• Obniżka
Komunikacja interpersonalna i masowa

Komunikacja interpersonalna i masowa

Podtytuł: Wybrane teorie i praktyki
ISBN: 978-83-8294-163-0
38,10 zł
32,10 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dotyczy wielu bogato dobranych zagadnień komunikacji społecznej na tle szerszych refleksji o relacjach międzyludzkich w kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych i międzykulturowych. [...]

Książka dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej - e-book:

Wersja książki
Ilość

„Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym” – brzmi zachęcająco? W takim razie zapraszamy do Oficyny Impulsu! Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, pisząc Komunikację interpersonalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publikacją odpowiedziała na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specjalistów zgłębiających tajniki teorii komunikacji społecznej, we wszystkich jej przejawach: kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych, międzykulturowych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbudowę teoretyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśniających zachowania w komunikacji bezpośredniej i pośredniej, a także uzasadnienie wyboru metody badawczej i osadzenia badań w określonym paradygmacie, charakterystykę problemów badawczych i grup badawczych. W części drugiej umieściłam interpretację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczących komunikacji masowej.


Opinie recenzentów
:

Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym. […] Autorka przytacza wiele przykładów aktywności społecznej Polaków, funkcjonujących w społeczeństwie postnowoczesnym, demonstruje nowe formy komunikacji i współpracy, zmiany w języku porozumiewania się, w naszych obyczajach i kulturze. Publikacja stanowi obszerne kompendium wiedzy dotyczącej codziennego procesu komunikowania się bezpośredniego i pośredniego Polaków, a w szczególności poprzez użycie mediów cyfrowych. […] Zawartość merytoryczna monografii pozwala na stwierdzenie, że jest ona oryginalnym wytworem badawczym – zarówno analitycznym, jak i empirycznym Autorki. Wnosi znaczący wkład nie tylko do pedagogiki medialnej, ale także do wielu jej subdyscyplin. […] Książką będą zainteresowani nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z dziedziny pedagogiki, ale także przedstawiciele socjologii, komunikacji społecznej, medioznawstwa i innych dyscyplin, z którymi współpracuje pedagogika medialna. […] Stanowi ona znakomite dzieło naukowe.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Juszczyka

Książka dotyczy wielu bogato dobranych zagadnień komunikacji społecznej na tle szerszych refleksji o relacjach międzyludzkich w kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych i międzykulturowych. Pojawiają się tu niemal wszystkie poziomy komunikacji, choć oczywiście w różnych proporcjach. Czytelnik otrzymuje więc bogaty zestaw wiedzy o podstawach procesów porozumiewania się ludzi, często wiedzy prezentowanej dwutorowo: w aspekcie teoretycznym i w aspekcie praktycznym, nawiązującym do badań własnych i obserwacji życia codziennego. W tym sensie książka jest cennym i potrzebnym dziełem na naszym polu nauk społecznych. Jako przyszłych czytelników widzę głównie studentów kierunków humanistycznych, społecznych, lingwistycznych i wielu nauk pokrewnych. […] Będzie cennym materiałem dydaktycznym oraz interesującą pozycją dla poszukujących wiedzy o komunikacji.

Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Nęckiego

Wybrane teorie i praktyki
218 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-163-0

Wawrzak-Chodaczek Mirosława

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wawrzak-Chodaczek Mirosława

ISBN druk

978-83-8095-318-5

ISBN serii

978-83-8294-163-0

Objętość

390 strony

Wydanie

I, 2017

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp   


Część pierwsza

Podstawy teoretyczne i metodologiczne badań nad komunikacją


Rozdział 1. Obszary badawcze komunikacji 

1.1. Pojęcie i cechy komunikowania   

1.2. Podstawowe tradycje teorii komunikacji 

1.2.1. Tradycja socjopsychologiczna 

1.2.2. Tradycja cybernetyczna 

1.2.3. Retoryka Arystotelesa  

1.2.4. Tradycja semiotyczna w komunikacji 

1.2.5. Tradycja socjokulturowa 

1.2.6. Tradycja krytyczna 

1.2.7. Tradycja fenomenologiczna   

1.2.8. Podsumowanie   


Rozdział 2. Teorie opisujące proces komunikacji interpersonalnej 

2.1. Symboliczny interakcjonizm  

2.2. Teoria kodów Basila Bernsteina   

2.3. Perspektywa dialektyczna Leslie Baxter i Barbary Montgomery 

2.4. Podejście systemowe w badaniach komunikowania 

2.5. Teoria wymiany społecznej   

2.6. Idee Ervinga Goffmana   

2.7. Teoria integracji i dezintegracji społecznej 

2.8. Teoria oceny społecznej Muzafera Sherifa 

2.9. Teoria interpersonalnego oszustwa 


Rozdział 3. Teorie stosunków społecznych   

3.1. Analiza transakcyjna   

3.2. Wybrane teorie komunikowania międzykulturowego w zarysie 

3.2.1. Komunikacja a płeć   

3.2.2. Dialekty rodzajowe  

3.2.3. Teoria akulturacji   

3.2.4. Komunikowanie się w organizacji jako przykład komunikowania międzykulturowego i grupowego 

3.2.5. Teoria tożsamości społecznej 

3.2.6. Teoria systemów informacyjnych w organizacji 


Rozdział 4. Teorie komunikowania masowego   

4.1. Perspektywy i tradycje w teorii komunikowania masowego 

4.2. Spojrzenie na funkcjonowanie mediów z perspektywy teorii agenda-setting 

4.3. Teoria użytkowania i korzyści, czyli co ludzie robią z mediami 

4.4. Teoria przynależności a kształtowanie więzi społecznych w Internecie

4.5. Nowe media w aspekcie teorii determinizmu komunikacyjnego Marshalla McLuhana 

4.6. Teoria konektywistyczna  

4.7. Agresja i przemoc w Internecie 


Rozdział 5. Teorie wyjaśniające powstawanie uzależnień od nowych technologii informacyjnych 

5.1. Teoria społecznego uczenia a uzależnienia 

5.2. Teorie środowiskowe podkreślające rolę rodziny w kształtowaniu uzależnień 

5.3. Zespół uzależnienia od Internetu (Internet addiction disorder – IAD) 

5.4. Założenia teorii autoprezentacji 

5.5. Teoria tożsamości jako próba wyjaśnienia zachowania autoprezentacyjnego użytkowników przestrzeni wirtualnej 


Rozdział 6. Założenia metodologiczne prowadzonych badań

6.1. Paradygmat i strategia badawcza   

6.2. Perspektywa badawcza 

6.3. Problem badań i pytania badawcze 

6.4. Metoda badawcza 

6.5. Organizacja i charakterystyka terenu badań 


Część druga

Komunikacja w wybranych środowiskach – dyskusja i interpretacja w świetle wyników badań własnych


Rozdział 7. Komunikacja w rodzinie 

7.1. Jakość komunikacji interpersonalnej w rodzinie 

7.1.1. Jakość komunikacji między małżonkami a poziom satysfakcji małżeńskiej  

7.1.2. Konflikty w małżeństwie 

7.1.3. Relacje rodziców i dzieci w badanych rodzinach 

7.1.4. Komunikacja między rodzeństwem 

7.1.5. Konflikty między rodzeństwem  

7.1.6. Relacje pomiędzy seniorami rodu a wnukami i własnymi dziećmi

7.1.7. Komunikacja w rodzinach zrekonstruowanych 

7.1.8. Komunikacja w rodzinach nomadycznych 

7.1.9. Komunikacja interpersonalna w małżeństwach międzykulturowych 


Rozdział 8. Komunikowanie się w organizacjach i instytucjach 

8.1. Proces komunikowania się jako kluczowy element kultury organizacji 

8.2. Kultura organizacyjna w korporacjach w świetle wypowiedzi osób badanych 

8.3. Opinie o komunikacji studenci – nauczyciele 


Rozdział 9. Mobbing jako komunikacja destrukcyjna 

9.1. Inne bariery komunikacyjne w organizacji 

9.2. Konflikty w miejscu pracy   


Rozdział 10. Specyfika komunikacji w wojsku 

10.1. Komunikacja interpersonalna w środowisku wojskowym 

10.2. Konflikty występujące w środowisku wojskowym 

10.3. Relacje w oddziale i komunikacja międzykulturowa żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych Wojska Polskiego Część trzecia Komunikacja w świecie wirtualnym


Rozdział 11. Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem nowych mediów 

11.1. Portale społecznościowe jako miejsce wirtualnych spotkań różnych grup społecznych 

11.1.1. Facebook jako najpopularniejszy portal społecznościowy 

11.2. Portale randkowe jako miejsce spotkań użytkowników w różnym wieku 

11.3. Relacje interpersonalne dorosłych na czatach 

11.4. Blogi jako forma wyrażania siebie w Internecie 

11.5. Funkcjonowanie grup wsparcia w Internecie

11.6. Telefon komórkowy jako narzędzie komunikacji ludzi w różnym wieku  

11.6.1. Uzależnienie od telefonu komórkowego 


Zakończenie 


Bibliografia

Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym. […] Autorka przytacza wiele przykładów aktywności społecznej Polaków, funkcjonujących w społeczeństwie postnowoczesnym, demonstruje nowe formy komunikacji i współpracy, zmiany w języku porozumiewania się, w naszych obyczajach i kulturze. Publikacja stanowi obszerne kompendium wiedzy dotyczącej codziennego procesu komunikowania się bezpośredniego i pośredniego Polaków, a w szczególności poprzez użycie mediów cyfrowych. […] Zawartość merytoryczna monografii pozwala na stwierdzenie, że jest ona oryginalnym wytworem badawczym – zarówno analitycznym, jak i empirycznym Autorki. Wnosi znaczący wkład nie tylko do pedagogiki medialnej, ale także do wielu jej subdyscyplin. […] Książką będą zainteresowani nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z dziedziny pedagogiki, ale także przedstawiciele socjologii, komunikacji społecznej, medioznawstwa i innych dyscyplin, z którymi współpracuje pedagogika medialna. […] Stanowi ona znakomite dzieło naukowe.

Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Juszczyka


Książka dotyczy wielu bogato dobranych zagadnień komunikacji społecznej na tle szerszych refleksji o relacjach międzyludzkich w kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych i międzykulturowych. Pojawiają się tu niemal wszystkie poziomy komunikacji, choć oczywiście w różnych proporcjach. Czytelnik otrzymuje więc bogaty zestaw wiedzy o podstawach procesów porozumiewania się ludzi, często wiedzy prezentowanej dwutorowo: w aspekcie teoretycznym i w aspekcie praktycznym, nawiązującym do badań własnych i obserwacji życia codziennego. W tym sensie książka jest cennym i potrzebnym dziełem na naszym polu nauk społecznych. Jako przyszłych czytelników widzę głównie studentów kierunków humanistycznych, społecznych, lingwistycznych i wielu nauk pokrewnych. […] Będzie cennym materiałem dydaktycznym oraz interesującą pozycją dla poszukujących wiedzy o komunikacji.

Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Nęckiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło