• Obniżka
Od fascynacji partnerstwem do obowiązku rodzicielskiego

Od fascynacji partnerstwem do obowiązku rodzicielskiego

ISBN: 978-83-8294-037-4
70,48 zł
53,34 zł Zniżka 24,32%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 56,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Pedagogika rodziny może być wolna od dogmatów, norm i ustaleń wówczas, gdy relacja indywidualizmu do wspólnotowości nabierze innego charakteru. To, co kiedyś stanowiło ład i porządek w sferze relacji międzyludzkich i rodzinności, dziś jest jedną z ich wersji, niedającą jasnych kryteriów i rozpoznania. W tej książce redaktorkom zależało, aby uniknąć zero-jedynkowego obrazu w analizach tego, jak zmieniła się współczesna wielorodzinność oraz co wpływa na jej obecną jakość i problemy, z którymi się mierzy...

Ilość

Docere (z języka łacińskiego) znaczy nauczać, czyli dzielić się myśleniem, rozumieniem i doświadczeniem. Książki zbiorowe są jedyną okazją, aby współdziałać z innymi autorami, jednocześnie myśleć, rozumować i doświadczać w zaciszu indywidualnych pomysłów i badań. Redaktorki, zafascynowane współczesnymi relacjami i rodzinnością, uznały, że podjęty temat jest wielowersyjny. To oznacza bogactwo pytań o przyszłość relacji międzyludzkich w różnych meandrach nauk społecznych. Prezentowany czytelnikom zbiór, zdaje się, osiągnął cel wieloaspektowego podejścia do relacji, co z kolei ujawniło różnorodny obraz rodzin i zapoczątkowało debatę akademicką. Mamy nadzieję, że posłuży ona praktykom wychowania i nauczania.

W prezentowanych pięciu częściach książki autorki zaczynają od doświadczenia partnerstwa, które uwidacznia współczesną nerwicę dotyczącą samodoskonalenia oraz inwestycji w siebie, dewaluując pojęcie wspólnotowości. W dalszych partiach publikacji wyłaniają się te aspekty życia rodzinnego, które mogą okazać się zbyt trudne i bolesne dla relacji rodzinnych na linii zlęknieni lub obojętni rodzice i pragnące bezwarunkowej miłości dzieci.

Redaktorki są przekonane, że dążenie do harmonii i troski w relacjach rodzinnych będzie wymagało swego rodzaju rewolucji w rozumieniu wielowersyjności w tych sferach. Esencjalistyczne wywody na temat tego, co z pewnością przyniesie szczęście rodzinne, w obliczu wyzwań, jakie współczesna rodzina dźwiga sama, oraz wobec odpowiedzialności, która dziś spoczywa głównie na rodzicach, zupełnie tracą sens. Kierunek pozytywnych zmian mogą wyznaczyć praktyki wspierające zarówno dzieci, jak i rodziców, które mają na celu podtrzymać partnerstwo, oraz te, dzięki którym troska o przyszłość dzieci i całych pokoleń będzie budowana na miłości, wolności i współodpowiedzialności za dobro relacji rodzinnych.

Przysłuchując się debatom społecznym oraz śledząc wyniki badań na temat współczesnych rodzin, można odnieść wrażenie utwierdzania się Polaków we frustracji, lękach i niepokojach, wywołanych nie tylko trwającą sytuacją wojny, a wcześniej pandemii czy kryzysem gospodarczym, lecz także brakiem pozytywnych perspektyw dotyczących siły i jakości budowania partnerskich, przyjaznych i silnych relacji międzyludzkich.

Ponadto wpływ zewnętrznych przemian, jakie dokonują się wespół z przemianami rodzinnymi, wymaga przeformułowania priorytetowych działań zarówno w instytucjach edukacyjnych, jak i w tych, których działalność jest skierowana bezpośrednio do rodziców i dzieci. [...]

Wybrane problemy współczesnego partnerstwa i rodzicielstwa przedstawione w poszczególnych rozdziałach tej książki skłaniają do refleksji nad tym, jak wyzwolić jednostkę spod pręgierzy i manipulacji kultury konsumpcyjnej, cyfrowej, pełnej narcystycznych dążeń, zamrażającej emocjonalność i empatię oraz na nowo uwolnić potrzebę miłości i bliskości z drugim człowiekiem. Temat partnerstwa i rodzicielstwa w dyskursie fascynacji/dominacji/uznania/wolności/zniewolenia na nowo otwiera debatę, którą Erich Fromm zapoczątkował 80 lat temu w Ucieczce od wolności. W książce tej analizował z perspektywy psychologa społecznego nazizm, pisał o wyrachowanym instrumentalizmie w relacjach z innymi, na skutek którego zagubiona jednostka desperacko próbuje różnych mechanizmów pomagających jej poczuć się bezpiecznie, ale jednocześnie odrzuca bliskość, mogącą ją doprowadzić do zranienia. Ta iluzja pragnienia indywidualistycznego, które sprowadza się ostatecznie do pragnienia wyłącznie tego, czego oczekuje od nas społeczeństwo, przypomina sytuację zagubionego współczesnego partnera i rodzica, korzystającego z porad, z terapii, doszkalanego i tresowanego, a w konsekwencji bardzo osamotnionego, zagubionego i uciekającego od bliskości oraz niemającego pewności co do pełnionych ról partnera i rodzica.

Na końcu książki znajdują się listy – apele do rodziców, matki i ojca autorstwa Krystiana Ostrowskiego. Ich treść poniekąd ujawnia to, co trudne i krzywdzące w fascynacji sobą, przy jednoczesnym odrzuceniu, krzywdzie i osamotnieniu, dokonującym się w przestrzeni relacji rodzinnych i uczuciowych. Redaktorki uważają, że trafnym kierunkiem jest nauka wdzięczności i pokory, zarówno w partnerstwie pełnym mitów o perfekcyjnie dobranych ukochanych, jak i w rodzicielstwie perfekcyjnym, które tylko w teorii nie ma prawa ponieść porażki.


Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek

Problematyka monografii nawiązuje do obserwowanych, dyskutowanych i badanych naukowo, zmieniających się, niestandardowych form życia małżeńskiego i rodzinnego, w tym związków partnerskich posiadających dzieci.
Książka jest wypadkową szerokiego i aktualnego poznawczo spektrum zainteresowań problematyką rodziny przedstawicieli/badaczy nauk społecznych, a szczególnie nauk o wychowaniu. […]
Prezentowane teksty posiadają walory poznawcze i stanowią inspirujące źródło podejmowania dalszych analiz i badań w przedmiotowych zakresach. [...]

149 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Redakcja naukowa

Mirosława Ściupider-Młodkowska i Agata Matysiak-Błaszczyk

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Redakcja naukowa
Mirosława Ściupider-Młodkowska,
Agata Matysiak-Błaszczyk

ISBN druk

978-83-8294-037-4

ISBN e-book

Objętość

326 stron

Wydanie

I, 2022. Kraków

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp        

Jerzy Modrzewski
Przedmowa       

Część I
Doświadczanie partnerstwa w związku

Mirosława Ściupider-Młodkowska
Miłość i partnerstwo w dobie indywidualizmu
Współczesne (nie)bycie w związku     

Joanna Ostrouch-Kamińska
Poza stereotypem. Współcześni rodzice w drodze do partnerskiego rodzicielstwa   

Maria Mądry
Kobieta jako podmiot/przedmiot w pełnieniu ról społecznych w rodzinie     

Część II
Wybrane aspekty życia rodzinnego

Jerzy Modrzewski
Rodzina w przedmiocie zainteresowań nauki pedagogicznej     

Anna Błasiak
Rodzina w kontekście zmian społecznych  

Katarzyna Dworniczek
Socjopedagogiczna analiza problemów współczesnych rodzin z perspektywy środowiska lokalnego    

Juliusz Iwanicki
Wartości rodzinne w wybranych religiach świata – analiza różnic kulturowych     

Część III
Społeczne role rodzicielskie

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości
Kontrowersje i paradoksy   

Marta Majorczyk
Współczesna rola ojca        

Joanna Rajewska de Mezer
Prawna ochrona rodzicielstwa   

Część IV
Rodzina. Relacje rodzice – dzieci

Katarzyna Segiet
Odpowiedzialność rodzicielska za i wobec dzieci – problemy i wyzwania. Perspektywa pedagogiczna   

Karolina Kmiecik-Jusięga
Autorytet obecny w rodzinie w perspektywie koncepcji współbycia, asystencji i pedagogicznych redefinicji  

Weronika Wieczorek
Historie o złamanych obietnicach – jaskrawe przykłady lekceważenia praw dziecka w Polsce    

Część V
W trosce o pielęgnowanie wybranych wartości życia rodzinnego

Ewa Rojewska
Od niepewności do akceptacji – o rodzicielskim wspieraniu integracji seksualnej dzieci i młodzieży    

Agata Matysiak-Błaszczyk, Mirosława Ściupider-Młodkowska
Wybrane formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodzin w Polsce     

Zakończenie   

Krystian Ostrowski
List do rodzica    

Krystian Ostrowski
List do matki       

Krystian Ostrowski
List do ojca

fragment

Problematyka monografii nawiązuje do obserwowanych, dyskutowanych i badanych naukowo, zmieniających się, niestandardowych form życia małżeńskiego i rodzinnego, w tym związków partnerskich posiadających dzieci.
Książka jest wypadkową szerokiego i aktualnego poznawczo spektrum zainteresowań problematyką rodziny przedstawicieli/badaczy nauk społecznych, a szczególnie nauk o wychowaniu.
[…] Prezentowane teksty posiadają walory poznawcze i stanowią inspirujące źródło podejmowania dalszych analiz i badań w przedmiotowych zakresach.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek


Książka winna być adresowana do polityków społecznych, samorządowych, rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych powyższą problematyką. Spełnia ona wszelkie walory intelektualne i praktyczne, o czym jestem bez reszty przekonany.

Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło