• Obniżka
Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce

ISBN: 978-83-7850-202-9
42,67 zł
35,87 zł Oszczędzasz: 6,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań...

Publikacja dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Na całość książki składa się ponad 200 autorskich programów wybranych ze względu na ich różnorodność. Prawie połowa z nich została przedstawiona w poszczególnych rozdziałach podręcznika w ujednoliconej formie i przyporządkowana trzem głównym grupom wyodrębnionym ze względu na formę i przedmiot oddziaływań.

W pierwszym rozdziale zaprezentowano oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, w drugim – oddziaływania psychokorekcyjne i w trzecim oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Pozostała cześć programów została umieszczona w aneksie w skróconej formie.

Uzyskane z poszczególnych zakładów karnych i aresztów śledczych materiały, po odpowiednim opracowaniu, stały się podstawą do stworzenia niniejszego podręcznika, który, Autorka ma nadzieję, stanie się wartościowym materiałem nie tylko dla studentów i znawców problematyki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, ale także będzie stanowić zachętę i inspirację do podejmowania dalszych działań dla praktyków.

143 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-110-4

Monika Marczak

dr Monika Marczak – pedagog, wieloletni kurator społeczny dla dorosłych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach przestępczości, penitencjarystyki, problematyki funkcjonowania kobiet w warunkach izolacji więziennej i readaptacji społecznej. Jest adiunktem w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji UG.

Na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują trzy jednostki naukowo-dydaktyczne, których działalność jest skierowana na problematykę penitencjarną. Pierwszą z nich jest kierowany przez prof. Henryka Machela Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki, drugą – kierowany przez prof. Beatę Pastwę-Wojciechowską Zakład Psychologii Sądowej i Seksuologii w Instytucie Psychologii, a trzecią – kierowany przez prof. Mieczysława Cioska Zakład Psychologii Penitencjarnej również w Instytucie Psychologii.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Monika Marczak

ISBN druk

978-83-7850-202-9

ISBN serii

Objętość

360 strony

Wydanie

III, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Od redakcji

Wprowadzenie (Henryk Machel)

Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej (Kajetan Dubiel)

Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze

Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych

Trening komunikacji interpersonalnej i zachowań asertywnych (Małgorzata Rapacz)

Pokochaj siebie, ulecz swoje życie (Iwona Stańczyk)

Wypełnianie i wzmacnianie ról rodzicielskich Wypełnianie ról społecznych – gra czy rzeczywistość? (Robert Poklek)

Ojciec przyjacielem dziecka (Andrzej Ekiel)

Moj Tata i ja (Roman Fons)

Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi „Duet” (Marta Rozwadowska-Suruło, Tadeusz Szarek)

„Cztery Pory Roku” (Marcin Wójcik, Sławomir Meler)

„Bona” (Lidia Olejnik)

Więźniowie w hospicjum

Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin

Ogrody za murem (Andrzej Doszyń, Krzysztof Kozłowski)

Programy aktywizacji zawodowej

Program readaptacji społecznej poprzez aktywizację zawodową skazanych (Katarzyna Roesler-Walerczak, Jarosław Bukowski)

Program aktywizacji zawodowej osadzonych realizowany w systemie pomocy postpenitencjarnej (Jacek Księżyk, Grzegorz Figura)

Lex Media (Sławomir Kot)

Klub Pracy – kurs aktywnego poszukiwania pracy (Agnieszka Kozłowska)

Programy przygotowujące do życia na wolności

Nadzieja – program wychodzenia z bezdomności (Małgorzata Stróżyk)

Adwokat w swojej sprawie (Małgorzata Łajdus-Ciborowska)

Uniwersytet Więzienny – droga do wolności (Lidia Moroz)

Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne mają sens? (Beata Pastwa-Wojciechowska)

Oddziaływania psychokorekcyjne

Programy z zakresu profilaktyki agresji

Naprawdę silni (Katarzyna Jarosz)

„Herkules” – program psychokorekcyjny (Agata Głogowska, Katarzyna Haponiuk)

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w zakładach zamkniętych (Barbara Jurkonis)

Prison Smart – ocena programu (Anetta Jaworska)

Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym

Program oddziaływań zapobiegających autoagresywnym i suicydalnym tendencjom osadzonych (Joanna Kobis)

Program przeciwdziałania aktom autoagresji u osadzonych (Cecylia Hajduk, Dawid Katol)

Program profilaktyki zachowań agresywnych i autoagresywnych w zakładzie karnym (Małgorzata Rapacz, Marta Briske)

„Feniks” – program readaptacji osób zagrożonych zachowaniami suicydalnymi (Andrzej Samek)

Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Beata Kalinowska-Prokopowicz)

Bo zupa była za słona – program przeznaczony dla sprawców przestępstw przeciwko rodzinie (Magdalena Chojnacka, Danuta Jodłowska)

Program edukacyjny dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie (Marek Siwy)

Programy z zakresu profilaktyki uzależnień „Atlantis” – program edukacyjno-terapeutyczny (Iwona Zalikowska)

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych (Wojciech Kurowski)

Program terapeutyczny dla skazanych z problemem dotyczącym uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających (Wojciech Kowalczyk)

Program z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych (Jacek Gołdyn)

Program terapii uzależnień (Andrzej Kędzierski, Agata Skorupska)

Program dla osób popełniających przestępstwo w stanie nietrzeźwości (Piotr Kowalewski)

Program terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu (Jerzy Rećko, Andrzej Kędzior, Tomasz Stokowski)

Program profilaktyki sprawców przestępstw drogowych odbywających karę z art. 178a lub 244 k.k. (Marta Chmielewska)

„Krokus” – program psychokorekcyjny dla skazanych za przestępstwo z art. 178a § 1 i 2 k.k. (Joanna Strońsk, Tomasz Brańka)

Program terapii sprawców przestępstw seksualnych Program terapii sprawców przestępstw seksualnych (Rafał Rutkowski, Wojciech Sroka)

Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia Program kursów pierwszej pomocy przedmedycznej (Zbigniew Sołtys)

Propozycje programów psychokorekcyjnych Program dla osób z rozpoznaniem podwójnej diagnozy – specyficzne postępowanie terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu z współwystępującym zaburzeniem osobowości dyssocjalnej (Jolanta Ferszka)

Zmiana schematów poznawczych dotyczących spostrzegania własnej osoby oraz samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie prowadzona w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (Justyna Siemionów)

Program pracy penitencjarnej z osadzonymi „niebezpiecznymi” – na przykładzie programu realizowanego w Zakładzie Karnym w Barczewie (Sławomir Przybyliński)

Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności (Radosław Breska, Robert Opora)

Oddziaływania edukacyjne przez kulturę Programy edukacji kulturalno-oświatowej

Dyskusyjny Klub Filmowy (Jana Chojecka, Kamil Stachowiak)

Nauka języka angielskiego (Sławomir Kot)

Programy aktywizacji kulturowej Krajobrazy wschodniego pogranicza (Iwona Matczuk, Dariusz Kossyk, Jarosław Wolczyński)

„Klimek” (Małgorzata Gajdus-Ciborowska)

Program z zakresu edukacji ekologicznej wspierającej rozwój zrównoważony dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności (Marek Kwiecień)

Skazani na Wisłę (Jakub Wiśniewski, Sławomir Janka)

Programy rozwijania twórczości własnej skazanych „Plastuś 2007” – „Galeria u rzeźnika” (Marek Nowak)

Dobro ukryte w sztuce (Jerzy Michalczyk, Andrzej Markowski)

Siłą wyobraźni otwieramy serca – program aktywności twórczej (Katarzyna Wojtyna, Krzysztof Maroszek)

Dekoratorka (Ewa Gworowska)

Sztuka dla Pokoju – „Po drodze...” teatr jako katalizator (Krzysztof Papis)

Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu Przez sport do wolności (Mariusz Budny)

Streaching – program rehabilitacji psychoruchowej (Roman Smok)

Program aktywności sportowo-rekreacyjnej (Marek Walkowski)

Program z zakresu kultury fizycznej i sportu (Marek Kwiecień)

Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek)

Zakończenie. Od projektowania do ewaluacji: kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności (Monika Marczak, Katarzyna Pawełek)

Aneks. Programy realizowane w innych jednostkach penitencjarnych

Na całą książkę składa się 200 programów, które realizowane są przez służbę więzienną w Zakładach Karnych w Polsce. Książka została podzielona na trzy główne rozdziały dotyczące sposobów oddziaływania. Są to oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze, następnie oddziaływania psychokorekcyjne oraz w ostatnim trzecim rozdziale oddziaływania edukacyjne przez kulturę. Konkretne programy zostały uzyskane z różnego rodzaju Zakładów Karnych czy też Aresztów Śledczych. Programy przedstawione są w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorcy, dowiadujemy się między innymi kto był realizatorem programu, do jakich osób był on skierowany, jakie były jego szczegółowe cele, czas trwania oraz ocenę końcową realizacji programu. Dzięki książce możemy dowiedzieć się jakie czynności są tak naprawdę podejmowane w pracy z osadzonymi, jak taka praca wygląda i jakie są etapy działań w poszczególnych programach. Podręcznik napisany jest czytelnie i zrozumiale, na pewno jest dobrym materiałem do nauki dla studentów do pogłębianie ich wiedzy z zakresu resocjalizacji i problematyki penitencjarnej. Myślę też, że jest dobrym źródłem wiedzy na temat tego co dzieję się za zamkniętymi murami więzień, jakie prace podejmują więźniowie, jak odbywa się proces resocjalizacji zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dla każdego zainteresowanego tą tematyką książka jest idealna pozycją.

Polecam!

źródło: http://kulturalna-rzeczywistosc.blogspot.com/2013/08/resocjalizacyjne-programy-penitencjarne.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło