• Obniżka
Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu

Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu

ISBN: 978-83-7587-167-8

37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Publikacja niedostępna.

Zasadnicza oś rozważań prezentowanych w niniejszej książce osadza się w kategoriach wiedzy i wolności. Są to podstawowe pojęcia, które powinny być poddane analizie przy próbie krytycznej interpretacji krytycznej pedagogiki emancypacyjnej i formułowanych w jej obszarze projektów treści kształcenia. Fakt skoncentrowania uwagi na zagadnieniu treści kształcenia zaś zdaje się wpisywać całe podejmowane tu zadania w tradycję badań dydaktycznych...

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Publikacja niedostępna.

O czym jest ta książka?

O wiedzy, o władzy i o wolności; o podmiotowości i o tożsamości; o pedagogice i o kulturze amerykańskiego postmodernizmu; o polityce wreszcie. Rozpoczynam tę podroż od próby określenia kategoriipostmodernizmu. Jest to przedsięwzięcie niełatwe, zważywszy, iż jedną z cech postmodernistycznej teorii jest stała dyskusja nad tym, co to jest postmodernizm. Dalej podejmuję kwestię polityki – i nie jest to bynajmniej odstępstwo od pedagogicznego charakteru niniejszej pracy. W perspektywie postmodernizmu wszystko jest bowiem polityką. Co więcej: polityka jako całość jest pedagogią, jest procesem konstruowania ludzkich podmiotowości, tworzeniem naszych pożądań, tworzeniem wiedzy przenoszącej w rozproszonych relacjach społecznych mechanizmy kontroli. Następnie podejmowana jest kwestia reakcji na kulturę i politykę postmodernizmu – reakcje te są bowiem ważnym elementem współczesnych dyskusji oświatowych.

Można to ująć tak, że świat jest post-nowoczesny: coś się w nim zmieniło, coś uległo zasadniczym przeobrażeniom; pole dyskusji edukacyjnych zaś może być w znacznym stopniu określone przez to, jak poszczególne pedagogie ustosunkowują się do tych zmian kulturowych i cywilizacyjnych.

Jedne widzą w nich fundamentalne zagrożenie, inne – szansę wyzwolenia. Na tle zróżnicowania wokół oceny współczesnego przesilenia kulturowego możliwe staje się dopiero określenie specyfiki pedagogiki postmodernizmu jako tej, która w procesie dokonujących się zmian widzi więcej szans niż zagrożeń. W tym nurcie myślenia edukacyjnego szczególna rola przypada pedagogice krytycznej, która wprawdzie w stosunku do postmodernizmu zachowuje pewien – właśnie krytyczny – dystans, zarazem jednak stanowi pomost, dzięki któremu myśl społeczna postmodernizmu najmocniej osadziła się w problematyce pedagogicznej. W kolejnym rozdziale podejmowana jest kwestia wiedzy – czyli problematyka treści nauczania. Pedagogie postmodernizmu mają w tej sprawie wiele do powiedzenia i ich stanowisko zdaje się mieć pewną zauważalną swoistość. Wiedza w kulturze postmodernizmu jest bowiem czymś zupełnie innym niż wiedza kultury moderny: jest to wiedza lokalna, cząstkowa, uwikłana w konkretne procesy społecznej kontroli, w relacje władzy sprawowanej przez rozproszone mechanizmy nadzoru. Szczególną rolę odgrywa tu wiedza potoczna i wiedza konstruowana w tekstach kultury popularnej – ta właśnie wiedza zyskuje miano „permanentnej pedagogii”, ta właśnie kultura najpełniej kształtuje nasze podmiotowości i pilnie wymaga krytycznego dystansu.

 

Zasadnicza oś rozważań prezentowanych w niniejszej książce osadza się w kategoriach wiedzy i wolności. Są to podstawowe pojęcia, które powinny być poddane analizie przy próbie krytycznej interpretacji krytycznej pedagogiki emancypacyjnej i formułowanych w jej obszarze projektów treści kształcenia. Fakt skoncentrowania uwagi na zagadnieniu treści kształcenia zaś zdaje się wpisywać całe podejmowane tu zadania w tradycję badań dydaktycznych. Można więc powiedzieć, z zastrzeżeniami co do sensowności tych szczegółowych rozgraniczeń, o których wspominałem, że jest to książka z zakresu pedagogiki, a konkretniej: dydaktyki ogólnej, co nie oznacza, iż nie wchodzi ona w zakres innych dyscyplin wiedzy….

 

Tomasz Szkudlarek

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa twarda

Szkudlarek Tomasz

Szkudlarek Tomaszpedagog, profesor, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Należy do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej. Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki krytycznej i problematyki mediów.

Bierze udział w wielu projektach badawczych finansowanych przez KBN lub instytucje pozarządowe; ostatni projekt: "Students as Journeymen between Comunities of Higher Education and Work". W latach 1998-2000 członek i przewodniczący Sekcji Psychologii i Pedagogiki Komitetu Badań Naukowych. Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Hiroszimie, 2001. W latach 2000-2002 visiting professor w Institute of Behavioral Sciences w Linköping University. W 2003 roku wykłady na studiach doktoranckich (program The Normative Dimension of Higher Education) na Uniwersytecie Oslo, (Norwegia. Doctor honoris causa Linköping University (Szwecja).

Wybrane publikacje: (z B. Śliwerskim) Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki 1991. (with Joanna Rutkowiak, Maria Szczepska-Pustkowska, Malgorzata Lewartowska-Zychowicz) Teacher Education in Linköping. A Peer Review of the Teacher Education for Primary and Secondary School from a Polish Point of View. Universitetet i Linkoping, Lararutbildningen. Linköping, Szwecja, 1993. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, 1993. The Problem of Freedom in Postmodern Education. Bergin & Garvey, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut (USA), London, 1993. (redakcja i współautorstwo) Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, Kraków 1995, Wyd. Impuls. (ze Zbyszko Melosikiem) Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń, Kraków 1998, Oficyna wyd. Impuls. Media: szkice z filozofii i pedagogiki dystansu, 1999. Identity, Popular Culture, Education. Hiroshima University, 2000 (publikacja w jezyku japońskim). (współautor) Freshmen Students on Education and Work, Gdańsk 2003, Wydawnictwo UG. (współred.) Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, 2005.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Szkudlarek Tomasz

ISBN druk

978-83-7587-167-8

ISBN e-book

 978-83-7587-167-8

Objętość

246 stron

Wydanie

II, 2009

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawatwarda, szyta

Wstęp do wydania pierwszego

Wstęp do wydania drugiego. Postmoderna: przerwany projekt

Wiedza i wolność

Rozdział pierwszy. Postmodernizm, postnowoczesność

Rozdział drugi. Polityka postmodernizmu

Od dekonstrukcji do polityki

Wymiary polityki postmodernizmu

Polityka demokracji, wychowanie do demokracji

Rozdział trzeci. Wyzwanie postmodernizmu a szkoła:

reakcje konserwatywne i liberalne

Rozdział czwarty. Postmodernistyczne pedagogie: ramy dyskursu

Od teorii programów nauczania do pedagogiki krytycznej

Od reprodukcji do dekonstrukcji: rys rozwojowy

amerykańskiej pedagogiki krytycznej

Kategorie pedagogii postmodernizmu

Rozdział piąty. Treści nauczania w pedagogice postmodernizmu

Wiedza potoczna, kultura popularna i konstruowanie podmiotu

w pedagogice postmodernizmu

Kultura popularna, media i reprezentacje

Krytyka tekstualna: od dekonstrukcji do „teleteorii”

Powrót mitu: gramatologia stosowana Gregory’ego Ulmera

Rozdział szósty. Wolność i tożsamość w perspektywie

postmodernistycznej

Wolność negatywna i wolność pozytywna:

wokół tradycji liberalnej

Pedagogiczna historia wolności a dziedzictwo liberalizmu: wiedza, oświecenie, wyzwolenie

Wolność postmodernizmu

Podmiotowość: między dominacją a oporem

Oko władzy

Ciało podwładnego

Język

Wiedza

Rozdział siódmy. Edukacja a wolność

W kręgu tradycji modernistycznej: jednostka i wybór

jako wymiary wolności w konserwatywnych i liberalnych

projektach oświatowych

Nihilizm – holizm: edukacja między dekonstrukcją

a nową gnozą nauki

Poza indywidualizm: wolność w projektach

pedagogiki krytycznej

Determinizm, podmiotowość i problem wolności: próba

pojęciowego domknięcia edukacyjnego (post)modernizmu

Posłowie. Dekonstrukcja i szczepionka z Marksa, która jednak

doprowadziła do infekcji

Tło. Pozycjonowanie

Ameryka, Europa

Czytanie w Polsce

Widmo, trup, szczepionka

 

Bibliografia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło