Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu

Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu

ISBN: 978-83-7587-079-4
36,19 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 38,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Studium z zakresu medycyny i socjologii

Książka porusza zagadnienie środowiskowych uwarunkowań występowania chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu w średniej wielkości mieście – Tarnowskie Góry. Jest to druga praca poruszająca tę problematykę w Polsce, a pierwsza w formie Książkowej. Badania tego typu zazwyczaj dotyczyły dużych miast i metropolii. Badania dotyczące miast średniej wielkości są rzadkie, jeżeli chodzi o piśmiennictwo światowe.

Wersja książki
Ilość

Książka porusza zagadnienie środowiskowych uwarunkowań występowania chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu w średniej wielkości mieście – Tarnowskie Góry. Jest to druga praca poruszająca tę problematykę w Polsce, a pierwsza w formie Książkowej. Badania tego typu zazwyczaj dotyczyły dużych miast i metropolii. Badania dotyczące miast średniej wielkości są rzadkie, jeżeli chodzi o piśmiennictwo światowe.

Przedstawione badania dotyczą pierwszego okresu transformacji ustrojowej kraju, czyli od 1989 roku do roku 2002, na niedługo przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i zapoczątkowaniem procesu emigracji zarobkowej.

Otrzymane wyniki badań mogą posłużyć do określonych zmian w procesie restrukturyzacji przestrzeni miejskich. W końcu badania są uzupełnieniem do czynników biologicznych warunkujących powstawanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu w ramach koncepcji holistycznych z wykorzystaniem badań o charakterze interdyscyplinarnym, co było głównym celem prowadzonych badań. Przykład miasta Tarnowskie Góry, a konkretnie występowania w nim problemów zdrowotnych może być punktem odniesienia do podejmowania działań profilaktycznych także w innych miastach średniej wielkości, czy z pewnym przybliżeniem do bardziej wyodrębnionych obszarów większych miast czy metropolii.

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-079-4

Gorczyca Piotr

adiunkt Katedry Psychiatrii i Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2008 r. pełni obowiązki Kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii z siedzibą w Tarnowskich Górach i to też miasto stało się celem jego badań naukowych. Jest lekarzem specjalistą psychiatrą, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży oraz magistrem psychologii.

W 1997 roku obronił pracę doktorską: „Postrzeganie alkoholizmu jako patologii społecznej przez pacjentów i personel w lecznictwie otwartym i zamkniętym" i od tego roku prowadzi wykłady i ćwiczenia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ z medycyny społecznej i promocji zdrowia.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół psychiatrii społecznej, socjologii chorób psychicznych, socjologii miasta i wybranych zagadnień psychiatrii biologicznej dotyczących uzależnienia od alkoholu i autyzmu dziecięcego. Jest autorem i współautorem ponad 100 artykułów naukowych, w tym rozdziałów książek

Wstęp

 

Rozdział I

Psychiatria społeczna – badanie wpływu środowiska społecznego na powstawanie zaburzeń psychicznych

 

1. Przedmiot i zakres psychiatrii społecznej

1.1. Zaburzenia psychiczne w rozumieniu psychiatrii społecznej

1.1.1. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

1.1.2. Zaburzenia afektywne

1.1.3. Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną

1.1.4. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

1.1.5. Organiczne zaburzenia psychiczne

1.2. Leczenie psychiatryczne

1.3. Instytucje leczenia psychiatrycznego

1.3.1. Uwarunkowania prawne leczenia psychiatrycznego

 

Rozdział II

Socjologia miasta i socjologia zaburzeń psychicznych

 

1. Idee szkoły chicagowskiej w aspekcie badań chorób psychicznych w mieście

2. Miasto doby przemysłowej i poprzemysłowej w okresie Polski transformacyjnej

3. Problemy osób z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu socjologicznym

3.1. Teoria naznaczania społecznego

3.2. Nurt antypsychiatryczny

3.3. Postpsychiatria

 

Rozdział III

Wprowadzenie do części badawczej – przegląd i analiza dotychczasowych badań

 

  1. Występowanie schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych (nerwic) i uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu) w przestrzeni miasta
  2.  

Rozdział IV

Przedmiot i metoda badań

 

1. Wstępny cel pracy, miejsce badań i układ materiału badawczego

2. Postawienie pytań i hipotez badawczych

3. Miasto Tarnowskie Góry jako obszar badań na podstawie danych historycznych, administracyjnych i obserwacji własnych

4. Analiza statystyczna zestawionych danych

 

Rozdział V

Wyniki badań

 

1. Uwagi wstępne

2. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne w przestrzeni miasta

2.1. Wiek, płeć i stosunek do pracy

3. Zaburzenia afektywne i nerwicowe w przestrzeni miasta

3.1. Wiek, płeć i stosunek do pracy

4. Uzależnienie od alkoholu w przestrzeni miasta

4.1. Wiek, płeć i stosunek do pracy

5. Wybrane metody badań jakościowych

6. Sprawdzenie postawionych hipotez badawczych

 

Rozdział VI

Podsumowanie wyników badań ilościowych, wybranych badań jakościowych oraz dyskusja

 

1. Podsumowanie wyników badań

2. Człowiek, przestrzeń, choroba

3. Koncepcja socjologicznej profilaktyki zaburzeń psychicznych

 

 

Bibliografia

 

Aneks

 

Streszczenie

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło