Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna

Śmierć samobójcza. Perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna

ISBN: 978-83-7850-058-2
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem. Tematyka w niej poruszana jest bardzo ważna, a wnioski niezwykle cenne. Po raz pierwszy miałam okazję zapoznania się z taką liczbą listów pożegnalnych, a metodyka ich interpretacji [...] była dla mnie przekonująca i wartościowa praktycznie. [...]

Wersja książki
Ilość

UWAGA! W CZĘŚCI I BARDZO DRASTYCZNE MATERIAŁY: ZDJĘCIA, LISTY, OPISY!

Praca poświęcona jest wielopłaszczyznowej analizie listów pożegnalnych osób, które popełniły samobójstwo. [...] jest oryginalnym i wartościowym źródłem wiedzy na temat okoliczności i decyzji samobójczej. Oparta na solidnej podbudowie teoretycznej i wzbogacona obszernym materiałem faktograficznym, może stanowić nieocenione źródło zarówno dla dalszych analiz empirycznych, jak i wiedzy niezbędnej do diagnozy grup wysokiego ryzyka zachowań suicydalnych, tzn. dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Z recenzji dr hab. prof. WŚ Ireny Pospiszyl


W pierwszej części niniejszej książki podjęliśmy problem śmierci człowieka analizowany z punktu widzenia kryminalistyki, w drugiej zaś części zajęliśmy się próbą rekonstrukcji sytuacji poprzedzającej zamach samobójczy. W tym celu analizie poddajemy autentyczne zapisy listów samobójców, a także materiał uzupełniający zgromadzony w poszczególnych postępowaniach, czyli wypowiedzi rodziny zmarłego, znajomych czy nauczycieli. Na pierwszym etapie rozważań przeplatają się niejako naturalnie różne wątki, ponieważ równocześnie odwołujemy się do przykładów dotyczących zarówno zabójstw, jak i samobójstw. Jest to zabieg z góry zamierzony, a przemawiają za nim trzy ważne cele, które sobie stawiamy. Pierwszym z nich jest chęć ukazania rozległej problematyki procedur kryminalistycznych; adresujemy te informacje do policjantów, prawników, antropologów, pasjonatów kryminalistyki. Drugim celem jest chęć ukazania, jak trudno jednoznacznie orzekać o przyczynie śmierci, balansując między zbrodnią zabójstwa a popełnieniem samobójstwa. Mimo że areną naszego zainteresowania jest śmierć samobójcza, to nie sposób oddzielić tych dwóch nurtów rozważań. To właśnie omówienie zagadnień procedur i metodyki kryminalistyki ma na celu ukazanie Czytelnikom, jak wiele trudności przysparza zweryfikowanie wątpliwości, czy przyczyną śmierci człowieka była zbrodnia zabójstwa, czy raczej samobójstwo. Trzecim celem jest chęć przekazania bogatego materiału poglądowego poświęconego praktyce kryminalistycznej, który zdecydowanie rozrasta się wówczas, gdy ukazujemy zdarzenia wynikające z działania zbrodniczego i samounicestwienia. Pierwsza część opracowania ma na celu wprowadzenie Czytelnika w złożoną materię okoliczności śmierci samobójczej. O

pracowanie pierwszej części monografii utrzymane zostało w charakterze informacyjnym, porządkującym terminologię, a także poglądowym, aby jednocześnie stanowiło swoistą podbudowę jakościowej analizy poszczególnych historii śmierci samobójczych. Analiza jakościowa i rekonstrukcja zdarzeń poprzedzających samobójczą śmierć człowieka stała się głównym zamierzeniem badawczym w drugiej części opracowania.

Autorzy

194 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-058-2

Bednarski Leszek

Bednarski Leszek

Adiunkt w Zakładzie Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Opiekun koła naukowego Młodych Kryminologów i Kryminalistyków. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego wykonawczego, zagadnień bezpieczeństwa. Przez wiele lat był związany z policją, łącząc zainteresowania badawcze z praktyką. Laureat wyróżnień nadawanych przez rektora i policję.Urbanek Arkadiusz

Urbanek

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa socjalnego i pracy z rodzinami. Ma doświadczenie w zarządzaniu gminnymi strukturami pomocy społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach interwencji socjalnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej. Od kilku lat specjalizuje się w diagnozie sytuacji cudzoziemców w instytucjach penitencjarnych i wyzwań, które odmienność kulturowa osób osadzonych stawia przed systemem penitencjarnym. Autor czterech książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Współorganizator cyklicznych konferencji międzynarodowych poświęconych dyskursom międzykulturowym i wielokulturowym we Wrocławiu. Współtwórca czasopisma naukowego „Multicultural Studies”.

Od kilkunastu lat trener współpracujący z personelem instytucji pomocy społecznej i funkcjonariuszami Służby Więziennej. Ekspert w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej we Wrocławiu w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w dolnośląskich instytucjach penitencjarnych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bednarski Leszek, Urbanek Arkadiusz

ISBN druk

978-83-7850-111-4

ISBN e-book

978-83-7850-058-2

Objętość

252 stron

Wydanie

II, 2012

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp


Część I


Samobójstwo jako śmierć gwałtowna – analiza statystyczna zjawiska

Niejednoznaczne okoliczności śmierci gwałtownej człowieka


Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce – ślady kryminalistyczne

Klasyfikacja śladów kryminalistycznych

Ślady daktyloskopijne

Ślady mechanoskopijne

Ślady użycia broni palnej

Ślady traseologiczne stóp i pojazdów

Ślady biologiczne

Wykorzystywanie termoskopii i termografii w kryminalistyce

Ślady fonoskopijne

Ślady osmologiczne

Mikroślady


W poszukiwaniu dowodów, czyli kryminalistyczne aspekty czynności oględzinowych

Podstawowa terminologia kryminalistyki

Procedura oględzin jako droga do wyjaśnienia okoliczności śmierci

Cele i zadania oględzin jako procedury kryminalistycznej


Poszukiwanie śladów wyjaśniających okoliczności śmierci człowieka

Penetracja miejsca jako procedura poszukiwania śladów

Oględziny zwłok jako źródło informacji o okolicznościach śmierci

Oględziny podłoża

Oględziny w pomieszczeniach i na wolnej przestrzeni

Oględziny miejsca ujawnienia zwłok w przypadku powieszenia

Oględziny obrażeń na zwłokach

Identyfikacja zwłok z uwzględnieniem indywidualnych cech charakterystycznych

Próby identyfikacji zwłok z wykorzystaniem opisu odzieży

Sposoby dokumentowania procedur oględzin miejsca i zwłok


Część II


Metodologiczne założenia prowadzonych badań rekonstrukcyjnych

Perspektywy badań jakościowych nad zachowaniami suicydalnymi

Cele i problemy badań zawarte w hermeneutycznej analizie tekstów

Zastosowanie metody kategoryzowania przynależności do analizy treści listów 


Klasyfikacja tematyczna listów pożegnalnych samobójców

Obszary semantyczne w eksploracji treści listu pożegnalnego

Badania nad listem pożegnalnym jako tekstem wypowiedzi

Metodyczne aspekty prowadzenia analizy tematycznej listów pożegnalnych

Klasyfikacja tematyczna listów pożegnalnych stanowiących zgromadzony materiał źródłowy

Listy pożegnalne o charakterze informacyjnym

Listy pożegnalne o charakterze testamentalnym

Agresywne i prowokacyjne treści w listach pożegnalnych


Interpretacje sytuacji osobistej i społecznej samobójców – próba syntezy replikacyjnej

Rekonstruowanie stylu opisu obrazu siebie

Rekonstruowanie reprezentowanych poglądów na własną przyszłość

Rekonstruowanie poglądów na otoczenie społeczne


Rekonstruowanie kategoryzacji w wypowiedzi pożegnalnej


Zakończenie

Bibliografia

Aneks

Książkę przeczytałam z dużym zainteresowaniem. Tematyka w niej poruszana jest bardzo ważna, a wnioski niezwykle cenne. Po raz pierwszy miałam okazję zapoznania się z taką liczbą listów pożegnalnych, a metodyka ich interpretacji [...] była dla mnie przekonująca i wartościowa praktycznie. Cieszę się, że taka pozycja pojawi się na półkach księgarskich. Gratuluję Autorom.

Z recenzji prof. dr hab. n. med. Barbary ŚwiątekPraca poświęcona jest wielopłaszczyznowej analizie listów pożegnalnych osób, które popełniły samobójstwo. [...] jest oryginalnym i wartościowym źródłem wiedzy na temat okoliczności i decyzji samobójczej. Oparta na solidnej podbudowie teoretycznej i wzbogacona obszernym materiałem faktograficznym, może stanowić nieocenione źródło zarówno dla dalszych analiz empirycznych, jak i wiedzy niezbędnej do diagnozy grup wysokiego ryzyka zachowań suicydalnych, tzn. dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Z recenzji dr hab. prof. WŚ Ireny Pospiszyl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło