Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak

Mirosław Kowalski

dr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810〈=p

Agnieszka Olczak

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii demokratyzacji warunków edukacji, umowy społecznej z dzieckiem, komunikacji w diadzie dziecko – nauczyciel, rozwijania potencjału dziecka. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN oraz Samokształceniowego Zespołu Doktorów KNP PAN. 

Autorka blisko 40 publikacji naukowych i współredaktorka (z dr Mirosławą Nyczaj-Drąg) W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły. 9. Zeszytu Naukowego Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło