• Obniżka
Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości

Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości

ISBN: 978-83-7850-540-2
47,43 zł
36,63 zł Oszczędzasz: 10,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,46 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa.

Ilość

Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i społeczeństwa. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta jako głos w dyskusji nad potrzebą całożyciowej edukacji i potraktowana jako otwarcie listy związanych z nią problemów. Nie dajemy sobie prawa do czynienia jakichkolwiek rozstrzygnięć. Jeśli publikacja ta zainspiruje kogoś do refleksji lub dyskusji, będziemy mieli poczucie satysfakcji i potwierdzenie zasadności naszych teoretyczno-empirycznych poszukiwań.

(fragment Wstępu)

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowalski Mirosław

dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810&lang=p

Olczak Agnieszka

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii demokratyzacji warunków edukacji, umowy społecznej z dzieckiem, komunikacji w diadzie dziecko – nauczyciel, rozwijania potencjału dziecka.

Członek Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN oraz Samokształceniowego Zespołu Doktorów KNP PAN.

Autorka blisko 40 publikacji naukowych i współredaktorka (z dr Mirosławą Nyczaj-Drąg) W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły. 9. Zeszytu Naukowego Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wstęp

 

Rozdział I. Znaczenie edukacji w przebiegu życia człowieka

 

Danuta Waloszek

Ontologia dzieciństwa

 

Krystyna Ferenz

Edukacja całożyciowa człowieka w świetle zadań rozwojowych

 

Krzysztof Zajdel

Znaczenie edukacji w środowisku wiejskiej społeczności lokalnej

 

Lidia Kataryńczuk-Mania

Edukacja muzyczna w przebiegu życia

 

Mariusz Gwozda

Od kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej

Społeczny wymiar sportu

 

Rozdział II. Media – nowe wyzwania dla edukacji w przebiegu życia

 

Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Kompetencje informacyjne i medialne nauczyciela/ucznia we współczesnym świecie

 

Rafał Olczak

Technologie informacyjne w różnych fazach życia człowieka

 

Hubert Kupiec

Warsztaty fotograficzne jako forma edukacji wizualnej w resocjalizacji nieletnich

 

Jakub Swacha

Nowe rozwiązania w dydaktyce programowania komputerów

 

Rozdział III. U początków drogi edukacyjnej człowieka

 

Agnieszka Olczak

Edukacja przedszkolna inwestycją w rozwój jednostki i społeczeństwa

 

Anetta Soroka-Fedorczuk

„Wyspa skarbów” czy „rafa koralowa”?

Przedszkole w narracjach osób dorosłych

 

Ewa Woś

Przedszkole w Norwegii – Norsk Barnehage

 

Mirosława Nyczaj-Drąg

Dziecko z klasy średniej jako przedmiot konsumpcji rodziców

 

Anna Lis-Zaldivar

Orientacja dzieci w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym

Ustalenia badawcze

 

Rozdział IV. Wybrane problemy edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

 

Edward Kozioł

Współpraca szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców

 

Małgorzata Prokosz

O nowy model nauczyciela-wychowawcy

 

Beata A. Orłowska

Nauczyciele klas początkowych a kwestia mniejszości narodowych i etnicznych w szkole

 

Robert Fudali

Proces wychowania wyzwaniem dla szkół gimnazjalnych

 

Anna Jakubowicz-Bryx

Występowanie i przyczyny utrzymywania się mowy sytuacyjnej oraz mowy gestów w wypowiedziach uczniów klasy pierwszej

 

Krzysztof Wołodkiewicz

Uzdolnienia uczniów jako osobowościowe determinanty osiągnięć szkolnych

 

Daniel Kukla

Propedeutyka preorientacji i orientacji zawodowej dzieci w szkole

 

Iwona Rudek

Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne

 

Anita Famuła-Jurczak

Zachowania społeczne nabywane przez gimnazjalistów – na przykładzie gimnazjów „wirtualnych”

 

Rozdział V. Wybrane problemy edukacji dorosłych

 

Małgorzata Mikut

„Moja droga do uczelni” – narracje studentek pedagogiki pochodzących ze środowisk wiejskich

 

Ryszard Małachowski

Zadania wychowawcze w regulacjach prawno-organizacyjnych polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście kros kulturowej refleksji pedagogicznej (2009 rok)

 

Krystyna Stech

Działalność kręgów seniorów jako odpowiedź na oczekiwania ich członków

 

Hans Stegemann

Bildung – Arbeit – Gesundheit: best practice aus Deutschland

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło