• Obniżka
Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży

Podtytuł: Wybór tekstów z XVI–XX wieku
ISBN: 978-83-7587-359-7
40,00 zł
20,00 zł Zniżka 50%
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Przeszłość omawianej dziedziny oraz zamieszczone tutaj teksty skłaniają do refleksji nad współczesnością: jakie i jak ukierunkowane działania powinny być podejmowane w celu pomocy, reedukacji oraz poszanowania praw każdego człowieka i społeczeństwa?

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book

Uwagi o więzieniach, zapobieganiu występkom i wychowaniu młodzieży mają na celu przypomnieć i niejednokrotnie ocalić od zapomnienia dawno wydane prace z tego zakresu. Zostały one pomyślane jako uzupełnienie, uściślenie poglądów i propozycji, a także odkrycie nowych i przypomnienie dawnych koncepcji, mogą stanowić uzupełnienie monografii z pedagogiki, socjologii, opieki społecznej, prawa, psychologii klinicznej i kryminologii. Pozwalają też na bezpośredni kontakt odbiorcy z oryginalnym tekstem danego autora lub sprawozdaniem z działalności placówki, co ma największą wartość. Każda interpretacja tekstu, nawet najbardziej celna, w jakimś stopniu stanowi wyraz poglądów interpretatora, zmienia i ogranicza pierwotny tekst. Z tego właśnie powodu zachowano pisownię oryginalną poszczególnych dzieł, przedstawione fragmenty zostały zaczerpnięte z pierwszego wydania danej pracy, a tam, gdzie nie było to możliwe – z najstarszej dostępnej wersji.

Teksty w Uwagach o więzieniach... ułożone są chronologicznie. Podzielono je na dwie części z uwagi na kontekst historyczny, język i pisownię oraz sytuację w więziennictwie i praktyce oświatowo-wychowawczej:

1) od tekstów najstarszych do drugiej połowy XIX wieku (po powstaniu styczniowym),

2) od lat siedemdziesiątych do końca I wojny światowej. Kontynuacja tej pracy będzie obejmować dwudziestolecie międzywojenne (Przestępczość i wychowanie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wybórtekstów).

Zamieszczone w niniejszym zbiorze teksty dotyczą historii więziennictwa, kryminologii, resocjalizacji oraz dobroczynności i opieki nad dzieckiem i rodziną. Interdyscyplinarny dobór tekstów miał na celu przybliżenie współczesnemu czytelnikowi poglądów na wychowanie i postępowanie z przestępcami.

Starano się unikać jednostronności w doborze tekstów w celu zobrazowania i udokumentowania rzeczywistości społeczno-wychowawczej oraz związków łączących problem kształtowania osobowości z takimi działaniami, jak profilaktyka społeczna i postępowanie z przestępcami.

Przytoczone fragmenty odzwierciedlają jednocześnie historię więziennictwa, dobroczynności i opieki nad ludźmi na marginesie życia społecznego.

Przeszłość omawianej dziedziny oraz zamieszczone tutaj teksty skłaniają do refleksji nad współczesnością: jakie i jak ukierunkowane działania powinny być podejmowane w celu pomocy, reedukacji oraz poszanowania praw każdego człowieka i społeczeństwa?

Wybór tekstów z XVI–XX wieku
100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-359-7

Raś Danuta

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach pracowała przez kilka lat z młodzieżą niedostosowaną społecznie i przestępczą w zakładzie poprawczym dla dziewcząt oraz w zakładzie dla chłopców, a następnie podjęła pracę na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

Pracuje na tej uczelni do tej pory, jest współorganizatorem studiów podyplomowych z Zakresu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Interesuje się szeroko pojętą humanistyką, resocjalizacją i jej historią, profilaktyką społeczną, problemami praw człowieka. Ukończyła także podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Raś Danuta

ISBN druk

978-83-7587-359-7

ISBN serii

978-83-7587-359-7

Objętość

232 strony

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Od połowy XVI do połowy XIX wieku

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI

O poprawie Rzeczypospolitej. Księgi wtóre. O prawach, to jest ustawach statutowych (1551)

PIOTR SKARGA

Pisma wszystkie. T. 4. Bractwo Miłosierdzia w Krakowie u ś. Barbary zaczęte roku pańskiego 1584 miesiąca octobra (1588)

ANTONI JANUSZEWSKI

Wstęp. Piotr Skarga: Wybór pism (1912)

JÓZEF RAFACZ

Dawne polskie prawo karne (1932)

JÓZEF RAFACZ

Więzienie marszałkowskie w latach 1767–1795 (1932)

STANISŁAW STASZIC

Dzieła. T. 1. Uwagi nad życiem Jana Zamoiskiego Kanclerza i Hetmana W. K. do dzisiejszego stanu rzeczypospolitei Polskiei przystosowane w roku 1784 pisane a 1785 drukowane (1785)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

Memoriał o nowym systemie więzień ustanowionym w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1807)

HUGO KOŁŁĄTAJ

Porządek fizyczno-moralny czyli nauka o należytościach i powinnościach człowieka (1810)

JULIAN URSYN NIEMCEWICZ

O Więzieniach publicznych czyli Domach pokuty rzecz krótka (1818)

JÓZEF PAWLIKOWSKI

O prawach kryminalnych (1818)

XAWERY POTOCKI

Uwagi do proiektu ogólnego i szczególnego ulepszenia admistracyi i stanu więzień publicznych w Królestwie Polskiem (1819)

FRYDERYK SKARBEK

O poprawie moralnéy winowayców w więzieniach (1822)

ALEKSANDER KOŻUCHOWSKI

O więzieniach. T. 1. O więzieniach zagranicznych (1825)

TADEUSZ CZACKI

Dzieła. T. 2. O litewskich i polskich prawach (1844)

JÓZEF TEODOR GŁĘBOCKI

Zakłady ku ulżeniu cierpieniom bliźnich obecnie w Krakowie istniejące z krótką wzmianką o dawniejszych, a dziś nie istniejących instytucyach tego rodzaju (1852)

Pamiętnik Towarzystwa Dobroczynności Krakowskiego wydany z powodu obchodzonego w d. 24 i 25 czerwca 1866 r. pięćdziesiąt-letniego Jubileuszu wskrzeszenia w roku 1816 tegoż Towarzystwa (1868)

ANDRZEJ ZAMOYSKI

System więzień poprawczych irlandzkich (1870)

Część II

Od połowy XIX wieku do końca I wojny światowej Rocznik Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych za rok 1877 (1878) Niedole dziecięce (1882)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ

Ksiądz Piotr Gabrjel Boduin. Misjonarz, Założyciel domu Podrzutków i pierwszej Ochrony w Warszawie. Wspomnienie w 200 lecie jego urodzin (1889)

Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Ubogimi Matkami oraz ich Dziećmi w Warszawie za rok 1889 (1891)

FRANCISZEK WALCZAKIEWICZ Dzieje Instytutu Moralnej Poprawy Dzieci i Krótka Historja Kościoła w Mokotowie od założenia tegoż przez Bractwo Św. Benona do obecnej chwili, podług wiarogodnych źródeł i własnych osobiście dokonanych spostrzeżeń (1898)

EMILIAN KONOPCZYŃSKI

Internaty (1901)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Do pracy od podstaw! (1908)

FRANCISZEK SYPOWSKI

Powściągliwość i praca w Pawlikowicach. Wrażenia i wnioski ze zwiedzenia Zakładu Wychowawczego dla ubogich i osieroconych chłopców w Pawlikowicach – Filii Tow. „Powściągliwość i Praca” w Miejscu Piastowem (1908)

Sieroty – Narodowi. Na żywy pomnik Piotra Skargi. Braterstwo i samopomoc młodzieży wychowującej się w powściągliwości i pracy (1912)

Gniazdo w Zawierciu utrzymuje Ochronę i Salę Zajęć dla dziewcząt (1913)

FRANCISZEK POPIOŁEK

Szkolnictwo i oświata na Śląsku Cieszyńskim (1913)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Metody pracy społecznej (1914)

MIECZYSŁAW KUZNOWICZ

Zadanie względem przyszłego pokolenia w dobie obecnej czyli planowa akcya ochrony i wychowania dzieci i młodzieży (1916)

KAZIMIERZ JEŻEWSKI

Program Wychowawczy Towarzystwa Gniazd Sierocych na tle ogólnej działalności Towarzystwa za czas pierwszych 10 lat pracy (1918)

Podsumowanie

Bibliografia

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło