• Obniżka
Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne

Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne

Podtytuł: Tom 6
ISBN: 978-83-7587-624-6
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Miło nam zaprezentować kolejną publikację z cyklu „Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego”. Przewodnim tematem niniejszego tomu jest problem poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie o resocjalizacyjnych horyzontach. Interesuje nas zatem zarówno rola poszczególnych dyscyplin w poszukiwaniu człowieka we współczesnym świecie, jak i wkład subdyscyplin pedagogiki w kreowaniu i uwydatnianiu istoty...

Ilość

Miło nam zaprezentować kolejną publikację z cyklu „Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego”. Przewodnim tematem niniejszego tomu jest problem poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie o resocjalizacyjnych horyzontach. Interesuje nas zatem zarówno rola poszczególnych dyscyplin w poszukiwaniu człowieka we współczesnym świecie, jak i wkład subdyscyplin pedagogiki (z naciskiem na resocjalizacyjną i penitencjarną) w kreowaniu i uwydatnianiu istoty człowieczeństwa.

Wśród autorów książki są profesorowie, doktorzy i magistrzy – zarówno teoretycy, jak i praktycy, a także nauczyciele akademiccy oraz pracownicy placówek diagnostyczno-resocjalizacyjnych, wreszcie osoby nie tylko o ukształtowanej już renomie w środowisku, ale też dopiero wkraczające w świat naukowego poznawania rzeczywistości. Ich teksty dotykają zagadnień z obszaru szeroko pojętego procesu resocjalizacji i jego uwarunkowań czy implikacji jego braku lub nieprawidłowego przebiegu.

Publikację otwiera tekst Andrzeja Bałandynowicza pt. Podejście humanistyczno--egzystencjalne asystenta probacyjnego a resocjalizacja skazanych. Autor szeroko prezentuje w nim kilka kwestii, wkraczając m.in. w głąb terapii grupowej, pracy środowiskowej i opieki rezydencjalnej; praktyki pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji z uwzględnieniem podejścia systemowego, oraz omawia resocjalizację wspierającą w społeczeństwie wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej…

Teksty Sławomira Przybylińskiego [(Nie)egalitarny świat więziennych tatuaży – egzemplifikacja erotycznych „dziar”], Mariusza Snopka (Tatuaż kryminalny drogą ku wolności) oraz Karoliny Chabińskiej (Współczesne horyzonty tatuażu więziennego) opisują zjawisko tatuażu więziennego. Autorzy ukazują rożne aspekty tego zagadnienia i odsłaniają tajemny świat „dziar”. Przedstawiają m.in. erotyczny kontekst więziennych, skórnych malowideł oraz ilustrują wielotorowe spojrzenie na fakt istnienia rysunku tatuażowego wśród pensjonariuszy jednostek penitencjarnych…

W obszarze kryminologii obraca się Robert Parol, prezentując tekst zatytułowany Człowiek i społeczeństwo w paradygmacie kryminologii antynaturalistycznej. W publikacji zwraca uwagę m.in. na podejście do społeczeństwa oraz natury charakterystyczne dla kryminologii antynaturalistycznej, według której natura powoli przekształca się w społeczeństwo, nie pomijając z jednej strony różnic między nimi, z drugiej zaś stopnia, w jakim są ze sobą powiązane.

Tom 6
49 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Przybyliński Sławomir

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Przybyliński Sławomir

ISBN druk

978-83-7587-624-6

ISBN serii

Objętość

194 strony

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Sławomir Przybyliński)

Andrzej Bałandynowicz – Podejście humanistyczno-egzystencjalne asystenta probacyjnego a resocjalizacja skazanych

Monika Marczak – Dylematy związane z rodzicielstwem osób uwięzionych

Adam Marzewski – Aktualne uwarunkowania stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia a przeludnienie jednostek penitencjarnych

Krzysztof Linowski – Doskonalenie umiejętności społecznych w ramach Klubów Pracy jako element readaptacji społecznej

Aleksandra Dymowska, Weronika Lubecka, Kamil Leszczuk – Studenckie spojrzenie na resocjalizację penitencjarną

Sławomir Przybyliński – (Nie)egalitarny świat więziennych tatuaży – egzemplifikacja erotycznych „dziar”

Mariusz Snopek – Tatuaż kryminalny drogą ku wolności

Karolina Chabińska – Współczesne horyzonty tatuażu więziennego

Robert Parol – Człowiek i społeczeństwo w paradygmacie kryminologii antynaturalistycznej

Mateusz Łukasik – Wpływ pochopnej diagnozy poziomu funkcjonowania intelektualnego na linię życiową osoby badanej

Justyna Siemionow – Kształtowanie kompetencji społecznych u nieletnich niedostosowanych społecznie jako wybrany wskaźnik efektywności procesu resocjalizacji

Piotr Kulikowski – W poszukiwaniu zmian w obszarze resocjalizacji – wizerunek zakładu poprawczego

Katarzyna Charkowska – Dyskurs studentów pierwszego roku kierunku pedagogika specjalna specjalność resocjalizacja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na temat zagadnienia legalizacji prostytucji w Polsce .

Oto mamy zbiór trzynastu interesujących artykułów dotyczących osób dorosłych i nieletnich społecznie nieprzystosowanych oraz procesu ich instytucjonalnej resocjalizacji, zatem problemów społecznych wielkiej wagi, które wymagają wciąż wnikliwej refleksji i badań empirycznych. [...]

Zamieszczone w zbiorze artykuły mają różny charakter i wszystkie w mniejszym lub większym stopniu dotykają procesu resocjalizacji. Nie trzeba dowodzić, że studia nad tym procesem godne są głębokiego zainteresowania nie tylko osób zaangażowanych w jego realizację, ale także tych, którzy się do tego zadania przygotowują.

Zrecenzowane artykuły mają też – co oczywiste – różną wartość teoretyczną i aplikacyjną. Wszystkie jednak uważam za cenne i spełniające podstawowe wymagania, jakie stawia się tej kategorii prac. [...] zbiór uważam za bardzo wartościowy i skłaniający do przemyśleń oraz refleksji.

Z recenzji dr. hab. Mieczysława Cioska, prof . UG

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło