• Obniżka
Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji

Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji

Podtytuł: Konteksty interdyscyplinarne
ISBN: 978-83-8095-484-7
39,80 zł
35,00 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, dla których kategoria wsparcia staje się kluczowym wymiarem lokowania zróżnicowanych tematycznie i odmiennie prezentowanych refleksji badawczych, umożliwiając tym samym uchwycenie komplementarności i kontekstualności kategorii badawczej, jaką stanowi wsparcie.

Wersja książki
Ilość

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, dla których kategoria wsparcia staje się kluczowym wymiarem lokowania zróżnicowanych tematycznie i odmiennie prezentowanych refleksji badawczych, umożliwiając tym samym uchwycenie komplementarności i kontekstualności kategorii badawczej, jaką stanowi wsparcie.

Część pierwsza, zatytułowana Globalne i lokalne wymiary wsparcia wobec problemów społecznych, mieści siedem opracowań. Otwiera ją artykuł autorstwa Jolanty Spętanej i Danuty Krzysztofiak (Wsparcie wobec problemów społecznych jako pomoc w egzystencji) odnoszący się m.in. do wieloznaczności i zmienności w obszarze identyfikowania współczesnych problemów społecznych implikujących potrzebę uwzględnienia niespecyficznej kategorii kondycji egzystencjalnej człowieka. W kolejnym tekście Zbyszko Melosik (Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej: (re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia) podejmuje problematykę przemian współczesnej kultury i edukacji, ogniskując swe rozważania na kategorii młodzieży. Peter Odrakiewicz, Michael Gaylord i David Odrakiewicz (Innovation supporting society for all in a Global Organization Taking into Account Various Aspects of Intellectual Capital, Including Integrity as a Social Inclusion Innovation in an Organizational Context – Revisited in 2017), poruszając wątek innowacyjnych form wsparcia zwracają uwagę na szereg zagrożeń implikowanych na bazie współczesnych przeobrażeń społecznych. Tekst Artura Kisiołka, oparty o przeprowadzone przez Autora badania empiryczne, traktuje o motywacji i postrzeganiu pracy zawodowej przez przedstawicieli pokolenia XYZ (Pokolenia XYZ: motywacja i postrzeganie pracy zawodowej). Elżbieta Subocz (Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających problemów życiowych), dokonuje interesującej poznawczo analizy asystentury rodziny – stosunkowo nowej profesji powołanej do wspierania rodzin doświadczający trudności życiowych, zwłaszcza w sferze opiekuńczo- wychowawczej. Anna Kaczmarek (Obszary wsparcia wobec trudności życiowych osób dotkniętych przemocą domową – z perspektywy pracownika socjalnego), podejmuje ważny społecznie problem przemocy lokując go w polu zainteresowań i działań zawodowych pracownika socjalnego. Zofia Waszak (Niekonwencjonalne formy wsparcia osób uzależnionych we wspólnotach Cenacolo), przedstawia mało znaną (nazwaną przez Autorkę alternatywną i niekonwencjonalną) formę pomocy osobom uzależnionym, realizowaną we Wspólnocie Cenacolo. Podejmując próbę uszczegółowienia wymiarów wsparcia znajdujących reprezentację w istotnym obszarze egzystencji jednostki, odniesiono się do pojemnej i wieloaspektowej kategorii zdrowia.

Druga część opracowania Spektrum wsparcia a kategoria zdrowia – mieści sześć interdyscyplinarnych tekstów skupionych wokół wspomnianej kategorii zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wsparcia w obszarze szeroko pojętej niepełnosprawności. Otwiera ją artykuł autorstwa Izabeli Cytlak i Romana Pawłowskiego, (Inkluzja rzeczywista czy postulatywna? Osoby niepełnosprawne versus liderzy społeczności lokalnych), w którym autorzy dokonują retrospektywnego ujęcia niepełnosprawności z uwzględnieniem m.in. pojęć inkluzji i integracji społecznej, lokując ją w kontekście środowiska lokalnego. Joanna Jarmużek (Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami. Perspektywa salutogenetyczna), przedstawia problem niepełnosprawności z uwzględnieniem kategorii dorastania, odwołując się w warstwie teoretycznej do teorii salutogenezy. Iwona Konieczna i Katarzyna Smolińska (Kompetencje komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy) zwracając uwagę na możliwości wsparcia uczniów z zespołem Aspergera diagnozują zarazem szereg obszarów utrudniających pełną współpracę zaangażowanych podmiotów. Agnieszka Foltyn (Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma oparcia społecznego dla przewlekle chorych psychicznie) przedstawia możliwości wsparcia na bazie zasobów indywidualnych jednostki ujętych w perspektywie środowiskowej. Karolina Kilar (Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorosłości) podejmując empiryczną próbę analizy zajęć terapeutycznych odsłania możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej. Anna Maria Sierecka (O potrzebie wspierania wolontariuszy hospicyjnych. Z perspektywy wolontariusza) przybliża specyfi kę wolontariatu hospicyjnego z uwzględnieniem dychotomicznej perspektywy wsparcia świadczonego osobom w terminalnej fazie choroby – dawcy, jak i odbiorcy różnych odmian wsparcia – wolontariuszy hospicyjnych.

Zebrane w publikacji narracje zarówno zaangażowanym teoretykom, refleksyjnie zorientowanym praktykom, jak i studentom i absolwentom kierunków humanistycznych i społecznych przybliżają zróżnicowane ujęcia wsparcia wobec problemów społecznych, wpisując się w paradygmat aktualizowania i poszerzania pól badawczych we współczesnych naukach społecznych.

Publikacja sfinansowana przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną oraz Fundację Edukacja w Środzie Wielkopolskiej

Konteksty interdyscyplinarne
99 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-484-7

Spętana Jolanta

Notka w przygotowaniu

Krzysztofiak Danuta

Krzysztofiak Danuta doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Stopień doktora uzyskała w 2013 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozprawą napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Modrzewskiego o tytule Wspomaganie egzystencji ludzi starych. Konteksty socjopedagogiczne. Jest autorką artykułów naukowych z obszaru pedagogiki społecznej, pracy socjalnej oraz gerontologii. Podejmowana przez nią w ostatnim okresie problematyka badawcza obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania instytucjonalnych oraz nieformalnych sieci wsparcia człowieka w obliczu trudnych sytuacji życiowych, ujawniających się w finalnym okresie egzystencji.

Frąckowiak Przemysław

Notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Krzysztofiak Danuta, Spętana Jolanta, Frąckowiak Przemysław

ISBN druk

978-83-8095-484-7

ISBN e-book

978-83-8095-484-7

Objętość

206 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak
Wsparcie i pomoc a problemy społeczne – refleksje wprowadzające


CZĘŚĆ PIERWSZA

GLOBALNE I LOKALNE WYMIARY WSPARCIA WOBEC PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak
Wsparcie wobec problemów społecznych jako pomoc w egzystencji

Zbyszko Melosik
Młodzież, edukacja i przemiany kultury współczesnej: (re)konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia

Peter Odrakiewicz, Michael Gaylord, David Odrakiewicz
Innovation supporting society for all in a global organization taking into account various aspects of intellectual capital, including integrity as a social inclusion innovation in an organizational context – revisited in 2017

Artur Kisiołek
Pokolenia XYZ: motywacja i postrzeganie pracy zawodowej

Elżbieta Subocz
Asystentura rodziny jako forma wsparcia rodzin doświadczających problemów życiowych

Anna Kaczmarek
Obszary wsparcia wobec zjawiska przemocy domowej – z perspektywy pracownika socjalnego

Zofia Waszak
Niekonwencjonalne formy wsparcia osób uzależnionych we wspólnocie Cenacolo


CZĘŚĆ DRUGA

SPEKTRUM WSPARCIA A KATEGORIA ZDROWIA

Izabela Cytlak, Roman Pawłowski
Inkluzja rzeczywista czy postulatywna? Osoby niepełnosprawne versus liderzy społeczności lokalnych

Joanna Jarmużek
Wybrane aspekty wsparcia młodych dorosłych z niepełnosprawnościami. Perspektywa salutogenetyczna

Iwona Konieczna, Katarzyna Smolińska
Kompetencje komunikacyjne uczniów z zespołem Aspergera – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy

Agnieszka Foltyn
Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako forma oparcia społecznego dla przewlekle chorych psychicznie

Karolina Kilar
Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną w okresie dorosłości – obszary wsparcia

Anna Maria Sierecka
O potrzebie wspierania wolontariuszy hospicyjnych. Z perspektywy wolontariusza

Jolanta Spętana
O potrzebie pomocy i wsparcia w biegu życia z perspektywy egzystencjalnej – refleksje podsumowujące

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło