Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących

Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących

ISBN: 978-83-7850-851-9
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podręcznik Marka Konopczyńskiego to jedno z tych dzieł, które nie tylko stanowią doskonałą lekturę, ale i odznaczających się szczególną wartością dla praktyków. Poza tym, że trudno mu cokolwiek zarzucić pod względem merytorycznym, docenić trzeba nowatorskość – pod wieloma aspektami [...].

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

W prezentowanej książce przede wszystkim postaramy się uzasadnić tezę, iż współczesna działalność resocjalizacyjna nie powinna być tym, czym jest w chwili obecnej, a więc „narzucaniem” określonych postaw i zachowań na drodze instytucjonalnego, zalegalizowanego administracyjnie przymusu, zakamuflowanego pod pojęciem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona czytelników: od studentów nauk społecznych (pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii, pracy socjalnej) poczynając poprzez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów sądowych, wychowawców zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, wychowawców w zakładach karnych i aresztach śledczych), pracowników resortu edukacji (pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek wychowawczych, specjalnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych), działaczy i wolontariuszy z organizacji pozarządowych, na pracownikach szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej kończąc (pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny itp.).

Przedstawiona pozycja wydawnicza jest próbą przybliżenia uwikłanego w spory teoretyczne i aksjologiczne oblicza współczesnej polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Przede wszystkim jednak ma za zadanie uporządkowanie jej przestrzeni merytorycznej i wskazanie, w jakim kierunku należy podążać, aby przezwyciężyć kryzys zmiany i osiągać bardziej realne sukcesy resocjalizacyjne.


_____________________________________________________________________________

Polecamy wyjątkową serię 20 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym
20. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 30%!

seria 17 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

180 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka + skrzydełka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-851-9

Marek Konopczyński

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu] i doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warszawski], Autor siedmiu monografii naukowych, współautor i redaktor naukowy jedenastu pozycji książkowych oraz ponad stu rozpraw i artykułów. Rektor i założyciel Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Członek Głównej Rady Doradczej czasopisma naukowego „International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" od 2014 roku; redaktor naczelny rocznika „Resocjalizacja Polska" od 2012 r.; zastępca Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej kwartalnika „Probacja"; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk (2011—2014), Rady Naukowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", Rady Naukowej czasopisma „Studia Pedagogiczne", a także sekretarz Sekcji Pedagogiki Resocjalizacyjnej afiliowanej przy Zespole Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN i wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor naukowej koncepcji twórczej resocjalizacji, której badawcze i naukowe refleksje mieszczą się w nurcie współczesnych poszukiwań teoretycznej bazy oddziaływań resocjalizacyjnych wynikających z heurystycznej wizji rozwoju człowieka.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marek Konopczyński

ISBN druk

978-83-7850-851-9

ISBN e-book

978-83-8095-658-2

Objętość

208 stron

Wydanie

II, 2015

Format

A5 (145x208). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Zamiast wstępu. Resocjalizacja w kryzysie zmiany

Rozdział 1. Współczesne dylematy socjalizacyjne

Rozdział 2. Dwie pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wiek.w

Rozdział 3. Resocjalizacja jako kreująca działalność wychowawcza

Rozdział 4. Metodyka resocjalizacji

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Indesk rzeczowy

fragment

„Tożsamości nie da się zmienić na siłę. Jest ona odporna na stosowanie przymusu i karanie. Zmienia się wówczas, jeśli dostrzeżemy i rozwiniemy u osoby resocjalizowanej jej mocne strony” – czytamy. Na czym polegają współczesne dylematy socjalizacyjne? Czy dziś jest i na czym polega "niedostosowanie społeczne”? Na czym powinna polegać? Autor odnosi resocjalizację do praktyki. Wykazuje, jakie powinna mieć zastosowanie w życiu może, aby przyczynić się do poprawy jego jakości, a także jak szkodzi jej błędne pojmowanie. Czy kara więzienia i pobyt za kratkami może uczynić z przestępcy praworządnego obywatela? Teoretycznie tak. „Termin resocjalizacja oznacza „ponowną socjalizację, a więc powtórne uspołecznienie jednostki nieprzystosowanej społecznie w celu umożliwienia jej poprawnego funkcjonowania w powszechnie akceptowanych rolach życiowych i społecznych”. Czyli człowiek resocjalizowany na przykład poprzez karę pobytu w więzieniu powinien wyjść jako dobry, praworządny obywatel. Dlaczego tak najczęściej się nie dzieje? Autor obala mity dotyczące resocjalizacji, jak na przykład mit roli prawa karnego, zwiększenia surowości przepisów w procesie resocjalizacji przestępców; mit o terapii w roli resocjalizacji oraz przemianie przestępcy w dobrego człowieka za sprawą instytucji resocjalizacyjnych.

Rozważa także, w jakim kierunku należy podążać, aby przezwyciężyć kryzys i osiągać wymierne efekty resocjalizacyjne. „Niniejsza książka poszukuje dróg wyjścia z sytuacji, w której znalazła się polska rzeczywistość resocjalizacyjna, uwikłana w fundamentalne przekształcenia ustrojowe, ekonomiczne i społeczno-kulturowe na przełomie wieków” – czytamy.

Praca idealnie wpisuje się w dyskusję o kondycji współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, jako jednej z najmłodszych dziedzin pedagogiki. Konopczyński przedstawia założenia pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przybliża jej współczesną wersję uwikłaną w spory teoretyczne i aksjologiczne. Do kogo adresowana jest ta praca? Przede wszystkim do studentów nauk społecznych, pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz resortu edukacji, na przykład pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców i nauczycieli, działaczy oraz wolontariuszy z organizacji pozarządowych.

Książka ukazała się w cennej serii autorskich podręczników akademickich do pedagogiki zatytułowanej „Pedagogika nauce i praktyce”.

Joanna Habiera
źródło: NOTES WYDAWNICZY NR 12.2014


Perełką nowej serii wydawniczej Oficyny Wydawniczej „Impuls” jest podręcznik autorstwa profesora Marka Konopczyńskiego pod tytułem „Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących”. Jej autor dokonał wyczerpującego przeglądu światowej literatury poświęconej tematyce resocjalizacji, by stworzyć nowatorskie dzieło, które zadowoli najbardziej wymagających czytelników. Książka okaże się bez wątpienia niezastąpioną pomocą naukową i dydaktyczną dla studentów i nauczycieli akademickich. Będzie także bezcennym źródłem inspiracji dla teoretyków poszukujących nowych rozwiązań – rozwiązań na miarę problemów oraz ludzi XXI wieku – mieszkańców globalnej i niebezpiecznej wioski. Spełni także oczekiwania praktyków – pracowników placówek socjalizacyjnych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, a także innych miejsc, w których niezbędna jest specjalistyczna wiedza z zakresu pedagogiki.

Na kartach tej polecanej lektury nie ma miejsca na owijanie w bawełnę ani bezrefleksyjne powtarzanie ujęć doskonale znanych i właściwie już nieużytecznych dzisiaj. Autor dołożył wszakże wszelkich starań, aby pokazać odbiorcom na czym polega świadome podejście do resocjalizacji. Czytelnik zda sobie z tego sprawę od pierwszej strony – przystępując do wciągającej lektury wstępu poświęconego resocjalizacji w kryzysie zmiany.

Ogromną zaletą książki jest to, że tok narracji sprowadza się do odpowiadania na wyzwania doby globalizacji. Marek Konopczyński poświęcił odrębny rozdział na prezentację współczesnych dylematów socjalizacyjnych. I tutaj bardzo wyraźnie trzeba zaznaczyć, iż pokazał czytelnikowi jak je identyfikować oraz rozumieć, co z kolei jest podstawą dla podejmowania kolejnych działań. Niewątpliwie jednym z najbardziej interesujących – i frapujących nas, na co wskazują zapytania rodziców na forach internetowych czy w komentarzach pod wywiadami z „niby ekspertami” – są fragmenty na temat dewiacyjnych mechanizmów socjalizacyjnych które blokują zasoby osobowe i społeczne takie jak na przykład: zainteresowania, predyspozycje czy zdolności. Autor – wystrzegając się zero-jedynkowego orzekania – pokazał czytelnikowi znaczenie kontekstu, uwarunkowań, czynników, które zajmują naszą uwagę. Wiele stereotypów obala także wykład na temat nieprzystosowania społecznego i niedostosowania społecznego wymagających uważnego rozróżniania.

Nie mniej ciekawy jest rozdział poświęcony dwóm pedagogikom resocjalizacyjnym na przełomie wieków. Jego szczególna waga polega na tym, iż poszerza perspektywę poznawczą oraz dostarcza niezbędnej wiedzy do porównań fenomenów właściwych przedmiotowi uwagi autora. Warto poznać paradygmaty wyczerpująco scharakteryzowane przez naukowca, aby lepiej zrozumieć podejścia teoretyczne, które reprezentują.

Ważna dla odbioru – zarówno treści książki, jak i zrozumienia zasadności jej tytułu – jest część dotycząca resocjalizacji jako kreującej działalności wychowawczej. Oferuje ona szerokie spojrzenie na wyzwania, którym trzeba obecnie sprostać, aby poradzić sobie z ewoluującymi problemami społecznymi. Godne uwagi są rozważania na temat zderzenia ludzkich tendencji z kreowanym otoczeniem – zewnętrznym i wewnętrznym – określonych podmiotów społecznych.

Często nazbyt marginalizowany aspekt badań – metodyka resocjalizacji – doczekał się w tym przypadku satysfakcjonującego omówienia na najwyższym światowym poziomie. Uważne zapoznanie z wytycznymi zaproponowanymi na łamach ostatniego rozdziału pozwoli uniknąć rażących błędów, które w praktyce mogłyby – i w istocie przyczyniają się – do pogorszenia stanu podopiecznych zamiast ich poprawy.

Podręcznik Marka Konopczyńskiego pod tytułem „Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących” to jedno z tych dzieł, które nie tylko stanowią doskonałą lekturę, ale i odznaczających się szczególną wartością dla praktyków. Poza tym, że trudno mu cokolwiek zarzucić pod względem merytorycznym, docenić trzeba nowatorskość – pod wieloma aspektami: podejścia do problematyki resocjalizacji, ujęcia zagadnień ważnych dla adeptów nauk społecznych, a także namysłu nad wyzwaniami doby globalizacji.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12472/marek-konopczynski-pedagogika-resocjalizacyjna-w-strone-dziaOpinia wydawnicza pracy Marka Konopczyńskiego, Pedagogika resocjalizacyjna

Przedstawiona do opinii wydawniczej praca Marka Konopczyńskiego wpisuje się w pojawiający się coraz częściej nurt dyskusji i debat podejmujących problem kształtu i kondycji współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, jako jednej z najmłodszych dziedzin pedagogiki. Niewątpliwą przy tym jej zaletą jest to, że obok podejmowanej krytyki odnoszącej się zarówno do teorii i praktyki resocjalizacyjnej, ukazuje również rzadko kiedy przywoływane kierunki rozwoju i doskonalenia nie do końca sprawdzające się koncepcje readaptacji czy reintegracji osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo. […]

[…] Ukazuje ona bowiem w sposób konsekwentny spojrzenie na proces niedostosowania i wykolejenia społecznego z perspektywy psychologii poznawczej, co sprawia, że oto mamy do czynienia z nowym, nieklasycznym podejściem do pedagogiki resocjalizacyjnej koncentrującym się już nie na behawioralnym wygaszaniu czy korygowaniu zachowań niepożądanych, a na podkreślaniu wagi oddziaływań kreujących, rozwijających ukryte potencjały i kształtujących odpowiednie umiejętności i kompetencje działania, które Autor w sposób podręcznikowy stara się zaprezentować. Dzięki temu praca niniejsza choć jej tytuł sugeruje rodzaj autorskiej monografii, to jednak w wymiarze narracyjnym bardziej staje się podręcznikiem, pokazującym nie tylko sposób, ale i również potrzebę odmiennego od behawioralnego podejścia do teorii i praktyki resocjalizacyjnej. I z tego też właśnie względu praca M. Konopczyńskiego jest szczególnie cenna, bo wzbogaca w sposób istotny istniejące podręczniki pedagogiki resocjalizacyjnej o budowane na przesłankach psychologii poznawczej i koncepcji twórczości podejście do istoty wykolejenia i tożsamości przestępczej oraz wynikające z nich strategie i metody postępowania resocjalizacyjnego. […]

Warto zresztą przy tej okazji uświadomić sobie, że ostatni podręcznik pedagogiki resocjalizacyjnej, utrzymany właśnie w optyce behawioralnej Lesława Pytki ukazał się w latach dziewięćdziesiątych, a zbiorowy podręcznik redagowany przez Bronisława Urbana i Jana Stanika będący już pewną próbą wykorzystania w resocjalizacji nurtu poznawczego ukazał się w roku 2007.

Minęło zatem kilka lat, w przeciągu zresztą których z coraz większym natężeniem mówi się o kryzysie budowanej na behawioralnych przesłankach koncepcji resocjalizacji, próbując zastępować ją podejściem kognitywno-behawioralnym, wykorzystującym właśnie osiągnięcia współczesnej psychologii poznawczej. Autor niniejszej pracy wydaje się iść jeszcze dalej, bowiem wskazując na podstawowe działy pedagogiki resocjalizacyjnej, a mianowicie na teleologię wychowania resocjalizacyjnego, teorię wychowania resocjalizacyjnego oraz metodykę postępowania resocjalizacyjnego, stara się równocześnie asymilować do nich budowaną na koncepcjach kognitywnych oraz integracyjnych korekcyjną koncepcję postępowania resocjalizacyjnego, nazywaną twórczą resocjalizacją. […]

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło