• Obniżka
Oswojenie traumy

Oswojenie traumy

Podtytuł: przegląd zagadnień
ISBN: 978-83-8095-767-1
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 38,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

SERIA: PSYCHOLOGIA TRAUMY  
Psychologia traumy to bardzo młoda dziedzina zarówno dociekań badawczych, jak i modeli oddziaływań terapeutycznych.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsza książka wpisuje się w nurt aktywnych działań skupionych wokół zagadnień psychologii traumy. Stanowi wyjątek wśród prac poświęconych tej problematyce w tym sensie, że autorzy artykułów podejmują temat traumy nie tylko z perspektywy klinicznej, psychoterapii i neuronauk, ale również z punktu widzenia psychologii rozwoju człowieka i osobowości, a nawet psychologii wychowawczej i społecznej, co pozwala zarysować różnorodną charakterystykę tego zagadnienia oraz wzbogacić istniejący wachlarz strategii profilaktycznych i technik terapeutycznych.

Tom Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień ma trzy­częściową strukturę. Część pierwsza książki, zatytułowana Do­świadczanie traumy – wyzwanie dla badaczy i terapeutów, zawiera trzy artykuły. Główny artykuł, wprowadzający, autorstwa Alicji Senejko, pt. Doświadczanie traumy. Wybrane czynniki chroniące i czynniki ryzyka, przedstawia zagadnienia traumy w ujęciu rozwojowym, społecznym i opartym na wiedzy z zakresu neuronauk. Dziedziny te pomagają zrozumieć mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń potraumatycznych i rozwoju potraumatycznego opisywane w najnowszych wynikach badań. Autorka próbuje w swojej pracy odpowiedzieć na pytania: Co sprzyja radzeniu sobie z traumą? Jakie czynniki i warunki utrudniają osiągnięcie dobrostanu psychicznego po doświadczeniu PTW oraz ograniczają możliwość potraumatycznego wzrostu i rozwoju? Analizy zawarte w artykule Senejko prowadzi z perspektywy własnego, funkcjonalno-czynnościowego modelu obrony psychologicznej (MFCOP) w zastosowaniu do problematyki traumy, definiując ją w kategoriach zablokowania realizacji najważniejszych czynników motywacyjnych (standardów regulacji) człowieka. Ujęcie to i przytaczane w artykule badania autorka wykorzystuje do zarysowania ważnych, w jej przekonaniu, czynników chroniących i czynników ryzyka w doświadczaniu traumy i radzeniu sobie z nią.


W serii „Psychologia Traumy” ukazują się prace polskich badaczy i terapeutów podejmujących problem potencjalnych traumatycznych wydarzeń ży­ciowych z perspektywy ich psychologicznych konsekwencji dla jednostek i całych grup społecznych. Podstawowym celem tego wydawniczego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy psychologicznej oraz z zakresu neuronauk (ujęć teoretycznych, metod diagnostycznych, technik terapeutycznych), pomagającej Czytelnikowi zrozumieć mechanizmy oraz różnorodne skutki – pozytywne i negatywne – doświadczania przez człowieka poważnych urazów zagrażających jego życiu i integracji psychicznej. Cel nie mniej ważny stanowi dodanie otuchy osobom zmagającym się z negatywnymi rezultatami traum poprzez przedstawienie różnorodnych możliwości kryjących się zarówno w specjalistycznym wsparciu, jak i w samopomocowych formach aktywności. Szczególną uwagę zwraca się zatem na perspektywę rozwojową i możliwości wykorzystania przez jednostkę traumatycznego doświadczenia dla jej rozwoju psychospołecznego i duchowego.

Redaktorem naukowym serii „Psychologia Traumy” jest dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr.

przegląd zagadnień
221 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-769-5
Stopień 
2020-04-14

Oswojenie traumy. Recenzja

,,Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień” to jeden z tomów serii ,,Psychologia Traumy”, na który składają się artykuły naukowe napisane przez polskich badaczy i terapeutów, którzy zbadali problem traumy i ukazali go z różnej perspektywy – obecne jest zatem podejście psychologiczne, neurologiczne, kulturowe i socjologiczne. Tylko takie różnorodne ujęcie daje jak najlepszy ogląd tego zjawiska i pozwala wypracować najlepsze metody terapeutyczne.
Publikacja podzielona jest na 3 działy tematyczne. Pierwszy z nich to dział typowo teoretyczny, z którego dowiadujemy się dlaczego zagadnienie traumy nie powinno być bagatelizowane. Współczesne czasy, a zwłaszcza konieczność ciągłego bycia online sprawiają, że coraz częściej nasze życie psychiczne staje się zagrożone. Ponadto coraz więcej zdarzeń z naszego życia może wywoływać traumę, która bagatelizowana może przyczynić się do prób samobójczych. Należy zauważyć, że obecnie więcej zjawisk powoduje traumę w porównaniu z poprzednimi latami oraz, że na traumę są narażeni coraz młodsi ludzie. Dlatego, aby efektywnie pomóc osobie doświadczającej traumy, tak istotne jest poznanie mechanizmów powstawania traumy oraz faz jej przebiegu.
Z drugiej części dowiedzieć się można więcej na temat traumy związanej z relacjami rodzinnymi. Dzięki trzem artykułom poznajemy mechanizmy związane z traumą przywiązaniową, sposoby jej leczenia oraz profilaktykę. Niezwykle ważne okazują się relacje rodziców z dziećmi, a zwłaszcza z nastolatkami, które mogą być przyczyną nie tylko napięć, ale również stresu mogącego prowadzić do powstania zjawiska traumy. Najbardziej obrazowy i dostarczający wielu cennych informacji jest tekst Ryszarda Jabłońskiego, który nie tylko w teoretyczny sposób przedstawił zjawisko samobójstw młodzieży, ale przede wszystkim swoje rozważania poparł prawdziwym przypadkiem odebrania sobie życia przez 16-latka. Autor artykułu nie tylko opisał całe zdarzenie, ale doskonale przeanalizował je z badawczej perspektywy, w której pod uwagę brał takie czynniki jak: sytuacja rodzinna, osobowość dziecka, czy okoliczności w jakich doszło do kryzysowej sytuacji. Z tej analizy można wysnuć przydatne wnioski oraz zauważyć sygnały, które dziecko wysyła, aby móc skutecznie zareagować zanim stanie się tragedia.
Autorzy artykułów zawartych w trzeciej części skupiają uwagę czytelnika na trzeci istotnym aspektem doświadczania traumy jakim jest otoczenie społeczne. Środowisko szkolne, to drugi po rodzinie, ważny element kształtowania osobowości dziecka. Obecność kolegów i koleżanek, a także zacieśnianie przyjaźni mogą korzystnie wpłynąć na dziecko, które doświadcza problemów rodzinnych. Jednakże otoczenie ze szkoły może również potęgować problemy dziecka. Pojawiające się takie problemy jak szkolna agresja, czy mobbing powodują, że dziecko doznaje jeszcze większej traumy. Najmocniej odrzucenie ze strony rówieśników odczuwają dzieci krytykowane za ich wygląd rzekomo nie przystający do standardów obecnie lansowanych przez media społecznościowe.
uważam, że książka jest pozycją wartościową, ponieważ w jednym miejscu mamy ukazane różnorodne spojrzenie na zjawisko traumy oraz wskazanie czynników do niej prowadzących, które często są bagatelizowane.

,,Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień” poleciłabym przede wszystkim naukowcom oraz terapeutom, a dopiero potem osobom, które są zainteresowane tym tematem, lub które miały do czynienia z przypadkami traumy w swoim życiu lub w bliskim otoczeniu.

Napisz recenzje

Alicja Senejko

notka w przygotowaniu


Alina Czapiga

notka w przygalopowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Alicji Senejko, Alicja Czapiga

ISBN druk

978-83-8095-767-1

ISBN serii

978-83-8095-769-5

Objętość

254 stron

Wydanie

I, 2020

Format

A5 (145x210)

Oprawamiękka, klejona

Alicja Senejko, Alina Czapiga
Oswojenie traumy odpowiedzią na wyzwania współczesności   


CZĘŚĆ I. Doświadczanie traumy – wyzwanie dla badaczy i terapeutów 


Alicja Senejko
Doświadczanie traumy. Wybrane czynniki chroniące i czynniki ryzyka       

Marta Kochan-Wójcik
Neuropsychologia traumy. Jak odkrycia neuronauk zmieniają perspektywę udzielania pomocy osobom po doświadczeniach skrajnie urazowych 

Elżbieta Małgorzata Kaczmar
Egzystencjalny i logoterapeutyczny model radzenia sobie z traumą   


CZĘŚĆ II. Bliskie relacje a doświadczanie traumy


Marcin Sękowski
Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka    

Ewa Gurba
Konflikt rodziców z nastolatkami jako źródło doświadczanego stresu 

Ryszard Jabłoński 
Samobójstwa dzieci i młodzieży. Studium przypadku   


CZĘŚĆ III. Doświadczanie traumy a otoczenie społeczne


Dominika Wieland-Lenczowska 
Obrona psychologiczna jako zasób wspomagający radzenie sobie z traumą z perspektywy środowiska szkolnego      

Aleksandra Słowińska
Krytyka wyglądu jako czynnik zmniejszający odporność jednostki na zdarzenia potencjalnie traumatyczne  

Ewelina Nowicka, Wioletta Radziwiłłowicz 
Nadzieja i wzrost potraumatyczny u anonimowych alkoholików   

Bibliografia zbiorcza 

W książce Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień problemy związane z doświadczeniem traumy przedstawiono z różnych perspektyw. Ujęto psychologiczne, kulturowe, neurologiczne i socjologiczne aspekty tego zjawiska. Szczególnie podkreślono możliwości radzenia sobie z traumą, jakie posiadamy. Zwrócono uwagę, że potrafimy nie tylko neutralizować negatywne konsekwencje traumatycznych doświadczeń, ale też przekuwać je w swego rodzaju zasoby życiowe. […] 

Publikacja wnosi ważny wkład do dotychczasowej wiedzy o traumie. Stanowi wartą polecenia lekturę zarówno dla psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników służb medycznych, studentów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów, jak i dla osób zajmujących się pracą terapeutyczną z osobami po traumatycznych doświadczeniach. Z pewnością zainteresuje również szersze grono Czytelników, którzy znajdą w niej informacje na przykład o „udawaniu martwego” w konfrontacji ze skrajnym niebezpieczeństwem czy o „normatywnym niezadowoleniu” z własnego wyglądu u młodzieży oraz charakterystyki innych bardzo interesujących i wciąż nie do końca wyjaśnionych zagadnień związanych z przeżywaniem przez człowieka urazowych doświadczeń.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Sobol-Kwapińskiej, prof. UWr

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło