PAMIĘĆ ULEPSZANA. PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI

PAMIĘĆ ULEPSZANA. PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI

Podtytuł: CZĘŚĆ I
ISBN: 978-83-8095-092-4
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Oficyna wydawnicza IMPULS znajduje się w awangardzie edytorów, którzy swoją ofertą odpowiadają na ważne z punktu społecznego problemy związane z kondycją współczesnego człowieka. Jednym z tych zagadnień jest opieka nad osobami zagrożonymi demencją.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

TRENING PAMIĘCI

Pierwszy blok zadań w dużej mierze opiera się na podstawowej wiedzy z zakresu historii dawnej i przełomowych wydarzeń z XX wieku, literatury, nauki, kultury, w tym muzyki. Odpamiętywanie zdarzeń o wartości ponadjednostkowej określa nie tylko poziom wiedzy ogólnej, ale i zakres zainteresowania aktualnymi zajściami w kraju i za granicą (sytuacją geopolityczną, zjawiskami społecznymi, ekonomią). Zadania przedstawione w niniejszej części bazują na weryfikowaniu pamięci deklaratywnej osoby trenującej pamięć. Pamięć deklaratywna dotyczy wiedzy przechowywanej w umyśle i rozgranicza się na dwa podsystemy: pamięć semantyczną (magazynującą znaczenia słów, koncepcji i wiedzę o świecie) i epizodyczną (wspomnienia o zdarzeniach z określeniem ich czasu, przestrzeni, okoliczności). W bloku zadań nr 1 wykorzystano głównie zasoby zamknięte w pamięci semantycznej.

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie „ulepszania” pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie „ulepszona”, ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona „ulepszana” tu i teraz.

Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w Bydgoszczy


Polecamy serię PROGRAM OCHRONY PAMIĘCI:

1. PAMIĘĆ ULEPSZANA

2. Blok zadań dla osób zagrożonych DEMENCJĄ

3. Wyobraźnia - uskrzydlanie FANTAZJI

CZĘŚĆ I
190 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-092-4

Małgorzata  Modrak

absolwentka: Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; Edukacji zdrowotnej i geragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Edukacji dorosłych i gerontologii w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gerontolog i promotor zdrowia, prowadzi warsztaty z zakresu promocji zdrowia i aktywizacji psychoruchowej (przede wszystkim wśród osób dorosłych) oraz treningi pamięci dla pacjentów otępiennych.Prowadzi Centrum Edukacji i Wspomagania Osób Starszych, naucza opiekunów osób starszych oraz pracuje w hospicjum.

Wydane pozycje: Współautorka artykułu pt. Oczekiwania osób terminalnie chorych względem siebie, najbliższych, instytucji oraz Kościoła i Boga w roczniku Nauki o Edukacji, red. G. Szablewska, M. Cichosz, Bydgoszcz 2011. Autorka książki popularnonaukowej Trzeci poziom dojrzałości. Szczęśliwe życie po sześćdziesiątce, Gliwice 2013.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Małgorzata Modrak

ISBN druk

978-83-7850-967-7

ISBN e-book

978-83-8095-092-4

Objętość

92 stron

Wydanie

I, 2016. E-book: pdf, epub i mobi

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Trening pamięci    

Blok zadań nr 1

Pamięć semantyczna    

Blok zadań nr 2

Praca ze słowem 

Blok zadań nr 3

Zadania geograficzne   

Blok zadań nr 4

Zadania matematyczne   

Pola figur   

Pola brył   

Odpowiedzi   

Bibliografia   

Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego upowszechnienia. […] Tego typu materiały przydatne są – w przypadku starszych odbiorców – nie tylko w domu rodzinnym (do użycia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a nawet samemu), ale także w domach dziennego pobytu, w stosownych pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, w klubach seniora czy w placówkach opieki całkowitej nad seniorami.

Pani Małgorzata Modrak nie pierwszy raz daje świadectwo swojemu zaangażowaniu w edukacyjne wspieranie, zwłaszcza starszych osób, przy rozwiązywaniu ich ważnych problemów życiowych (wśród których tu rozważane kwestie „ulepszania” pamięci zajmują poczesne miejsce). Spodziewam się, że w następstwie stosowania programu ochrony pamięci pamięć ta zostanie „ulepszona”, ale program dopiero otwiera ku temu możliwości, a więc jest ona „ulepszana” tu i teraz.

Z recenzji dr hab. Marii Kuchcińskiej, prof. nadzw. KPSW w BydgoszczyTrening pamięci

Metod ćwiczenia pamięci jest bardzo wiele. Skierowane są one do osób w różnym wieku - jako, że dbanie o pamięć jest na ogół odmienne w zależności od wieku osoby. Zaproponowany przez autorkę Pamięci ulepszanej Małgorzatę Modrak autorski program ochrony pamięci skierowany jest przede wszystkim do osób dojrzałych, dysponujących odpowiednim zasobem słów i wiedzy, zwłaszcza do osób starszych. Ma na celu trening pamięci poprzez odświeżanie wiadomości z różnych dziedzin - od wiedzy ogólnej, poprzez historię, geografię, aż po zadania matematyczne. Mamy zatem rozpoczynający książkę dość obszerny blok zadań dotyczący pamięci semantycznej, czyli części pamięci deklaratywnej, magazynującej znaczenie słów, koncepcji i wiedzy o świecie. Zadania tu zawarte wymagają często pracy dwóch osób - prowadzącej ćwiczenie i ćwiczącej. Jedna osoba podaje na przykład tytuły utworów, a druga stara się przypomnieć sobie ich autora. Można też oglądać portrety twórców, których należy zidentyfikować. Inną w charakterze propozycją jest rozpoznawanie nazw utworów lub nazwisk znanych kompozytorów poprzez odsłuchanie fragmentu dzieła. Przykładem prostszego ćwiczenia jest pisemne lub słowne uzupełnianie brakujących fragmentów przysłów, znanych związków frazeologicznych lub tytułów popularnych książek. Propozycji różnego typu zadań jest w tej części wiele, a są one skierowane do osób o różnych zainteresowaniach i wiedzy.

Inny blok ćwiczeń dotyczy pracy ze słowem. Polegają one nie tylko na sięganiu do pamięci, ale również na twórczej aktywności. Autorka proponuje przykładowo układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej, układanie jak największej ilości wyrazów z liter tworzących jakieś słowo, układanie pytań, do których odpowiedzią może być podany wyraz. Spośród wielu propozycji warto wymienić tworzenie rymów do podanych wyrazów czy czytanie zdań od końca. Ciekawym ćwiczeniem (także na koncentrację) jest głośne odczytywanie fragmentów literatury przez nadzorującego ćwiczenie, a potem zadawanie pytań kontrolnych, sprawdzających u osoby trenującej pamięć poziom zrozumienia i stan zapamiętania informacji

Trzeci blok zadań obejmuje zadania geograficzne. Możemy sprawdzać znajomość położenia geograficznego różnych miast w stosunku do miasta, w którym przebywamy, rozpoznawać państwa na podstawie omówień, wymieniać nazwy państw, rozpoczynające się na kolejne litery alfabetu, wymieniać stolice państw czy podawać skojarzenia związane z danym krajem. Urozmaiconych propozycji oczywiście jest więcej. Zadania matematyczne w bloku kończącym książkę obejmują liczenie pól figur płaskich i brył. Wzory są podane, chodzi raczej o umiejętność ich praktycznego wykorzystania.

Wydaje się, że książka jest ciekawą propozycją do pracy nad pamięcią, ale niekoniecznie samodzielnej. Wymaga ona od osoby nadzorującej wykonywanie ćwiczenia kompetencji i wiedzy w celu oceny jego poprawności, a od osoby ćwiczącej posiadania pewnego zasobu wiedzy, którą chcemy odświeżyć. Trudno bowiem wymagać od osoby słabo zainteresowanej muzyką znajomości tytułów utworów czy kompozytorów. Ćwiczenia wymagają przygotowania odpowiednich materiałów np. nagrań muzycznych, fotografii, reprodukcji. Można sobie wyobrazić wykorzystanie tego typu książki - w przypadku starszych odbiorców - nie tylko w domu, ale przede wszystkim w domach dziennego pobytu, klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku. Pamięć ulepszana może być dobrą inspiracją do przygotowania własnych ćwiczeń przez osoby pomagające innym. Pokazuje bowiem, na czym powinny polegać takie ćwiczenia. Jest zbiorem praktycznych przykładów i gotowych do wykorzystania wzorców. To pierwsza część serii książek poświęconych ochronie pamięci. Kolejna kierowana jest do osób zagrożonych demencją, a ostatnia poświęcona została rozwijaniu wyobraźni. źródło:

Damian Kopeć
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,pamiec-ulepszona-program-ochrony-pamiEci--czESC-i,15082Oficyna wydawnicza IMPULS znajduje się w awangardzie edytorów, którzy swoją ofertą odpowiadają na ważne z punktu społecznego problemy związane z kondycją współczesnego człowieka. Jednym z tych zagadnień jest opieka nad osobami zagrożonymi demencją.

Odpowiadając na to wyzwanie stojące przed wieloma z nas, gdyż niejeden ma w swojej rodzinie osoby starsze, z różnymi występującymi w tym wieku schorzeniami otrzymaliśmy bardzo ważną publikację - „Blok zadań dla osób zagrożonych demencją", autorstwa Małgorzaty Modrak.

Autorka wymienia przynajmniej trzy jej stadia: lekką, umiarkowaną i głęboką. Ta ostania charakteryzuje się brakiem kontroli nad potrzebami fizjologicznymi, zatracania naturalnych odruchów np. połykania czy skłonność do garbienia i powolny, niezgrabny chód.

Przeważająca część z nas rozwiązywała różnego rodzaju krzyżówki, szarady, palindromy itp. „Blok zadań i ćwiczeń dla chorych" posiada właśnie taką przystępną konstrukcję. Mamy tu testy dotyczące rozpoznawania figur geometrycznych i kolorów. Dodatkowo chory musi narysować uproszczone symboliczne kształty podanych mu figur, a także podobizny twarzy kobiety i mężczyzny. Może to pomóc nam w ustaleniu jak głęboko zdezintegrowana jest spostrzegawczość i w jakim zakresie ograniczony jest stopień zapamiętywania różnych detali.

Drugim blokiem zadań jest zapamiętanie liter i słów, łączenie ich w pary, dopisywanie końcówek podanych słów czy tworzenie słów na bazie podanych zgłosek lub sylab. Dochodzą do tego ćwiczenia w dopisywaniu do podanych zawodów ich atrybutów i krótka charakterystyka każdego z nich.

Blok trzeci zawiera ćwiczenia dotyczące pamięci numerycznej z zakresu zapamiętywania i rozpoznawania cyfr i liczb. Mamy tu do czynienia z łączeniem cyfr bądź liczb, a także z prostymi zadaniami matematycznymi na poziomie dodawania, odejmowania, możenia i dzielenia do 100.

Czwarty i ostatni blok ćwiczeń pomoże nam zbadać pamięć semantyczną i proceduralną chorej osoby z zakresu wiedzy powszechnej: wyliczania znanych ciągów określeń w odpowiedniej kolejności, jak dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku czy godzin. Rozpoznawania części ciała, przypisanej im garderoby, przedmiotów użytkowych i tych składających się nas wyposażenie mieszkania czy środków transportu. Kolejną umiejętnością jest rozpoznawanie zawodów oraz szybka reakcja na alternatywy, np. kawa czy herbata?, lato czy zima, cisza czy dźwięk. Następnym etapem będzie wskazywanie przez chorą osobę ulubionych przez nią rzeczy, dni tygodnia, miesięcy, pór roku i ich krótka charakterystyka. Towarzyszy temu rozpoznawanie własnych zainteresowań lub wymienianie ulubionych czynności.

Na koniec na bazie już otrzymanych informacji staramy się stworzyć profil osobowy chorej/ ego, a także tworzymy wraz z nim jego własny harmonogram dnia. Wzbogacamy też test o ćwiczenia badające jego zdolność oceny wybranych: emocji, zawodów, zwierzą, odzieży. Na koniec pytamy o kwestie etyczne: Czy kradzież jest dobra"?, Czy można kłamać?, Czy przyjaciel pomaga?

Uważam tą publikację o niewielkiej objętości za bardzo ważną, gdyż problem demencji starczej dotyka coraz więcej osób i to nie tylko tych chorych np. na Alzheimera, lecz ogół osób starszych wiekiem, u których przyśpieszone procesy starzenia się prowadzą do stopniowego pogorszenia stopnia świadomości, umiejętności logicznego myślenia i zapamiętywania. Mogą je spowodować i nasilić różnego rodzaju procesy chorobowe, stąd potrzeba zastosowania takiego treningu u osób dotkniętych zaburzeniami pamięci.

Posługiwać się tym blokiem ćwiczeń może każdy zainteresowany. Jest on skonstruowany w prosty, przejrzysty, logiczny sposób i pozbawiony skomplikowanej naukowej aparatury. Według mnie obowiązkowy w domach dziennego pobytu, domach opieki całkowitej nad seniorami, pracowniach uniwersytetu trzeciego wieku, a także w każdym domu, gdzie mamy do czynienia z osobami schorowanymi w podeszłym wieku.

Gabriel Leonard Kamiński
źródło: ksiazka.net.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło