Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Część I

Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze

Podtytuł: Część I
ISBN: 978-83-7850-846-5
23,62 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana przez krakowski Impuls książka jest wydaniem pierwszym, choć zmienionym i poprawionym. Bazą było tu bowiem wydanie toruńskiej oficyny Adam Marszałek z 2005 roku. Antropologia kulturowa jest swoistym przewodnikiem dla początkującego humanisty...

Książka dostępna w wersji papierowej (ostatnie egzemplarze) oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktycznych potrzeb realizacji przedmiotu kształcenia pod tym samym tytułem a także samokształcenia osób zainteresowanych problematyką kultury.

W zamyśle Autora celem tego podręcznika - jak pisze na s. 7,-"jest dostarczenie studiującym podstawowych wiadomości objętych programem przedmiotu, motywowanie do studiów przez wskazanie istotnej roli kultury w życiu każdego człowieka i narodu, przyjęcie roli przewodnika po bogatej literaturze przedmiotu, kierowanie samokształceniem oraz umożliwienie samokontroli stopnia opanowania wiadomości".

Obydwie części pracy zawierają zestawy pytań dla studentów przyporządkowane treści kolejnych rozdziałów, listę proponowanych lektur (w ujęciu komplementarnym) oraz bibliografię, (łącznie 394 strony tekstu) […]. Struktura pierwszej części p.t. "Antropologia kulturowa, wprowadzenie do wiedzy o kulturze", zbudowana jest z sześciu merytorycznych rozdziałów oraz poprzedzających "Uwag wstępnych"

W "Uwagach" Autor wykłada własne stanowisko w kwestii rozumienia tego czym jest antropologia kulturowa, uzasadnia interdyscyplinarny charakter antropologii oraz wielości wątków tematycznych podejmowanych przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe […]

Pierwsza części pracy wprowadza czytelnika w podstawowe zagadnienia i pojęcia antropologii kultury. Autor analizuje genealogię pojęcia "kultura", wskazuje źródła wieloznaczności i różnorodności ujęć tego pojęcia w kontekście innych pojęć jak "natura" i "cywilizacja", bada podstawowe składnik kultury (rzeczy, znaki i zachowania ludzi), wskazuje konsekwencje wąskiego i szerokiego rozumienia terminu.

Rozdział drugi obszerniejszy, poświęcony został kategoriom i typom kultury, elementom składowym ( wartości, wzory, kanon, mity i symbole), systemom kultury (nauka, religia, sztuka, język, komunikacja interpersonalna ) oraz procesom kultury do których zaliczono powszechnienie i uczestnictwo w kulturze oraz animację kulturalną […] ...

Praca Profesora Janusza Gajdy jest nie tylko podręcznikiem ale jednocześnie interesującym studium przemian obyczajowych. Dlatego Autorowi trzeba przyznać rację Ciało jest nośnikiem wszelkiego ruchu i warunkiem naszego bycia w świecie. Każdy krok, dotyk czy oddech poświadcza nasze istnienie i uzmysławia związek między tym, co jest w nas wewnętrzne, a tym co jest na zewnętrz. W tym znaczeniu ciało jako kategoria pojęciowa (biologiczna i symboliczna) przynależy ze swej istoty do tego, czym zajmuje się współczesna antropologia kulturowa i kulturowo zorientowana pedagogika […]

dr hab. Alicja Anna Kotusiewicz, prof. WSPZNP w Warszawie

Część I
2 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-846-5

Janusz Gajda

Pedagog, humanista. Profesor zwyczajny w WSP ZNP w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Pedagogiki Kulturoznawczej oraz prowadzi specjalizację „animator i menadżer kultury”. Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Międzynarodowej Akademii Humanizacji Edukacji (IAHE).

Jest autorem blisko 300 publikacji, w tym 17 monografii, i redaktorem 8 prac.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Janusz Gajda

ISBN druk

978-83-7587-955-1

ISBN e-book

978-83-8294-126-5

Objętość

132 stron

Wydanie

III, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Uwagi wstępne. Rozumienie antropologii i charakter opracowania

Rozdział I

Treść i zakres pojęcia „kultura”

1. Genealogia pojęć „kultura” i „cywilizacja” oraz relacje: natura – kultura, cywilizacja – kultura Natura – kultura Cywilizacja – kultura

2. Podstawowe składniki kultury, fakt kulturowy

3. Szerokie i wąskie rozumienie kultury, różne aspekty jej definiowania

Rozdział II

Podstawowe pojęcia dotyczące kultury

1. Kategorie i typy kultury

2. Elementy kultury (wartość, wzory, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, mit, symbol)

3. Systemy kultury (nauka, religia, sztuka, język – komunikacja)

4. Procesy kultury Uczestnictwo w kulturze a upowszechnianie kultury Formy i funkcje uczestnictwa w kulturze Dylematy animacji kulturalnej w dobie gwałtownych przemian społecznych i cywilizacyjnych

Rozdział III

Wybrane koncepcje rozwoju i badań kultury

1. Ewolucjonizm i dyfuzjonizm Ewolucjonizm Dyfuzjonizm

2. Funkcjonalizm i holizm Funkcjonalizm Holizm

3. Kierunek etnopsychologiczny i strukturalizm Kierunek etnopsychologiczny Strukturalizm

4. Kultura w ujęciu marksistowskim 5. Kultura we współczesnej myśli katolickiej

Rozdział IV

Tradycja i dorobek w rozwoju kultury

1. Rola tradycji w rozwoju kultury

2. Główne czynniki decydujące o rozwoju kultury

3. Trzy układy a trzy zakresy zasięgu kultury

4. Uwarunkowania rozwoju kultury

5. Trwały wkład w ogólnoludzkie dziedzictwo epok i prądów społeczno-kulturowych

Rozdział V

Kultura w życiu człowieka

1. Człowiek jako wytwór i twórca kultury

2. Konsumpcja i komercjalizacja kultury a styl i jakość życia Konsumpcja i komercjalizacja kultury Styl życia i jakość życia

3. Funkcje kultury w życiu człowieka

4. Samotność jako nowe zjawisko w relacji człowiek – kultura

Rozdział VI

Kultura w życiu narodów

1. Kultura a tożsamość narodu

2. Media w kształtowaniu tożsamości narodowej i rozumieniu innych kultur

3. Kontakty i zderzenia kultur Podstawowe pojęcia dotyczące zderzenia kultur Państwo – naród – narodowość, zderzenia kultur narodowych

4. Współczesny wymiar wychowania do kultury i przez kulturę

5. Europejskość jako podstawowa kategoria wspólnotowych wartości w międzykulturowej edukacji jednoczących się państw europejskich

Polecane lektury uzupełniające

Bibliografia (wybór)

fragment

Prezentowana przez krakowski Impuls książka jest wydaniem pierwszym, choć zmienionym i poprawionym. Bazą było tu bowiem wydanie toruńskiej oficyny Adam Marszałek z 2005 roku. Antropologia kulturowa jest swoistym przewodnikiem dla początkującego humanisty. Napisana przystępnym, zrozumiałym językiem, zawiera podstawowe informacje związane z kulturą, niezbędne studentom pierwszych lat pedagogiki, socjologii, europeistyki czy etnologii. Zagadnienia przedstawiono pod kątem pedagogiki kultury w ujęciu humanistycznym. Przesłanie tomu można zawrzeć w cytacie z twórczości wielokrotnie przytaczanego Bogdana Suchodolskiego, który traktował kulturę jako „sposób uratowania człowieka przed chaosem życia, tak aby jego egzystencja stawała się prawdziwie ludzka w świecie urządzonym po ludzku". Owo podejście widać klarownie w rozdziale „Wychowanie przez kulturę", gdzie Janusz Gajda zaproponował ambitny projekt wychowania młodego społeczeństwa poprzez edukację kulturalną.

Atutem książki jest konstrukcja. Przygotowana jest tak, by rozwijała zainteresowania i zdolności humanistyczne studentów. Każdy rozdział wieńczy zestaw pytań użytecznych w przyswojeniu i poszerzaniu wiedzy, dzięki czemu całość może służyć jako pomoc naukowa, mobilizująca do samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy. Autor wskazuje na interdyscyplinarny charakter studiów antropologicznych. Przejrzystym językiem przytacza wiele definicji i ujęć terminu «kultura», zarówno w szerokim, jak też w wąskim rozumieniu. Przybliża znaczenie opozycji «kultu-ra-natura» oraz terminu «cywilizacja». W odrębnym rozdziale wyjaśnia podstawowe elementy kultury oraz poszczególne systemy wchodzące w jej skład, takie jak: nauka, sztuka, religia oraz język, rozumiany jako podstawa komunikacji, kształtująca rzeczywistość człowieka. Autor porusza również problematykę relacji człowieka jako kreatora i wytworu kultury oraz związków pomiędzy jej odbiorcami a twórcami. Na uwagę zasługuje rozdział ostatni, poświęcony tematowi kultury w życiu narodów. To istotna kwestia we współczesnej epoce rozszerzania Unii Europejskiej o nowe państwa, w sytuacji wolnych granic, migracji, Mc-świata, globalnej wioski oraz konfliktów terytorialnych w Europie.

Notes Wydawniczy, nr 8 sierpień 2008
Olga Dudzińska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło