społecznej osoby z niepełnosprawnością nie tylko mogą, ale są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw” – pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości.

Autorka rozważa poszczególne elementy składające się jakość życia i udział i ich wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Głównym z nich jest edukacja, czyli „jeden, z pierwszych obszarów, w których może dojść do zniesienia barier różnicujących pozycję osoby w grupie, a tym samym dać wszystkim równe szanse dostępu”. Publikacja jest próba dopełnienia twierdzenia o niezwykle istotnej wadze prawidłowego diagnozowania rezultatów działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnością.

Studium empiryczne
199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-712-0

Jachimczak Beata

adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagog w zakresie nauczania początkowego.

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej, pedagogiki wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowanie do pracy w zakresie: Wychowania i nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazjum; oraz Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki.

Przez trzynaście lat nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 111 z oddziałami integracyjnymi w Łodzi. Autorka opracowania i realizatorka programu innowacyjnego dla integracyjnych klas I-III.

Założyciel oraz wieloletni członek zarządu Fundacji Pomocy Rodzinie OPOKA w Łodzi Ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (powołany do pracy w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jachimczak Beata

ISBN druk

978-83-7587-712-0

ISBN e-book

978-83-7587-712-0

Objętość

242 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział 1

Uwarunkowania sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych społeczeństwie i gospodarce wolnego rynku

1.1. Praca w perspektywie zmian społecznych i cywilizacyjnych

1.2. Istota niepełnosprawności – implikacje dla zatrudnienia i pracy zawodowej

Rozdział 2

Niepełnosprawni na rynku pracy – idee i konfrontacja z rzeczywistością

2.1. Niepełnosprawny w sytuacji pracy – nadzieje, możliwości i oczekiwania

2.2. Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych – współczesna perspektywa

2.3. Praca z perspektywy niepełnosprawnego pracownika

2.4. Praca niepełnosprawnych – perspektywa pracodawcy

Rozdział 3

Rehabilitacja jako podstawa nabywania kompetencji zawodowych

3.1. Rehabilitacja w ujęciu normalizacyjnym

3.2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – działania rzeczywiste i deklarowane

3.3. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – deklarowane i rzeczywiste ramy wsparcia

Rozdział 4

Edukacja niepełnosprawnych w perspektywie możliwości podjęcia pracy

4.1. Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej i zasadniczej szkoły zawodowej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

4.2. Niepełnosprawność a wyższe wykształcenie

Rozdział 5

Założenia metodologiczne badań własnych nad edukacyjnymi uwarunkowaniami startu i aktywności zawodowej

młodych osób niepełnosprawnych

5.1. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego

5.2. Co, dlaczego i jak było badane

5.3. Pytania problemowe

5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

5.5. Charakterystyka badanej grupy i zasady doboru próby

Rozdział 6

Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących edukację na etapie szkoły zawodowej. Relacja z badań własnych

6.1. Poziom podstawowych kompetencji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych

6.1.1. Analiza wariancji dla wyników testu kompetencyjnego w grupach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych

6.1.2. Korelacje zmiennych w teście kompetencji kluczowych w grupie osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej

6.2. Poziom motywacji do uczenia się i lęku szkolnego osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w średnich i zasadniczych szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych

6.2.1. Analiza wariancji w teście „Ja i moja szkoła” dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny

6.2.2. Korelacje zmiennych w teście „Ja i moja szkoła” dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny oraz kompetencji kluczowych w grupie osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej

6.3. Poziom samooceny osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w średnich i zasadniczych szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych

6.3.1. Analiza wariancji dla skali samooceny

Rozdział 7

Praca w perspektywie oczekiwań, potrzeb i kompetencji badanych

7.1. Wizja pracy młodych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnychkończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej. Potrzeby i oczekiwania. Relacja z badań własnych

7.1.1. Analiza wariancji dla wyników dotyczących potrzeb zawodowych

7.2. Wizja przyszłej pracy w zainteresowaniach i planach życiowych młodych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zawodowej szkoły zawodowej. Relacja z badań własnych

7.2.1. Analiza wariancji dla zainteresowań zawodowych w planach życiowych

Zakończenie. Próba odpowiedzi na najważniejsze pytania

Bibliografia

Netografia

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło