• Obniżka
Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

ISBN: 978-83-8294-120-3
28,57 zł
18,57 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dotyczy nieśmiałości jako cechy odróżnianej od onieśmielenia jako stanu i omawia funkcjonowanie osób nieśmiałych w różnych dziedzinach i w różnych okresach ich życia...

Publikacja dostępna w wersji e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka dotyczy nieśmiałości jako cechy odróżnianej od onieśmielenia jako stanu i omawia funkcjonowanie osób nieśmiałych w różnych dziedzinach i w różnych okresach ich życia. Przedstawione w tej pracy teorie i szeroki przegląd najnowszych badań światowych odnoszą się do licznej populacji ludzi, nieśmiałość dyspozycyjna nie jest bowiem rzadkością, a wręcz przeciwnie, jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie. Ważna zatem ze społecznego punktu widzenia i ważna dla psychologów staje się wiedza o przyczynach i konsekwencjach nieśmiałości, o jej rozwoju i zmianach. Istotne staje się poznanie mechanizmów prowadzących do dysfunkcji u nieśmiałych w różnych obszarach ich życia, a także mechanizmów prowadzących do poprawy ich funkcjonowania i radzenia sobie z nieśmiałością.

W kontekście obecnej wiedzy o dezadaptacyjnych skutkach nieśmiałości, zadziwiające jest to, że tak niewiele uwagi, jak do tej pory, poświęcono roli wsparcia społecznego w funkcjonowaniu nieśmiałych ludzi. Tę lukę w wiedzy o nieśmiałych wypełnia prezentowana książka.

 

176 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-120-3

Irena Dzwonkowska

doktor, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Zajmuje się psychologią społeczną. Jest autorką licznych artykułów o nieśmiałości, a także prac na temat samooceny, spostrzegania społecznego, tolerancji i kreatywności. Jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego, interdyscyplinarnego czasopisma naukowego „Interpersona – An International Journal on Personal Relationships” oraz członkiem European Association of Experimental Social Psychology.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Irena Dzwonkowska

ISBN druk

978-83-7587-086-2

ISBN e-book

978-83-8294-120-3

Objętość

258 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Podziękowania

Wstęp

 


Rozdział 1

Pojęcie nieśmiałości

1.1. Relacje pomiędzy nieśmiałością a lękiem społecznym

1.1.1. Sytuacje wzbudzające nieśmiałość i lęk społeczny

1.1.2. Komponenty nieśmiałości i lęku społecznego

1.1.3. Pobudzenie somatyczne w nieśmiałości i lęku społecznym

1.1.4. Aspekt poznawczy nieśmiałości i lęku społecznego

1.1.5. Aspekt uczuciowy nieśmiałości i lęku społecznego

1.1.6. Aspekt behawioralny nieśmiałości i lęku społecznego

1.1.7. Rola etykietowania w nieśmiałości i lęku społecznym

1.1.8. Porównanie nieśmiałości jako cechy z lękiem społecznym

1.2. Nieśmiałość jako dyspozycja

1.2.1. Rodzaje nieśmiałości dyspozycyjnej

1.2.1.1. Nieśmiałość lękowa i samoświadomościowa

1.2.1.2. Nieśmiali towarzyscy i nietowarzyscy

1.3. Onieśmielenie jako emocja

1.4. Podsumowanie

 


Rozdział 2

Przyczyny nieśmiałości

2.1. Genetyczne uwarunkowania nieśmiałości

2.2. Osobowe i osobowościowe podstawy syndromu nieśmiałości

2.3. Sytuacyjne uwarunkowania nieśmiałości

2.3.1. Kontakty z innymi ludźmi jako przyczyna nieśmiałości

2.3.2. Rodzinne i wychowawcze uwarunkowania nieśmiałości

2.3.3. Status społeczny i ekonomiczny

2.3.4. Wpływy kulturowe a nieśmiałość

2.4. Przyczyny nieśmiałości lękowej i samoświadomościowej

2.5. Podsumowanie

 


Rozdział 3

Pomiar nieśmiałości

3.1. Skale samoopisu

3.1.1. Pomiar typów nieśmiałości za pomocą skal samoopisu

3.2. Analiza bieżącego doświadczenia

3.3. Ocena kompetencji

3.4. Analiza obserwowanego uprzedniego zachowania

3.5. Obserwacje aktualnego zachowania

3.6. Badania psychofizjologiczne

3.7. Podsumowanie

 


Rozdział 4

Nieśmiałość a funkcjonowanie w rożnych okresach życia

4.1. Wczesne i późniejsze dzieciństwo

4.1.1. Czynniki wyzwalające dziecięcą nieśmiałość

4.1.2. Predyktory i konsekwencje dziecięcej nieśmiałości

4.1.3. Trwałość dziecięcej nieśmiałości

4.1.4. Warunki zmian dziecięcej nieśmiałości

4.2. Okres adolescencji

4.2.1. Predyktory i konsekwencje nieśmiałości u młodzieży

4.2.2. Trwałość nieśmiałości u młodzieży

4.3. Dorosłość

4.3.1. Kontakty społeczne i kariera zawodowa

4.3.2. Typy nieśmiałości a funkcjonowanie dorosłych

4.4. Podsumowanie

 


Rozdział 5

Nieśmiałość w rożnych obszarach funkcjonowania psychologicznego

5.1. Nieśmiałość a samoocena

5.2. Poznawcze i zadaniowe funkcjonowanie nieśmiałych

5.3. Nieśmiałość a funkcjonowanie emocjonalne

5.4. Społeczne funkcjonowanie nieśmiałych

5.4.1. Funkcjonowanie nieśmiałych osób w relacjach interpersonalnych

5.4.1.1. Relacje nieśmiałych z obcymi

5.4.1.2. Relacje partnerskie i romantyczne nieśmiałych osób

5.4.1.3. Relacje nieśmiałych z przyjaciółmi

5.4.1.4. Relacje nieśmiałych z rodziną

5.4.1.5. Nieśmiałość a samotność

5.4.2. Nieśmiałość a wsparcie społeczne

5.4.2.1. Nieśmiałość a poczucie więzi społecznej

5.4.2.2. Nieśmiałość a spostrzegane wsparcie społeczne

5.4.2.3. Nieśmiałość a satysfakcja ze wsparcia społecznego

5.4.2.4. Nieśmiałość a otrzymane wsparcie społeczne

5.4.2.5. Nieśmiałość kobiet i mężczyzn a wsparcie społeczne

5.4.2.6. Wsparcie społeczne jako czynnik pośredniczący pomiędzy nieśmiałością a funkcjonowaniem psychologicznym

5.4.2.7. Nieśmiałość a odczucie negatywności w kontaktach z bliskimi

5.4.2.8. Nieśmiałość a poszukiwanie pomocy

5.5. Podsumowanie

 


Rozdział 6

Badanie pierwsze

6.1. Problematyka badania pierwszego

6.2. Procedura badań i opis próby badawczej

6.3. Narzędzia pomiarowe i badane zmienne

6.3.1. Zmienne osobowościowe

6.3.2. Zmienne funkcjonowania emocjonalnego i stres

6.3.3. Zmienne wsparcia społecznego

6.4. Wyniki badania

6.4.1. Analizy korelacji, wariancji i regresji dotyczące związków pomiędzy nieśmiałością a zmiennymi osobowościowymi, funkcjonowaniem emocjonalnym i dobrostanem społecznym

6.4.1.1. Podsumowanie

6.4.2. Pośrednicząca rola zmiennych wsparcia społecznego w emocjonalnym funkcjonowaniu nieśmiałych osób

6.4.2.1. Zmienne wsparcia społecznego jako mediatory pomiędzy nieśmiałością a samotnością

6.4.2.2. Zmienne wsparcia społecznego jako mediatory pomiędzy nieśmiałością a afektem pozytywnym i poczuciem własnej bezwartościowości towarzyskiej

6.4.2.3. Podsumowanie

 


Rozdział 7

Badania replikacyjne

7.1. Badanie drugie

7.1.1. Procedura badania i opis próby badawczej

7.1.2. Narzędzia pomiarowe i badane zmienne

7.1.3. Wyniki badania

7.1.3.1. Statystyki opisowe, analizy korelacji, wariancji i regresji dotyczące związków pomiędzy nieśmiałością a zmiennymi osobowościowymi i emocjonalnymi oraz zmiennymi dobrostanu społecznego

7.1.3.1.1. Podsumowanie

7.1.3.2. Pośrednicząca rola zmiennych wsparcia społecznego w emocjonalnym funkcjonowaniu nieśmiałych osób

7.1.3.2.1. Zmienne wsparcia społecznego jako mediatory pomiędzy nieśmiałością a samotnością

7.1.3.2.2. Zmienne wsparcia społecznego jako mediatory pomiędzy nieśmiałością a afektem i poczuciem własnej bezwartościowości towarzyskiej

7.1.3.2.3. Podsumowanie

7.2. Badania trzecie i czwarte

7.2.1. Procedura badań i opis prób badawczych

7.2.2. Narzędzia pomiarowe i badane zmienne

7.2.3. Wyniki badań trzeciego i czwartego

7.2.4. Podsumowanie

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel, schematów i wykresów

Gdy idzie o tytułową nieśmiałość, na naszym rynku księgarskim najważniejszą pozycją, spełniającą wymogi naukowości, choć w istocie dającą popularne ujęcie zagadnienia, pozostaje nadal ponad trzydziestoletnia już praca P. Zimbardo. Z tego tylko powodu książkę Ireny Dzwonkowskiej należy powitać z radością. Jest bowiem pierwszą od lat kilkunastu pracą zwartą podejmującą (naukowo) tę problematykę, a nie bez znaczenia – chociaż nauka jest zasadniczo przedsięwzięciem ponadnarodowym – wydaje się również, że jest to próba podjęta przez polską badaczkę.

[...] Niewątpliwą zaletą i novum badania Autorki jest szerokość empirycznej penetracji, wyrażająca się liczbą zmiennych uwzględnionych w pomiarach, pozwalająca na uchwycenie w jednym badaniu szerokiego spektrum współzależności między nieśmiałością a różnymi aspektami funkcjonowania. Irena Dzwonkowska w jednym przedsięwzięciu podjęła próbę jednoczesnego zbadania tego, co dotychczas badano w wielu mniej obszernych studiach empirycznych. To niewątpliwa zaleta projektu, który dzięki temu nabiera waloru empirycznej „summa nieśmiałości”.

[...] Książka Ireny Dzwonkowskiej może być cenną, interesującą lekturą dla badaczy zainteresowanych problematyką społecznego funkcjonowania człowieka oraz użytecznym, uzupełniającym podręcznikiem dla studentów psychologii, pedagogiki i socjologii podczas zajęć na ponadpodstawowych kursach psychologii społecznej.

z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja SzmajkeIrena Dzwonkowska w swej książce przyjrzała się bliżej jakże powszechnemu zjawisku nieśmiałości. Bardzo dobra część teoretyczna może stanowić świetne kompendium wiedzy dotyczącej owego zjawiska nie tylko dla studentów i adeptów psychologii, ale także osób jedynie interesujących się psychologią. Książka napisana w sposób przystępny, kusi także przejrzystością struktury, co okazuje się niezwykle przyjazne Czytelnikowi. Badania własne Autorki dowodzą, że można walczyć z nieśmiałością poprzez zwiększanie u nieśmiałych osób szans na spostrzeganie wsparcia społecznego, co z kolei podnosi dobrostan, obniża dotkliwe poczucie osamotnienia oraz sprzyja wychodzeniu ze stanów depresyjnych.

Autorka bardzo logicznie podzieliła książkę na podrozdziały: najpierw przybliża Czytelnikom pojęcie nieśmiałości, dalej opisuje możliwe przyczyny i pomiary zjawiska, by ostatecznie pokazać to co najważniejsze: poznawcze, emocjonalne i społeczne sposoby funkcjonowania osób nieśmiałych.

z recenzji prof. UG dr hab. Hanny Brycz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło