• Obniżka
Szkolny teatr interakcji

Szkolny teatr interakcji

Podtytuł: Od pomysłu do przedstawienia
ISBN: 978-83-7850-984-4
47,43 zł
37,63 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Ta książka opowiada o szkolnej przygodzie teatralnej – o tym, jak wraz z uczniami jednej z krakowskich szkół, w której występujemy głównie w roli polonistów, uczyliśmy się teatru i bawiliśmy się w teatr.

Ilość

Ta książka opowiada o szkolnej przygodzie teatralnej – o tym, jak wraz z uczniami jednej z krakowskich szkół, w której występujemy głównie w roli polonistów, uczyliśmy się teatru i bawiliśmy się w teatr. Jest to opowieść o różnych formach artystycznej aktywności, o wspólnocie ludzkiej, która wytworzyła się w trakcie tych działań, o czasie minionym (ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi!) i pewnej aktualnej placówce edukacyjnej, sercom naszym sympatycznej i bliskiej.

Przy czym pod hasłem „placówka edukacyjna” rozumiemy instytucję o schludnej nazwie Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia, czyli w skrócie PACK, usytuowaną przy ulicy Karmelickiej w Krakowie. Zacna ta instytucja stała się areną naszych szkolnych inicjatyw teatralnych, zaś jej dyrektor, Jerzy Waligóra, nader tolerancyjnym Mecenasem, a w porywach nawet entuzjastą tych amatorskich poczynań.

Książka dzieli się na trzy części, z których najważniejsza wydaje nam się ta ostatnia i najobszerniejsza, Antologia, zawierająca dramaty pisane na użytek szkolnej sceny i wystawiane przez szkolny zespół teatralny przy różnych, mniej lub bardziej odświętnych okazjach. Każdy tekst został poprzedzony planszą, która nawiązuje do tematyki danego utworu lub jest jego plastyczną interpretacją. Są to grafiki wykonane przez jedną z naszych uczennic, Zuzannę Wużyk (matura 2016).

Część pierwsza książki to Preludium, rozpisane na głosy Piotra Kołodzieja i Janusza Waligóry. Najpierw proponujemy szkic o charakterze historycznego wykładu, w którym mowa głównie o polskiej tradycji edukacyjnej zorientowanej teatralnie i obecności form dramatycznych w kształceniu młodzieży. Autor w syntetycznym skrócie i zgoła niechronologicznym układzie pokazuje nieledwie dzieje światowego teatru, które rozpoczynają się gdzieś od prehistorycznych tańców mimetycznych wspólnot czczących swe bóstwa, a kończą – póki co – na widowiskach scenicznych przygotowywanych i wystawianych przez wspólnotę szkolną PACK-u, czczącą głównie swe jubileusze.

W drugim szkicu wprowadzenia znalazł się wątek nieomal sentymentalny – wspomnienie długiej dydaktyczno-artystycznej drogi, jaką pokonaliśmy wspólnie ze zmieniającymi się zespołami uczniowskimi na przestrzeni ponad dwudziestu lat. Na szczęście oprócz westchnień oraz anegdot i plotek pojawia się tu analiza poszczególnych sztuk wraz z próbą uporządkowania ich według jakichś uchwytnych kryteriów.

Natomiast trzeci szkic w tej części ma charakter warsztatowy – składają się nań propozycje konkretnych ćwiczeń, które wykonywaliśmy na zajęciach, korzystając z materiałów literackich, teatralnych, filmowych oraz własnych pomysłów scenicznych.

Dalsze otrzeźwienie przynosi część druga książki, Postludium, czyli poważne studium badawcze pióra autentycznego znawcy teatru, Jerzego Waligóry, skupione na niezbyt poważnych płodach nauczycielsko-uczniowskich umysłów. Na szczęście badacz okazał się wyrozumiały… Całości dopełniają zdjęcia z niektórych realizacji scenicznych – w teatrze Groteska, w kinie Kijów, w kinie Mikro, na krakowskim Rynku, a także w auli głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w którym to Uniwersytecie zresztą wszyscy trzej autorzy niniejszej książki od lat zajmują się kształceniem polonistów i kulturoznawców.

Piotr Kołodziej i Janusz Waligóra

Polecamy zakładkę FRAGMENT a tam cały AKT V: Rosja

Od pomysłu do przedstawienia
294 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kołodziej Piotr

Piotr Kołodziejliteraturoznawca i dydaktyk w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, gdzie prowadzi także warsztaty teatralne. Zajmuje się teorią i praktyką kształcenia humanistycznego, interesuje się również antropologią sztuki, komunikacją wizualną oraz problemami interpretacji malarstwa i literatury. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom (np. Czas na obraz, Kraków 2013). Współtwórca koncepcji humanistycznej edukacji ogólnej (perspektywa antropologiczna), a także prezentujących ją książek (Pakt dla szkoły, Gdańsk 2011; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016). W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela (To lubię! – szkoły ponadgimnazjalne). Współtwórca Teatru Interakcji, antologii dramatów i książki na ten temat (Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia, Kraków 2016). Przy współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi prowadzi w kraju i za granicą (USA, Francja, Węgry, Litwa, Niemcy) zajęcia dla nauczycieli, studentów i licealistów, wykłady otwarte z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz międzynarodowe warsztaty teatralne. Miłośnik twórczości Johannesa Vermeera.


Waligóra Janusz

Waligóra Januszdoktor, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dydaktyk i literaturoznawca. Nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (szkoła funkcjonuje w ramach Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia). Autor książek: Proza Tadeusza Różewicza (Kraków 2006) oraz Ani rytuał, ani karnawał... (Kraków 2014), pracy poświęconej uwarunkowaniom interpretacji tekstu literackiego w szkole. Współautor publikacji prezentujących koncepcję kształcenia humanistycznego i ogólnego: Paktu dla szkoły (Gdańsk 2011) oraz Edukacji w czasach cyfrowej zarazy (Toruń 2016). Członek zespołu, który – pod kierunkiem Zofii Agnieszki Kłakówny – opracował i zredagował program kształcenia oraz podręczniki z serii To lubię! dla szkół ponadgimnazjalnych. Długoletni sekretarz pisma metodycznego „Nowa Polszczyzna”.
 

Waligóra Jerzy

Waligóra Jerzydoktor habilitowany literaturoznawstwa, od r. 1977 (do r. 2016) nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prorektor ds. kształcenia tej Uczelni (2012-2016) oraz kierownik Katedry Poetyki i Teorii Literatury IFP UP (2014-2016). Założyciel (w 1993) i dyrektor Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia w Krakowie, instytucji edukacyjnej skupiającej kilka placówek niepublicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna). W dorobku naukowym prace z zakresu historii literatury, głównie okresu Młodej Polski, dramatologii, glottodydaktyki oraz oświaty niepublicznej. Autor książek: Dramat historyczny w epoce Młodej Polski (Kraków 1993) oraz Młodopolski „dramat wewnętrzny”. Przejawy podmiotowości i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych (Kraków 2004). Współredaktor tomów zbiorowych: Dramat w historii, historia w dramacie (Kraków 2009) i Szekspir wśród znaków kultury polskiej (Kraków 2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz, Waligóra Jerzy

ISBN druk

978-83-7850-984-4

ISBN e-book

Objętość

398 stron

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160/235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Prolog    

PRELUDIUM 

Piotr Kołodziej 
Ad fontes i z powrotem. Z dziejów teatru szkolnego    

Janusz Waligóra 
Księga Teatru Interakcji   

Genesis    
Exodus    
Jezus    
Apocalypsis    

Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra 
Interakcje sceniczne – warsztaty    

I. Interakcje sceniczne: mowa słowa    
II. Interakcje sceniczne: mowa ciała    
III. Interakcje sceniczne: emocje i przestrzeń    
IV. Interakcje sceniczne: adaptacja tekstu, dobór postaci, charakteryzacja, rekwizyty, aranżacja przestrzeni, efekty dźwiękowe    
V. Interakcje sceniczne: kontekst psychologiczny, kontekst sytuacyjny 

POSTLUDIUM 

Jerzy Waligóra
Dramaty szkolne   

ANTOLOGIA

Widowiska
Wehikuł czasu   
Szkoła bez granic   
Sensacja XXI wieku   
Szkoła jak sen   
Radość pisania 
Grupa wsparcia 
JasełkA Jasełka polskie   
Hip-hop jasełka   
e-J@sełka   

Pożegnania 
Czas pożegnań 
Komu w drogę…   

Montaż poetycko-dramatyczny
Przystanek PRL

SUPLEMENT
Wojna szkół albo przyczynek do dziejów narodowej oświaty… 

Bibliografia 

Indeks nazwisk   

Summary 

[…] jest to lektura wielopoziomowa i skierowana do bardzo różnych środowisk, z których każdy może znaleźć coś dla siebie. Studenci polonistyki mogą zetknąć się z ciekawą, niesztampową propozycją prowadzenia zajęć, daleką od „głupot” metodycznych proponowanych w różnych gotowych scenariuszach lekcyjnych; nauczyciele praktykujący ciekawą inspirację oraz warsztatowo rozpisaną metodę pracy z uczniami, „normalni” czytelnicy zbiór zabawnych tekstów zamieszczonych w antologii, socjologowie materiał do refleksji nad rzeczywistością szkolną itd.

Z recenzji dr. hab. Adama Regiewicza


Książka autorstwa Piotra Kołodzieja, Janusza Waligóry, Jerzego Waligóry pt. 'Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia' stanowi oto właśnie przykład na nowe sposoby nauczania, które są wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych.

Każdy z autorów dzieli się własnym doświadczeniem zawodowym zawartych w trzech rozdziałach, które zostały podzielone na 3 części. W precyzyjny sposób została ujęta historia teatru, podejście do aktora i jego roli. Charakterystyczne jest to, z jakim podejściem autorzy opracowali precyzyjnie scenariusze zajęć, które spowodują, że nauczyciel chętnie będzie chciał zrealizować swoje plany zawodowe względem ucznia. Lubię, kiedy nauczyciel w swojej pracy chce, aby uczniowie się wykazali w roli aktora. Wzbudza to wówczas zainteresowanie na lekcjach uczniów i chęć wyrażenia zgody na udział w przedstawieniu szkolnym. Nauczyciel czuje się spełniony, a uczniowie podwójnie usatysfakcjonowani. Podam to na przykładzie własnym. W klasie VI szkoły podstawowej realizowana była przez naszą Panią polonistkę inscenizacje do sztuki 'Balladyna' autorstwa Juliusza Słowackiego. Owszem przedstawienie wymagało, dużo pracy ze strony moich koleżanek i kolegów. Ich wysiłek był ogromny i godny poszanowania. Nie brałam co prawda udziału w przedstawieniu. Z ogromnym zainteresowaniem oglądałam tę sztukę, która okazała się podwójnym sukcesem dla uczniów, jak i Pani polonistyki. Pełniłam funkcję widza, ale takiego, któremu podobała się taka forma pracy z klasą. Czy pojawiły się pytania dotyczące samego grania przez uczniów i jak się czuli po zagraniu? Myślę, że tak. Moim zdaniem było to dla nich doświadczenie z lekkim dreszczykiem emocji.

Dzięki tej książce uczniowie poznają wskazówki, aby pokonać bariery językowe, a nauczycielom przybliży wiedzę z zakresu teatrologii. Połączenie wiedzy humanistycznej, pedagogicznej, dydaktycznej oraz nauczania akademickiego pozwala pozytywnie rozwijać przyszłym nauczycielom, aby mogli zrozumieć misję, jaką jest teatr. Satysfakcją jest to, że udało się rozwiązać problem za pomocą sztuki. Wszystkie zamieszczone scenariusze zajęć mi się podobały.

Zaskoczyło mnie luźne podejście autorów, którzy stosują w swoich wypowiedziach.

Poleciłabym wszystkim Czytelnikom przeczytać tę książkę.

recenzent: Anna Sz.

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło