Kołodziej Piotr, Waligóra Janusz, Waligóra Jerzy

Kołodziej Piotr

Piotr Kołodziejliteraturoznawca i dydaktyk w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, gdzie prowadzi także warsztaty teatralne. Zajmuje się teorią i praktyką kształcenia humanistycznego, interesuje się również antropologią sztuki, komunikacją wizualną oraz problemami interpretacji malarstwa i literatury. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom (np. Czas na obraz, Kraków 2013). Współtwórca koncepcji humanistycznej edukacji ogólnej (perspektywa antropologiczna), a także prezentujących ją książek (Pakt dla szkoły, Gdańsk 2011; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016). W zespole Zofii Agnieszki Kłakówny był współautorem programu i serii podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela (To lubię! – szkoły ponadgimnazjalne). Współtwórca Teatru Interakcji, antologii dramatów i książki na ten temat (Szkolny Teatr Interakcji. Od pomysłu do przedstawienia, Kraków 2016). Przy współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi i oświatowymi prowadzi w kraju i za granicą (USA, Francja, Węgry, Litwa, Niemcy) zajęcia dla nauczycieli, studentów i licealistów, wykłady otwarte z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz międzynarodowe warsztaty teatralne. Miłośnik twórczości Johannesa Vermeera.


Waligóra Janusz

Waligóra Januszdoktor, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, dydaktyk i literaturoznawca. Nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (szkoła funkcjonuje w ramach Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia). Autor książek: Proza Tadeusza Różewicza (Kraków 2006) oraz Ani rytuał, ani karnawał... (Kraków 2014), pracy poświęconej uwarunkowaniom interpretacji tekstu literackiego w szkole. Współautor publikacji prezentujących koncepcję kształcenia humanistycznego i ogólnego: Paktu dla szkoły (Gdańsk 2011) oraz Edukacji w czasach cyfrowej zarazy (Toruń 2016). Członek zespołu, który – pod kierunkiem Zofii Agnieszki Kłakówny – opracował i zredagował program kształcenia oraz podręczniki z serii To lubię! dla szkół ponadgimnazjalnych. Długoletni sekretarz pisma metodycznego „Nowa Polszczyzna”.

Waligóra Jerzy

Waligóra Jerzydoktor habilitowany literaturoznawstwa, od r. 1977 (do r. 2016) nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prorektor ds. kształcenia tej Uczelni (2012-2016) oraz kierownik Katedry Poetyki i Teorii Literatury IFP UP (2014-2016). Założyciel (w 1993) i dyrektor Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia w Krakowie, instytucji edukacyjnej skupiającej kilka placówek niepublicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła policealna). W dorobku naukowym prace z zakresu historii literatury, głównie okresu Młodej Polski, dramatologii, glottodydaktyki oraz oświaty niepublicznej. Autor książek: Dramat historyczny w epoce Młodej Polski (Kraków 1993) oraz Młodopolski „dramat wewnętrzny”. Przejawy podmiotowości i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych (Kraków 2004). Współredaktor tomów zbiorowych: Dramat w historii, historia w dramacie (Kraków 2009) i Szekspir wśród znaków kultury polskiej (Kraków 2012).

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło