• Obniżka
Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych

Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych

Podtytuł: Jako forma prewencji kryminalnej
ISBN: 978-83-8095-438-0
36,19 zł
32,19 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dra Arkadiusza Gliszczyńskiego wzbogaci niewątpliwie polską literaturę kryminologiczną, jak również skłoni wielu Czytelników do refleksji poznawczej i – przynajmniej niektórych – do dalszych studiów nad prewencją kryminalną, konstrukcją wizerunków nieznanych sprawców przestępstw...

Wersja książki
Ilość

Niniejsza książka ma pozwolić na spojrzenie na kwestie działań na rzecz bezpieczeństwa z pozycji oddziaływań profilaktycznych, które nie są budowane jedynie na podstawie analizy zaistniałych zdarzeń przestępczych, ale przede wszystkim na podstawie umiejętnego wykorzystywania wiedzy krymino­logicznej w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za tę płaszczyznę życia społecznego. Dlatego poruszone zostały m.in. kwestie: czynników krymino­gennych determinujących przestępcze zachowania człowieka, rola ofiary w genezie przestępstwa, proces prognozowania zachowań przestępczych czy profilowania, które – umiejętnie wykorzystywane – mogą przyczynić się do spadku przestępczości i wzrostu poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Autor stara się przekonać, że budowanie programów prewencji kryminalnej winno być ukierunkowane zarówno na oddziaływanie na indywidualne zachowanie człowieka, jak i na inicjowanie procesów społecznych, które mają na celu wzrost motywacji poszczególnych osób do zachowań zwiększających bezpieczeństwo. Ważne jest również właściwe, proaktywne podejście, które polega na zabezpieczaniu potencjalnych ofiar przed pokrzywdzeniem w wyniku przestępstwa, gdyż badania kryminologiczne wyraźnie wskazują, że podejście retroaktywne jest mało skuteczne.

W książce znajdują się również tezy uzasadniające twierdzenie, że ze względu na poziom ryzyka pokrzywdzenia w wyniku przestępstwa istotne są wszystkie trzy następujące poziomy profilaktyki:

1) profilaktyka pierwszorzędowa skierowana jest do osób, które nie były ofiarami przestępstw, ale w stosunku do których istnieje ryzyko pokrzywdzenia;

2) profilaktyka drugorzędowa skierowana jest do tzw. grup ryzyka, czyli osób najbardziej zagrożonych pokrzywdzeniem;

3) profilaktyka trzeciorzędowa skierowana jest do ofiar przestępstw, aby redukować szkody somatyczne, psychiczne i społeczne wynikające ze szkód zaistniałych w wyniku przestępstwa.

Książka dra Arkadiusza Gliszczyńskiego wzbogaci niewątpliwie polską literaturę kryminologiczną, jak również skłoni wielu Czytelników do refleksji poznawczej i – przynajmniej niektórych – do dalszych studiów nad prewencją kryminalną, konstrukcją wizerunków nieznanych sprawców przestępstw oraz planowaniem i realizacją programów profilaktycznych. […] Monografia ma wartość nie tylko poznawczą, ale także aplikacyjną, bo może być z pożytkiem wykorzystana zwłaszcza przez studentów szkół policyjnych oraz pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości. […] Jej walorem jest wielowątkowość, która pokazuje złożoność prezentowanej problematyki i uświadamia znaczenie licznych zmiennych składających się na skomplikowany proces prewencji i profilowania.

Dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Jako forma prewencji kryminalnej
96 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-438-0

Gliszczyński Arkadiusz

Wstęp     

1. Prewencja kryminalna jako metoda zapobiegania dysfunkcjom człowieka   

2. Przestępstwo jako zdarzenie społecznie nieakceptowalne 

3. Czynniki kryminogenne determinujące zachowania przestępcze człowieka 

3.1. Elementy determinujące zachowania przestępcze człowieka 

3.2. Czynniki biologiczne    

3.3. Rola czynników psychologicznych w procesie popełniania przestępstwa 

3.4. Społeczne czynniki kryminogenne   

3.5. Wpływ czynników sytuacyjnych na dokonanie przestępstwa    

4. Prognozowanie i profilowanie zachowań przestępczych w ujęciu interdyscyplinarnym 

4.1. Znaczenie kryminologii dla określenia podstaw profilowania i prognozowania 

4.1.1. Kryminologia a profilowanie 

4.1.2. Teorie kryminologiczne i prognozowanie a profilowanie 

4.2. Rola psychologii śledczej w profilowaniu 

4.2.1. Przedmiot i zakres działań psychologii śledczej 

4.2.2. Psychologiczne podstawy profilowania 

5. Profilowanie jako miarodajne źródło informacji o predyspozycjach przestępczych 

5.1. Powstanie i rozwój procesu profilowania. Podstawowe pojęcia 

5.2. Przestępca zorganizowany i zdezorganizowany 

5.3. Model profilowania sprawcy przestępstwa 

5.3.1. Gromadzenie danych 

5.3.2. Analiza i klasyfikacja danych 

5.3.3. Rekonstrukcja zdarzenia 

5.3.4. Synteza profilu 

6. Rola ofiary w genezie przestępstwa 

6.1. Proces stawania się ofiarą czynu zabronionego 

6.1.1. Ofiara potencjalna a ofiara rzeczywista 

6.1.2. Czy ofiara ma wpływ na wybór przestępcy? 

7. Wybrane polskie unormowania prawa w zakresie działań prewencyjnych i wykrywczych Policji wobec sprawców przestępstw 

7.1. Służba patrolowa 

7.2. Służba kryminalna 

8. Zasady współpracy instytucjonalnej podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego

8.1. Współpraca Policji ze strażą gminną 

8.2. Współdziałanie Policji ze Strażą Graniczną 

8.3. Policja a specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne 

8.4. Współpraca Policji ze Strażą Ochrony Kolei 

8.5. Współdziałanie Policji z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką 

9. Rozpoznanie predyspozycji przestępczych w ramach środków profilaktyczno-prewencyjnych z pozycji rewolucji, a nie stagnacji 

Zakończenie 

Bibliografia 

Podejmowanie rozważań natury teoretycznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego czy analiza faktycznych zdarzeń społecznych, również tych o charakterze kryminogennym, zawsze musi oscylować w obrębie prawdy. Prawda z kolei winna prowadzić do działań racjonalnych, rzeczowych i przede wszystkim przynoszących konkretne pozytywne skutki. Niejednokrotnie jednak działania na płaszczyźnie bezpieczeństwa realizowane są na podstawie istniejącej tradycji działań prawnych, na fundamentach filozofii zemsty, na powielanych stereotypach, a w końcu na działaniach, które – jako skuteczne w jednej konkretnej sytuacji – zostały zaadaptowane do działań zapobiegawczych całego zjawiska. Przykładem takiego podejścia jest sprawa represyjności wobec sprawców przestępstw. Władza publiczna i przeważająca część społeczeństwa koncentrują się głównie na zaostrzeniu kar oraz masowym korzystaniu z instytucji pozbawienia wolności w sytuacji, gdy problem zjawisk patologicznych zazwyczaj znajduje genezę w coraz wyraźniejszej degradacji socjalno-bytowej ludności, wzroście liczby bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Już od dłuższego czasu liczna grupa naukowców wskazuje, że ze wszystkich form polityki społecznej instytucja pozbawienia wolności jest najbardziej nieefektywna. W znaczącej części przypadków więzienia zapełniane są osobami wymagającymi wyłącznie resocjalizacji socjalnej, gdyż są one pozbawione środków materialnych, jakichkolwiek zabezpieczeń bytowych, obciążone chorobami psychicznymi czy alkoholizmem, i z konieczności przyjmują status tożsamości przestępczej.

Skala przestępczości jest dynamicznie zmienna, a nauka wypracowała i wciąż wypracowuje nowe metody oddziaływań na sprawców przestępstw, działań zarówno o charakterze resocjalizacyjnym, jak i wyprzedzających, prewencyjnych. [...]

Książka dra Arkadiusza Gliszczyńskiego wzbogaci niewątpliwie polską literaturę kryminologiczną, jak również skłoni wielu Czytelników do refleksji poznawczej i – przynajmniej niektórych – do dalszych studiów nad prewencją kryminalną, konstrukcją wizerunków nieznanych sprawców przestępstw oraz planowaniem i realizacją programów profilaktycznych. […] Monografia ma wartość nie tylko poznawczą, ale także aplikacyjną, bo może być z pożytkiem wykorzystana zwłaszcza przez studentów szkół policyjnych oraz pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości. […] Jej walorem jest wielowątkowość, która pokazuje złożoność prezentowanej problematyki i uświadamia znaczenie licznych zmiennych składających się na skomplikowany proces prewencji i profilowania.

Dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

Szczególną wartość publikacji stanowi zdefiniowanie wielu istotnych w omawianej dziedzinie pojęć oraz przedstawienie zasad praktycznego postępowania w procesie rozpoznawania predyspozycji przestępczych. […] Należy podkreślić, że monografia jest w naszej literaturze jedną z nielicznych ujmujących tak szeroko i dogłębnie problematykę prewencji kryminalnej opartej na zdiagnozowanych predyspozycjach przestępczych.

Dr hab. Piotr Płonka, prof. AMW

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło