• Obniżka
Wychowanie a sens życia

Wychowanie a sens życia

ISBN: 978-83-8095-481-6
38,00 zł
30,00 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Człowiek w obliczu dylematów egzystencjalnych

Niniejsza praca, stanowiąc studium teoretyczne zagadnienia sensu życia, wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi podstawami współczesnych nauk kulturowych, a prowadzone w niej rozważania lokują się w obrębie nurtu personalistycznego, którego istotą jest...

Wersja książki
Ilość

Najlepsza Książka na Zimę 2018 w kategorii „Poradniki” autorstwa Jolanty Spętanej za książkę Wychowanie a sens życia"

Czytelnicy, jurorzy i internauci plebiscytu Najlepsza Książka na Zimę zgodnie proponują sięgnięcie po książkę Jolanty Spętanej (wydawnictwa Impuls)

poleca Impuls

Problem sensu życia stanowiący płaszczyznę porozumienia na historycznej arenie dziejów człowieka, wewnątrz której istnieje nieusuwalne miejsce dla określenia konstytutywnych racji istnienia osoby, wykraczających poza ramy determinizmu i psychologizmu, ze szczególną wyrazistością dochodzi do głosu w kolejnych pokoleniach młodej generacji predestynowanej do poszukiwania odpowiedzi na pytania i dylematy egzystencjalne. Wprzęgnięty w wybory drogi życiowej młodości, znaczonej tłem szeregu dyslokacji tożsamościowych, niezmiennie uobecnia on swoją postać w dyskursie filozoficznym, który z czasem – wraz z rozwojem nauk humanistycznych i społecznych – ewoluował na kolejne dyscypliny wiedzy, by znaleźć się w polu zainteresowania nauk o wychowaniu.

Pytania o sens życia konstruowane na intelektualnym poziomie ukonstytuowania własnej egzystencji w świecie, odnoszone do pozaintelektualnej sfery bytu zakorzenione są zarówno w sferze praxis, jak i transcendentnej sferze wykraczającej poza empiryczne ramy doświadczenia, stąd należy je rozpatrywać w szerokim horyzoncie interdyscyplinarnym. Jeśli bowiem, jak to ujął H.-G. Gadamer, nowoczesna nauka odniosła niezaprzeczalny tryumf, a naukowe przesłanki kultury, w przekonaniu współczesnego człowieka, w sposób oczywisty przenikają jego świadomość istnienia, to ludzka myśl koncentruje się ciągle na pytaniach, na które szuka odpowiedzi, gdyż nie jest w stanie zagwarantować nośnego sensu życia, wartości i celów zatrzymujących napór pytań: „po co?”, „dokąd?”, „dlaczego?”. W warunkach szerzącego się sceptycyzmu i nihilizmu, pustki wewnętrznej i bezradności, coraz trudniej odkrywać ponowoczesnemu człowiekowi sens własnej egzystencji i cel ludzkiej historii. Jak mówi M. Lurker, po oświeceniowych i pozytywistycznych prądach ostatnich dwóch stuleci, abstrahujących wokół wiedzy opartej na konkretach, wiedzy faktograficznej, coraz częściej uznanie znajduje wiedza dająca się zaklasyfikować w obrębie wiedzy semantycznej, nie zawsze pozwalającej się wymierzyć, przyporządkować kategoriom logicznym, a tym samym wskazać na sens ukryty za ideami. [...]

Niniejsza praca, stanowiąc studium teoretyczne zagadnienia sensu życia, wpisuje się w refleksję nad teoretycznymi podstawami współczesnych nauk kulturowych, a prowadzone w niej rozważania lokują się w obrębie nurtu personalistycznego, którego istotą jest podkreślanie znaczenia fenomenu duchowości uwzględnianego w naukach kulturowych. Badania nad problemem sensu życia w odniesieniu do młodego człowieka doby ponowoczesnej, odnosząc się do sfery wychowania rozumianego jako „stawanie się”, mają na celu ukazanie możliwości zastosowania kategorii pojęciowej sensu życia oraz teorii sensu życia w interdyscyplinarnym obszarze pedagogiki, a tym samym możliwość wzajemnego przenikania teorii z zakresu pedagogiki, filozofii i psychologii, aby dowieść komplementarności wymienionych nauk. W charakterystycznym dla pedagogiki podejściu wielopłaszczyznowym, filozofia, której zwykło się przypisywać pierwszeństwo we wskazywaniu sensu, kooperuje tu z wiedzą z zakresu nauk o wychowaniu, a także psychologią, socjologią, teologią czy antropologią, aby współtworzyć wspólny obszar badawczy, z jego centrum w postaci osoby. U źródeł myśli pedagogicznej leżą bowiem filozoficzne rozważania o istocie człowieczeństwa, egzystencji ludzkiej w stale rozwijającej się cywilizacji, a ich konkretyzacja zawierająca się w odwiecznym pytaniu: kim jest człowiek? odsyła zarówno do współczesnych filozoficznych kierunków antropologicznych, jak i znajduje wyraz w analizach, refleksjach i badaniach prowadzonych przez pedagogów. [...]

94 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-481-6

Spętana Jolanta

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Spętana Jolanta

ISBN druk

978-83-8095-481-6

ISBN e-book

978-83-8095-551-6

Objętość

296 stron

Wydanie

I, 2018

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp          

Rozdział I

O zastosowaniu kategorii badawczej i teorii sensu życia z perspektywy interdyscyplinarnej – wprowadzenie w obszar i metodę badań 

Rozdział II

Osoba w horyzoncie sensu życia a wychowanie       

1. Pytanie o człowieka i sens istnienia     

2. Ogólne znaczenie słowa „sens” i pojęcie sensu życia  

3. Problem sensu życia według wybranych typologii i koncepcji poznawczych a wątek edukacji  

4. Sens życia na przestrzeni dziejów w wybranych kontekstach teoretycznych 

5. Zagadnienie sensu życia w świetle opracowań psychologicznych a kwestia wychowania

Rozdział III

Oblicza „bolesności istnienia” a przestrzeń niedoborów sensu życia  

1. Historyczne i społeczne uwarunkowania kryzysu sensu Współczesność spod znaku pustki, apatii i alienacji  

2. Egzystencjalne wymiary deficytów sensu życia młodzieży i kwestia lęku

3. Drogi dookreślania sensów jednostkowych Szyfry egzystencji młodości 

4. Cierpienie i śmierć: bezsens czy sens życia ukryty? 

Rozdział IV

Sposoby usensawniania życia próbą przełomu w pojmowaniu człowieka jako bytu poza sensem

1. Logoterapia oraz analiza egzystencjalna O metodzie przywracania sensu życia w ujęciu Viktora Frankla  

2. Sens życia w kontekście dylematu alfa Józefa Kozieleckiego  

3. Przestrzeń aktywności nadających sens ludzkiemu istnieniu  

4. Wiara i religia w procesie usensawniania życia  

5. Aksjologia a nadawanie sensu życia Koncepcja trojakiej struktury wartości Kazimierza Popielskiego  

Rozdział V

Sens życia na tle przeobrażeń współczesnego świata  

1. Społeczeństwo czasu wielkiej zmiany O aksjologicznej „bezdomności” sensu jako istotnym problemie badawczym  

2. Filozoficzne dezaktualizacje pojmowania sensu życia  

3. Postrzeganie osoby w ramach współczesnych analiz teoretycznych a sens życia. Szkic do portretu osamotnionego indywidualisty  

4. Postmodernistyczne dylematy tożsamościowe a poszukiwanie integralnego modelu wychowania (do sensu życia)

Rozdział VI

Edukacja i wychowanie w otoczeniu wyznaczającym sens życia Kwestia środowisk znaczących i sensotwórczej roli pedagogiki  

1. Sens życia w horyzoncie wychowania Życie jako zadanie    

2. Sensotwórcze aspekty spotkania, komunikacji i języka a relacja wychowawcza     

3. Osoba na drodze poszukiwań sensu  

4. Sens życia percypowany w środowisku rodzinnym O zagadnieniu wskazywania drogi w dialogu międzypokoleniowym  

Rozdział VII

Ku odbudowie idei człowieczeństwa Personalistyczna wykładnia pedagogiki a sens życia  

1. W trosce o personalistyczny kontekst wychowania Relacja „ja – ty” i jej odniesienie do kategorii sensu    

2. Relacyjna koncepcja człowieka w pedagogice jako podstawa ujmowania sensu życia na gruncie personalizmu  

Podsumowanie  

Bibliografia

Wykaz schematów i tabel 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło