• Obniżka
  • Nowy
Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej

Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej

Podtytuł: Poradnik dla nauczycieli
ISBN: 978-83-8294-309-2
47,61 zł
37,62 zł Oszczędzasz: 9,99 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecamy nowe wydanie II 2024!

Niewątpliwym walorem zarówno pierwszej, jak i drugiej części opracowania jest ilustrowanie zagadnień plastycznych pracami uczniów wykonanymi przez nich na lekcjach, a pochodzącymi z kolekcji autora. Dzięki temu nauczyciel może się przekonać, że realizacja treści wynikających z podstawy programowej jemu także może się powieść, a rezultaty jego pracy dydaktycznej i wychowawczej mogą być równie interesujące.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Nie było zamiarem autora – jak sam twierdzi – tworzenie kolejnej koncepcji wychowania przez plastykę. Niniejsza publikacja jest jedynie poradnikiem dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w którym autor dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat sposobów realizowania treści kształcenia przedmiotu „edukacja plastyczna” w klasach I–III w zakresie wynikającym z aktualnej podstawy programowej.

Prezentowany tekst składa się z dwóch części. W pierwszej autor w sposób syntetyczny omawia wszystkie dyscypliny sztuk plastycznych (rozdz. 1) oraz plastyczne środki wyrazu, czyli język sztuk plastycznych (rozdz. 2), zawsze odnosząc prezentowaną wiedzę do możliwości wykorzystania jej w praktyce szkolnej. Jerzy Tomala jest ciągle aktywnym twórcą malarzem, dzięki czemu czytelnik otrzymuje wiedzę o plastyce z pierwszej ręki, można powiedzieć: wprost z palety. 

Druga część poświęcona jest zagadnieniom bezpośrednio wiążącym się z praktyką edukacji plastycznej. Zaprezentowana tu „koncepcja metodyczna” oparta jest na pomyśle Ładysławy Bobrowskiej z 1975 roku, który autor nieco zmodyfikował. Mamy więc omówienie dwóch typów lekcji plastyki, na których zadania plastyczne i tematyczne realizowane są odmiennymi metodami pracy: poprzez ekspresję kierowaną i ekspresję swobodną. Autor dość dokładnie omawia poszczególne punkty konspektów do obu typów lekcji: od celów (dydaktycznego i wychowawczego) poczynając, poprzez prezentację kryteriów oceny prac plastycznych na przebiegu zajęć kończąc.

Całość edukacji, począwszy od nauczania wczesnoszkolnego, opiera się na zasadach dydaktycznych, które są normami szczegółowymi, obowiązującymi również na zajęciach edukacji plastycznej. Rozdział 6 jest swoistym podsumowaniem poruszanych zagadnień, gdzie przez prezentację trzech przykładowych lekcji plastyki autor wskazuje sposoby realizacji treści merytorycznych w zakresie plastyki oraz możliwości oddziaływań wychowawczych poprzez twórczość plastyczną uczniów.

Poradnik dla nauczycieli
148 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-309-2
Stopień 
2024-01-30

Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej

Sztuka to świadome działanie mające na celu stworzyć czegoś pięknego lub znaczącego przy użyciu wyobraźni i określonych umiejętności. I mimo iż pojęcie piękna jest względne, to już samo tworzenie ma wielką moc terapeutyczną. Dlatego też sztuka powinna być obecna w życiu dziecka, a obcowanie z nią winno być nieodłącznym elementem wychowania. Przez obcowanie rozumiem zarówno zapoznawanie się z dziełami mistrzów, odwiedzanie muzeów, wernisaży, przeglądanie albumów, jak i samo tworzenie. Dlatego też tak istotne są lekcje plastyki, na których dziecko może poznawać różne plastyczne środki wyrazu i ma możliwość wyrazić się twórczo.

Jak takie lekcje poprowadzić? Gdzie szukać pomysłów, inspiracji? Pomijając to niewyczerpywalne źródło inspiracji, jakim jest nasze otoczenie, można jej szukać w książce pt. „Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej”. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja to poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale i nie tylko – skorzystać z niego mogą wszyscy nauczyciele plastyki, studenci historii sztuki czy podyplomowych studiów pedagogiki sztuki. Autor, Jerzy Tomala, dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą na temat sposobów realizowania treści kształcenia przedmiotu „edukacja plastyczna” w klasach I do III. Znajdziemy tu zarówno zagadnienia merytoryczne związane ze sztukami plastycznymi, jak i kwestię związane z metodyką nauczania przedmiotu.

Poradnik został podzielony na dwie części o których wspomniano – merytoryczną i praktyczną. Część pierwsza stanowi omówienie najważniejszych kwestii dotyczących sztuk plastycznych i języka sztuk plastycznych. W rozdziale pierwszym znajdziemy omówienie podziału sztuk plastycznych i kilka słów o każdej z nich (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, scenografia, projektowanie przemysłowe, architektura, rzemiosło artystyczne). Rozdział drugi przybliża natomiast środki wyrazu artystycznego, takie jak linia i jej możliwości wyrazowe, plama, bryła, układy kompozycyjne i ich rodzaje oraz możliwości wyrazowe. Sporo miejsca zostało poświęcone zagadnieniu barwy – autor przybliża tu systematykę barw, pisząc o barwach achromatycznych, chromatycznych (wraz z ich dalszym podziałem i możliwościami wyrazowymi). Znajdziemy tu również omówioną fakturę i ruch wraz z ich możliwościami wyrazowymi oraz przestrzeń i sposoby jej sugerowania.

Druga część książki, mająca wymiar praktyczny koncentruje się na metodyce edukacji plastycznej. Po przybliżeniu celów w edukacji plastycznej i typów zajęć edukacji plastycznej, autor dokładnie omawia dwa typy lekcji plastyki, na których zadania plastyczne i tematyczne realizowane są rożnymi metodami pracy, tj. przez ekspresję kierowaną i ekspresję swobodną. Autor omawia poszczególne punkty konspektów przy założeniu, że wykonanie pracy plastycznej powinno zawsze czemuś służyć. Każdy konspekt rozpoczyna się zatem dobrze sformułowanym celem zajęć, następnie przechodzimy do jasno określonego zadania plastycznego, do tematu (który nie powinien odwracać uwagi ucznia od istoty zadania plastycznego), techniki plastycznej, materiałów i narzędzi dobranych odpowiednio do techniki plastycznej oraz dostosowanych odpowiednio do możliwości manualnych i umiejętności ucznia. Następnie określimy środki dydaktyczne, metody i formy pracy, po czym przechodzimy do oceny plac plastycznych – autor zwraca tu uwagę na kryteria oceny i formę oceny. Zakończymy na przebiegu lekcji, bowiem w konspekcie zapisujemy kolejność oraz przebieg wszystkich przewidywanych czynności w trakcie lekcji oraz przybliżony czas ich trwania. W rozdziale poświęconym edukacji plastycznej z ekspresją swobodną, autor rozpoczyna omówienie od opisu lekcji plastyki w klasie pierwszej. Na tej podstawie dowiemy się, co powinno być celem lekcji, jakie są cele wychowawcze realizowane na edukacji plastycznej z ekspresją swobodną i jakie powinno być zadanie tematyczne – na zajęciach edukacji plastycznej z ekspresją swobodną uczniowie zamiast zadania plastycznego wykonują bowiem zadanie tematyczne i sami decydują, jakie środki wyrazu wybiorą. Przeczytamy również o technice plastycznej, materiałach i narzędziach, środkach dydaktycznych, metodach pracy, formach pracy, ocenie prac i przebiegu zajęć. Rozdział ostatni wspomina o zasadach dydaktyki na edukacji plastycznej.

Książka stanowi swego rodzaju ABC nauczania plastyki i warto, by w swojej biblioteczce miał ją każdy nauczyciel przedmiotu. Znajdziemy tu krótko omówione najważniejsze kwestię, a czytelny układ książki pozwala nam korzystać z niej w razie potrzeby, oferuje nam bowiem zarówno wsparcie merytoryczne, ale rozszerza nasze pojmowanie nauczania przedmiotu. Dzięki niej możemy być lepszymi nauczycielami przedmiotu i poczuć się pewniej w tym, co robimy, a także zafascynować się plastyką!

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2024/01/jerzy-tomala-plastyka-w-edukacji.html

Napisz recenzje

Jerzy Tomala, dr hab. – malarz i nauczyciel. Urodzony w 1951 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (1975). Brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Słowacja, USA, Węgry). Autor serii malarskich: Obraz z cyklu II, Dąb w ogrodzie, Ani wiatr, ani flaga, Co to jest – to, co jest, Jeden Świat, Świeżo malowane i innych.

Około 40 wystaw indywidualnych, w tym (od 2009 r.) 22 wystawy pt. Malarstwo do kwadratu (m.in.: Dębica, Kraków, Lwów, Łańcut, Łuków, Medzilaborce, Prešov, Rzeszów, Siedlce, Sławno, Szczecin, Toruń, Włocławek). Prof. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Adam Horbowski, dr – nauczyciel akademicki. Urodzony w 1939 roku we Lwowie. Studia na Wydziale Filologii Polskiej WSP w Krakowie. Autor sześciu monografii i ponad 80 artykułów naukowych z zakresu m.in. oświaty dorosłych, animacji kultury, pedagogiki pracy kulturalno-oświatowej i andragogiki.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jerzy Tomala

ISBN druk

978-83-8294-309-2

ISBN e-book

978-83-8294-237-8

Objętość

196 stron

Wydanie

II, 2024

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp       

CZĘŚĆ I. Sztuki plastyczne

Rozdział 1    
1. Sztuki piękne – plastyka   
 1.1. Malarstwo    
 Techniki malarskie      
 1.2. Rzeźba   
 1.3. Grafika    
 Grafika warsztatowa      
 Grafika użytkowa    
 1.4. Rysunek      
 1.5. Scenografia      
 1.6. Projektowanie przemysłowe  
 1.7. Architektura  
 1.8. Rzemiosło artystyczne    

Rozdział 2    
2. Plastyczne środki wyrazu      
 2.1. Linia   
 Możliwości wyrazowe linii    
 2.2. Plama      
 Możliwości wyrazowe plamy    
 2.3. Bryła   
 Możliwości wyrazowe bryły    
 2.4. Układy kompozycyjne   
 2.4.1. Rodzaje układów kompozycyjnych    
 Układy kompozycyjne rytmiczne   
 Układy kompozycyjne symetryczne i asymetryczne  
 Układy kompozycyjne zamknięte i otwarte  
 Możliwości wyrazowe układów kompozycyjnych 

 2.5. Barwa    
 2.5.1. Systematyka barw   
 Barwy achromatyczne      
 Możliwości wyrazowe barw achromatycznych   
 Walor barw achromatycznych i chromatycznych    
 Możliwości wyrazowe waloru barw    
 Barwy chromatyczne    
 Systematyka barw chromatycznych   
 Gama polichromatyczna   
 Możliwości wyrazowe gamy polichromatycznej   
 Gama monochromatyczna      
 Możliwości wyrazowe gamy monochromatycznej      
 Gama barw ciepłych i zimnych    
 Możliwości wyrazowe gamy barw ciepłych i zimnych    
 Gama barw kontrastowych      
 Możliwości wyrazowe gam kontrastowych  
 Gama barw czystych i złamanych      
 Gama barw intensywnych, nasyconych   
 Gama barw pastelowych      
 2.6. Faktura      
 Możliwości wyrazowe faktury      
 2.7. Ruch      
 Możliwości wyrazowe ruchu 
 2.8. Przestrzeń      
 Sposoby sugerowania przestrzeni   


CZĘŚĆ II. Metodyka edukacji plastycznej 

Rozdział 3      
3. Edukacja plastyczna      
 3.1. Cele w edukacji plastycznej      
 3.2. Typy zajęć edukacji plastycznej    

Rozdział 4      
4. Edukacja plastyczna z ekspresją kierowaną    
 4.1. Cel dydaktyczny   
 4.2. Zadanie plastyczne      
 4.3. Temat    
 4.4. Technika plastyczna      
 4.5. Materiały i narzędzia      
 4.6. Środki dydaktyczne      
 4.7. Metody pracy      
 4.8. Formy pracy  
 4.9. Ocena prac plastycznych      
 Kryteria oceny      
 Forma oceny      
 4.10. Przebieg lekcji    
 Motywowanie do działań plastycznych   
 Praca ucznia na lekcji      

Rozdział 5    
5. Edukacja plastyczna z ekspresją swobodną      
 5.1. Cele wychowania w edukacji plastycznej   
 5.1.1. Cele wychowywania    
 5.1.2. Wychowanie przez sztukę    
 5.1.3. Cele wychowawcze na zajęciach edukacji plastycznej   
 5.2. Zadanie tematyczne  
 5.3. Technika plastyczna    
 5.4. Materiały i narzędzia    
 5.5. Środki dydaktyczne    
 5.6. Metody pracy  
 Wizualizacja i identyfikacja    
 5.7. Formy pracy   
 5.8. Ocena prac      
 Forma oceny   
 5.9. Przebieg zajęć   

Rozdział 6      
6. Zasady dydaktyki na edukacji plastycznej    
 6.1. Lekcja pierwsza    
 6.2. Lekcja druga    
 6.3. Lekcja trzecia   

Bibliografia      
Spis ilustracji

fragment

Książka adresowana jest głównie do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, stanowiąc poradnik do zajęć z obszaru edukacji plastycznej. Całość opracowania podzielono na dwie części: pierwszą, obejmującą zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, oraz kolejną odnoszącą się do „Metodyki edukacji plastycznej”. [...]

Publikacja „Plastyka w edukacji wczesnoszkolnej /poradnik dla nauczycieli/” autorstwa Jerzego Tomali stanie się skutecznym poradnikiem i jednocześnie wskazówką dla nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć plastycznych z dziećmi a także doceniając walory merytoryczne recenzowanej publikacji opowiadam się za jej wydaniem.


z recenzji Ewy Piwowarskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło