• Nowy
Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym

Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym

ISBN: 978-83-8095-973-6
38,10 zł

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika... [...]

Ilość

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika, tj. pedagoga, psychologa, ale też rodzica, do namysłu i poszukiwań interpretacyjnych dotyczących współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa. Pomimo różnych przecież odsłon rodzicielstwa i dzieciństwa w toku dziejów pewne wartości nie ulegają zmianom, jak miłość, wrażliwość, odpowiedzialność, otwartość, czułość w relacjach rodzinnych. One były, są i będą – niezależnie od czasu i przestrzeni. Zestawienie dwóch perspektyw, tj. przeszłej i obecnej, postrzegania rodzicielstwa i dzieciństwa może skłonić odbiorców książki do pogłębionej refleksji, a także oceny, który świat był/jest lepszy i dlaczego.

Z recenzji dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAM


Rodzinę lokuje się na pierwszym miejscu w hierarchii grup społecznych, przyjmując, że zajmuje ona centralną pozycję w życiu człowieka, jest pierwszym i najstarszym środowiskiem wychowawczym. Rodzina jako wspólnota jest zobligowana do zaspokajania potrzeb swoich członków i pełnienia określonych funkcji, w tym matczynych i ojcowskich.[...]

Rodzina jest lustrzanym odbiciem przemian społecznych. Wszystkie przełomy i przewroty dokonujące się w życiu społecznym odbijają się na życiu rodziny i relacjach łączących jej członków. Na obecnym etapie trudno jest jednoznacznie przewidzieć ich konsekwencje. Z pewnością jednak niepokój wzbudzają: brak odpowiednich wzorców do naśladowania wśród dzieci i młodzieży, rozluźnienie więzi międzypokoleniowej i relacji rodzinnych czy rozwijająca się dynamicznie sieć instytucji wspomagających rodzinę w wypełnianiu typowych dla niej funkcji. [...]

W pierwszej części książki prezentujemy rodzinę w ujęciu historycznym, skupiając się na postawach rodzicielskich (matczynych i ojcowskich), na ewolucji pojmowania dzieciństwa oraz następstwach niewypełniania zobowiązań rodzicielskich. Obraz rodzicielstwa i dzieciństwa rozpatrujemy na płaszczyźnie normatywnej, przede wszystkim z uwzględnieniem praktyki pedagogicznej i teorii wychowania zawartej w dziełach klasyków filozofii i pedagogiki. Z oczywistych względów ideologię rodzicielstwa przy tym sprowadziłyśmy głównie do kwestii powinności matki i ojca wobec dziecka, co należy tłumaczyć tym, że w zasadzie niemożliwa jest obiektywna narracja historyczna na temat doznań i uczuć, zwłaszcza gdy mowa o afektach matczynych czy ojcowskich. Założeniem przewodnim uczyniłyśmy twierdzenie o istnieniu i trwałości miłości macierzyńskiej pomimo ujawniających się czasem dwuznaczności i konfliktów interpretacyjnych z tym związanych. W pierwszej części podejmujemy też próbę naświetlenia osobliwego sensu rodzicielstwa i dzieciństwa w tradycji europejskiej poprzez ukazanie jego rozmaitych obrazów i znaczeń, nawet ze sobą sprzecznych.

W drugiej części książki przedstawiamy rodzinę współczesną oraz specyfikę jej funkcjonowania. Koncentrujemy się na aktualnych wymiarach rodzicielstwa oraz prezentujemy spojrzenie na dzieciństwo z perspektywy obecnych czasów. Rodzinę ukazujemy w obliczu dzisiejszych zmian społeczno-kulturowych, nakazujących konieczność redefiniowania jej jako środowiska wychowawczego. Modyfikacje w sferze pełnienia ról rodzicielskich skłoniły nas do przyjrzenia się i rozpatrzenia współczesnego rodzicielstwa pod kątem jego typowych atrybutów, cech charakterystycznych oraz występujących modeli rodzicielstwa. Akcentujemy specyfikę rodzicielstwa z uwzględnieniem takich kwestii jak: odpowiedzialność za wychowanie, świadomość wychowawcza czy kultura pedagogiczna rodziców. Istotnymi elementami wychowania w rodzinie jest obecnie także identyfikacja dziecka z rodzicami oraz wysiłki podejmowane nad rozwijaniem u dzieci umiejętności społecznych.

Fragment Wstępu


Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Iwona Banach i Edyta Bartkowiak

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Iwona Banach i Edyta Bartkowiak

ISBN druk

978-83-8095-973-6

ISBN e-book

 

Objętość

146 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160/235 mm)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp            

I.    Perspektywa historyczna - Edyta Bartkowiak

1.    Postawy macierzyńskie (i ojcowskie) w tradycji edukacyjnej          
2.    Oblicza dzieciństwa w historii wychowania          
3.    Niechciane rodzicielstwo i zagrożone dzieciństwo          

II.    Perspektywa dzisiejsza - Iwona Banach

1.    Wychowanie we współczesnej rodzinie       
2.    Wybrane aspekty współczesnego rodzicielstwa        
3.    Wybrane problemy współczesnego dzieciństwa     

fragment

Autorki w ciekawej formie ukazały ważną problematykę rodziny, rodzicielstwa i dzieciństwa. To swoista próba dokonania analizy porównawczej dwóch światów – przeszłego i teraźniejszego, której celem jest zmotywowanie czytelnika, tj. pedagoga, psychologa, ale też rodzica, do namysłu i poszukiwań interpretacyjnych dotyczących współczesnego rodzicielstwa i dzieciństwa. Pomimo różnych przecież odsłon rodzicielstwa i dzieciństwa w toku dziejów pewne wartości nie ulegają zmianom, jak miłość, wrażliwość, odpowiedzialność, otwartość, czułość w relacjach rodzinnych. One były, są i będą – niezależnie od czasu i przestrzeni. Zestawienie dwóch perspektyw, tj. przeszłej i obecnej, postrzegania rodzicielstwa i dzieciństwa może skłonić odbiorców książki do pogłębionej refleksji, a także oceny, który świat był/jest lepszy i dlaczego.

Z recenzji dr hab. Justyny Gulczyńskiej, prof. UAMWobec ogromnej liczby odkryć i stanowisk, jak również paradygmatów i teorii niewiele jest – pomimo upływu czasu – w naukach społecznych i humanistycznych twierdzeń, które są niezmienne. W tym zakresie również wszelkie działania społeczno-edukacyjne (np. wychowanie jako uzdalnianie podmiotu do przejęcia kierownictwa nad procesem własnego rozwoju, świadome rodzicielstwo) ciągle są poddawane ocenie, modyfikacji oraz próbie nakreślenia oczekiwanych rezultatów: indywidualnych i społecznych. […] Iwonie Banach i Edycie Bartkowiak udało się właściwie usytuować pedagogikę (pedagogię) dziecka i edukację (wychowanie) dziecka, co wbrew pozorom nie jest takie proste, chociażby ze względu na nieodzowność ciągłego i jednoznacznego zbliżenia jej do nauk socjologicznych, historii oraz psychologii. Dostrzegam w tym zabiegu, przede wszystkim merytorycznym, ważną płaszczyznę ukierunkowującą nauki społeczne na wspólne wypracowywanie istotnych projektów naukowych (o charakterze społecznym). Autorki odważyły się dokonać czegoś w rodzaju wyinterpretowania z dyscypliny naukowej tego, co może posłużyć jako cenna dla szeroko rozumianej myśli wartość, która nie kształtuje się jedynie zgodnie z rygorystycznymi zasadami naukowymi, ale stanowi swobodną refleksję badacza i obserwatora społecznego.

Z recenzji dr. hab. Mirosława Kowalskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło