• Obniżka
LEKSYKON RESOCJALIZACJI

LEKSYKON RESOCJALIZACJI

ISBN: 978-83-7850-132-9
57,14 zł
28,57 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Najnowsza praca dr Anetty Jaworskiej ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i możliwości przeciwdziałania im. Książka zawiera także przegląd teorii oraz zagadnień definicyjnych związanych z resocjalizacją. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji resocjalizacyjnych. Znaczną uwagę poświęcono zagadnieniom kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza resocjalizacji penitencjarnej, w zakresie której wyszczególniono hasła dotyczące resocjalizacji określonych kategorii skazanych, takich jak osoby: starsze, niepełnosprawne, niebezpieczne, uzależnione czy skazane za zabójstwa lub przestępstwa seksualne. Istotną częścią opracowania jest również omówienie wszystkich stosowanych w resocjalizacji terapii, w tym terapii niekonwencjonalnych, takich jak joga, ekologia, żagloterapia czy sztuka.

Książka stanowi skompensowane podsumowanie dotychczasowych dociekań teoretycznych i empirycznych autorki dotyczących zagadnienia resocjalizacji i silnie powiązanych z nią dziedzin, takich jak patologie społeczne, kryminologia, profilaktyka społeczna czy penitencjarystyka. Większość haseł zawartych w tym tomie powstała na skutek nie tylko przeglądu literatury, ale także badań empirycznych.

Celem zbioru jest dostarczenie Czytelnikowi skompensowanego studium wiedzy o resocjalizacji i powiązanej z nią problematyce. Każde hasło zawiera odwołania bibliograficzne, co ma za zadanie ułatwić zainteresowanemu odbiorcy dotarcie do obszerniejszych prac naukowych omawiających poruszane zagadnienia. Przypisy do tekstu, obok literatury polsko- i anglojęzycznej, zawierają także odniesienie do artykułów i monografii autorki omawiających szerzej prezentowane zagadnienia.

 

 


197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-132-9

Jaworska Anetta

Aneta Jaworskadr n. hum. w zakresie pedagogiki. Autorka czterech monografii naukowych oraz redaktorka i współredaktorka siedmiu prac zbiorowych. Jest także autorką kilkudziesięciu rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów obejmujących tematykę resocjalizacji i dziedzin z nią powiązanych. Poza pracą dydaktyczną pełniła funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej i pełnomocnika rektora ds. studentów niepełnosprawnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego i wiceprezesem Terenowego Koła PTP przy zakładzie karnym w Czarnem.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jaworska Aneta

ISBN druk

978-83-7587-542-3

ISBN e-book

978-83-7850-132-9

Objętość

418 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, szyta

Wprowadzenie    

Agresja i jej przeciwdziałanie    
Agresja – pojęcie i podział       
Agresja – teorie rozwoju zachowań agresywnych   
Aksjologia resocjalizacji       
Autoagresja i jej przeciwdziałanie    

Dewiacje społeczne młodzieży    
Diagnoza w resocjalizacji   

Historia refleksji resocjalizacyjnej    
Historia resocjalizacji instytucjonalnej w Polsce      
HIV i AIDS      

Kara pozbawienia wolności      
Kary i nagrody w resocjalizacji penitencjarnej      
Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich  
Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych    
Kurator sądowy      

Mediacja w resocjalizacji  
Metodologia badań w resocjalizacji   
Metodyka resocjalizacji    

Niedostosowanie społeczne – etiologia    
Niedostosowanie społeczne – pojęcie      
Niedostosowanie społeczne – stan osobowości  
Niedostosowanie społeczne – symptomatologia   
Niedostosowanie społeczne – typologie    

Podkultura przestępcza      
Pomoc postpenitencjarna    
Probacja      
Profilaktyka zachowań ryzykownych      
Prostytucja nieletnich   
Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie    
Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie    
Przestępczość kobiet – rozmiary zjawiska      
Przestępczość nieletnich      
Przestępstwa internetowe      

Resocjalizacja – definiowanie pojęcia    
Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna    
Resocjalizacja kobiet    
Resocjalizacja nieletnich – formy instytucjonalne      
Resocjalizacja nieletnich – tendencje europejskie      
Resocjalizacja penitencjarna – aspekty negatywne    
Resocjalizacja penitencjarna przestępców niebezpiecznych    
Resocjalizacja penitencjarna przestępców uzależnionych    
Resocjalizacja penitencjarna – rola służby więziennej      
Resocjalizacja penitencjarna – struktura organizacyjna      
Resocjalizacja – podstawy teoretyczne    
Resocjalizacja skazanych za przestępstwa seksualne    
Resocjalizacja sprawców zabójstw    
Resocjalizacja więźniów w wieku senioralnym i niepełnosprawnych    
Rola edukacji ekologicznej w resocjalizacji    
Rola edukacji w resocjalizacji instytucjonalnej      
Rola kultury fizycznej w resocjalizacji    
Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej      
Rola religii w resocjalizacji penitencjarnej      
Rola społeczeństwa w resocjalizacji – reedukacja inkluzyjna   
Rola sztuki w resocjalizacji penitencjarnej      
Rola wolontariatu w resocjalizacji      

Samobójstwa – rozpoznawanie i przeciwdziałanie      
System dozoru elektronicznego w resocjalizacji      

Teleologia resocjalizacji    
Terapie pedagogiczne w resocjalizacji      
Terapie w resocjalizacji – arteterapia    
Terapie w resocjalizacji – biblioterapia      
Terapie w resocjalizacji – filmoterapia (audiowizoterapia)      
Terapie w resocjalizacji – muzykoterapia   
Terapie w resocjalizacji – socjoterapia      
Terapie w resocjalizacji – teatroterapia      
Terapie w resocjalizacji – terapie niekonwencjonalne    
Terapie w resocjalizacji – żagloterapia      

Najnowsza praca dr Anetty Jaworskiej ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. […] w polskiej literaturze dotyczącej patologii społecznych i metod psychokorekcji odczuwa się dotkliwy brak podobnej publikacji.

W opisie wymienionych problemów znajdujemy najważniejsze dane dotyczące ich sposobów rozumienia i wykorzystania danych teoretycznych w praktyce. Uderzająca jest świetna orientacja Autorki w tej bardzo zróżnicowanej tematyce i jej umiejętność logicznego i konsekwentnego wywodu. […] Ponadto prawdziwe uznanie wzbudzają […] porządek argumentacji i wyjątkowo liczne odniesienia oraz bogactwo źródeł bibliograficznych.

Poszczególne zagadnienia omówione zostały w bardzo czytelny i uporządkowany sposób, stąd nawet dla dopiero poznającego problematykę resocjalizacyjną Czytelnika książka będzie stanowić niezastąpiony przewodnik w rozpoznawaniu meandrów tej dziedziny wiedzy.

Z recenzji dr. hab. Mieczysława Cioska, prof. UG

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło