• Obniżka
Fenomenologie: socjologia versus pedagogika

Fenomenologie: socjologia versus pedagogika

Podtytuł: przesłanki
ISBN: 978-83-7587-854-7
26,67 zł
21,67 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 23,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Głos twierdzeń zawartych w książce to owoc nieraz żmudnych, zawsze intensywnych, podejmowanych z ferworem debat, polemik, konsultacji odbywanych w Instytutach Socjologii, Filozofii oraz Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego.

Ilość

Głos twierdzeń zawartych w książce to owoc nieraz żmudnych, zawsze intensywnych, podejmowanych z ferworem debat, polemik, konsultacji odbywanych w Instytutach Socjologii, Filozofii oraz Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego.

Od czasów wydania Fenomenologii a socjologii, pracy zbiorowej pod redakcją Z. Krasnodębskiego, upłynęło ponad dwadzieścia lat. Zdaniem A. Nowaka, istnieje paląca potrzeba odrestaurowania naukowej episteme w przedmiocie socjologicznych fenomenologii. My, jako autorzy tej książki, interpretujemy tę przytomną konstatację A. Nowaka, jako zaproszenie do nadania socjologicznym fenomenologiom nowego kształtu teoretycznego, sproblematyzowania ich podstaw, wzbogacenia o oryginalne konstrukcje empiryczne – nie zaś wyłącznie uzupełnienie kwestii wówczas zaniechanych czy potraktowanych zdawkowo, choć i to istotne.

Niezależnie od imponderabiliów analiz teoriopoznawczych, które spełni ów teks, niedopuszczającym pola widzenia autorów celem studiów jest uprzystępnienie fenomenologii jako formacji intelektualnej nieenigmatycznej, a już na pewno nieezoterycznej.

przesłanki
17 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowalski Mirosław

Kowalski Mirosławdr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810〈=p

Falcman Daniel

mgr; absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego (pedagogika), Uniwersytetu Wrocławskiego (filozofia), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (socjologia); od 2009 roku związany z Instytutem Socjologii UAM. Autor, współautor kilkunastu artykułów naukowych i kilku publikacji książkowych, m.in.: Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół filozofii nauk społecznych, filozofii społecznej, socjologii teoretycznej i seksualności.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Falcman Daniel

ISBN druk

978-83-7587-854-7

ISBN e-book


Objętość

182 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejnoa

Wstęp – Mirosław Kowalski, Daniel Falcman 

Część pierwsza – Daniel Falcman

ŚWIADOMOŚĆ AKSJOLOGICZNA JAKO PRETEKST DO ZAGADNIENIA FENOMENOLOGII W SOCJOLOGII

Stan badań nad świadomością aksjologiczną oraz oryginalne ustalenia w rozdziale. Cele pracy    

Język i kompozycja rozdziału 

W obszarze Hildebrandtowskiej fenomenologii. Próba rekonstrukcji terminologicznej. Kontekst użycia pojęcia    

Świadomość aksjologiczna a świadomość moralna Differentia specifica świadomości aksjologicznej   

Druga z socjologicznych adaptacji świadomości aksjologicznej O świadomości aksjologicznej u A. Schutza i Ch. Taylora   

Świadomość aksjologiczna jako źródło moralnego przedstawienia    

Świadomość aksjologiczna a modele racjonalizacyjne działań moralnych   

Świadomość aksjologiczna, działanie moralne, moralne przedstawienie – w kręgu uściśleń terminologicznych 


Część druga – Mirosław Kowalski

PEDAGOGIKA I SOCJOLOGIA A FENOMENOLOGIE   

Krytyka zagadnień części drugiej. Rejestr treści analiz z perspektywy węzłowych problemów fenomenologii oraz poznawczych korzyści pedagogiki i socjologii

Niektóre z filozoficznych inspiracji pedagogiki, a w nich (nieobłaskawiane) fenomenologie

Rozwidlenie dróg socjologicznych i filozoficznych fenomenologii – sformułowana z perspektywy historii idei teza o wielości fenomenologii   

Fenomenologia E. Husserla a nauka – preliminaria. Wstęp do zagadnienia uprawomocniania nauk przez fenomenologię Husserlowską   

O szczególnych sposobach istnienia rzeczy w świadomości podmiotu Apercepcja i przedstawienie przedmiotu intencjonalnego 

Pedagogika i socjologia a fenomenologie. O poznawczych zadaniach fenomenologicznego nurtu w socjologii i naukach o wychowaniu – wnioski z analiz i refleksji 

Fenomenologie i empiriokrytycyzm w sprawie podmiotu L. Kołakowskiego teza o destrukcji podmiotu w empiriokrytycyzmie 

Fenomenologie jako teoretyczna ariergarda podmiotu a problem naukowości analiz – status nauki ukonstytuowanej na subiektywności 

Kontrowersje wokół pojęcia intencjonalności   

Osobliwości socjologicznych i pedagogicznych implementacji pojęciowych z fenomenologii. Wybrane użycia pojęć fenomenologicznych w dyskursach socjologicznym i pedagogicznym 

W ramach zakończenia – Mirosław Kowalski, Daniel Falcman   

Bibliografia   

(…) Publikacyjna propozycja (…) jest rzetelnym, wysoce erudycyjnym oraz wieloaspektowym spojrzeniem na zagadnienia fenomenologii w socjologii i naukach o wychowaniu. Spełnia ona z godnym podkreślenia naddatkiem walory Inter- multidyscyplinarności, wytwarzając dla swych przedmiotów zainteresowań interesującą perspektywę holistyczną. (…) Zasięg odwołań Autorów do tekstów klasyków i mnie znanych autorów sięga począwszy od filozofii, przez socjologię – jej liczne działy i dyscypliny – aż do pedagogiki – co z kolei wpisuje się na dobre w tradycje humanistyki i stanowić będzie, mam nadzieję, jako jeden z powodów, o dym powodzeniu pracy na polskim – ale nie tylko, mam na myśli Europę Środkową i Wschodnią – rynku wydawniczym. (…)

Z recenzji prof. zw. dra hab. Andrzeja Radziewicza - Winnickiego

(…) całą pracę uznać należy za niezwykle wartościową i rekomendować ją do wydania ze świadomością, że grono odbiorców będzie specyficzne. Strona merytoryczna i język narracji czynią z niej bowiem wyjątkową ofertę dla nauczycieli akademickich i badaczy oraz zaawansowanych w zdobywaniu wiedzy studentów kierunków humanistycznych i społecznych. (…)

Z recenzji dra hab. Wiktora Żłobickiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło