• Obniżka
Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego

Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego

ISBN: 978-83-8095-657-5
32,38 zł
30,38 zł Oszczędzasz: 2,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Opracowanie ma charakter badań porównawczych, zestawiono w nim wyniki badań dotyczące problematyki Płodowego Zespołu Alkoholowego z kilkunastu ostatnich lat.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej e-book

Praca socjalna, jako nauka interdyscyplinarna, czy pedagogika obligują osobę chcącą legitymować się wykształceniem wyższym do zdobywania wiedzy wkraczającej często na grunt psychologii, medycyny – socjologii i innych nauk. Badanie zjawiska Płodowego Zespołu Alkoholowego daje do tego świetną okazję.

Problematyka pracy dotycząca prenatalnej ekspozycji na alkohol wyznacza temat i cel niniejszej publikacji. I tak przedmiotem rozważań uczyniono wiedzę respondentów dotyczącą skutków prenatalnej ekspozycji płodu na alkohol. Cele związane są z poznaniem specyfiki wiedzy studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat zagrożeń, jakie niesie spożywanie alkoholu, oraz FAS.

Treści niniejszej pracy oscylują wokół dwóch podstawowych aspektów. Po pierwsze poruszają problematykę alkoholizowania się części społeczeństwa, w tym przypadku młodzieży oraz kobiet w wieku prokreacyjnym, po drugie analizują dostępną wiedzę na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego. Stąd pojawiają się dwa problemy badawcze, które mają weryfikować posiadaną przez respondentów wiedzę. Pierwszy to badanie świadomości zagrożeń, jakie stwarza spożywanie alkoholu dla matki i dla rozwijającego się w niej płodu. Drugi nurt badań skoncentrowany jest na analizowaniu wiedzy związanej z Płodowym Zespołem Alkoholowym. Oba nurty znajdują odzwierciedlanie w przeprowadzonych badaniach, których wyniki przedstawiam w niniejszym opracowaniu. Badania oparte są na metodzie sondażu diagnostycznego i mają ilościowy charakter. Wyniki uzyskane w badaniach ukazują ewolucję wiedzy dotyczącą opisywanych aspektów w kontekście kilkunastu lat w obu badanych grupach respondentów, tj. studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Problematyka zawarta w tej publikacji wyznacza jej strukturę. W pierwszym rozdziale opisano terminologię związaną z FAS, przybliżono historię badań nad tym zjawiskiem, jego charakterystykę i teratogenny wpływ alkoholu na płód oraz zagrożenia, jakie niesie ze sobą picie alkoholu przez kobietę w ciąży. W dalszej kolejności omówiono założenia metodologiczne badań, określono przedmiot, cel i problemy badawcze. Opisano przyjętą metodę, techniki i narzędzia badawcze. Przedstawiono przebieg badań oraz dobór grupy badawczej, a także techniki statystyczne wykorzystane w opracowaniu. W następnym rozdziale zaprezentowano wyniki badań sondażowych przeprowadzonych w latach 2005—2018 w grupach studentów różnych uczelni, głównie krakowskich, oraz w grupach uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. W rozdziale empirycznym zawarto także analizy porównawcze uzyskanych wyników badań z wykorzystaniem technik statystycznych. Całość zamyka zakończenie z wnioskami i postulatami dla praktyki działań pedagogicznych i profilaktycznych. Opracowanie ma charakter badań porównawczych, zestawiono w nim wyniki badań dotyczące problematyki Płodowego Zespołu Alkoholowego z kilkunastu ostatnich lat.

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-657-5
Nowy tytuł

Pliki do pobrania

Ewolucja wiedzy - epub

"Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego": fragment ebooka w formacie EPUB

Pliki do pobrania (81.6k)

Ewolucja wiedzy - mobi

"Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego": fragment ebooka w formacie MOBI

Pliki do pobrania (309.33k)

Banach Marek

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Marek Banach

ISBN

978-83-8095-657-5

Objętość

186 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160/235)

Oprawa

miękka, klejona, fola matowa

ISBN e-book978-83-8095-683-4

Wstęp    

Rozdział I. Płodowy Zespół Alkoholowy   

1. Terminologia związana z pojęciem FAS   
2. Historia badań nad szkodliwością wpływu alkoholu na płód  
3. Płodowy Zespół Alkoholowy – obraz kliniczny, charakterystyka 
4. Teratogenne działanie alkoholu na rozwój płodu  
5. Zaburzenia rozwoju dziecka spowodowane prenatalną ekspozycją na alkohol

Rozdział II. Metodologia badań własnych 

1. Przedmiot, cel, problemy badawcze, zmienne i wskaźniki   
2. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 
3. Organizacja badań, dobór grupy, techniki analizy statystycznej  

Rozdział III. Wiedza studentów na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego 

1. Spożywanie alkoholu i wiedza na temat jego negatywnych skutków wśród studentów   
2. Wiedza studentów na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego 
3. Analiza statystyczno-porównawcza wybranych wyników badań w grupach studentów 

Rozdział IV. Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego

1. FAS w opiniach młodzieży  
2. Badania porównawcze dotyczące wiedzy o FAS 
3. Porównanie statystyczne wyników badań studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wybranych kategoriach 

Zakończenie 

Literatura przedmiotu 

Spis rysunków i tabel 

 

Problematyka wiedzy na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz funkcjonowaniem osób z różnorodnymi zaburzeniami związanymi ze spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu – FASD – jest przedmiotem coraz większego zainteresowania badaczy. Jednocześnie tematyka ta należy do szczególnie złożonych, a zarazem doniosłych obszarów poszukiwań badawczych. Konsekwencje spożywania alkoholu są przedmiotem wielu różnych często spornych analiz, zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia przyszłego potomstwa. Narosło wokół tych zagadnień wiele stereotypów i kontrowersji, wymagających obiektywnych analiz. Książka Marka Banacha wychodzi naprzeciw temu wzrastającemu zainteresowaniu.

Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Temat, jaki w swoim opracowaniu zawarł Marek Banach, jest aktualny i ma szczególne znaczenie społeczne. W kontekście danych dotyczących spożywania alkoholu w Polsce oraz coraz większej liczby dzieci cierpiących na spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu ważne jest, aby w coraz większym stopniu upowszechniać wiedzę o tym społecznie niepożądanym zjawisku. Opracowanie to przybliża skalę problemu i poziom wiedzy o zagrożeniach związanych z prenatalną ekspozycją na alkohol w grupach respondentów badanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Wydaje się, że budowanie wiedzy dotyczącej tego zjawiska jest zadaniem ciągle aktualnym i wymagającym podejmowania na bieżąco różnorodnych prób związanych z propagowaniem treści przybliżających omawianą w tej książce tematykę.

Z recenzji dr hab. Anny Walulik, prof. Akademii Ignatianum

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło