• Obniżka
Media w edukacji

Media w edukacji

ISBN: 978-83-7587-352-8
28,38 zł
23,58 zł Oszczędzasz: 4,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół obowiązkowy przedmiot – edukację medialną. Dynamiczny rozwój masmediów i hipermediów ma dominujące znaczenie w dokonujących się kulturowo przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół obowiązkowy przedmiot – edukację medialną. Dynamiczny rozwój masmediów i hipermediów ma dominujące znaczenie w dokonujących się kulturowo przemianach. Media te decydują o istocie i charakterze kultury popularnej, intensyfikują procesy globalizacji, ale i sprzyjają procesowi odwrotnemu – personalizacji produkcji i odbioru. W niebywałym zakresie upowszechniają kulturę, zaspokajają i kreują potrzeby, zainteresowania, upodobania i nie pozostają bez wpływu na stymulowanie i przewartościowywanie postaw twórczych.

Podręcznik ten powinien być wykorzystany przez nauczycieli liceów, studentów kierunków humanistycznych oraz naukowców.

25 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-352-8

Gajda Janusz

Pedagog, humanista. Profesor zwyczajny w WSP ZNP w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Pedagogiki Kulturoznawczej oraz prowadzi specjalizację „animator i menadżer kultury”. Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Międzynarodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE).

Jest autorem blisko 300 publikacji, w tym 17 monografii, i redaktorem 8 prac.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Gajda Janusz

ISBN druk

978-83-7587-352-8

ISBN e-book

978-83-7850-689-8

Objętość

220 stron

Wydanie

VIII, 2010

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

 

Wstęp

 

Rozdział I

Determinanty cywilizacyjne i kulturowe edukacji medialnej

Humanizm jako trwała podstawa edukacji i różne jego rozumienie

Dwa megatrendy rozwoju kultury jako wyzwanie edukacyjne

Kultura jako paidea (regnum homini)

Kultura jako towar

Mass media i hipermedia — podstawowe pojęcia

Treść i zakres pojęcia mass media i hipermedia

Przeciętny odbiorca, masy, publiczność, audytorium

Rola mass mediów i hipermediów w kreowaniu kultury popularnej

Miejsce sztuki we współczesnej kulturze — w tym sztuki popularnej

Popularność, czyli faktyczne dotarcie do potocznego odbioru, jako jeden z głównych czynników decydujących o rozwoju kultury

Wartości sztuki prezentowanej w mass mediach i hipermediach

 

Rozdział II

Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze 

Oddziaływanie środków masowego przekazu — wybrane teorie i kierunki badań

Klasyczne teorie efektów komunikowania masowego

Teorie psychologiczne

Teorie socjologiczne

Teorie kulturowe

Teoria „użytkowania i korzyści” oraz socjalizacyjna funkcja środków masowego przekazu

Badania „użytkowania i korzyści”

Koncepcja socjalizacyjnej funkcji mass mediów

Hipoteza luki informacyjnej

Wybrane modele procesu komunikowania

Model wszechmocy propagandy — 1939

Model aktu perswazyjnego Lasswella — 1948

Model dyfuzyjny Rogersa — 1962

Model wspólnoty doświadczeń Schramma — 1954

Model socjologiczny Rileyów — 1959

Model społeczno-kulturowy Tudora — 1970

Kulturotwórcze funkcje mass mediów i hipermediów

Sposoby manipulowania poprzez mass media

Media w kształtowaniu tożsamości narodowej i rozumieniu innych kultur

Ambiwalentna rola mediów masowych i multimediów w kształtowaniu tożsamości kulturalnej i narodowej

Mass media a zrozumienie innych kultur

Rola mediów regionalnych w stymulowaniu rozwoju kultury, praworządności i integrowaniu środowiska

 

Rozdział III

Znacząca rola mass mediów w edukacji

Zagrożenia edukacyjne w odbiorze mass mediów

Szanse edukacyjnego wykorzystania mass mediów i hipermediów w skali mikro i makro

Orientowanie w globalnych problemach współczesnego świata

Mass media i hipermedia w kształceniu instrumentalnym

Media w edukacji autotelicznej

Aspekt pedagogiczny odbioru mediów

 

Rozdział IV

Swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze

Trzy okresy w badaniach i krytyce mass mediów

Książka i prasa — najstarsze środki masowego przekazu

Historia umasowienia książki i prasy

W kręgu problematyki kultury literackiej

Podstawowe gatunki publicystyczne

Komiks jako typowe zjawisko kultury popularnej

Film jako sztuka i środek masowego przekazu

W kręgu dyskusji wokół filmu jako sztuki

Język filmu

Rodzaje i gatunki filmowe

Radio i telewizja — najpotężniejsze środki masowego przekazu

Właściwości radia

Radio jako środek masowego przekazu

Właściwości radia jako swoistego rodzaju sztuki

Formy i style audycji radiowych

Radio i jego przemiany w epoce telewizji

Telewizja — zakres pojęcia

Swoistość telewizji i jej język

Zmiany w stosunku widzów do telewizji i sposobu jej odbioru

 

Rozdział V

Media jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego człowieka  

Rodzaje i specyfika wpływu oraz czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg

Odbiór treści prospołecznych i aspołecznych przez dzieci

Dziecko wobec mediów — aspekt pedagogiczny problematyki

Rola wzorów osobowych i sytuacji w kształtowaniu postaw

Granice wolności mediów i prawa do informacji — aspekt moralny i edukacyjny

 

Rozdział VI

Hipermedia — komputer i Internet jako nowoczesne środki  komunikacji

Technologia i społeczeństwo informacyjne

Komputer w edukacji

Sieć globalna — Internet

Szanse, zagrożenia i wynaturzenia w wykorzystywaniu komputeryzacji i sieci informacyjnej

 

Rozdział VII

Wybór tekstów

Dominic Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej

Marshall McLuhan, Przekazem jest przekaźnik

Antonio Pasquali, Mass media a problem równości kultur

Stefan Żółkiewski, Obieg społeczny literatury a problem publiczności

Michał Szulczewski, U podstaw genologii dziennikarskiej 

Jan Trzynadlowski, Sztuka wyklęta. Pornografia?

Kazimierz Dobrzyński, O kulturze słuchania radia

Edgar Morin, Dusza kina

Aleksander Kumor, Formy wideo-artu

Kodeks Telewizyjny USA

Byron Reeves, Clifford Nass, Wnioski dotyczące zjawiska utożsamiania mediów z rzeczywistością

Derric de Kerckhove, Cyberprojekt. Kryteria projektowania cyberaktywności

 

Bibliografia 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło