Komunikacja terapeutyczna

Komunikacja terapeutyczna

Podtytuł: Relacja pozasłowna
ISBN: 978-83-7850-419-1
24,76 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 26,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dostępna w wersji elektronicznej - e-book.

Terapia to wyjątkowy rodzaj kontaktu, w którym interakcje i informacje przekazywane niewerbalnie często mówią więcej o pacjencie niż wypowiadane przez niego słowa. Często tylko po zachowaniach pozasłownych terapeuta może poznać, kiedy pacjent przekazuje na przykład treść niezgodną z jego rzeczywistymi myślami, co ma olbrzymie znaczenie dla postawienia diagnozy i prowadzenia terapii.

Wersja książki
Ilość

W książce opisano wpływ komunikacji i zachowań niewerbalnych na skuteczność terapii. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowano: istotę pozasłownej komunikacji terapeutycznej; znaczenie ekspresji mimicznej (języka twarzy) dla przebiegu terapii; walory kontaktu wzrokowego w interakcji terapeuta-pacjent; komunikację kinezyczną (sposoby gestykulacji), dotykową, proksemiczną (przestrzenną) i paralingwistyczną (głosową) w kontakcie terapeutycznym; zasady obserwacji zachowań niewerbalnych pacjenta; komunikację niespójną w teorii i praktyce terapeutycznej.

Terapia to wyjątkowy rodzaj kontaktu, w którym interakcje i informacje przekazywane niewerbalnie często mówią więcej o pacjencie niż wypowiadane przez niego słowa. Często tylko po zachowaniach pozasłownych terapeuta może poznać, kiedy pacjent przekazuje na przykład treść niezgodną z jego rzeczywistymi myślami, co ma olbrzymie znaczenie dla postawienia diagnozy i prowadzenia terapii. Jest to możliwe z uwagi na to, że mimika, gestykulacja, postawa ciała czy ton głosu, czyli tzw. parajęzyk, zawierają wiele informacji przesyłanych przede wszystkim kanałem emocjonalnym.

Relacja pozasłowna
98 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-419-1

Sikorski Wiesław

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego i PWSZ w Nysie, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, pedagog kultury. Badacz znaczenia i zastosowania komunikacji interpersonalnej, zwłaszcza niewerbalnej, w oddziaływaniach pedagogicznych i terapeutycznych. Autor ponad 200 publikacji popularno-naukowych oraz książek, m.in. Psychoterapia grupowa różnych pokoleń (2002), Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii (2002), Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej (2005), Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening (2011).

Wprowadzenie

Rozdział 1

Istota pozasłownej komunikacji terapeutycznej

Subkody komunikacji niewerbalnej

Funkcje przekazu bezsłownego

Cechy pozasłownej komunikacji terapeutycznej

Skuteczna komunikacja terapeutyczna

Rozdział 2

Znaczenie ekspresji mimicznej w komunikacji terapeutycznej

Język twarzy

Mimiczne sprzężenie zwrotne

Ekspresja mimiczna a zdrowie

Wyraz twarzy a zachowanie

Mimiczna dyskryminacja płci

Mimiczna ekspresja emocjonalna

Style mimicznej ekspresji

Mimiczne oznaki kłamstwa

Rozdział 3

Kontakt wzrokowy w interakcji terapeutycznej

Funkcje kontaktu wzrokowego

Kierunek spojrzenia

Wzrokowe wyrażanie emocji

Reakcje źreniczne

Wzrokowe interakcje wewnątrzgrupowe

Rodzaje i intensywność spojrzeń

Wzorce spojrzeń a cechy osobowości

Wzrokowe różnice międzypłciowe

Rozdział 4

Komunikacja kinezyczna w relacji terapeutycznej

Gesty autonomiczne

Gesty ilustracyjne

Gesty adaptacyjne

Gesty regulacyjne

Zgodność posturalna

Pozycje i ruchy ciała

Rozdział 5

Komunikacja dotykowa w procesie terapii

Terapeutyczna moc dotyku

Komunikacyjne walory dotyku

Semantyka dotyku

Przekazy komunikowane dotykiem

Rozdział 6

Komunikacja proksemiczna w przebiegu terapii

Komunikacyjna funkcja otoczenia

Usadowienie przy stole

Strefy dystansu fizycznego

Wystrój wnętrza

Ekologia przestrzenna grupy terapeutycznej

Rozdział 7

Komunikacja paralingwistyczna w dialogu terapeutycznym

Funkcje sygnałów głosowych w terapii

Parametry głosu

Cisza klasyczna i cisza terapeutyczna

Rozdział 8

Obserwacja zachowań niewerbalnych

Umiejętności obserwacyjne

Zasady skutecznej obserwacji terapeutycznej

Obserwacja w praktyce terapeutycznej

Kryteria obserwacyjne zachowań niewerbalnych

Rozdział 9

Niespójna komunikacja w praktyce terapeutycznej

Metakomunikacja

Podwójne związanie

Niespójna komunikacja w rodzinie

Znaczenie niespójnej komunikacji w terapii Gestalt

Odczytywanie niespójnych przekazów

Przyczyny sprzecznych komunikatów

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Spis tabel

Spis rysunków

fragment

Nieustannie trwają prace badawcze zmierzające do ustalenia, co oprócz zwykłej wizualności zawiera w sobie ekspresja mimiczna, gest, ułożenie ciała itd. Jest to o tyle ważne, że wiedza o „mowie ciała” jest bardzo istotna dla usprawniania i doskonalenia jakości oraz skuteczności wzajemnego porozumiewania się. Znając bowiem znaczenie jak największej liczby przekazów pozasłownych z większą łatwością przyjdzie nam w odpowiedni sposób zareagować na wypowiedź rozmówcy; dokładniej i trafniej ocenić jego intencje czy wątpliwości, których wyrażenie przy pomocy słów jest znacznie utrudnione czy też całkowicie niemożliwe.

Ostatnio dostrzegalny jest wzrost zainteresowania niewerbalną komunikacją. Powstało wiele interesujących prac o znaczeniu i funkcjach zachowań niewerbalnych w biznesie, w pracy czy nawet w miłości. Brakuje natomiast prac o „mowie ciała” w terapii. Tymczasem umiejętność odczytywania przekazów pozasłownych jest wyjątkowo ważna dla praktyki terapeutycznej, i to z wielu powodów. Lukę tę doskonale wypełnia praca W. Sikorskiego.

z recenzji Prof. dr hab. Wojciecha J. Maliszewskiego

Autor z dużą znajomością rzeczy charakteryzuje znaczenie komunikacji niewerbalnej w procesie terapii, zwłaszcza w postępowaniu diagnostycznym i w relacji między terapeutą i pacjentem. Przy czym te walory są tu opisywane w sposób wyjątkowy, bo obejmujący zarówno czynniki specyficzne (proces samej terapii), jak i niespecyficzne (styl komunikowania się, empatia itp.). Zwłaszcza te drugie uzmysławiają Czytelnikowi, że są one tak samo ważne w procesie terapii, jak stosowanie szczegółowych procedur terapeutycznych; ściśle opracowanych metod, form i technik terapeutycznych. To kolejna zaleta recenzowanej pracy.

Autor, jak nikt z polskich badaczy (a być może nawet europejskich), dogłębnie, szczegółowo i precyzyjnie analizuje wpływ komunikacji niewerbalnej na jakość relacji terapeutycznej.

z recenzji prof. dr hab. Macieja Gitlinga

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło