Dzieci ulicy profilaktyka zagrożeń

Dzieci ulicy

Podtytuł: – profilaktyka zagrożeń
ISBN: 978-83-7587-388-7
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na świecie:

Wersja książki
Ilość

Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.

W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, a także różne formy pomocy udzielanej tym dzieciom. Oprócz tego przedstawiono zagrożenia, wobec których stają współcześnie młodzi ludzie, a które sprzyjają powstawaniu zjawiska dzieci ulicy i ich marginalizacji.

Przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych podejmowanych względem dzieci ulicy poprzez ukazanie sylwetek wybitnych pedagogów ulicy. Omówiono przykłady prowadzonej przez nich pracy oraz stosowane metody. W polskiej literaturze pedagogicznej brakowało do tej pory całościowego i rzetelnego opracowania tego zagadnienia. Niniejsza publikacja ma szansę wypełnić tę lukę i stać się wartościową pomocą dla całej rzeszy osób zajmujących się zarówno resocjalizacją dzieci i młodzieży, zwł. streetworkerów, jak i wczesną prewencją i profilaktyką środowiskową.

Pedagogika ulicy stanowi główny przedmiot zainteresowań naukowych autorki w ramach pracy w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Śląskim. Wcześniej natomiast przez wiele lat dr Anna Kurzeja poznawała problem w codziennym, bezpośrednim kontakcie – w pracy na oddziale detoksykacyjnym z osobami uzależnionymi oraz w „Klubie Włóczykijów” w Bytomiu-Bobrku, gdzie realizowano projekt „Wychowanie podwórkowe”. Jest to zatem temat dla niej ważny i bliski.

– profilaktyka zagrożeń
196 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-388-7

Kurzeja Anna

adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1988-1998 – terapeuta w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie. Kierownik ds. Specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna i Pedagogika Opiekuńcza w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Anna Kurzeja

ISBN druk

978-83-7587-388-7

ISBN e-book

978-83-7587-388-7

Objętość

132 stron

Wydanie

II, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Rozdział I

Wprowadzenie w problematykę dzieci ulicy

1. Pojęcie dziecka ulicy

2. Kategorie dzieci ulicy

3. Sytuacja dzieci ulicy w krajach rozwijających się

4. Kwestia pomocy dzieciom ulicy

Wybrane formy pomocy dzieciom ulicy z obszaru Europy

Wybrane formy pomocy dzieciom ulicy w krajach

Trzeciego Świata

Wskazania zawarte w Konwencji Praw Dziecka

Rozdział II

Kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci ulicy

1. Definicja pracy profilaktyczno-wychowawczej prowadzonej na ulicy

2. Pedagogia wyjścia do młodzieży – św. Jan Bosco

3. Antoni Makarenko i bezprizorni

4. Praca z młodzieżą na ulicach Paryża – Guy Gilbert

5. Pat Nixon z Calgary

6. Wkład Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w rozwój pracy wychowawczej na ulicy

7. Janusz Korczak i dzieci ulicy

8. Wychowanie podwórkowe w Polsce w latach 60. XX wieku

9. Współczesne przykłady form pomocy dzieciom ulicy w Polsce

Rozdział III

Rola pedagoga ulicy w profilaktyce środowiskowej

1. Profilaktyka a praca wychowawcza na ulicy

Teoretyczne problemy profilaktyki

Dzieci ulicy w systemie profilaktyki

2. Pedagog ulicy jako szansa dla dzieci ulicy w społeczeństwie transformacji

3. Metody pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku

Organizowanie środowiska lokalnego

Animacja społeczna prowadzona przez pedagogów ulicy

Praca socjalna a streetwork

Nawiązanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą

Metoda indywidualnego przypadku w pracy z dzieckiem ulicy

Praca z grupą i socjoterapia

Zooterapia – lecznicze działanie zwierząt

Praca z rodziną

Zakończenie

Bibliografia

Na dworcach, w starych opuszczonych domach lub fabrykach czy na ulicach widuje się dzieci, które pozostawione są samym sobie. Brudne, często zaniedbane próbują radzić sobie w świecie, w którym słowo rodzina, miłość nie mają tak wielkiego znaczenia jak powinny. Coraz większa część tego zagadnienia dotyka także dzieci i młodzież, która mimo dobrej sytuacji materialnej, nie uczęszcza na zajęcia, wagaruje, krąży po mieście. Co jest przyczyną tego zjawiska i jak pomóc tym młodym ludziom?

"Dzieci ulicy” to książka, która porusza bardzo ważny temat, często przypisywany krajom Trzeciego Świata. Nic bardziej mylnego. Niestety problem dzieci ulicy dotyczy także bogatych krajów Europy a zjawisko to ma tendencję do ciągłego wzrostu. Kim jest dziecko ulicy? To młoda osoba spędzająca dużą część życia na ulicach, czyli głównym środowiskiem życia takiego dziecka jest ulica. „Przebywają na ulicy nie tylko z poczucia nudy i braku alternatywnych zajęć, ale z powodu życiowej konieczności”[1]. Brak w ich domu więzi emocjonalnej, wsparcia i wspólnego języka sprawia, że wolą przebywać w grupie rówieśników na ulicy, gdzie czują się choć częściowo potrzebni.

Dzieci żyjące na ulicy, często zależnie od wieku, tworzą grupy subkulturowe lub przestępcze, mogą zajmować się żebractwem lub kradzieżą. Oczywiście wszystko zależy od danej sytuacji, wieku, płci i przyczyny życia na ulicy. Książka pokazuje dlaczego dochodzi do takich sytuacji, czym charakteryzują się poszczególne grupy dzieci oraz jak pomagać danym osobom. Duża część poświęcona została tzw. streetworkerom.. Są to pedagodzy specjalnie przeszkoleni i zaznajomieni z formami pomocy dzieciom ulicy, potrafiący z nimi nawiązać kontakt i wdrożyć odpowiednie programy prewencyjno-profilaktyczne tam, gdzie istnieje zagrożenie takim zjawiskiem. Dowiemy się m.in. jak w praktyce wygląda praca „podwórkowego pedagoga” i z jakimi problemami musi się zmagać.

Książka „Dzieci ulicy” to świetnie skonstruowana lektura, która przybliża nam problem dotykający coraz większą liczbę dzieci. Jest ona próbą wszechstronnej oceny tego zjawiska oraz uporządkowania dotychczasowej wiedzy na temat dzieci ulicy. Bogata bibliografia, ciekawie przedstawione wiadomości oraz praktyczne wskazówki, z pewnością pozwolą na lepsze uświadomienie sobie jak istotny jest to problem współczesnego świata. Książka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem dzieci ulicy i resocjalizacją, szczególnie zaś do pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych czy też rodziców. Polecam!

kasandra_85

źródło: http://kasandra-85.blogspot.com/

12 komentarzeZapraszamyNie istnieje jedno precyzyjnie sformułowane określenie zjawiska, jakim są dzieci ulicy. Ten problem występuje w każdym kraju, niezależnie od stopnia rozwoju. Pojawia się nie tylko w krajach biednych, ale także bogatych i rozwijających się. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Polsce uważa, że dzieci ulice to te, które w związku z niewypełnianiem przez ich rodziców podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych spędzają czas na ulicy, podwórku, gdzie zdobywają doświadczenie życiowe. Takie dzieci są często ofiarami odrzucenia i obojętności. Ponadto, doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Aby przeżyć, prostytuują się, handlują narkotykami, kradną, cechują się agresywnym zachowaniem. Zdarza się również, że podejmują się bardzo słabo opłacanych prac, tylko po to, aby zarobić kilka złotych. Nierzadko w gangach ulicznych znajdują pewną namiastkę rodziny.

Cała publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do poruszanej problematyki. Ten rozdział pozwala na bliższe zapoznanie się z tematem - uzyskanie informacji dotyczących pojęć i kategorii dzieci ulicy, sytuacji dzieci ulicy w krajach rozwijających się oraz kwestii pomocy dzieciom ulicy. Ostatni podrozdział traktuje o wybranych pomocach dzieciom z obszaru Europy oraz krajów Trzeciego Świata. Znajdują się tu również wskazania zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

Z kolei drugi rozdział nosi tytuł: Kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych wobec dzieci ulicy i przybliża sylwetki wybitnych pedagogów, tj. św. Jan Bosco, Janusz Korczak, Antoni Makarenko czy Kazimierz Lisiecki, zwany Dziadkiem. Owy rozdział informuje również o współczesnych projektach dotyczących form pomocy dzieciom ulicy w Polsce, jakimi są np. Powiślańska Fundacja Społeczna, Salezjański Ruch Troski o Młodzież - Saltrom, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego czy Katolicki Ośrodek Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w Katowicach.

Podaje także przykład inicjatywy społecznej, jaką było wychowanie podwórkowe w latach 60. XX wieku. Natomiast trzeci rozdział, najbardziej rozbudowany, traktuje o roli pedagoga ulicy w profilaktyce środowiskowej. Podjęcie działań profilaktycznych jest nadzwyczaj potrzebne. Największy nacisk powinno położyć się na nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi ulicy a pedagogami pracującymi z nimi. Bardzo ważne jest także zaspokojenie dzieciom podstawowych potrzeb, czyli chociażby dostarczenie regularnych posiłków. Istotnym etapem profilaktyki są także zajęcia prowadzone w klubie - wyrównywanie braków szkolnych, ponowne włączenie dzieci do systemu szkolnego, a także zajęcia sportowe, taneczne, plastyczne, teatralne. Znaczący jest też udział dzieci w prowadzeniu klubu, dzięki czemu stają się bardziej odpowiedzialne, czują się potrzebne i niezastąpione, zatem ich samoocena wzrasta. Podejmowanie problematyki dzieci ulicy jest bardzo ważne dla planowania działań w obszarze wczesnej prewencji, jak i profilaktyki. Ponadto, może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. W polskiej literaturze brakuje całkowitego i solidnego opracowania owej tematyki, dlatego cieszę się, że Anna Kurzeja postanowiła zmienić to. Oby więcej ludzi, którzy zaczną mówić i pisać o tym problemie, który rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Może dzięki temu otworzą oczy innym ludziom i sprawią, że ci zaczną rozglądać się wokół siebie i zauważą to, czego do tej pory nie widzieli lub nie chcieli zobaczyć.

źródło: http://sylwuch.blogspot.com/2012/11/anna-kurzeja-dzieci-ulicy.html

Sil - dokładnie. Temat książki nie należy do łatwych i przyjemnych, ale lektura pokazuje jak pomagać takim dzieciom i na co zwracać większą uwagę, aby im pomóc:). Polecam i pozdrawiam!!

Scathach - bardzo się cieszę:). Do tej pory również niewiele wiedziałam na ten temat. Polecam:)

Bujaczek - cieszę się, że zainteresowała Cię książka:). Naprawdę interesująca pozycja:). Pozdrawiam!!

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło