Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia

Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia

ISBN: 83-7308-376-6
9,52 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 10,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży mogą występować w toku naturalnego procesu przemian rozwojowych. Okres przejścia od stadium dziecka do stadium młodzieży to czas, w którym następuje zmiana tożsamości, czyli okres ten wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia kryzysów rozwojowych...

Wersja książki
Ilość

Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży mogą występować w toku naturalnego procesu przemian rozwojowych. Okres przejścia od stadium dziecka do stadium młodzieży to czas, w którym następuje zmiana tożsamości, czyli okres ten wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia kryzysów rozwojowych.

Okres kryzysowy może sprzyjać pojawianiu się różnorodnych zaburzeń. Pierwsza część książki dotyczy źródeł i rodzajów kryzysów. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na pełnienie ról rodzicielskich, w sposób, który stanowi zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży i wyzwala poczucie alienacji młodzieży w okresie dorastania. Formą dezadaptacji będzie także dokuczanie rówieśnikom, czyli przemoc demonstrowana przez uczniów szkolnych. Kolejne problemy poruszane w tej części dotyczą kryzysu okresu dorastania, zachowań problemowych występujących u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną oraz sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży z czynnościowymi zaburzeniami układu krążenia.

Druga część książki opisuje problematykę przeżywania sytuacji kryzysowych w wieku dziecięco-młodzieżowym w kontekście wsparcia społecznego, czyli pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub terapeutycznej.

Publikacja adresowana jest do grona specjalistów takich, jak: psychologowie, terapeuci oraz pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz do studentów tych kierunków.

189 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
83-7308-376-6

Grochmal-Bach Bożena

Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Najważniejsze publikacje: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwość społecznego wsparcia. Kraków 2005: Oficyna Wydawnicza "Impuls" (współred. Anna Knobloch-Gala). Tożsamość człowieka a teoria mikrogenetyczna. Nowe podejście do interpretacji w chorobach psychicznych. Kraków 2004: Ignatianum (współaut. Maria Pąchalska). Zaburzenia odżywiania się. Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne. Rzeszów 2003: Wyd. TWK (współaut. M. Rorat). Wybrane zagadnienia rewalidacji osób niepełnosprawnych. Kraków 2003: Ignatianum (współred. A. Żarow-Nitoń). Pełnienie ról w rodzinach u chorych alkoholików. Kraków 2003: Wyd. WAM, Ignatianum. Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi. Aspekty pedagogiczne i psychologiczne. Kraków 2003: Wyd. UJ (współaut. M. Rorat). Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków 2000: Impuls.

Knobloch-Gala Anna

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Grochmal-Bach Bożena, Knobloch-Gala Anna

ISBN druk

83-7308-376-6

ISBN e-book

83-7308-376-6

Objętość

204 stron

Wydanie

I, 2005

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I – Niektóre źródła kryzysów rozwoju wieku dziecięcego

Halina Romanowska-Łakomy

O genezie kryzysów młodego człowieka. Dlaczego nie pozwalamy osobie niepełnoletniej być człowiekiem

On Genesis of a Young Person’s Personal Crisis

Alicja Adamiec-Zgraja

Zmiany w rozumieniu i pełnieniu ról rodzicielskich jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży

Changes in Understanding and Duty for Parental Roles as Threat for Development of Children and Young People

Maria Kliś

Dokuczanie rówieśnikom jako forma przemocy demonstrowanej przez uczniów szkolnych

Bullying Among Schoolchildren as a Form of Violence Manifested by Pupils

Przemysław Piotrowski

Kryzys okresu dorastania. Sposoby radzenia sobie przez młodzież z poczuciem alienacji

Crisis of Adolescence. Coping with the Sense of Alienation

Bożena Banasiak, Olga Papis, Katarzyna Jarosik, Jerzy Stańczyk

Sytuacje kryzysowe u dzieci i młodzieży z czynnościowymi zaburzeniami układu krążenia

The Crisis Situations in Children and Adolescents with Functional Circulatory System Disturbances

Danuta Wolska, Andrzej Wolski

Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmemi dodatkową niepełnosprawnością intelektualną – próby radzenia sobie z nimi

Problematic Behaviours Occurring to Children with Autism and Additional Intellectual Handicaption – Attempts to Cope with Them

Część II – Przeżywanie sytuacji kryzysowych w wieku dziecięco-młodzieżowym i wsparcie społeczne

Bożena Grochmal-Bach

Nooterapia w wychowaniu młodzieży a sytuacje kryzysowe

Nootherapy in the Education of Youth and Crisis Situations

Bernadetta Izydorczyk, Justyna Trepka-Starosta

Zródła i manifestacje kryzysu w okresie adolescencji. Możliwości psychologicznych oddziaływań na przykładzie młodzieżowych grup terapeutycznych

Motifs and Manifestations Observed During Adolescent Period Crisis Possibilities of Psychological Intervention Based on Adolescent Therapeutic Groups Examples

Małgorzata Michel

Młodzieżowa Grupa Profilaktyczna jako próba tworzenia alternatywnych działań młodzieży zagrożonej patologią

Youth Peer Group as a Test of Creating Different Activities against Pathology

Bogusława Bober-Płonka

Neuropsychologiczna pomoc młodym osobom po urazach czaszkowo-mózgowych

Neuropsychological Assistance to Young People Suffering from Craniocerebral Injuries

Marzena Samardakiewicz

Informowanie dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej jako element leczenia

Giving Information About Cancer Diagnoses to Children as a Part of the Treatment

Adela Kożyczkowska

Model działania opiekuńczo-interwencyjnego w opiece paliatywnej nad dzieckiem śmiertelnie chorym. Perspektywa pedagogiczna

The Model of Caring-intervention Working in Palliative Care of the Terminal Child. Pedagogical

Prospekt

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło