• Obniżka
Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży

Podtytuł: Wybór tekstów z XVI–XX wieku
ISBN: 978-83-7587-359-7
38,10 zł
19,05 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przeszłość omawianej dziedziny oraz zamieszczone tutaj teksty skłaniają do refleksji nad współczesnością: jakie i jak ukierunkowane działania powinny być podejmowane w celu pomocy, reedukacji oraz poszanowania praw każdego człowieka i społeczeństwa?

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book oraz w wersji papierowej (ostatnie egzemplarze):

Wersja książki
Ilość

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży mają na celu przypomnieć i niejednokrotnie ocalić od zapomnienia dawno wydane prace z tego zakresu. Zostały one pomyślane jako uzupełnienie, uściślenie poglądów i propozycji, a także odkrycie nowych i przypomnienie dawnych koncepcji, mogą stanowić uzupełnienie monografii z pedagogiki, socjologii, opieki społecznej, prawa, psychologii klinicznej i kryminologii. Pozwalają też na bezpośredni kontakt odbiorcy z oryginalnym tekstem danego autora lub sprawozdaniem z działalności placówki, co ma największą wartość. Każda interpretacja tekstu, nawet najbardziej celna, w jakimś stopniu stanowi wyraz poglądów interpretatora, zmienia i ogranicza pierwotny tekst. Z tego właśnie powodu zachowano pisownię oryginalną poszczególnych dzieł, przedstawione fragmenty zostały zaczerpnięte z pierwszego wydania danej pracy, a tam, gdzie nie było to możliwe – z najstarszej dostępnej wersji.

Teksty w Uwagach o więzieniach... ułożone są chronologicznie. Podzielono je na dwie części z uwagi na kontekst historyczny, język i pisownię oraz sytuację w więziennictwie i praktyce oświatowo-wychowawczej:

1) od tekstów najstarszych do drugiej połowy XIX wieku (po powstaniu styczniowym),

2) od lat siedemdziesiątych do końca I wojny światowej. Kontynuacja tej pracy będzie obejmować dwudziestolecie międzywojenne (Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybórtekstów).

Zamieszczone w niniejszym zbiorze teksty dotyczą historii więziennictwa, kryminologii, resocjalizacji oraz dobroczynności i opieki nad dzieckiem i rodziną. Interdyscyplinarny dobór tekstów miał na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi poglądów na wychowanie i postępowanie z przestępcami.

Starano się unikać jednostronności w doborze tekstów w celu zobrazowania i udokumentowania rzeczywistości społeczno-wychowawczej oraz związków łączących problem kształtowania osobowości z takimi działaniami, jak profilaktyka społeczna i postępowanie z przestępcami.

Przytoczone fragmenty odzwierciedlają jednocześnie historię więziennictwa, dobroczynności i opieki nad ludźmi na marginesie życia społecznego.

Przeszłość omawianej dziedziny oraz zamieszczone tutaj teksty skłaniają do refleksji nad współczesnością: jakie i jak ukierunkowane działania powinny być podejmowane w celu pomocy, reedukacji oraz poszanowania praw każdego człowieka i społeczeństwa?

Wybór tekstów z XVI–XX wieku
100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-359-7

Raś Danuta

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach pracowała przez kilka lat z młodzieżą niedostosowaną społecznie i przestępczą w zakładzie poprawczym dla dziewcząt oraz w zakładzie dla chłopców, a następnie podjęła pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Pracuje na tej uczelni do tej pory, jest współorganizatorem studiów podyplomowych z Zakresu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Interesuje się szeroko pojętą humanistyką, resocjalizacją i jej historią, profilaktyką społeczną, problemami praw człowieka. Ukończyła także podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Raś Danuta

ISBN druk

978-83-7587-359-7

ISBN serii

978-83-7587-359-7

Objętość

232 strony

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Od połowy XVI do połowy XIX wieku

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

O poprawie Rzeczypospolitej. Księgi wtóre. O prawach, to jest ustawach statutowych (1551)

PIOTR SKARGA

Pisma wszystkie. T. 4. Bractwo Miłosierdzia w Krakowie u ś. Barbary zaczęte roku pańskiego 1584 miesiąca octobra (1588)

ANTONI JANUSZEWSKI

Wstęp. Piotr Skarga: Wybór pism (1912)

JÓZEF RAFACZ

Dawne polskie prawo karne (1932)

JÓZEF RAFACZ

Więzienie marszałkowskie w latach 1767–1795 (1932)

STANISŁAW STASZIC

Dzieła. T. 1. Uwagi nad życiem Jana Zamoiskiego Kanclerza i Hetmana W. K. do dzisiejszego stanu rzeczypospolitei Polskiei przystosowane w roku 1784 pisane a 1785 drukowane (1785)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

Memoriał o nowym systemie więzień ustanowionym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1807)

HUGO KOŁŁĄTAJ

Porządek fizyczno-moralny czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka (1810)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

O Więzieniach publicznych czyli Domach pokuty rzecz krótka (1818)

JÓZEF PAWLIKOWSKI

O prawach kryminalnych (1818)

XAWERY POTOCKI

Uwagi do proiektu ogólnego i szczególnego ulepszenia admistracyi i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskiem (1819)

FRYDERYK SKARBEK

O poprawie moralnéy winowayców w więzieniach (1822)

ALEKSANDER KOŻUCHOWSKI

O więzieniach. T. 1. O więzieniach zagranicznych (1825)

TADEUSZ CZACKI

Dzieła. T. 2. O litewskich i polskich prawach (1844)

JÓZEF TEODOR GŁĘBOCKI

Zakłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie w Krakowie istniejące z krótką wzmianką o dawniejszych, a dziś nie istniejących instytucyach tego rodzaju (1852)

Pamiętnik Towarzystwa Dobroczynności Krakowskiego wydany z powodu obchodzonego w d. 24 i 25 czerwca 1866 r. pięćdziesiąt-letniego Jubileuszu wskrzeszenia w roku 1816 tegoż Towarzystwa (1868)

ANDRZEJ ZAMOYSKI

System więzień poprawczych irlandzkich (1870)

Część II

Od połowy XIX wieku do końca I wojny światowej Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych za rok 1877 (1878) Niedole dziecięce (1882)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ

Ksiądz Piotr Gabrjel Boduin. Misjonarz, Założyciel domu Podrzutków i pierwszej Ochrony w Warszawie. Wspomnienie w 200 lecie jego urodzin (1889)

Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami oraz ich Dziećmi w Warszawie za rok 1889 (1891)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci i Krótka Historja Kościoła w Mokotowie od założenia tegoż przez Bractwo Św. Benona do obecnej chwili, podług wiarogodnych źródeł i własnych osobiście dokonanych spostrzeżeń (1898)

EMILIAN KONOPCZYŃSKI

Internaty (1901)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Do pracy od podstaw! (1908)

FRANCISZEK SYPOWSKI

Powściągliwość i praca w Pawlikowicach. Wrażenia i wnioski ze zwiedzenia Zakładu Wychowawczego dla ubogich i osieroconych chłopców w Pawlikowicach – Filii Tow. „Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowem (1908)

Sieroty – Narodowi. Na żywy pomnik Piotra Skargi. Braterstwo i samopomoc młodzieży wychowującej się w powściągliwości i pracy (1912)

Gniazdo w Zawierciu utrzymuje Ochronę i Salę Zajęć dla dziewcząt (1913)

FRANCISZEK POPIOŁEK

Szkolnictwo i oświata na Śląsku Cieszyńskim (1913)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Metody pracy społecznej (1914)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Zadanie względem przyszłego pokolenia w dobie obecnej czyli planowa akcya ochrony i wychowania dzieci i młodzieży (1916)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Program Wychowawczy Towarzystwa Gniazd Sierocych na tle ogólnej działalności Towarzystwa za czas pierwszych 10 lat pracy (1918)

Podsumowanie

Bibliografia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło