Grochmal-Bach Bożena, Knobloch-Gala Anna

Grochmal-Bach Bożena

Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także funkcję kierownika Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

Najważniejsze publikacje: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwość społecznego wsparcia. Kraków 2005: Oficyna Wydawnicza "Impuls" (współred. Anna Knobloch-Gala). Tożsamość człowieka a teoria mikrogenetyczna. Nowe podejście do interpretacji w chorobach psychicznych. Kraków 2004: Ignatianum (współaut. Maria Pąchalska). Zaburzenia odżywiania się. Problemy medyczne, pedagogiczne i społeczne. Rzeszów 2003: Wyd. TWK (współaut. M. Rorat). Wybrane zagadnienia rewalidacji osób niepełnosprawnych. Kraków 2003: Ignatianum (współred. A. Żarow-Nitoń). Pełnienie ról w rodzinach u chorych alkoholików. Kraków 2003: Wyd. WAM, Ignatianum. Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi. Aspekty pedagogiczne i psychologiczne. Kraków 2003: Wyd. UJ (współaut. M. Rorat). Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. Kraków 2000: Impuls.

Knobloch-Gala Anna

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło