• Obniżka
Kultura mediów, ciało i tożsamość. Konteksty socjalizacyjne i edukacyjne

Kultura mediów, ciało i tożsamość. Konteksty socjalizacyjne i edukacyjne

ISBN: 978-83-7587-654-3
47,62 zł
23,81 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, składa się z 23 tekstów i jest podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy kultury mediów, druga – płci i ciała.

Wersja książki
Ilość

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, składa się z 23 tekstów i jest podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy kultury mediów, druga – płci i ciała. Jako redaktorzy tomu jesteśmy przekonani, że prezentowana problematyka jest ważna, teksty (choć łączy je kontekst edukacyjny) – interdyscyplinarne, a sposoby prezentacji poszczególnych tematów – niebanalne. Udało się nam w jednej książce zgromadzić artykuły autorów z całej Polski, z wielu ośrodków akademickich. Łączy ich zainteresowanie rolą kultury współczesnej w kształtowaniu tożsamości.

Mamy nadzieję, że Czytelnik podczas lektury będzie książkę tę współtworzył, wraz z autorami czytając kody, mnożąc znaczenia niedokończonych, kontrowersyjnych, głośnych, a także zapomnianych, niedocenianych tekstów i edukacyjnych kontekstów kultury współczesnej.

Witold Jakubowski, Sylwia Jaskulska


Ta publikacja nie jest oczywiście ani głosem za kulturą popularną, ani przeciwko niej. Zebrane w tym tomie teksty ilustrują perspektywę oglądu dzisiejszej rzeczywistości zaproponowaną przez wspomnianego badacza – J. Fiske. Mnożymy w nich pytania o język mediów i przekaz medialny, ich rolę w konstruowaniu współczesnych tożsamości. Odnosimy się do płci i ciała jako do miejsca wpisywania znaczeń. Interesuje nas szczególnie perspektywa edukacyjna. Kultura popularna nie jest przez autorów tomu pomijana. Przeciwnie – jest traktowana jako kontekst socjalizacji i edukacji; edukacja i socjalizacja zaś są kontekstem kultury popularnej. Obrazy medialne szkoły, młodzieży i rodziny, nowe wspólnoty internetowe, reklama jako tekst kultury, tożsamość płciowa i kreowanie własnego wizerunku przez kreowanie ciała to tylko niektóre z kwestii, które podnosimy…

198 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-654-3

Jakubowski Witolddr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (ORCID 0000-0001-8718-3118) pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), "Impuls", Kraków 1997, Edukacja i kultura popularna, "Impuls", Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2006 (wznowienie 2011). Pod jego redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe Media – Kultura popularna – Edukacja, "Impuls", Kraków 2005, "Dzisiejsze czasy" – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, "Impuls", Kraków 2006, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), „Impuls”, Kraków 2008 (wznowienie 2010), Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, „Impuls”, Kraków 2012 oraz Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, „Impuls”, Kraków 2016 (wznowienie 2017). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz), Kultura popularna - Tożsamość - Edukacja, „Impuls”, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz) oraz Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, „Impuls”, Kraków 2011 (z Sylwią Jaskulską).

Jaskulska Sylwia

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Witold Jakubowski, Sylwia Jaskulska (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-7587-654-3

ISBN e-book

978-83-7587-654-3

Objętość

362 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp (Witold Jakubowski, Sylwia Jaskulska)


Część pierwsza

Kultura mediów i tożsamość

Witold Jakubowski

Media, tożsamość i edukacja

Sylwia Jaskulska

Wychowanie instant. Na przykładzie programu telewizyjnego Superniania

Marta Wrońska

Kultura medialna jako element konstruowania własnej tożsamości i stylu życia adolescentów w „płynnej nowoczesności”

Tomasz Przybyła

Gadżet czy narzędzie intelektualne? (O telefonie komórkowym w rękach adolescenta)

Anna Brzezińska

Między brakiem zrozumienia a nienawiścią, czyli odkrywanie tożsamości płciowej we współczesnych obrazach filmowych – Transamerica Duncana Tuckera oraz Nie czas na łzy Kimberly Peirce

Eva Zamojska

Szkoła w filmie. Czy tylko fikcja? Analiza obrazu rzeczywistości szkolnej w filmie Klasa (Entre les murs)

Dawid Kaiser

Obrazy ojcostwa we współczesnej polskiej kinematografii

Tomasz Żaglewski

Fani, czyli my. Strategie kształtowania postaw prosumenckich we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie przemysłu filmowego

Anna Lusińska

Od popkultury do reklamy społecznej. Rozważania nad miejscem reklamy społecznej w kulturze popularnej

Magdalena Grabowska

Tożsamość religijna w reklamie w dobie popkultury, czyli po co reklamie religia?

Agnieszka Iwanicka

Kompetencje medialne a przyszłość zawodowa pokolenia Google

Natalia Walter

Internetowa kultura pomagania

Mateusz Melosik

Tożsamość punk – rzeczywista czy upozorowana?

Michał Klichowski

Portal Nasza Klasa jako środowisko konstruowania tożsamości.


Część druga

Ciało, płeć i tożsamość

Ewa Bielska

Tożsamość queer jako matryca strategii oporowych

Natalia Warszawska

Kreacja idealnych wizerunków, czyli kult ciała w kulturze popularnej

Magdalena Wasylewicz

Postrzeganie własnej cielesności w kontekście kultury popularnej – zderzenie wymogów przestrzeni medialnej z rzeczywistością

Grażyna Gajewska

Manekin jako obiekt pożądania społeczeństwa konsumpcyjnego

Ireneusz Jeziorski

„Twarz jako medium”. O doświadczeniu ciała i przestrzeni przez osoby psychotyczne w świetle antropologii wizualnej i sensorycznej

Marek Kaźmierczak

Eros i Tanatos w recepcji Zagłady. Kultura popularna, ciało, obraz

Mariola Bieńko

Intymne strategie tożsamościowe dziecka we współczesnej kulturze popularnej

Anna Opieczyńska

Porno-chic, czyli seksualność jako narzędzie komunikacji

Krzysztof Wąż

Społeczno-kulturowy kontekst zjawiska (przed)wczesnego rodzicielstwa


Informacje o autorach

Przekazana do zaopiniowania praca zbiorowa jest monografią naukową na temat aktualnego i ważnego zagadnienia, jakim są media i ich oddziaływanie na społeczeństwo. Prac poświęconych w całości tej problematyce jest nadal mało, stąd też praca pod redakcją Witolda Jakubowskiego i Sylwii Jaskulskiej w pewnym stopniu wypełni istniejącą lukę. Prezentowane w książce rozważania odpowiadają na wiele kluczowych kwestii społecznych. Autorzy, opisując stan dotychczasowych badań, przedstawiają rozbudowane studia literaturowe. […]

Publikacja stanowi swoisty przewodnik po różnorodnych obszarach pedagogiki mediów i jest cennym źródłem wiedzy zarówno dla nauczycieli, jak i dla studentów. Biorąc pod uwagę aktualność tematyki podjętej w recenzowanym opracowaniu, jej znaczenie społeczne i pedagogiczne, poza tym sposób ujęcia tematu i jego realizację, jestem przekonana, że książkę należy opublikować. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie literatury polskiej i zagranicznej, głównie anglojęzycznej, nie tylko będącej w obiegu od dłuższego czasu, lecz także książek nowszych, z ostatnich lat.

Z recenzji dr hab. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, prof. Uniwersytetu WrocławskiegoKultura mediów, ciało i tożsamość - Recenzja książki

Często można dziś usłyszeć słowa „czasy się zmieniły”, lub „ciężko nadążyć”. Trudno jest nie przyznać racji. Rzeczywistość, która nas otacza stała się niezwykle dynamiczna. Zarówno badacze współczesnej kultury, jak i zwykli ludzie, którzy ją po prostu obserwują, są pod wrażeniem zmian, które zachodzą, ale to jaki wpływ owe zmiany mają na naszą tożsamość opisuje książka Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne.

Książka składa się z dwudziestu trzech artykułów, a sama podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich, zawierająca 14 artykułów, kładzie nacisk na kulturę mediów i tożsamość, druga zaś składa się z 9 prac poświęconych ciału i płci. Całość mająca wielu autorów, znajduje się pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego i Sylwii Jaskulskiej. Wszystkie prace zamieszczone w książce, są godne uwagi, do czego niedługo wrócę, za to jednak chciałabym napisać o pozycjach które szczególnie zapadły mi w pamięć. Na początku wychowanie instant, czyli artykuł napisany na przykładzie programu telewizyjnego „Superniania”. Zacznę od tego, że bardzo podoba mi się zwrócenie uwagi na ten problem. Autorka artykułu Sylwia Jaskulska, ukazuje iluzje którą, karmiona jest większość rodziców, mianowicie wychowanie w pigułce, czyli jak zrobić z dziecka posłusznego super-aniołka w jak najkrótszym czasie. Podtrzymaniem tej iluzji zajmuje się program „Superniania”, gdzie super-Dorota Zawadzka daje super-metody na super-dziecko. Wszystko wygląda bajkowo, ale wychowanie dziecka nie trwa kilka dni na co wspaniale zwróciła uwagę autorka artykułu, bardzo szczegółowo opisując problem. Artykuł daje czytelnikowi otwartą furtkę zarówno do dyskusji z tematem jak i wyciągnięcia wniosków z wychowania instant.

Kolejną pozycją na którą zwróciłam uwagę, był artykuł Dawida Kaisera dotyczący obrazów ojca we współczesnej kinematografii. Na przedstawienie tego obrazu, autor opisuje cztery znane filmy: Tato (reż. Macieja Ślesickiego), Prawo ojca (reż. Marka Konrada), Dzień świra (reż. Marka Koterskiego), oraz Tylko mnie kochaj (reż. Ryszarda Zatorskiego). Pan Dawid Kaiser, przechodzi przez każdy z tych filmów, który przedstawia postać ojca w innym świetle. Jest ojciec który walczy, ojciec który zaniedbuje i wreszcie ojciec który jest człowiekiem sukcesu i tylko to mu wystarcza. W ten sposób autor zestawia najczęściej spotykane typy osobowości które może przyjąć ojciec.

W pamięci bardzo mocno utrwalił mi się również artykuł z drugiej części książki, tej dotyczącej ciała i tożsamości, a mianowicie praca Anny Opieczyńskiej pod tytułem „Porno-chic, czyli seksualność jako narzędzie komunikacji”. Nastały niestety takie czasy, że nie byłam zaskoczona treścią artykułu, jednak nie miałam pojęcia że komunikacja ciałem ma swoją tak wyszukaną nazwę. Porno-chic, czy też porno-szyk to cytuję: „ (…) kulturowe przekształcenie pornografii odbieranej jako transgresja seksualna w świadomą, seksualnie nacechowaną grę”. Autora zwraca uwagę na przenoszenie do kultury codziennej treści o zabarwieniu pornograficznym, które niczym tonący chwytający się brzytwy, łapią się szczątków norm społecznych, które spełniają niejako rolę dyscyplinującą współczesną kulturę.

Wewnątrz książki Kultura mediów, ciało i tożsamość, znajduje się jeszcze wiele bardzo ciekawych artykułów takich jak chociażby: „Tożsamość religijna w reklamie w dobie popkultury, czyli po co reklamie religia?”, „Kreacja idealnych wizerunków, czyli kult ciała w kulturze popularnej”, oraz „Społeczno-kulturowy kontekst zjawiska (przed)wczesnego rodzicielstwa”. Jak widać gama tematów jest tak szeroka jak nasza kultura i to jest ogromny plus tej książki. Tematy poruszane są ciekawe, ale i odważne. Pomimo krzykliwych tytułów, wcale nie są pisane „pod publikę”. Książka może wydać się jednak trudna dla osób, które na co dzień nie zajmują się psychologią czy pedagogiką. Język jest stricte naukowy i choć autorzy wyjaśniają kluczowe terminy, których dotyczy artykuł, to jednak robią to czasem w bardzo sterylno-naukowy sposób, co dla osób zainteresowanych tą tematyką nie będzie problemem. Ponadto każdy artykuł kończy się obszerną bibliografią, więc nawet wymagający Czytelnik będzie mógł dalej poszerzać swoją wiedzę.

Na koniec muszę przyznać, że jest to jedna z najlepszych książek dotycząca kultury i tożsamości, które przeczytałam ostatnimi czasy. Na pochwałę z mojej strony zasługuje nie tylko treść, ale i duża czcionka oraz estetyczny wygląd w tym twarda oprawa. Polecam książkę Kultura mediów, ciało i tożsamość. Być może nie sprawi ona że nagle nadążymy za zmieniającą się kulturą, ale na pewno uda nam się lepiej ją zrozumieć.

Redakcja MoznaPrzeczytac.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło