• Obniżka
Jakość życia pacjentek

Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu

ISBN: 978-83-7587-001-5
28,38 zł
23,58 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Monografia Marioli Bidzan jest dziełem z zakresu psychologii lekarskiej. Autorka podjęła temat bardzo ważny poznawczo i użyteczny społecznie. W Polsce około 4-6 mln osób cierpi na nietrzymanie moczu z różnych przyczyn. Należy uzmysłowić sobie, że jest to dolegliwość społecznie stygmatyzowana, a w wymiarze podmiotowym łącząca się ze wstydem i dyskomfortem psychicznym [...]

Publikacja dostępna w wersji papierowej i e-book:

Wersja książki
Ilość

Monografia Marioli Bidzan jest dziełem z zakresu psychologii lekarskiej. Autorka podjęła temat bardzo ważny poznawczo i użyteczny społecznie. W Polsce około 4-6 mln osób cierpi na nietrzymanie moczu z różnych przyczyn. Należy uzmysłowić sobie, że jest to dolegliwość społecznie stygmatyzowana, a w wymiarze podmiotowym łącząca się ze wstydem i dyskomfortem psychicznym [...] M. Bidzan jest wybitną znawczynią tego problemu w wymiarze medycznym, psychologicznym i społecznym. Jest także psychologiem praktykiem wspierającym kobiety doświadczające tej bardzo przykrej dolegliwości. Jej praca stanowić będzie nieocenioną pomoc dla wszystkich, którzy udzielają wsparcia medycznego i psychologicznego osobom i stowarzyszeniom non profit zajmującym się na co dzień leczeniem i rehabilitacją kobiet nietrzymających moczu. Stanowić będzie także wkład do psychologii lekarskiej oraz teorii i praktyki rehabilitacji.

Prof. zw. dr hab. Roman Ossowski


Ciekawa i pod wieloma względami nowatorska jest problematyka podjętych badań, w samym założeniu wyodrębniająca grupy pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu, dotąd nieuwzględniana w badaniach psychologicznych, nie tylko polskich, ale światowych. [...] Autorka wykazała także dużą umiejętność i trafność w dostrzeganiu głęboko ludzkich, egzystencjalnych wartości. [...] Implikacje praktyczne zawarte w przedstawionej mi do recenzji książce są moim zdaniem równie cenne, co mające dużą wartość teoretyczną przedstawione i znakomicie opisane modele psychologicznych uwarunkowań jakości życia [...] Jest to praca bardzo wnikliwa, w której poza samym tematem i wynikami zachwyca erudycja Autorki.

Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Mielnik


Rozpowszechnienie tej publikacji przyczyni się do lepszego rozumienia pacjentów z tym schorzeniem przez specjalistów, a także stwarza szansę na zmianę postaw wobec tego schorzenia na bardziej korzystne i sprzyjające podejmowaniu decyzji jego leczenia przez pacjentów.

-1 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-001-5

Bidzan Mariola

Bidzan Mariola Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1985), psycholog kliniczny (specjalizacja – 1988 r.), profesor UG w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, współpracownik Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajmuje się psychologią kliniczną, jak również neuropsychologią medyczną, w szczególności psychologicznymi aspektami w położnictwie i ginekologii oraz wczesną diagnostyką różnych schorzeń, w tym niepłodności, naglącego i wysiłkowego nietrzymania moczu oraz chorób neurodegeneracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem otępienia czołowo–skroniowego oraz otępienia typu Alzheimera. Autorka 3 monografii („Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu, połogu”, „Psychologiczne aspekty niepłodności”, „Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu”) oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czołowych czasopismach psychologicznych i medycznych, w tym umieszczonych na Liście Filadelfijskiej. Twórca oraz realizatorka licznych szkoleń psychologicznych kierowanych do różnych grup zawodowych, rozwojowych, wsparcia. Ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” w dziedzinie: Jakość Życia. Członek Rady Naukowej czasopisma Acta Neuropsychologica. Przewodnicząca Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

 

 

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Bidzan Mariola

ISBN druk

978-83-7587-001-5

ISBN e-book

978-83-8294-101-2

Objętość

316 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

 


Rozdział 1

 

Medyczne aspekty nietrzymania moczu

1.1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu

1.2. Naglące nietrzymanie moczu

1.3. Mieszana postać nietrzymania moczu

1.4. Inne rodzaje nietrzymania moczu

1.5. Częstość występowania nietrzymania moczu

1.6. Metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

1.6.1. Metody zachowawczego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

1.6.2. Metody operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

 


Rozdział 2

 

Psychologiczne aspekty nietrzymania moczu

2.1. Problemy psychopatologiczne

2.1.1. Lęk i zaburzenia nastroju

2.1.2. Psychologiczny dyskomfort

2.2. Cechy osobowościowe

2.3. Stygmatyzacja osób z nietrzymaniem moczu

2.4. Style radzenia sobie w sytuacjach trudnych

2.5. Funkcjonowanie seksualne

2.6. Wsparcie społeczne a adaptacja do nietrzymania moczu

2.6.1. Modele wsparcia społecznego

2.6.2. Izolacja społeczna osób z nietrzymaniem moczu

2.7. Psychospołeczne uwarunkowania szukania pomocy

2.7.1. Wiedza na temat patofizjologii choroby a szukanie pomocy

2.7.2. Nasilenie objawów a szukanie pomocy

2.7.3. Sposoby radzenia sobie ze stresem a szukanie pomocy

 


Rozdział 3

 

Jakość życia

3.1. Pojęcie jakości życia

3.2. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (HRQL)

3.3. Jakość życia a nietrzymanie moczu

3.4. Metody oceny jakości życia chorych z nietrzymaniem moczu

3.4.1. Kwestionariusze ogólne

3.4.2. Kwestionariusze kierunkowe


 

Rozdział 4

 

Diagnoza jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia pacjentek

z wysiłkowym nietrzymaniem moczu – metodologia badań własnych

4.1. Problematyka badawcza i cel badań

4.2. Osoby badane

4.2.1. Charakterystyka badanych grup

4.2.2. Podsumowanie doboru do grup

4.3. Metody badań

4.3.1. Analiza dokumentacji medycznej

4.3.2. Wywiad kliniczny ustrukturowany oraz rozmowa psychologiczna

4.3.3. Pomiar wagi ciała i wzrostu badanych pacjentów

4.3.4. Skala Badania Sposobów Radzenia Sobie z Nieotrzymaniem Moczu

4.3.5. Zestaw Skal Samooceny

4.3.6. Skala Samooceny Jakości Życia

4.3.7. Zestaw Skal Samooceny Związku Małżeńskiego

4.3.8. Inwentarz Osobowości NEO-FFI Costy i McCrae

4.3.9. Kwestionariusz Zdrowia Kingsa

4.3.10. Pomiar jakości związku małżeńskiego – Skala DAS G. B. Spaniera

4.3.11. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS

4.4. Procedura badawcza i etapy badań

4.5. Metody statystycznego opracowania wyników

 


Rozdział 5

 

Jakość życia pacjentek z różnym stopniem nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu – wyniki badań własnych

5.1. Korelaty osobowościowe HRQL a różne typy nietrzymania moczu i odmienne nasilenie wysiłkowego nietrzymania moczu

5.1.1. Neurotyzm a HRQL

5.1.2. Neurotyzm a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu – podsumowanie

5.1.3. Ekstrawersja a HRQL

5.1.4. Ekstrawersja a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu – podsumowanie

5.1.5. Otwartość na doświadczenie a HRQL

5.1.6. Otwartość na doświadczenie a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu – podsumowanie

5.1.7. Sumienność a HRQL

5.1.8. Sumienność a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu – podsumowanie

5.1.9. Ugodowość a HRQL

5.1.10. Ugodowość a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu – podsumowanie

5.1.11. Wiek pacjentek z nietrzymaniem moczu a zmienne osobowościowe i HRQL

5.1.12. Korelaty osobowościowe a HRQL u kobiet z nieotrzymaniem moczu – podsumowanie

5.2. Style radzenia sobie a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu

5.2.1. Formy stylu ucieczkowego a HRQL w różnych postaciach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu

5.2.2. Styl zadaniowy a HRQL w różnych postaciach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nieotrzymania moczu

5.2.3. Styl emocjonalny a HRQL w różnych postaciach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu

5.2.4. Style radzenia sobie z sytuacją problemową a HRQL w różnych typach i odmiennym nasileniu nietrzymania moczu – dyskusja wyników

5.3. Jakość związku małżeńskiego/partnerskiego a HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu

5.3.1. Ocena związku z partnerem – Skala Samooceny Związku

5.3.2. Ocena więzi emocjonalnej – Skala Samooceny Więzi Emocjonalnej

5.3.3. Więź seksualna

5.4. Sposoby radzenia sobie z nietrzymaniem moczu w czasie współżycia seksualnego a ocena jakości związku małżeńskiego i HRQL w różnych typach nietrzymania moczu i odmiennym nasileniu wysiłkowego nietrzymania moczu

5.4.1. Związek sposobów radzenia sobie z nietrzymaniem moczu podczas współżycia seksualnego z HRQL

5.4.2. Inne przyczyny ograniczeń współżycia seksualnego

5.4.3. Jakość związku małżeńskiego a HRQL – dyskusja wyników

5.5. Inne wymiary psychologiczne a HRQL

5.5.1. Psychologiczne moderatory HRQL – dyskusja wyników

5.6. Typ nietrzymania moczu i nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu a poziom HRQL

5.6.1. Samoocena choroby a HRQL

5.6.2. Dynamika sytuacji pacjentek leczonych z powodu nietrzymania moczu a HRQL

5.6.3. Dyskusja wyników badań własnych

5.7. Modele uwarunkowań HRQL

5.7.1. Wstępny model uwarunkowań jakości życia

5.7.2. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia – analiza ścieżek

5.7.3. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla grupy A

5.7.4. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla podgrupy A-1

5.7.5. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla podgrupy A-2

5.7.6. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla podgrupy A-3

5.7.7. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla grupy B

5.7.8. Weryfikacja wstępnego modelu uwarunkowań jakości życia dla grupy C

5.7.9. Podsumowanie otrzymanych modeli

 


Rozdział 6

 

Charakterystyka psychologiczna pacjentek z różnymi postaciami i różnymi stopniami nasilenia wysiłkowego nietrzymania moczu

6.1. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy A

6.2. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy B

6.3. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy C

6.4. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy A-1

6.5. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy A-2

6.6. Charakterystyka psychologiczna pacjentek z grupy A-3

6.7. Podsumowanie i wnioski z badań własnych

6.7.1. Teoria mikrogenetyczna a wysiłkowe nietrzymanie moczu

6.7.2. Istota emocji z punktu widzenia teorii mikrogenetycznej

6.7.3. Indywidualna ocena zaburzeń emocjonalnych a HRQL

6.8. Implikacje praktyczne z badań

 

Piśmiennictwo

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło