Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji

Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji

ISBN: 978-83-7850-781-9
38,10 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W książce pokazano światową przestrzeń gospodarczą i edukacyjną w warunkach kształtujących się procesów globalizacji, zwłaszcza rewolucji informacyjno-komunikacyjnej, a także problematykę ogromnych szans i zagrożeń humanistycznych wymiarów edukacji...

Wersja książki
Ilość

Publikacja Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji stanowi taką właśnie wypowiedź, związaną z analizą aksjologiczną fundamentów edukacji i gospodarki, przestrzenią i dynamiką przemian cywilizacyjnych. Ukazano w niej światową przestrzeń gospodarczą i edukacyjną w warunkach kształtujących się procesów globalizacji, zwłaszcza rewolucji informacyjno-komunikacyjnej, a także problematykę ogromnych szans i zagrożeń humanistycznych wymiarów edukacji.

Ważne są przedstawione w książce relacje zachodzące między edukacją a gospodarką oraz oczekiwania wynikające z dokonanych analiz, a także wskazania, jakie wartości promują i kształtują systemy edukacji, a jakie systemy gospodarki. Jaka jest i jaką ma się stawać edukacja w społeczeństwie uczącym się, w społeczeństwie wiedzy i w społeczeństwie sieci? Jakie są możliwości świadomego kształtowania relacji między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne i zdrowie człowieka?

Analizy i przemyślenia będące treścią publikacji skłaniają do uściślenia intencji leżących u jej podstaw: Więcej gospodarki w edukacji i edukacji w gospodarce.


Z recenzji:

Praca zbiorowa […] związana jest tematycznie z istotnym i aktualnym społecznie oraz perspektywistycznie rosnącym znaczeniowo zagadnieniem wiązania edukacji z gospodarką w okresie rozwoju procesów globalizacji. Zagadnienie to jest jeszcze słabo zaakcentowane w dorobku naukowym w dziedzinie literatury z nauk społecznych, w tym przede wszystkim z pedagogiki. Należy więc przyjąć z uznaniem inicjatywę przygotowania i opublikowania tej pracy zbiorowej […]. Książka, jak piszą Redaktorzy, „stanowi wypowiedź […] związaną z analizą aksjologiczną fundamentów edukacji i gospodarki, przestrzenią i dynamiką przemian cywilizacyjnych”. Wypowiedź ta nie wyczerpuje wszystkich składników i uwarunkowań oraz diagnoz i prognoz dotyczących problematyki wiązania edukacji z gospodarką w dobie globalizacji, ale stanowi liczący się, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, głos polskich uczonych, wywołujący potrzebę refleksji i dyskusji.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

50 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-691-1

Kojs Wojciech

notka w przygotowaniu

Wójcik Katarzyna

notka w przygotowaniu

Rostańska Eugenia

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kojs Wojciech, Wójcik Katarzyna, Rostańska Eugenia

ISBN druk

978-83-7850-691-1

ISBN e-book

978-83-7850-781-9

Objętość

380 stron

Wydanie

I, 2014

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Od Redaktorów   

Wojciech Kojs

Prakseopedagogiczny wgląd w wybrane zagadnienia edukacji, gospodarki i globalizacji 

Tadeusz Lewowicki

Gospodarka i edukacja – relacje dawne i nowe Perspektywa pedagogiczna    

Eugenia Potulicka

Ekonomiści w edukacji – perspektywa globalna

Zagrożenia i szanse 

Kazimierz Denek

Kształcenie pod testy i neoliberalizm nie służą wzbogacaniu jego jakości    

Jacek Wódz

Wizje własnej przyszłości w zglobalizowanym świecie Kilka refleksji socjologicznych 

Kazimierz Wenta

Teoria chaosu w kontekście problemów globalizacyjnych, gospodarczych i edukacyjnych 

Waldemar Furmanek

Edukacyjne wyzwania globalizacji 

Krzysztof Wielecki

Socjalizacja w czasach podwójnego kryzysu transformacyjnego 

Eugeniusz Piotrowski

Ideologia neoliberalizmu – wyzwania i zagrożenia dla edukacji polskiej 

Stanisław Juszczyk

Technologie informacyjno-komunikacyjne a procesy globalizacyjne   

Jolanta Wilsz

Edukacja z perspektywy paradygmatu systemowego i globalizującego się świata 

Zbigniew Zioło

Światowa przestrzeń gospodarcza w warunkach kształtujących się procesów globalizacji 

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Nowa urbanistyczna koncepcja planowania przestrzeni miejskiej a asymetria w relacjach szkoła – środowisko 

Anatolij Wychruszcz

Globalizacja a pedagogika: wady i zalety 

Jolanta Szempruch

Wyzwania dla edukacji w zmieniającym się społeczeństwie 

Eugenia Rostańska, Katarzyna Wójcik

Edukacyjne obszary globalizacji – perspektywy i bariery 

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Kompetencje menedżerów przedsiębiorstw polskich, słowackich i czeskich w dobie globalizacji   

Maciej Rostański, Paweł Buchwald

Globalizacja a rozwój Internetu. Internet wszystkich rzeczy (Internet of Things) i nowoczesne sposoby komunikacji maszyn 

Marek Krannich, Marta Macełko

Zaufanie w regionalnym ekosystemie innowacji   

Sławomir Pytel, Anna Runge

Rynek pracy a oferta edukacyjna wybranych powiatów Zagłębia Dąbrowskiego 

Antoni Krauz

Edukacja a współczesny rynek pracy 

Marta Macełko, Izabela Mendel

Miasto jako kreator relacji w sieci na poziomie lokalnym oraz element usieciowionego środowiska regionalnego 

Nina Orzech

Turbulencja otoczenia szkół jako wynik globalizmu 

Władysław Świątek

Klastry w gospodarce opartej na wiedzy

Od Redaktorów

Powiązanie edukacji i gospodarki w kontekście procesów globalizacyjnych to istotne cechy współczesnego świata, a ich konsekwencje szczególnie dotykają środowiska rozwoju i życia człowieka. Kontekst globalizacji jest znaczącym składnikiem opisu procesów ujednolicenia kultur, produkcji, procesów i przemian dyscyplin informacyjno-technologicznych. Jego obecność jest kluczowa dla rozwijających się społeczeństw wiedzy, społeczeństw uczących się czy społeczeństw sieci.

Globalizacja jest złożoną siłą. Wpływając na środowisko społeczne współczesnego człowieka, stanowi jedno z głównych wyzwań, przed którymi on staje. Dzieje się to przez zmianę warunków życia społeczeństw, w których – obok niebywałego postępu technologicznego i wzrostu możliwości produkcyjnych –nierozwiązane pozostają wielkie problemy ludzkości. Procesy globalizacji tworzą warunki, w których to, co było i jest, zmienia wartość – zyskuje lub traci, jest bezpieczniejsze lub bardziej zagrożone, utrzymuje swój byt lub przestaje istnieć. Tworzą warunki, w których następuje między innymi przewartościowanie struktur i funkcji edukacji oraz gospodarki.

Edukacja jest potężną siłą twórczą jednostek i społeczeństw, siłą obecną we wszystkich formach ich życiowej aktywności. Nie jest sprawą wyłącznie tradycyjnie pojmowanych systemów oświaty, ale także każdego człowieka (uczenie się przez całe życie), każdej instytucji (uczące się organizacje) i każdego społeczeństwa jako całości (uczące się społeczeństwa). O edukacji powinni się więc wypowiadać nie tylko przedstawiciele i pracownicy resortu oświaty, ale także – koniecznie – przedstawiciele wszystkich innych sfer życia społecznego.

Człowiek jest istotą gospodarującą – wytwarzając, zarządzając i konsumując, uczy się i rozwija. Określone działy gospodarki stanowią o materialnych i kulturowych fundamentach jego życia. Stąd też ma prawo i obowiązek wypowiadania się o gospodarczych potrzebach i aspektach swego życia, o zarządzaniu zasobami, które tworzy i którymi dysponuje, o podstawowych potrzebach zaspokajanych przez gospodarkę, a także o zagrożeniach wynikających dla niego z jej funkcjonowania.

Praca zbiorowa […] związana jest tematycznie z istotnym i aktualnym społecznie oraz perspektywistycznie rosnącym znaczeniowo zagadnieniem wiązania edukacji z gospodarką w okresie rozwoju procesów globalizacji. Zagadnienie to jest jeszcze słabo zaakcentowane w dorobku naukowym w dziedzinie literatury z nauk społecznych, w tym przede wszystkim z pedagogiki. Należy więc przyjąć z uznaniem inicjatywę przygotowania i opublikowania tej pracy zbiorowej […]. Książka, jak piszą Redaktorzy, „stanowi wypowiedź […] związaną z analizą aksjologiczną fundamentów edukacji i gospodarki, przestrzenią i dynamiką przemian cywilizacyjnych”. Wypowiedź ta nie wyczerpuje wszystkich składników i uwarunkowań oraz diagnoz i prognoz dotyczących problematyki wiązania edukacji z gospodarką w dobie globalizacji, ale stanowi liczący się, zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, głos polskich uczonych, wywołujący potrzebę refleksji i dyskusji.

Z recenzji wydawniczej prof. zw. dra hab. Stanisława Palki

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło