• Obniżka
Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji

Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji

ISBN: 978-83-8095-991-0
59,05 zł
46,67 zł Zniżka 20,97%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 49,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Rozpatrując pracę w aspekcie aksjologicznym, należy pamiętać, że jest to wartość sama w sobie – wartość autoteliczna. Praca stanowi podstawową działalność człowieka, która wypełnia ponad połowę życia, decyduje o jego jakości – jest powiązana z sensem i tożsamością jednostki, z jej zadowoleniem, rozwojem osobistym i społecznym.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Oddawana w Państwa ręce książka wpisuje się w trend europejskich inicjatyw mających na celu propagowanie idei pracy skazanych jako istotnego elementu zmiany podejścia do funkcji kary pozbawienia wolności i propagowania postulatów o resocjalizacyjnym charakterze pracy. Przedstawiając pracę jako efektywny środek wychowawczy, kształtujący postawy społeczne skazanych, i jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi oddziaływania, autorzy przekonują, że nie tylko pomaga ona uchronić skazanego przed powrotem do przestępstwa, ale również sprzyja minimalizowaniu szkód wyrządzonych przez popełniających czyny zabronione.

W pierwszej części, noszącej tytuł Praca w systemie wartości, zwrócono uwagę na aksjologiczny wymiar pracy przejawiający się w dokonywaniu wyborów wartości. Jest to próba odpowiedzi na pytania o wartości nabywane, realizowane czy przekazywane przez ludzi w procesie pracy w kontekście świata wartości jako immanentnego elementu ludzkiej egzystencji.

Część zatytułowana Współczesne problemy resocjalizacji odnosi się do zagadnień pracy skazanych, która nie jest traktowana jako element kary, ale przede wszystkim jako element resocjalizacji, obecny we wszystkich systemach penitencjarnych krajów europejskich. Ujęcie to opiera się na przekonaniu, że wartości moralne są węzłowym zagadnieniem dla całego świata, ich brak zaś stanowi największe zło.

Walorem części trzeciej, pt. Praca w procesie resocjalizacji – aspekt praktyczny, jest podejście autorów, które ma wymiar nie tylko poznawczy we wskazanym obszarze, ale także praktyczny, skłaniający do formułowania pedagogicznych i resocjalizacyjnych wskazań. Wywodzą się one z przekonania, że praca jest wartością jedynie wtedy, gdy służy godnemu, uczciwemu życiu i doskonaleniu jednostki – prowadzi do pozytywnego oddziaływania na osobę w taki sposób, aby poprzez pracę kreowała nową rzeczywistość i jednocześnie stawała się jej podmiotem. Autorzy wskazują na trudności związane z możliwością zatrudnienia skazanych, które sprawiają, że stosowanie jednego z najważniejszych środków oddziaływania penitencjarnego napotyka poważne ograniczenia.

Całość książki stanowi wyrażony refleksją naukową apel do wszystkich, którzy mogą rozszerzać możliwości zatrudniania skazanych, aby motywowali osoby odbywające karę pozbawienia wolności do podejmowania oferowanej im pracy. Ułatwi to tym ludziom funkcjonowanie w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego, zwłaszcza w rolach zawodowych i rodzinnych.

Beata Mydłowska

93 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-991-0

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Beata Mydłowska (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-8095-991-0

ISBN e-book

978-83-8095-991-0

Objętość

278 stron

Wydanie

I, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie (Beata Mydłowska)                

Praca w systemie wartości

Krystyna Chałas
Praca człowieka płaszczyzną urzeczywistniania przymiotów osoby          

Beata Mydłowska
Aksjologiczny wymiar pracy w kontekście nowych wyzwań            

Anna Janus
Aksjologia a zjawiska patologiczne w miejscu pracy          

Stanisław Urbański
Praca w życiu człowieka        

Mirosław Wójcik
Praca jako aktywność współczesnego uczestnika polskiej przestrzeni społeczno-kulturowej
(Refleksja pedagogiczno-aksjologiczna historyka wychowania z przywołaniem paradygmatów przeszłości i odniesieniem do wartości starorzymskich) 

Adam Fijałkowski
Rola pracy w poglądach Jana Amosa Komeńskiego       

Współczesne problemy resocjalizacji

Marian Nowak
Wychowanie do wartości pracy w perspektywie resocjalizacji – resocjalizacja przez pracę     

Angelika Barczyk-Nessel
Wartość pracy w resocjalizacji osób osadzonych w polskich placówkach penitencjarnych     

Elżbieta Łuczak
Praca jako podstawowy środek resocjalizacji penitencjarnej        

Marek Jeziorański
Znaczenie pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej w świetle teorii rezonansu społecznego Hartmuta Rosy   

Barbara Baraniak
Wartościowe aspekty pracy w odniesieniu do osób skazanych   

Praca w procesie resocjalizacji – aspekt praktyczny

Andrzej Bałandynowicz
Aktywizacja zawodowa skazanych jako cecha modalna w ich readaptacji społecznej    

Kazimierz Pierzchała
Praca jako element resocjalizujący w kontekście badań własnych     

Sabina Janik
Praca szansą na reintegrację społeczną nieletnich po opuszczeniu placówek resocjalizacyjnych  

Marta Jaroszewska
Wpływ kształcenia na aktywność zawodową więźniów w procesie readaptacji społecznej 

fragment

Problem znaczenia pracy w procesie resocjalizacyjnym stanowił przedmiot szczególnego zainteresowania od początku tworzenia systemów postępowania z osobami naruszającymi normy prawne, chociaż stosunek do niej mocno się zmieniał w czasie. Jednak od co najmniej 70 lat podejście do pracy jako środka resocjalizacyjnego nacechowane jest dość dużą dozą ambiwalencji, związanej z pewnego rodzaju konfliktem wartości. Z jednej strony bowiem praca traktowana jest jako wartość, a z drugiej przez wieki stosowano ją jako karę, przymus, formę upokorzenia jednostki. Jeżeli więc praca miałaby być karą, to zdewaluowana zostaje sama wartość pracy. Jeżeli zaś potraktuje się ją jako wartość i szansę rozwoju, to powinno się ją właściwie wynagradzać, niezależnie od statusu osób, które ją wykonują. Osoby naruszające prawo zwykle mają na tym polu o wiele mniejsze szanse, a ich praca ciągle jeszcze nie zostaje należycie doceniona. I choćby dlatego publikacja podejmująca problem pracy w systemie resocjalizacji jest ważna i warta zainteresowania.

Z recenzji dr hab. Ireny Pospiszyl, prof. APS

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło