• Obniżka
  • Nowy
Witold Jakubowski

Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji

ISBN: 978-83-66990-74-6
26,67 zł
20,95 zł Zniżka 21,43%
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

PREMIERA wydawnicza!

Podtytuł: Szkice z pedagogiki kultury popularnej

[...] to książka znakomita, ukazująca rolę kultury popularnej jako pasa transmisyjnego wartości, przekonań, postaw i wierzeń [...]

Ilość

Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji (szkice z pedagogiki kultury popularnej) to książka znakomita, ukazująca rolę kultury popularnej jako pasa transmisyjnego wartości, przekonań, postaw i wierzeń. Jak słusznie zauważa Autor, przejęła ona funkcję pełnioną dawniej przez mity, podania czy baśnie i jako taka jest istotnym źródłem socjalizacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Podjęte przez niego analizy osadzone są w paradygmacie konstruktywistycznym i pedagogice krytycznej. Opisuje on przy tym w niezwykle interesujący sposób możliwości kształtowania tożsamości i ekspresji poprzez kulturę popularną. [...] książka została napisana z ogromnym znawstwem, a zawarte w niej refleksje są nie tylko wyrazem zainteresowań naukowych Autora konsekwentnie rozwijanych od wielu dekad, ale także przede wszystkim świadectwem jego pasji.

Ten zbiór esejów (szkiców) [...] stanowi niewątpliwie znaczący wkład do polskiej i międzynarodowej literatury dotyczącej kultury popularnej. [...] praca jest nowatorska i wnosi istotne spostrzeżenia do współczesnych nauk o edukacji. To dzieło interdyscyplinarne, ukazujące nie tylko wiedzę ekspercką w obszarze podjętego problemu badawczego, ale także postrzeganie go w wielu aspektach, m.in. socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat pedagogicznych kontekstów kultury popularnej [...].

Z recenzji prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik


Książka Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji (szkice z pedagogiki kultury popularnej)
jest próbą wskazania obszarów kultury i sztuki popularnej możliwych w pedagogicznej eksploracji i jednocześnie wynikiem moich zainteresowań naukowych, rozwijanych od przeszło dwudziestu lat. Zachęcam w niej kolejno do zastanowienia się nad: popkulturą i związanymi z nią nowoczesnymi mediami jako miejscem konstruowania i ekspresji tożsamości; aktywnością kulturalną w czasach popkultury oraz związanymi z nią nowymi kompetencjami współczesnego uczestnika życia kulturalnego; przemianami we współczesnej kulturze „młodzieżowej” (cokolwiek kryje się dziś pod tym określeniem); edukacyjnym potencjałem sztuki popularnej; muzyką popularną i możliwościami „zagospodarowania” jej przejawów w edukacji kulturalnej, a także muzyką rockową jako przestrzenią społecznej debaty; serialem telewizyjnym jako źródłem wiedzy o życiu młodzieży oraz filmem jako miejscem uczenia się.

Problematykę poruszaną w niniejszym opracowaniu podejmowałem wcześniej w moich innych tekstach, publikowanych w skróconej wersji jako samodzielne rozdziały w pracach zbiorowych, a niektóre rozdziały zamieszczone w książce ukazały się w zmienionej formie jako artykuły w „Studiach Edukacyjnych” (2017, nr 46; 2018, nr 47; 2020, nr 57).

Autor

92 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Jakubowski Witold

Jakubowski Witolddr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (ORCID 0000-0001-8718-3118) pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), "Impuls", Kraków 1997, Edukacja i kultura popularna, "Impuls", Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2006 (wznowienie 2011). Pod jego redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe Media – Kultura popularna – Edukacja, "Impuls", Kraków 2005, "Dzisiejsze czasy" – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, "Impuls", Kraków 2006, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), „Impuls”, Kraków 2008 (wznowienie 2010), Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, „Impuls”, Kraków 2012 oraz Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, „Impuls”, Kraków 2016 (wznowienie 2017). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz), Kultura popularna - Tożsamość - Edukacja, „Impuls”, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz) oraz Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, „Impuls”, Kraków 2011 (z Sylwią Jaskulską).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Witold Jakubowski

ISBN druk

978-83-66990-74-6

ISBN e-book

Objętość

156 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp              

Rozdział 1
(Pop)kultura, media i tożsamość, czyli triumf kultury nad techniką         

Rozdział 2
Aktywność kulturalna w czasach popkultury, czyli kilka pytań o kompetencje dzisiejszego uczestnika życia kulturalnego     

Rozdział 3
Fifty Years After, czyli kilka refleksji o dzisiejszej kulturze „młodzieżowej”          

Rozdział 4
Wychowanie estetyczne czy edukacja przez sztukę, czyli o edukacyjnym potencjale sztuki popularnej        

Rozdział 5
Muzyka popularna jako obszar edukacji popkulturowej, czyli o nowych zadaniach edukacji kulturalnej          

Rozdział 6
Muzyka popularna jako przestrzeń dyskursu, czyli rock jako źródło wiedzy o społeczeństwie        

Rozdział 7
Sex Education, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży   

Rozdział 8
Film w działaniach edukacyjnych, czyli o uczeniu się z historii opowiadanych na ekranie    

Zakończenie        

Bibliografia

fragment

Edukacja w popkulturze – popkultura w edukacji (szkice z pedagogiki kultury popularnej) to książka znakomita, ukazująca rolę kultury popularnej jako pasa transmisyjnego wartości, przekonań, postaw i wierzeń. Jak słusznie zauważa Autor, przejęła ona funkcję pełnioną dawniej przez mity, podania czy baśnie i jako taka jest istotnym źródłem socjalizacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Podjęte przez niego analizy osadzone są w paradygmacie konstruktywistycznym i pedagogice krytycznej. Opisuje on przy tym w niezwykle interesujący sposób możliwości kształtowania tożsamości i ekspresji poprzez kulturę popularną. [...] książka została napisana z ogromnym znawstwem, a zawarte w niej refleksje są nie tylko wyrazem zainteresowań naukowych Autora konsekwentnie rozwijanych od wielu dekad, ale także przede wszystkim świadectwem jego pasji.

Ten zbiór esejów (szkiców) [...] stanowi niewątpliwie znaczący wkład do polskiej i międzynarodowej literatury dotyczącej kultury popularnej. [...] praca jest nowatorska i wnosi istotne spostrzeżenia do współczesnych nauk o edukacji. To dzieło interdyscyplinarne, ukazujące nie tylko wiedzę ekspercką w obszarze podjętego problemu badawczego, ale także postrzeganie go w wielu aspektach, m.in. socjologicznym, kulturowym i filozoficznym. Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat pedagogicznych kontekstów kultury popularnej [...].

Z recenzji prof. dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło