Rada rodziców po reformie edukacji

Rada rodziców po reformie edukacji

ISBN: 978-83-8095-578-3
15,24 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 16,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”.

Wersja książki
Ilość

Skąd czerpać wiedzę o radzie rodziców i jej funkcjonowaniu w szkole? Możliwości jest sporo.

Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”.

Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele projektów skierowanych do rodziców, rad rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, a także urzędników samorządowych. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z ponad 1200 placówek.

Działaliśmy różnymi metodami. Przede wszystkim prowadziliśmy szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, krótsze i dłuższe (i kilkugodzinne, i kilkudniowe), dla różnych odbiorców. Wydawaliśmy publikacje, pisaliśmy artykuły do czasopism fachowych. No i oczywiście rozmawialiśmy, doradzaliśmy, pomagaliśmy, konsultowaliśmy. Tak jest do dziś – nie ma tygodnia, a we wrześniu każdego roku nie ma dnia, abym nie otrzymał pytań (przez e-mail, media społecznościowe czy telefonicznie) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania rad rodziców.

Znaczna część pytań się powtarza, ale co i raz otrzymuję nowe – takie, które, mimo dziesięcioletniego doświadczenia, potrafią mnie zaskoczyć. Zastanawiałem się więc, jak to możliwe, czy setki szkoleń i idące już w tysiące nakłady poradników przełożą się kiedyś na znaczącą zmianę w wiedzy rodziców? Ale odpowiedź przyszła szybko jako oczywista i w zasadzie nie była zachęcająca: działania edukacyjne wśród rodziców nie mają końca. Z nimi jest trochę tak jak z całą otoczką wokół narodzin dziecka, ślubów czy pogrzebów – z tą różnicą, że te trzy to przede wszystkim niezły biznes dla tysięcy firm, a we wspieraniu rad rodziców musi wystarczyć przede wszystkim poczucie misji czy satysfakcja…

Efektem setek szkoleń, konferencji, konsultacji, spotkań itd. była od początku lista pytań, która systematycznie się wydłużała i wciąż się wydłuża. Na każde pytanie zawsze starałem się i staram rzetelnie odpowiadać. Cierpliwie, a nawet z pewnym zafascynowaniem czy radością, że pojawiają się kolejne roczniki rodziców zaangażowanych w życie przedszkola lub szkoły, którzy chcą zrozumieć, jak działa rada rodziców, i pragną uczynić szkołę swojego dziecka jak najlepszą. Takich ludzi warto wspierać!

Niniejszy poradnik jest więc zbiorem odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Kiedy na początku było ich kilkanaście, nie sądziłem, że zbierze się więcej niż 30. Gdy jednak przekroczyłem liczbę 50 pytań, zrozumiałem, że to nie koniec.

298 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-578-3

Grzegorz Całek

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Całek Grzegorz

ISBN druk

978-83-8095-578-3

ISBN e-book

978-83-8095-581-3

Objętość

38 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160/235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

1. Co to właściwie jest ta rada rodziców?

2. Gdzie znajdę informacje o tym, jak powstaje rada rodziców?

3. W przepisach dotyczących rad rodziców oraz w internecie zwykle jest mowa o szkołach.
A co z przedszkolami?

4. Czy we wszystkich szkołach wybiera się radę rodziców?

5. Kogo najlepiej wybrać do rady rodziców?

6. Czy rada klasowa musi liczyć koniecznie trzy osoby?

7. Czy członkowie rady oddziałowej muszą mieć przydzielone konkretne funkcje?

8. Czy rady klasowe rzeczywiście muszą być wybrane tajnie?

9. Jakie są procedury zgłaszania, prezentowania i przeprowadzania wyborów do rady klasowej?

10. Czy do wyboru rady klasowej i przedstawicieli do rady rodziców konieczne jest kworum?

11. A co jeśli dziecko nie ma rodziców? Kto je reprezentuje w szkole, w tym w wyborach rady oddziałowej?

12. A jak jest z głosami rodziców w przypadku rodzeństwa (np. bliźniąt) w jednej klasie?

13. A co jeśli nie będzie wybranego przedstawiciela z jakiejś klasy – czy rada rodziców może rozpocząć działalność?

14. Czy w małej szkole może każdą klasę reprezentować w radzie rodziców więcej osób?

15. Czy w radzie rodziców może być osoba, która jest jednocześnie nauczycielem w szkole?

16. Czy w skład rady rodziców musi wchodzić przewodniczący „trójki klasowej”?

17. Czy radę rodziców w klasie można wybrać później – np. w październiku lub listopadzie?

18. Jak wpłynąć na działanie rady rodziców, jeśli większość rodziców jest niezadowolona z jej działania?

19. W jaki sposób można rozwiązać radę rodziców?

20. Kto zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady rodziców w nowym roku szkolnym?

21. A co wtedy, gdy okaże się, że poprzednia rada rodziców zrobiła jakieś „przekręty”?

22. Czy składki na radę rodziców mogą być obowiązkowe?

23. Czy można określić minimalną wielkość składki na radę rodziców?

24. Czy zbieranie deklaracji kwot na radę rodziców to dobry pomysł?

25. Czy składki na radę rodziców można odpisać od podatku?

26. Czy od wpłaty składki na radę rodziców szkoła może uzależniać wydanie dziecku świadectwa na koniec roku?

27. A jeśli kogoś nie stać na zapłacenie ani złotówki składekna radę rodziców?

28. Czy rada rodziców może organizować imprezy tylko dla dzieci, których rodzice wpłacili składkę na radę?

29. Czy rada rodziców może mieć konto bankowe i czy można na nie zbierać składki?

30. Jak zmobilizować rodziców do zbierania składek na radę rodziców?

31. Czy rada rodziców może sfinansować zakupy tak podstawowych artykułów, jak mydło czy papier toaletowy?

32. Czy rada rodziców musi płacić za szafki szkolne dla dzieci, papier ksero czy papier toaletowy?

33. Czy rada rodziców może sfinansować dodatkową lekcję języka angielskiego z nauczycielem, który uczy w szkole?

34. Czy rada rodziców może sfinansować zajęcia rehabilitanta szkolnego albo pedagoga specjalnego z uczniem niepełnosprawnym?

35. Z jakich źródeł można finansować działalność rady rodziców?

36. Czy rada rodziców może finansować działania samorządu uczniowskiego albo innych grup uczniów?

37. Czy rada rodziców może wziąć udział w rozmaitych konkursach grantowych?

38. Czy rada rodziców może pozyskiwać sponsorów?

39. Uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego – o co chodzi?

40. Opiniowane projektu planu finansowego szkoły – czy to ma sens?

41. Czy rada rodziców musi opiniować działalność stowarzyszeń na terenie szkoły?

42. Czy rada rodziców może zgodzić się na prowadzenie w szkole działalności politycznej przez dyrektora lub nauczycieli?

43. W jaki sposób może w praktyce wyglądać współpraca z innymi radami rodziców?

44. Do kogo i w jakich sprawach rada rodziców może występować „z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły”?

45. Czy rada rodziców może mieć wpływ na godziny i przebieg zebrań dla rodziców?

46. Czy rada rodziców może interweniować w sprawie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdy szkoła nie wywiązuje się z zapisów zawartych w orzeczeniu?

47. Czy rada rodziców może mieć wpływ na wybór rodzaju, kosztów i organizatorów wycieczek, zielonych szkół, polisy NNW itp.?

48. Czy rada rodziców ma coś do powiedzenia w sprawie dni dodatkowych wolnych od zajęć?

49. Czy każda uchwała rady rodziców musi zostać uchwalona jednogłośnie i co z kworum?

50. Czy rada rodziców musi mieć swój regulamin?

51. Jakie elementy obowiązkowo muszą się znaleźć w regulaminie rady rodziców?

52. Na co trzeba uważać, tworząc regulamin rad rodziców?

53. W regulaminie rady rodziców ma być określona wewnętrzna struktura rady rodziców – to znaczy?

54. W regulaminie rady rodziców ma być określony tryb pracy rady rodziców – to znaczy?

55. Czy w regulaminie rady rodziców można określić, że rada rodziców może być wybrana na kadencję trzyletnią?

56. Co należy rozumieć pod pojęciem „tryb wyborów do rad oddziałowych”?

57. Jakie powinny być zasady wydatkowania funduszy rady rodziców?

58. Czy rada rodziców musi podejmować uchwały?

59. Czy rada rodziców może podejmować decyzje e-mailami?

60. Czy rodzice niebędący członkami rady rodziców mogą brać udział w jej zebraniach i zabierać głos?

61. Czy dyrektor szkoły może brać udział w zebraniach rady rodziców, zabierać głos?

62. Czy dyrektor może mieć wpływ na uchwały rady rodziców – proponować je albo zawetować?

63. Czy rada rodziców może mieć swoją pieczątkę?

64. Czy rada rodziców może mieć swoją część na stronie internetowej szkoły?

65. Czy rada rodziców musi mieć swój plan pracy?

66. Jak zmobilizować rodziców, a przynajmniej członków rady rodziców, do pracy?

67. Jak uczynić dyrektora sojusznikiem rady rodziców?

68. Czy rada rodziców ma osobowość prawną, czy nie?

69. Czy rada rodziców płaci podatki?

70. Jaką dokumentację musi prowadzić rada rodziców?

71. Czy rada rodziców może zbierać 1% od podatku (jak różne organizacje)?

72. Pojawił się u nas pomysł, aby stworzyć w szkole stowarzyszenie – co nam to da w porównaniu z radą rodziców?

73. Czy radę rodziców można przekształcić w stowarzyszenie?

74. Czy stowarzyszenie rodziców może mieć wpływ na radę rodziców i odwrotnie?

75. Czym może się zajmować stowarzyszenie rodziców?

76. Jakiego typu działania może prowadzić stowarzyszenie rodziców?

77. Czy założenie stowarzyszenia rodziców jest kosztowne i czasochłonne?

78. Czy rada rodziców może korzystać z pomocy wolontariuszy – rodziców, nauczycieli, uczniów?

79. Czy wolontariat w szkole (np. podczas akcji organizowanych przez radę rodziców) liczy się na świadectwie?

80. To jak, warto zaangażować się w działalność rady rodziców?

81. Skąd czerpać wiedzę o radzie rodziców i jej funkcjonowaniu w szkole?

Skąd czerpać wiedzę o radzie rodziców i jej funkcjonowaniu w szkole?

Możliwości jest sporo. Przede wszystkim zachęcam do korzystania z różnych form wymiany doświadczeń między członkami rad rodziców – od rozmów indywidualnych z rodzicami zaangażowanymi w pracę rad w innych szkołach, przez warsztaty, seminaria, aż po formy stałe, typu fora czy porozumienia rad rodziców.

Polecam także zapraszanie się (wzajemne) na spotkania rady, aby móc podpatrzeć, jak pracują inni.

Z pewnością cennym źródłem inspiracji i wiedzy są strony internetowe, w szczególności podstrony czy zakładki rad rodziców na stronach szkół – jest ich coraz więcej i dzięki ich przejrzeniu można zorientować się, jak dana rada pracuje, jak planuje swoją pracę, jakie ma sukcesy – a to jest ciekawe źródło inspiracji.

I na koniec jeszcze jedna wskazówka: należy jak najwięcej czytać. Są książki popularne, opracowania popularnonaukowe i publikacje naukowe, w których znajdziemy ciekawe rozważania, podpowiedzi, pomysły dotyczące funkcjonowania rodziców w szkole. Warto też czytać publikacje, które dotyczą rad szkół, samorządu uczniowskiego, wolontariatu w szkole – wszystkie one mogą być źródłem rzetelnej wiedzy i inspiracji. A tych nigdy za wiele. Odsyłam więc do znajdującej się dalej bibliografii.

Idealny poradnik rozwiewający wszelkie wątpliwości dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców. Sięgając do tej przystępnie napisanej książki dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz nauczyciel zapoznają się z zasadami powoływania, działania oraz dysponowania finansami jednego z najważniejszych organów szkoły. W poradniku znajdziemy też spory fragment odnoszący się do zasad powołania i funkcjonowania (coraz bardziej popularnego) stowarzyszenia rodziców i rozpowszechnionego w zreformowanej szkole wolontariatu.

Z recenzja Zbigniewa Ptaka (Nauczyciel ZSR Grabonóg oraz ZSO Gostyń)


Do przeczytania poradnika dla rodziców, którego jest autorem Pan Grzegorz Całek pt. Rada rodziców po reformie edukacji sięgnęłam z największą przyjemnością, gdyż głównym tematem jest poruszane zagadnienie dotyczące uczniów oraz roli Rady Rodziców od, których pewnych decyzji zależy życie szkolne ucznia.

Po głębszym zapoznaniu się z zagadnieniami zamieszczonymi na temat Rady rodziców po reformie w poradniku mogę jedynie stwierdzić, że wiedza ta uległa zmianie, gdyż w praktyce życie szkoły w środku prezentuje się inaczej.

Uczniowie nie znają problemów z życia szkoły, a znają je jedynie z komentarzy oraz uwag kolegów i koleżanek, którzy czasem przekręcą przedstawioną sytuację z innej perspektywy. Tajemnicę życia szkolnego znają jedynie rodzice współpracujący w Radzie Rodziców. Wyrażam wielki szacunek w stronę autora poradnika dla rodziców, który podjął się to próby wyzwania napisania poradnika, wydanie II zmienione, ale zawarł w nim od strony praktycznej, jak i teoretycznej ogrom wiedzy zawodowej opartej na doświadczeniu, z którym ma do czynienia na co dzień poprzez uczestnictwo w seminariach, wykładach i tak jak wspomniał na samym wstępie, że życie szkoły jest nieprzewidywalne.

Zgadzam się z nim, gdyż nie wiemy co nas na poszczególnych szczeblach w dobie współczesnej edukacji, która stawia zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli pod wieloma pytaniami, ale czy odpowiedź będzie, właściwa tego nikt nie wie nawet sam autor, który służy praktycznie rodzicom oczekującym pomocy i wsparcia do prawidłowego rozwoju współczesnej edukacji.

Poradnik szkolny dla rodziców zawiera 81 trafnie skonstruowanych pytań i odpowiedzi oraz stanowi prawdziwy przykład, że autor lubi podejmować szkolne i społeczne ryzyko, że można przedstawić własną wizję, jaka ma wyglądać po zmianie i prezentować się rola Rady Rodziców.

Mogę ocenić odpowiedzi autora, że zrobiły na mnie pozytywne wrażenie z punktu widzenia mojego zawodowego, gdyż model szkolnictwa się zmienia, a obecnie widoczne jest, lekkie zagubienie wśród rodziców w świetle jak wpłynie nowa reforma na współczesne nauczanie uczniów i ich prawa.

W doskonały sposób autor dobrał słownictwo, własne przemyślenia oraz bibliografię, z której miałam okazję osobiście skorzystać.

Oficynie Wydawniczej „Impuls” dziękuje za podarowany mi egzemplarza książki autorstwa Pana Grzegorza Całka.

Polecam przeczytać ten poradnik dla rodziców szczególnie rodzicom, nauczycielom, dyrektorom placówek szkolnych, szkolno-wychowawczych.

źródło: Anna

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło