Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie

Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie

Podtytuł: Tom 4
ISBN: 978-83-7587-375-7
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Niniejsza publikacja jest pokłosiem merytorycznej dyskusji pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich naszego kraju i dotyczy resocjalizacyjnego kontekstu przekraczania kręgu zagubionego człowieczeństwa.

Ilość

Niniejsza publikacja jest pokłosiem merytorycznej dyskusji pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich naszego kraju i dotyczy resocjalizacyjnego kontekstu przekraczania kręgu zagubionego człowieczeństwa. Problematyka tomu umocowana na resocjalizacyjnej niwie wymaga znacznej penetracji empirycznej i naukowego rekonesansu. Eksploracja m. in. środowisk przestępczych, kryminogennych, czy finalnie więziennych ma implikować wzbogaceniem stanu wiedzy i rozszerzeniem ram myślowych z omawianego zakresu.

Książka ta jest rezultatem wysiłku wspólnego kilkunastu Autorów i nie jest nastawiona na wyczerpujące zdiagnozowanie zagadnień z obszaru psychokorekcji, lecz raczej idzie, tak o komplementarne zainicjowanie określonych obszarów w kontekście ubóstwa kulturowego danego wycinka rzeczywistości, jak i próbę dostarczenia efektywnych sposobów towarzyszących rozwikłaniu podejmowanych na łamach tejże książki, problemów społecznych. W pracy odnajdziemy szereg zagadnień popartych przeglądem fachowej literatury w połączeniu ze studiami empirycznymi. Oscylują one na szeroko pojętej płaszczyźnie naprawczej. Znakomita część myśli zainicjowanych przez poszczególnych Autorów dotyka problematyki osób nieletnich. Istotne problemy z tą kategorią osób, niejednokrotnie już sygnalizowane w rodzimej literaturze muszą bez wątpienia podlegać częstej rewizji ze względu na przemiany na tej płaszczyźnie oraz uaktualnienie stanu wiedzy i naukowe wzmocnienie, czy nawet ze względu na opracowanie realnych propozycji pracy z nieletnimi.[…]

Sławomir Przybyliński

Tom 4
39 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Przybyliński Sławomir

Notka biograficzna w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Przybyliński Sławomir

ISBN druk

978-83-7587-375-7

ISBN serii

 

Objętość

220 strony

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Sławomir Przybyliński)

Andrzej Bałandynowicz – System resocjalizacji nieletnich – od patologii do normalności

Małgorzata Michel – Lokalny system resocjalizacji – utopia czy ewolucyjna konieczność?

Władysław Łuczak – Prawne możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich

Justyna Kusztal – Mediacja jako narzędzie w zapobieganiu demoralizacji i przestępczości nieletnich

Justyna Siemionow – Specyfika funkcjonowania instytucji dla nieletnich – resocjalizacja otwarta na środowisko drogą powrotu do środowiska

Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas – Rola schronisk dla nieletnich w instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie

Piotr Kulikowski – Resocjalizacja czy readaptacja? Na czym powinny się skupiać działania w stosunku do młodzieży w zakładach poprawczych

Robert Opora – Zmiany w zakresie niedostosowania społecznego po upływie roku od orzeczenia nadzoru kuratora sądowego wobec nieletniego

Robert Parol – Znaczenie kultury w etiologii zjawiska przestępczości

Małgorzata Przybysz-Zaremba – Proces resocjalizacji we współczesnych koncepcjach teoretycznych

Anetta Jaworska, Fuad Jomma – Pluralizm kulturowy w resocjalizacji penitencjarnej

Joanna Żeromska-Charlińska – Sens kary w świadomości skazanych Jak zwyczajnie przeżyć nadzwyczajne okoliczności?

Monika Marczak – Postawy i oczekiwania skazanych wobec kuratorów w aspekcie ich społecznej readaptacji

Mariusz Snopek – Aktywność kulturalno-oświatowa w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności na przykładzie Zakładu Karnego w Kłodzku

Piotr Klimas – Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego do wspierania readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności

Marta Klimas – Wewnętrzne bariery utrudniające proces readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności

Mateusz Łukasik – Działalność ośrodków diagnostycznych w polskim systemie penitencjarnym jako wyznacznik kierunków pracy resocjalizacyjnej ze skazanymi młodocianymi

Dariusz Sarzała – Autoagresja w zakładach karnych (przyczyny i profilaktyka)

Żyjemy w świecie nasyconym zmiennością, której przyszłościowe wy-miary są wprost nieograniczone. Owa zmienność, jako tendencja nieustająca, nakazuje inaczej spojrzeć oraz uczestniczyć w różnych płaszczyznach naszej rzeczywistości społecznej. Współczesność zgłasza bowiem coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń do strategii bycia i życia wielu ludzi. W funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa zauważa się różnorodność działań oraz dróg życia. Wśród tych dróg często człowiek gubi swoje człowieczeństwo, a wówczas należy podjąć działania, aby wskazać inne potrzeby i drogi życia. Chodzi o to, aby niejako wychodzić naprzeciw, wskazując drogi i możliwość przezwyciężania trudności. Służyć temu mogą treści recenzowanej publikacji. [...]

[...] jest to bardzo dobra pozycja książkowa, grupująca i wyjaśniająca w sposób przystępny i kompetentny najistotniejsze kwestie procesu resocjalizacji i readaptacji skazanych. Bezsprzecznie wartość opracowania zainteresuje nie tylko studentów, ale i wszystkich, którzy uczestniczą w procesach resocjalizacji osób skazanych. Jest to bogaty i wszechstronny zbiór uporządkowanej, przydatnej poznawczo i praktycznie wiedzy z zakresu resocjalizacji ludzi w „zagubionym człowieczeństwie”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Eugenii Malewskiej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło