Uniwersytet i społeczeństwo

Uniwersytet i społeczeństwo

ISBN: 978-83-7587-210-1
37,90 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 39,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy stanowi próbę ustosunkowania się do – występujących współcześnie niemal w sposób „inwazyjny” – społecznych przemian w zakresie funkcji i roli uniwersytetu. Pragnąłem dokonać diagnozy wybranych kontekstów działania uniwersytetu – zarówno tych, które odnoszą się do jego wewnętrznego funkcjonowania, jak i tych, które dotyczą jego relacji z całym „społeczeństwem”.

Ilość

Książka Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy stanowi próbę ustosunkowania się do – występujących współcześnie niemal w sposób „inwazyjny” – społecznych przemian w zakresie funkcji i roli uniwersytetu. Autor dokonał diagnozy wybranych kontekstów działania uniwersytetu – zarówno tych, które odnoszą się do jego wewnętrznego funkcjonowania, jak i tych, które dotyczą jego relacji z „całym społeczeństwem”. Z uwagi na zainteresowania Autora większość wątków odwołuje się do rzeczywistości amerykańskiej i brytyjskiej, jednak można je odnieść również do sytuacji polskiej. Książka ta może stanowić swoisty przyczynek do trwającej w naszym społeczeństwie dyskusji nad edukacją wyższą i nad perspektywami jej rozwoju; dyskusji, w której ścierają się różnorodne ideologie, koncepcje i teorie. W tym kontekście porównanie tendencji rozwoju edukacji wyższej na Zachodzie ze zmianami zachodzącymi w Polsce pozwoli na uwolnienie się od „lokalnych emocji” i większą „obiektywizację debaty”.

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Melosik Zbyszko

socjolog, profesor zwyczajny, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wykładowca na uniwersytetach amerykańskich (stypendysta Fulbrighta i wizytujący profesor - University of Virginia, Charlottesville).

Zajmuje się kulturą popularną, ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej oraz współczesnymi systemami edukacyjnymi. Autor wielu książek dotyczących tożsamości młodzieży współczesnej, kultury popularnej, społecznych funkcji edukacji oraz szkolnictwa amerykańskiego.

Wybrane publikacje:

• Współczesne amerykańskie spory edukacyjne: (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Poznań 1994, Wydawnictwo naukowe UAM

• Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań–Toruń 1995, Wyd. Edytor.

• Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań–Toruń 1996, Wyd. Edytor.

• (z Tomaszem Szkudlarkiem), Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998, Oficyna wyd. Impuls.

• Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002, Wyd. Wolumin.

• Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Poznań 2002, wyd. II, Oficyna wyd. Impuls, Kraków 2006.

• Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków 2007, Oficyna wyd. Impuls.

Źródło: Wikipedia.

Od autora

Rozdział I

Wolność akademicka. Istota, założenia, problemy

Rozdział II

Procedury awansu akademickiego: amerykańskie i brytyjskie kontrowersje

1. Istota tenure i scenariusze jego uzyskiwania

2. Krytyka tenure. Alternatywy wobec tenure

3. Awans akademicki a walka dyskursów wiedzy/władzy

Rozdział III

Uniwersytet i komercjalizacja. Rekonstrukcja zachodniej debaty

Rozdział IV

Status wiedzy akademickiej w społeczeństwie współczesnym

1. Zachodnie dyskusje wokół wiedzy akademickiej: wiedza „prawdziwa” czy wiedza „użyteczna”?

2. Postmodernistyczna krytyka idei „wiedzy obiektywnej”

3. Destrukcja kanonu na uniwersytetach amerykańskich

Rozdział V

Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna

1. Merytokratyczna koncepcja uniwersytetu

2. Kredencjalizm: krytyka liberalnej intepretacji dyplomu akademickiego

3. Koncepcje rozwiązania problemu dostępu do edukacji wyższej

4. Akademickie „przeedukowanie” i inflacja dyplomów. Stratyfikacja społeczna a stratyfikacja uniwersytetów

Bibliografia

Wskazuje on między innymi na to czym jest wolność akademicka i przedstawia problemy towarzyszące jej realizacji. Obala mity związane ze statusem wiedzy akademickiej w społeczeństwie współczesnym. Zwłaszcza interesujące są autorskie oraz nowatorskie spostrzeżenia w ramach porównania wiedzy prawdziwej z tą użyteczną, a także odniesienia do istniejącego paradygmatu postmodernistycznego.

Zbyszko Melosik, Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Prezentowana czytelnikowi książka autorstwa polskiego socjologa Zbyszko Melosika, pod tytułem „Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy” to monografia otwierająca oczy na istotę i rolę współczesnego uniwersytetu. Ma ona jednak inny charakter i obszar zainteresowania, aniżeli wzbudzająca wiele kontrowersji i emocji książka pod tytułem „Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie?” autorstwa Ryszarda Skarżyńskiego. Stanowi wszak pogłębioną analizę funkcji, jakie realizuje dzisiaj uniwersytet, przy czym profesor uwzględnił zmieniający się kontekst istnienia. Badanie, którego wyniki zaprezentował na kartach książki rzuca światło na fakty i czynniki, które mogliśmy dotychczas zaobserwować, choć nie zdawaliśmy sobie sprawy z ich źródeł, a w związku z tym nie byliśmy w stanie ocenić ich w całościowej perspektywie, a więc także w pełni zrozumieć.

Cennym rysem obecnym w książce są diagnozy, jakie przedstawił Zbyszko Melosik na podstawie uważnego przyjrzenia się współczesnym trendom. Warunkują one – jak wykazuje badacz – szeroką perspektywę, która pozwala formułować wnioski na temat relacji, jakie uniwersytet inicjuje oraz kształtuje ze swoim otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym. Jak się okazuje jest tych grup docelowych znacznie więcej, aniżeli wcześniej nam się wydawało. Pod tym względem jest to naprawdę zaskakujące oraz niezwykle interesujące studium.

Co ciekawe, autor analizuje pojęcia, których znaczenie zaczęło się zacierać lub wypaczać. To cenny wkład w treść dyskursu publicznego. Wskazuje on między innymi na to czym jest wolność akademicka i przedstawia problemy towarzyszące jej realizacji. Obala mity związane ze statusem wiedzy akademickiej w społeczeństwie współczesnym. Zwłaszcza interesujące są autorskie oraz nowatorskie spostrzeżenia w ramach porównania wiedzy prawdziwej z tą użyteczną, a także odniesienia do istniejącego paradygmatu postmodernistycznego. Zbyszko Melosik zwraca też uwagę na problemy, z którymi dopiero zaczynają borykać się Polacy, takimi jak chociażby: przeedukowanie lub inflacja dyplomów. Dokonuje również pouczającej krytyki liberalnej interpretacji roli dyplomu akademickiego w dzisiejszych czasach.

Warto wspomnieć, że polski socjolog uwzględnił w swoich analizach różne konteksty, dzięki czemu porównania zarówno uniwersytetów, jak i otoczeń, w jakich funkcjonują są obrazowe, a wyodrębnione rysy charakterystyczne, tak dobrze widoczne. I tak oto czytelnik przekona się co znamionuje uczelnie w: Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Pozna determinanty zwłaszcza w obliczu konstrukcji samoświadomości oraz profilów psychologicznych ich: studentów, absolwentów oraz nauczycieli akademickich. Jest to więc pasjonująca lektura dla wszystkich odbiorców – w mniejszym lub większym stopniu – związanych z uniwersytetem. Umożliwia wszak uchwycenie czynników warunkujących ich samych oraz pojęcie, że mają oni wpływ na swoje w nim funkcjonowanie i efekty obcowania z jego instytucjami oraz innymi ludźmi.

Zestawienie różnych jednostek naukowych pozwala także na dostrzeżenie pewnych zmian w Polsce. Ale nie tylko – interesujące jest na przykład także porównanie procedur awansu akademickiego w różnych państwach i wykazanie kontrowersji im towarzyszących. Jednocześnie stanowi ważny głos w debacie zainicjowanej niedawno nad kondycją nauki i działania uniwersytetów w ogóle. Warto więc sięgnąć do książki autorstwa Zbyszko Melosika, ponieważ wolna jest ona od niezdrowych emocji często towarzyszących publikacjom poświęconym tej tematyce, zawiera tylko i wyłącznie rzeczowe, merytoryczne, potwierdzone faktami oraz rozlicznymi badaniami społecznymi dane, które mogą stać się wiarygodnymi argumentami w wyżej wskazanych debatach. To bez wątpienia publikacja dla tych, którzy chcą być w stanie merytorycznie się wypowiedzieć na temat współczesnych uniwersytetów

Książka Zbyszko Melosika pod tytułem „Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy” to wszak solidna dawka wiedzy o uniwersytecie w Polsce i na świecie. Pozwala zrozumieć istotę problemów towarzyszących zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym w nich zatrudnionym. Jednocześnie zwraca uwagę na zagadnienia niesłusznie dzisiaj bagatelizowane. Na pewno jednak jest ważnym głosem w toczącej się dyskusji na temat rangi oraz jakości współczesnej edukacji. Poleca się ją wszystkim czytelnikom mającym styczność z uniwersytetami oraz tym, którzy dopiero planują. Z pewnością zainteresuje ona także tegorocznych maturzystów – pozwoli lepiej przygotować się do wyzwania, jakie ich czeka po uzyskaniu indeksu.

Krzysztof Wróblewski

źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/9849/zbyszko-melosik-uniwersytet-i-spoleczenstwo-dyskursy-wolnosc

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej "Impuls": https://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/uniwersytet-i-spoleczenstwo,1026.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło