• Obniżka
Kultura i język mediów

Kultura i język mediów

ISBN: 978-83-7308-862-7
42,67 zł
27,87 zł Oszczędzasz: 14,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowana publikacja jest owocem pracy wielu autorów, zawiera ich przemyślenia, refleksję wyrosłą na gruncie dociekań empirycznych i doświadczeń zbieranych przez lata w różnych środowiskach akademickich. Autorzy poruszyli m.in. problematykę pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów...

Ilość

Prezentowana publikacja jest owocem pracy wielu autorów, zawiera ich przemyślenia, refleksję wyrosłą na gruncie dociekań empirycznych i doświadczeń zbieranych przez lata w różnych środowiskach akademickich.

Autorzy poruszyli m.in. problematykę pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, kulturowego uwarunkowania języka mediów, elektronicznych mediów jako środka stymulowania rozwoju intelektualnego. W książce znajdziemy także rozważania na temat uzależnienia od mediów, kursów online, pracy w sieci czy specyfiki edukacji internetowej. Autorzy zawarli w pracy także swoje uwagi na temat wartości, człowieka w mediach, komunikacji internetowej na linii student-wykładowca, kultury i współczesnego języka mediów.

Książka pod redakcją naukową Macieja Tanasia pod tytułem „Kultura i język mediów” zasługuje na uwagę i uznanie, ponieważ łączy w sobie walory doskonałego podręcznika po specyfice języka polskiego oraz bardzo dobrej monografii poświęconej środkom masowego przekazu. Umożliwia poznanie, a także zrozumienie konsekwencji tworzenia określonych kanałów komunikacyjnych i przebieg samych procesów nadawania i odbierania przekazów. Autorzy słusznie wiele uwagi poświęcili wysublimowanym sztukom perswazji, manipulacji oraz propagandzie. Jak bardzo wysublimowane mogą one być, uświadomi sobie czytelnik na podstawie tej gorąco polecanej lektury.[...]

97 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Tanaś Maciej

Tanaś MaciejProfesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 1972-1973 był nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym Nr VI w Gdyni, a w latach 1975-2002 asystentem, następnie adiunktem na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1998-1999 był przedstawicielem Polskiego Komitetu UNESCO na międzynarodowych konferencjach na Krecie i w Moskwie, a także przedstawicielem Polski na II Światowym Kongresie UNESCO w Seulu w Korei Południowej.

W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku został prorektorem ds. kształcenia w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP (od 2003 - prorektorem ds. kształcenia i rozwoju). Jest również uczestnikiem Forum Pełnomocników Rektorów Wyższych Szkół Pedagogicznych ds. komputeryzacji procesu dydaktycznego oraz Zarządu Stowarzyszenia Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych.

Katedrą Technologii Kształcenia i Komputeryzacji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku kieruje od 1999 roku

Zainteresowania naukowe: edukacja informatyczna i medialna, metodologia badań pedagogicznych, dydaktyka ogólna, zachowanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Tanaś Maciej

ISBN druk

978-83-7308-862-7

ISBN e-book

 

Objętość

350 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Maciej Tanaś

O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów

 

Janusz Gajda

Język mediów jako system komunikacji i jego kulturowe uwarunkowania

 

Bronisław Siemieniecki

Koncepcje kognitywistyczne wykorzystania mediów w edukacji

 

Jan Łaszczyk

Elektroniczne media jako środek stymulowania rozwoju intelektualnego

 

Andrzej Hankała

Uzależnienia od mediów – na przykładzie Internetu i TV

 

Bassam Aouil, Maria Kajdasz-Aouil

Internet jako środowisko komunikacyjne

 

Jerzy M. Mischke, Anna K. Stanisławska

Semiotyka kursów online.Wprowadzenie w problematykę

 

Włodzimierz Gogołek

Praca w Sieci

 

Józef Bednarek

Wpływ multimediów na przemiany w kulturze

 

Jacek Warchala

Komunikacja perswazyjna, czyli kilka uwag o retoryczności,

zaufaniu i prawdomówności

 

Janusz K. Tanaś, Maciej Tanaś

Pismo naukowe w wersji elektronicznej

 

Grażyna Wieczorkowska, Izabella Bednarczyk

Specyfi ka edukacji internetowej. Model dydaktyczny: COME

 

Barbara Kędzierska

Kształtowanie kultury mediów

 

Wiesław Wojciech Szczęsny

Poznanie i prawda @ media

 

Liliana Tomaszewska

Kultura mediów – kilka słów o wartościach. Zagadnienia deontologiczne

 

Ks. Piotr Bury

Człowiek w mediach

 

Antoni Zając

Media bliższej i dalszej przyszłości – wnioski dla edukacji

 

Zbigniew Ledóchowski

Usługi internetowe w kontekście medialnym

 

Lechosław Hojnacki

Powszechna mobilizacja, czyli telefon mobilny a system edukacji

 

Agnieszka Wierzbicka

Komunikowanie się w procesie e-nauczania.

Student i wykładowca w Internecie

 

Elżbieta Gajek

Kultura mediów a edukacja językowa

 

Mikołaj Ł. Lipowski

Rola kultury w kształtowaniu języka mediów

 

Zbigniew Osiński

Nowoczesne media elektroniczne a edukacja historyczna

 

Anna Grabowska

Kształcenie na odległość dla nauczycieli

– zakres, narzędzia, praca grupowa, projekty

 

Renata Nguyen

O języku pośrednim, który wymyka się klasyfikacjom...

Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem

 

Dariusz Teresiński

Opowieści z Krzemowej Doliny. Rozmowa z prof. Markiem Hołyńskim

 

Jakub Czarkowski

Przemiany mass mediów – od mówcy do Internetu

 

Współcześnie nazbyt często zapomina się o newralgicznej relacji pomiędzy polską kulturą a językiem mediów. Powoduje to rozliczne nieporozumienia, które z kolei destruktywnie oddziałują na emisję oraz przepływ komunikatów pomiędzy podmiotami publicznymi. Obniżają również jakość przekazów, przyczyniając się do wydłużania procesów decyzyjnych. Czytelnikom, którym leży na sercu przeciwdziałanie i zapobieganie takim sytuacjom, ale i celują w ich zrozumieniu bez wątpienia przypadnie do gustu książka pod naukową redakcją Macieja Tanasia zatytułowana „Kultura i język mediów”. Jest to zbiór artykułów poświęconych najważniejszym aspektom zarówno kultury i języka, jak i relacjom pomiędzy nimi. Reprezentują one dojrzałe spojrzenia na kształtowanie sfery publicznej, stąd warto im się bacznie przyjrzeć.

Niemal trzydzieści tekstów naukowców pochodzących z różnych ośrodków naukowych zabrało głos na ważkie w dobie globalizacji pytania, które nie doczekały się dotąd satysfakcjonujących odpowiedzi. Przemyślane, rzetelnie opracowane i dobrze udokumentowane naukowo argumenty oraz kontrargumenty zawarte w kolejnych artykułach stanowią ważne i godne refleksji stanowiska w debacie na temat wykorzystania przez człowieka nowych mediów. Warto wyraźnie podkreślić, iż autorzy świetnie wyważyli wady i zalety, szansy i zagrożenia możliwych scenariuszy rozwoju środków masowego przekazu, pokazując na co ich użytkownicy muszą być szczególnie wyczuleni, by nie zatracić się w globalnej wiosce.

Poza kwestiami użytecznymi w praktyce, to znaczy propozycjami odpowiedzi na nurtujące nas pytania, np. czy czasopismo naukowe dobrze jest wydawać w formie elektronicznej, jak zoptymalizować kontakt naszego dziecka z nowymi mediami, w jaki sposób nie uzależnić się od internetu i tak dalej, znajdziemy na łamach tej książki wiele interesujących rozwiązań teoretycznych. Okażą się one z pewnością cennymi wskazówkami dla czytelników zainteresowanych samodzielną eksploracją znaczeń przekazywanych za pośrednictwem szczególnego nośnika, jakim jest język. Zwłaszcza ciekawym aspektem rozważań naukowców jest rozpatrzenie bardzo dobrze uzasadnionych teorii z zakresu nauki o komunikowaniu w kontekście specyfiki polskich mediów i języka polskiego. Analizy te uświadamiają czytelnikowi jak ważne jest uwzględnianie kontekstu, zwłaszcza tradycji, podczas badań. Uwydatniają słabość bezmyślnego kopiowania podejść badawczych Amerykanów na rodzimy grunt. To prezentacje niezwykle istotnego podejścia do przedmiotu badań, które warto poznać.

Bonusem dla czytelników jest dobrze przeprowadzony i bardzo ciekawy wywiad z profesorem Jerzym Bralczykiem dotyczący języka pośredniego, który wymyka się wszelkim klasyfikacjom. Pozwala on lepiej poznać właściwości zjawisk towarzyszących komunikowaniu. Poza tym autorzy wiele uwagi poświęcili edukacji – użyciu w jej ramach języka, mediów, a także jej obecności w mediach. Cennym uzupełnieniem refleksji nad pochłaniającymi naszą uwagę wydarzeniami, których obraz zyskaliśmy za sprawą środków masowego przekazu, jest analiza aspektów deontologicznych. Całość tworzy naprawdę przemyślaną kompozycję.

Książka pod redakcją naukową Macieja Tanasia pod tytułem „Kultura i język mediów” zasługuje na uwagę i uznanie, ponieważ łączy w sobie walory doskonałego podręcznika po specyfice języka polskiego oraz bardzo dobrej monografii poświęconej środkom masowego przekazu. Umożliwia poznanie, a także zrozumienie konsekwencji tworzenia określonych kanałów komunikacyjnych i przebieg samych procesów nadawania i odbierania przekazów. Autorzy słusznie wiele uwagi poświęcili wysublimowanym sztukom perswazji, manipulacji oraz propagandzie. Jak bardzo wysublimowane mogą one być, uświadomi sobie czytelnik na podstawie tej gorąco polecanej lektury.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/„Kultura i język mediów” pod red. nauk. Macieja Tanasia Kultura i język mediów

Język mediów jest systemem komunikacji bardzo specyficznym i podlegającym nieustannej zmienności. Wpływ na niego mają m.in. uwarunkowania kulturowe, przemiany społeczne itp. Nie dziwi więc, że stał się obiektem naukowej refleksji wielu badaczy – ich prace zostały zebrane w omawianej publikacji, inspirowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną ZNP. Prezentuje ona blisko trzydzieści punktów widzenia zagadnień związanych ze specyfiką mediów jak przestrzeni komunikacyjnej, komunikacyjnej, kulturowej i generującej własny system wartości. Nie brak też tematów nieco luźniej powiązanych z tą kwestią – jak e-nauczanie, powszechność telefonów mobilnych czy usługi internetowe. Całość uzupełnia cenna językoznawczo rozmowa Renaty Nguyen z profesorem Jerzym Bralczykiem – tym razem znany powszechnie z programów telewizyjnych językoznawca mówi o języku pośrednim, który wymyka się klasyfikacjom.

W wielu miejscach zostaje podkreślona ogromna moc oddziaływania mediów na społeczeństwo. To one znalazły drogę do naszej wyobraźni. Autorzy, których artykuły zostały tu zamieszczone uświadamiają nam, jak ważna jest dla nas, odbiorców, umiejętność selektywnego wyboru z różnorodnej oferty oraz umiejętność krytycznego i aktywnego odbioru. Aby być świadomym widzem, należy znać podstawy teorii komunikowania masowego – psychologicznej, socjologicznej i kulturowej.

Analizie zostaje poddany też internet jako środowisko komunikacyjne, w którym dominują różne rodzaje porozumiewania się. Po szczegóły na ten temat odsyłam do tej ciekawej książki, stanowiącej kompendium wiedzy niezbędnej każdemu z nas. Polecam ją zwłaszcza osobom zainteresowanym procesem komunikacji w ogóle, studentom oraz naukowcom, prowadzącym badania psychologiczne, socjologiczne czy kulturoznawcze. Jej wysoki poziom merytoryczny oraz przystępny język sprawiają, że lektura jest przyjemna i wciągająca.

źródło: http://urodaizdrowie.pl/kultura-i-jezyk-mediow-recenzja

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło