Profilaktyka traumy

Profilaktyka traumy

Podtytuł: praktyka i badania
ISBN: 978-83-8095-768-8

36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Nakład wyczerpany

SERIA: PSYCHOLOGIA TRAUMY 
Psychologia traumy to bardzo młoda dziedzina zarówno dociekań badawczych, jak i modeli oddziaływań terapeutycznych.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Psychologia traumy to bardzo młoda dziedzina zarówno dociekań badawczych, jak i modeli oddziaływań terapeutycznych. Stosunkowo niedawno, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój nauk podejmujących problem traumy (potencjalnie traumatycznego wydarzenia – PTW), takich jak: psychiatria, psychologia czy neurologia, daje się odnotować zainteresowanie tym zagadnieniem i z każdym rokiem jest ono rosnące.

Tom Profilaktyka traumy. Praktyka i badania, który powierzamy Czytelnikowi, wpisuje się w powyższą misję. Artykuły w nim zaprezentowane dotyczą zarówno różnych aspektów i charakterystyk wybranych potencjalnie traumatycznych wydarzeń życiowych, jak i konkretnych przykładów warsztatów mających na celu zapoznanie z działaniami w obszarze profilaktyki traumy. Co ważne, autorzy podejmują problematykę traumy z od­miennych psychologicznych perspektyw: psychologii klinicznej, psycho­logii rozwoju, osobowości i społecznej, co umożliwia wieloaspektową analizę tego zagadnienia.

Teksty zostały uporządkowane w trzech częściach...

W serii „Psychologia Traumy” ukazują się prace polskich badaczy i terapeutów podejmujących problem potencjalnych traumatycznych wydarzeń ży­ciowych z perspektywy ich psychologicznych konsekwencji dla jednostek i całych grup społecznych. Podstawowym celem tego wydawniczego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy psychologicznej oraz z zakresu neuronauk (ujęć teoretycznych, metod diagnostycznych, technik terapeutycznych), pomagającej Czytelnikowi zrozumieć mechanizmy oraz różnorodne skutki – pozytywne i negatywne – doświadczania przez człowieka poważnych urazów zagrażających jego życiu i integracji psychicznej. Cel nie mniej ważny stanowi dodanie otuchy osobom zmagającym się z negatywnymi rezultatami traum poprzez przedstawienie różnorodnych możliwości kryjących się zarówno w specjalistycznym wsparciu, jak i w samopomocowych formach aktywności. Szczególną uwagę zwraca się zatem na perspektywę rozwojową i możliwości wykorzystania przez jednostkę traumatycznego doświadczenia dla jej rozwoju psychospołecznego i duchowego.

Redaktorem naukowym serii „Psychologia Traumy” jest dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr.

praktyka i badania

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Alicja Senejko

notka w przygotowaniu


Magdalena Żurko

notka w przygalopowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Alicji Senejko, Magdaleny Żurko

ISBN druk

978-83-8095-768-8

ISBN serii

978-83-8095-769-5

Objętość

246 stron

Wydanie

I, 2019

Format

A5 (145x210)

Oprawamiękka, klejona

Alicja Senejko, Magdalena Żurko
Profilaktyka traumy – obszar wspólnych działań badawczych i praktycznych      


CZĘŚĆ I. Drogi reakcji na traumę


Alicja Senejko
Czy radzimy sobie z traumą etapowo?
Perspektywa modelu funkcjonalno-czynnościowego obrony psychologicznej   

Natalia Krawiec
Wsparcie a stosowanie obron konstruktywnych jako reakcji na zdarzenie traumatyczne wśród kobiet i mężczyzn  

Marta Brzeźniak, Dominika Roszak, Anna Szymczak, Karolina Weber
W poszukiwaniu predyktorów adaptacji i rozwoju po traumie
Wstępne wnioski na podstawie analiz przypadków   

Alina Czapiga
Niekonstruktywne obrony psychiczne i psychospołeczne jako reakcja na traumę rodzinną   


CZĘŚĆ II. Obszary ryzyka traumy


Marta Kochan-Wójcik
Wczesna trauma relacyjna
Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom z doświadczeniem wczesnej traumy interpersonalnej 

Kamila Madeja-Bień
Wykluczenie społeczne i jego potencjalnie traumatyczny charakter    

Magdalena Kapała, Magdalena Żurko
Wrażliwość duchowa jako zasób radzenia sobie z traumą zdrady w małżeństwie   

Tomasz Mlostek
Piętno otyłości a trauma      


CZĘŚĆ III. Działania profilaktyczne


Dominika Wieland-Lenczowska
Dwie strony księżyca. Zmiana oceny zdarzenia jako jeden ze sposobów radzenia sobie z traumą. Warsztaty   

Elżbieta Małgorzata Kaczmar
Wybrane metody terapii i profilaktyki traumy na podstawie podejścia IIPLCARR Philippa Neya. Warsztaty      

Ryszard Jabłoński
Wiedza pracowników oświaty na temat samobójstwa i jej znaczenie w działaniach profilaktycznych. Refleksje na podstawie przeprowadzonych szkoleń   

Antonina Panek
Technologie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość jako wsparcie konwencjonalnych metod psychoterapii pacjentów onkologicznych. Projekt Prosoma  

Bibliografia zbiorcza

Podobnie jak w wielu sytuacjach zagrażających człowiekowi w przypadku przeżywania traumy najbardziej pożądane jest zapobieganie. Można to robić, nie dopuszczając do zdarzeń traumatycznych lub redukując prawdopodobieństwo ich wystąpienia (co nie zawsze jest wykonalne) albo przygotowując osobę na możliwość ich pojawienia się poprzez kształtowanie zasobów użytecznych w radzeniu sobie z trudnościami. Natomiast jeśli doświadczenie traumy stało się już udziałem człowieka, konieczne jest właściwe zrozumienie jego przeżyć, aby można mu było zaoferować adekwatną pomoc w postaci wspierania dalszego rozwoju. […]

Autorzy tekstów zawartych w tomie Profilaktyka traumy. Praktyka i badania opisują wybrane trudne sytuacje wyzwalające traumę. W ten sposób uwrażliwiają Czytelników […] na możliwe zagrożenia. Okazuje się, że wiele życiowych okoliczności i zdarzeń (od piętna życia z otyłością przez zdradę w małżeństwie aż po chorobę nowotworową) może mieć traumatyczny charakter, stanowić silny uraz psychiczny. […]

Przeżycia te, zarówno w warstwie biologicznej, jak i psychologicznej, są dla człowieka ogromnym wyzwaniem. Może przez te doświadczenia zostać pokonany albo wyjść z nich zwycięsko, czyli podjąć trud dalszego rozwoju. […] W publikacji znajdujemy cenne informacje o roli wsparcia społecznego, a także o tym, w jaki sposób sfera duchowości i religijności człowieka może być pomocna w procesie wychodzenia z traumy. […]

W książce przedstawiono również opisy warsztatów będących propozycją działań ukierunkowanych na radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami i na zapobieganie im.

Problematyka traumy jest w tomie ukazana w kontekście różnych dziedzin psychologii: klinicznej, rozwoju, osobowości i społecznej, co pozwala poznać jej złożoność, a dzięki temu skuteczniej realizować działania profilaktyczne […].

Z recenzji wydawniczej dr hab. Ewy Gurby, prof. UJ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło