• Obniżka
Kultura, tożsamość i edukacja

Kultura, tożsamość i edukacja

Podtytuł: Migotanie znaczeń
ISBN: 978-83-7587-326-9
42,67 zł
27,87 zł Oszczędzasz: 14,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka ta dotyczy relacji między społeczeństwem i społeczną konstrukcją podmiotowości, wiedzą o społeczeństwie (nauką społeczną, pedagogiką) oraz sferą fikcji: tekstów, ich kontekstów i interpretacji. Nie jest jasne, i nie będziemy w to wnikać, czy drugi ze wspomnianych tu obszarów naszych zainteresowań jest odrębny od trzeciego – czy jest jedynie jego częścią...

Ilość

Co do zawartości – książka ta dotyczy relacji między społeczeństwem i społeczną konstrukcją podmiotowości, wiedzą o społeczeństwie (nauką społeczną, pedagogiką) oraz sferą fikcji: tekstów, ich kontekstów i interpretacji. Nie jest jasne, i nie będziemy w to wnikać, czy drugi ze wspomnianych tu obszarów naszych zainteresowań jest odrębny od trzeciego – czy jest jedynie jego częścią. W zasadzie – jeśli dobrze się temu przyjrzeć – nie ma to specjalnego znaczenia. Zarówno nauka, jak i literatura, „prawda”, jak i „fikcje” potrafi ą być skuteczne w konstruowaniu indywidualnych i społecznych tożsamości. Ta niejasność – i związana z nią niejasna przynależność tego tekstu do jakoś wyodrębnialnych gatunków – odzwierciedla się w podtytule jednego z rozdziałów książki. Niestety, nie umiałem go napisać po polsku tak, aby owa niejasność mogła być jasno wyłożona. Stąd angielskie: The Social, Science, Fiction – czyli to, co społeczne, nauka i fikcje. Albo, jeśli wolisz Czytelniku Wirtualny, The Social Science Fiction. Fikcja nauki społecznej. Społeczna science fiction.

Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek

A teraz wszystko przed Tobą. Załączamy do tej książki CD z tekstem. Płyta jest „otwarta”. Idea intertekstualności może znaleźć swoje kolejne dopełnienie. Wpisz się w nasz tekst, dopisz się, zmień go, przekształć, przewróć, wymaż, zrób, co chcesz. Nie rościmy sobie prawa do „ostatecznego słowa”. Puszczamy ten tekst w czas i przestrzeń. Może uratujemy słowo przed zamknięciem. Odwołujemy się przy tym do przekonania, iż „to, co piszemy dzisiaj, może zostać zakwestionowane przez to, co pojawi się jutro”. Prawie każdy przykład, który wykorzystaliśmy, mógł już utracić pewien rezonans lub uzyskać nowy do momentu, w którym ta książka jest publikowana, ponieważ efemeryczność jest częścią współczesnej kultury.

Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek

Migotanie znaczeń
70 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Szkudlarek Tomasz

Szkudlarek Tomaszpedagog, profesor, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Należy do światowej czołówki przedstawicieli krytycznych badań społecznych - pedagogiki krytycznej, pedagogiki kultury, pedagogiki radykalnej. Jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu filozofii wychowania, pedagogiki krytycznej i problematyki mediów.

Bierze udział w wielu projektach badawczych finansowanych przez KBN lub instytucje pozarządowe; ostatni projekt: "Students as Journeymen between Comunities of Higher Education and Work". W latach 1998-2000 członek i przewodniczący Sekcji Psychologii i Pedagogiki Komitetu Badań Naukowych. Wykłady gościnne na Uniwersytecie w Hiroszimie, 2001. W latach 2000-2002 visiting professor w Institute of Behavioral Sciences w Linköping University. W 2003 roku wykłady na studiach doktoranckich (program The Normative Dimension of Higher Education) na Uniwersytecie Oslo, (Norwegia. Doctor honoris causa Linköping University (Szwecja).

Wybrane publikacje: (z B. Śliwerskim) Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki 1991. (with Joanna Rutkowiak, Maria Szczepska-Pustkowska, Malgorzata Lewartowska-Zychowicz) Teacher Education in Linköping. A Peer Review of the Teacher Education for Primary and Secondary School from a Polish Point of View. Universitetet i Linkoping, Lararutbildningen. Linköping, Szwecja, 1993. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, 1993. The Problem of Freedom in Postmodern Education. Bergin & Garvey, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut (USA), London, 1993. (redakcja i współautorstwo) Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, Kraków 1995, Wyd. Impuls. (ze Zbyszko Melosikiem) Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń, Kraków 1998, Oficyna wyd. Impuls. Media: szkice z filozofii i pedagogiki dystansu, 1999. Identity, Popular Culture, Education. Hiroshima University, 2000 (publikacja w jezyku japońskim). (współautor) Freshmen Students on Education and Work, Gdańsk 2003, Wydawnictwo UG. (współred.) Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, 2005.


Melosik Zbyszko

Melosik Zbyszkosocjolog, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich (stypendysta Fulbrighta i wizytujący profesor - University of Virginia, Charlottesville).

Zajmuje się kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi. Autor wielu książek dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, kultury popularnej, społecznych funkcji edukacji oraz szkolnictwa amerykańskiego.

Wybrane publikacje:

• Współczesne amerykańskie spory edukacyjne : (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Poznań 1994, Wydawnictwo naukowe UAM .

• Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań–Toruń 1995, Wyd. Edytor.

• Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań–Toruń 1996, Wyd. Edytor.

• (z Tomaszem Szkudlarkiem), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, Oficyna wyd. Impuls.

• Uniwersytet i społeczeństwo : dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002, Wyd. Wolumin.

• Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, wyd. II, Oficyna wyd. Impuls, Kraków 2006.

• Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007, Oficyna wyd. Impuls. Źródło: Wikipedia.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Szkudlarek Tomasz, Melosik Zbyszko

ISBN druk

978-83-7587-326-9

ISBN e-book

 

Objętość

134 stron

Wydanie

III, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta + płytka CD (tekst książki oraz Katalog 2009)

1. Wstęp: i kto to mówi?

 

2. Nauki społeczne u schyłku nowoczesności

2.1. Ponowoczesność jako dramat; ponowoczesność jako nadzieja

2.1.1. Teoria nowoczesna

2.1.2. Pedagogika jako teoria

2.1.3. Muzeum jako teoria

2.1.4. Madonna i shopping: teorie wyzwolone?

2.2. Teoria jako turystyka

2.2.1. Pedagogika po nowoczesności

2.2.2. Turystyczna krytyka

2.2.3. Dekonstrukcja

 

3. Miejsce, przemieszczenie, tożsamość

3.1. Globalizm, lokalizm, tożsamość

3.2. Miejsca i wartości

3.3. Wspólnoty

3.4. Przemieszczenie i dekolonizacja: pożądanie tożsamości

 

4. Profile tożsamości

4.1. Wolność i uwiedzenie

4.1.1. Kuszenie

4.1.2. Sacrum i codzienność

4.1.3. Wartości w stylu pop

 

5. Edukacja i kultura popularna

5.1. Tekstualność: krytyka i pedagogia

5.2. Pedagogia sztuki interwencji

 

6. Zakończenie

 

7. Bibliografia

Fragment

Któż by pomyślał, że można wyłapać tyle znaczeń ze zwykłej sytuacji, że kobieta opala się na zaludnionej plaży. Autorzy są niekwestionowanymi mistrzami doszukiwania się sensów, które warunkują kształt tożsamości współczesnych społeczeństw. Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, ss. 133

„Jesteśmy bajkopisarzami” deklarują – ale czy na pewno? – autorzy w pierwszym zdaniu zaiste bajecznej książki pod tytułem „Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń” – znakomici naukowcy Zbyszko Melosik oraz Tomasz Szkudlarek. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich czytelników, którzy nie godzą się na bycie nieuświadomionymi cząstkami kultury oraz bezrefleksyjnymi uczestnikami dyskursu publicznego. Dostarcza ona wszak wielu istotnych, wartych rozpatrzenia wątków na temat wszystkiego tego, co towarzyszy schyłkowi nowoczesności oraz konstrukcji znaczeń i tożsamości współczesnego człowieka.

Autorzy reprezentują bardzo ciekawą perspektywę, z której proponują spojrzenie na ponowoczesność – jako dramat, jako nadzieję. Formułują przy tym teorię nowoczesną i prezentują jej metafory. Zaskakująca jest rola Madonny przywołana w ich kontekście. Wszystko to przy ich antyfundamentalistycznym podejściu do nauki i pedagogiki – oraz jednoczesnym wysokim poziomie merytorycznym pracy – powoduje zaskakujący czytelnika efekt.

Warto również bliżej przyjrzeć się kwestiom różnicującym dyskursy, a wyróżnionym przez autorów, to znaczy: globalizmowi, lokalizmowi i tożsamości. Da to pogląd na specyfikę współczesnego pożądania tożsamości i jej przejawy. Jednak nie tylko. Zbyszko Melosik oraz Tomasz Szkudlarek skoncentrowali się wszak w dużej mierze na ukazaniu relacji pomiędzy społeczeństwem a społeczną konstrukcją podmiotowości oraz przekazaniu stanu wiedzy na temat znanego nam z doświadczenia – lecz jak się okaże nazbyt pobieżnie – społeczeństwa. Nie mniej cenne są jednak analizy sfer fikcji, innymi słowy: tekstów kultury, ich słabiej lub gorzej rozpoznanych przez odbiorców kontekstów, a także interpretacji. Mimo wszystko i niezależnie od ich jakości posiadają one istotne znaczenie dla konstrukcji tożsamości ludzi – dlaczego, jak to się dzieje, na czym to polega – na te i wiele innych pytań odpowiadają w sposób rzeczowy, precyzyjnie, doskonale zobrazowany świetnie dobranymi przykładami – autorzy.

Interesujące są uwagi na temat profilów tożsamości – zrekonstruowanych na podstawie pokaźnej bazy źródłowej – zwłaszcza: wolności, uwiedzenia, kuszenia, sacrum, codzienności, wartości w stylu pop. Zbyszko Melosik oraz Tomasz Szkudlarek bardzo dobrze je opisali, uzmysławiając czytelnikowi konsekwencje z pozoru błahych epizodów, które przytrafiają się niemal codziennie każdemu z nas. Któż by pomyślał, że można wyłapać tyle znaczeń ze zwykłej sytuacji, że kobieta opala się na zaludnionej plaży. Autorzy są niekwestionowanymi mistrzami doszukiwania się sensów, które warunkują kształt tożsamości współczesnych społeczeństw.

Precyzyjnie opisane mechanizmy zainteresują również specjalistów w dziedzinie marketingu politycznego, komercyjnego czy public relations. Zbyszko Melosik oraz Tomasz Szkudlarek zdradzili wszak zależności pomiędzy wpływem a konstrukcją tożsamości i zarysowali możliwości z tym związane. Wskazali, między innymi, że: „Konstrukcja tożsamości zależy więc od zakupów, od zakupów zależy zatem i poczucie bezpieczeństwa będące jednym z wymiarów zdefiniowanej tożsamości”. Dodali dalej: „Podstawowym mechanizmem władzy jest w takiej sytuacji mechanizm uwiedzenia. Reklama, wraz z całym obszarem polityki reprezentacji, stanowi więc zasadniczy mechanizm kontroli społecznej i praktyki konstruowania podmiotowości”. Równie interesujące, a przy tym nowatorskie jest zestawienie różnych aspektów edukacji i kultury popularnej. Warto więc rozważyć uwagi na temat rosnącej roli sztuki wizualnej we współczesnym świecie.

Zbyszko Melosik i Tomasz Szkudlarek w swym znaczącym dla czytelników zainteresowanych współczesną kulturą dziele pod tytułem „Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń” w sposób wyczerpujący i niezwykle precyzyjny ukazali kwestie towarzyszące obecnym procesom konstrukcji tożsamości. Dali spojrzenie na mechanizmy je warunkujące, szanse i zagrożenia dla współczesnych społeczeństw. Dostarczyli licznych inspirujących i nowatorskich refleksji w tym zakresie. Dlatego monografię tę uznać trzeba za ważną dla tych, którzy skłonni są rozważyć treść swej edukacji i uważnie przyjrzeć się konstrukcji własnej tożsamości.

Krzysztof Wróblewski

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9630/zbyszko-melosik-tomasz-szkudlarek-ku Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: https://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/kultura-tozsamosc-i-edukacja,961.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło