Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym

Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym

ISBN: 978-83-8095-676-6
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Rodzina pochodzenia analizowana była przez Autorkę w kategoriach postaw rodzicielskich oraz stylów przywiązania. Warto podkreślić, że zarów- no w teorii przywiązania, jak i teoriach dotyczących postaw rodzicielskich relacja z rodzicem traktowana jest jako podstawowy czynnik wpływający na kształtowanie się osobowości dziecka.

Wersja książki
Ilość

Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Liczne badania pokazują, że w wyniku uogólnienia doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego kształtuje się obraz własnej osoby, hierarchia wartości oraz postawy życiowe młodego człowieka. Rodzina jest najważniejszym elementem kształtowania więzi społecznych dziecka. Członkowie rodziny tworzą jego najbliższe środowisko i są osobami najbardziej znaczącymi w pierwszych latach życia dziecka. Na podłożu interakcji społecznych dzieci z rodzicami i rodzeństwem rozwijają się postawy i zachowania w stosunku do ludzi, rzeczy, zjawisk i życia w ogóle. One też decydują o przyszłych wzorcach przystosowania (Cudak 2010, s. 157).

Jako ramy teoretyczne badań własnych opisanych w niniejszej książce wykorzystano teorię przywiązania oraz wybrane koncepcje postaw rodzicielskich. Zarówno w jednym, jak i drugim ujęciu bardzo mocno akcentowany jest bowiem wpływ rodzica na rozwój dziecka. Duże znaczenie ma też fakt, że dostępne są narzędzia do pomiaru postaw rodzicielskich i stylów przywiązania.

W książce przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach seminarium licencjackiego w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim. Badania pokazują pewne zależności między rodziną pochodzenia a funkcjonowaniem dziecka w życiu dorosłym.

Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej poddano analizie postawy rodzicielskie i ich związek z funkcjonowaniem psychospołecznym potomstwa w życiu dorosłym (takie sfery, jak: cechy osobowości, decyzja o małżeństwie, percepcja własnej cielesności). W części drugiej zaś rozpatrzono związek między stylami przywiązania a sposobami wyrażania uczuć i cechami osobowości dorosłego dziecka.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Krzysteczki

Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jako ważne więc jawią się badania, które dotyczą tej tematyki. Książka dr Weroniki Juroszek wpisuje się w ten nurt. Poruszone zostało w niej zagadnienie zależności między relacją z rodzicem a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka w życiu dorosłym. Rodzina pochodzenia analizowana była przez Autorkę w kategoriach postaw rodzicielskich oraz stylów przywiązania. Warto podkreślić, że zarówno w teorii przywiązania, jak i teoriach dotyczących postaw rodzicielskich relacja z rodzicem traktowana jest jako podstawowy czynnik wpływający na kształtowanie się osobowości dziecka. Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do twórczych przemyśleń na temat relacji rodzic – dziecko.[...]

487 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-676-6

Juroszek Weronika

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Juroszek Weronika

ISBN druk

978-83-8095-412-0

ISBN e-book

978-83-8095-676-6

Objętość

134 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160X235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp     

Część I. Postawy rodzicielskie   

     Rozdział 1. Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka  Wprowadzenie 

          1.1. Relacja z rodzicem a osobowość dziecka w perspektywie wybranych badań 

         1.2. Problematyka postaw (stylów) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś 

         1.3. Koncepcja osobowości Johna M. Oldhama i Loisa B. Morrisa 

         1.4. Problematyka i metodologia badań własnych 

         1.5. Wyniki   

         1.6. Interpretacja wyników  Podsumowanie 

     Rozdział 2. Postawy rodzicielskie a decyzja o małżeństwie  Wprowadzenie 

         2.1. Rola rodziców w wyborze małżeńskim potomstwa 

         2.2. Typy postaw wobec małżeństwa 

         2.3. Typologia stylów (postaw) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś 

         2.4. Problematyka i metodologia badań własnych 

         2.5. Wyniki 

         2.6. Interpretacja wyników Podsumowanie   

     Rozdział 3. Postawy rodzicielskie a postrzeganie przez córki własnej cielesności    

         Wprowadzenie 

         3.1. Postawa akceptacji, empatii i kongruencji a kontakt pomocny w ujęciu Carla Rogersa  

         3.2. Znaczenie uwarunkowań kulturowych i relacji z rodzicem dla akceptacji własnej cielesności 

         3.3. Problematyka i metodologia badań własnych 

         3.4. Wyniki   

         3.5. Interpretacja wyników 

         Podsumowanie   

Część II. Style przywiązania 

Rozdział 4. Style przywiązania a sposoby wyrażania uczuć  Wprowadzenie 

         4.1. Sposoby wyrażania uczuć według Gary’ego Chapmana 

         4.2. Problematyka i metodologia badań własnych 

         4.3. Wyniki    

         4.4. Interpretacja wyników  Podsumowanie 

         Podsumowanie 

Rozdział 5. Style przywiązania a osobowość  Wprowadzenie 

         5.1. Problematyka i metodologia badań własnych 

         5.2. Wyniki   

         5.3. Interpretacja wyników 

         Podsumowanie 

         Wnioski końcowe 

Bibliografia 

Fragment

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Krzysteczki

Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jako ważne więc jawią się badania, które dotyczą tej tematyki. Książka dr Weroniki Juroszek wpisuje się w ten nurt. Poruszone zostało w niej zagadnienie zależności między relacją z rodzicem a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka w życiu dorosłym. Rodzina pochodzenia analizowana była przez Autorkę w kategoriach postaw rodzicielskich oraz stylów przywiązania. Warto podkreślić, że zarówno w teorii przywiązania, jak i teoriach dotyczących postaw rodzicielskich relacja z rodzicem traktowana jest jako podstawowy czynnik wpływający na kształtowanie się osobowości dziecka. Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do twórczych przemyśleń na temat relacji rodzic – dziecko.[...]

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło