• Obniżka
Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne

Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne

ISBN: 978-83-7587-173-9
33,33 zł
23,33 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prawne, społeczne i metodyczne zagadnienia resocjalizacji zawarte w prezentowanej Czytelnikowi książce powstały w wyniku intelektualnej i empirycznej działalności reprezentantów wielu ośrodków akademickich w kraju, którzy szansę na minimalizację negatywnych następstw narastającego nieprzystosowania

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book

Wersja książki
Ilość

Prawne, społeczne i metodyczne zagadnienia resocjalizacji zawarte w prezentowanej Czytelnikowi książce powstały w wyniku intelektualnej i empirycznej działalności reprezentantów wielu ośrodków akademickich w kraju, którzy szansę na minimalizację negatywnych następstw narastającego nieprzystosowania społecznego i przestępczości upatrują przede wszystkim w zmianie wzorców myślenia społecznego z powszechnie funkcjonującego schematu „przestępstwo – dotkliwa kara – potępienie społeczne”, na wzorzec „przestępstwo – zadośćuczynienie – inkluzja społeczna”. Treści zawarte w tej książce stanowią przeciwwagę wciąż prowadzonych debat społecznych i politycznych, w których trudno dostrzec zmianę kierunku myślenia z potępiania sprawców przestępstw na próbę zrozumienia przestępstwa i zachowań dewiacyjnych. „Zrozumieć”, nie oznacza jednak „usprawiedliwiać”, lecz „wyjaśnić”, by w sposób bardziej efektywny zapobiegać i eliminować przestępczość.

Mity i stereotypy dotyczące zachowań dewiacyjnych (a główne przestępczych) w sposób poparty ugruntowaną teorią i zweryfikowany empirycznie, zostają poddane w tej książce konstruktywnej krytyce. Autorzy zebranych w tym opracowaniu rozdziałów, nie tylko zadają pytania, o to jak być powinno, lecz dają konkretne i poparte badaniami wskazówki, jak działać, by społeczny świat transformował w kierunku bardziej przyjaznej człowiekowi przyszłości. Zawarte w tej książce artykuły mieszczą się zatem w zakresie nauk aplikatywnych, które są nastawione na wszechstronną pomoc w rozwoju istoty ludzkiej i całego społeczeństwa.

195 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-173-9

Jaworska Anetta

Aneta Jaworskadr n. hum. w zakresie pedagogiki. Autorka czterech monografii naukowych oraz redaktorka i współredaktorka siedmiu prac zbiorowych. Jest także autorką kilkudziesięciu rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów obejmujących tematykę resocjalizacji i dziedzin z nią powiązanych. Poza pracą dydaktyczną pełniła funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i pełnomocnika rektora ds. studentów niepełnosprawnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i wiceprezesem Terenowego Koła PTP przy zakładzie karnym w Czarnem.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jaworska Anetta

ISBN druk

978-83-7587-173-9

ISBN serii

978-83-7587-173-9

Objętość

374 strony

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie


Część pierwsza

Społeczno-prawne aspekty resocjalizacji

Andrzej Bałandynowicz

System probacji – resocjalizacja z udziałem społeczeństwa

Teresa Sołtysiak

Zachowania patologiczne młodego pokolenia

Paweł Kobes

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego

Elżbieta Strutyńska

Aspekty prawne bullyingu/mobbingu: ujęcie komparatystyczne

Krzysztof Dziedzic

Społeczne uwarunkowania udziału społeczeństwa w świadczeniu pomocy postpenitencjarnej

Edyta Pindel

Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze pozbawienia wolności

Małgorzata Kuć

Rola społeczeństwa w resocjalizacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

Anna Górka-Strzałkowska

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych


Część druga

Resocjalizacja penitencjarna

Anetta Jaworska

Paradygmatyczne podstawy współczesnej resocjalizacji penitencjarnej

Hanna Karaszewska, Ewelina Silecka

W stronę readaptacji społecznej skazanych

Agnieszka Zalewska-Meler

Kultura fizyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego – założenia systemowe a możliwości ich realizacji

Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka

Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw

Ewa Piotrów

Postawy rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania

Ewa Sosnowska

Przestępczość kobiet – wybrane teorie etiologiczne

Henryk Porożyński, Przemysław Zdybał

Aspiracje życiowe osób skazanych

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek

Rola alkoholu w genezie zachowań przestępczych dorosłych skazanych

Sławomir Grzesiak

Człowiek stary w placówce penitencjarnej


Część trzecia

Niedostosowanie społeczne – uwarunkowania i terapia

Renata Małgorzata Ilnicka

Socjoterapia – twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie

Janina Florczykiewicz

Sztuka w resocjalizacji – terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej

Monika Gołembowska

Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży

Joanna Rajewska de Mezer

Sytuacja rodzinna nieletnich sprawców czynów karalnych i świadczących o demoralizacji, wobec których orzeczono środek poprawczy

Agnieszka Latoś

Zmiany funkcjonowania współczesnej rodziny jako determinanty demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich

Joanna Cichla

Nieletni jako sprawcy przestępstw przeciwko mieniu

Sylwester Bębas

Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych

Beata Zajęcka Arkadiusz Kamiński

Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszość i przyszłość

Monika Wojtkowiak

Sekta jako środowisko zagrożenia – postulaty i działania w zakresie profilaktyki

Jan Welhan

Zachowania dorosłych a utrwalanie agresywnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań


Noty o Autorach

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło