• Obniżka
Teorie kształcenia w świecie cyfrowym

Teorie kształcenia w świecie cyfrowym

ISBN: 978-83-8095-751-0
51,43 zł
37,43 zł Oszczędzasz: 14,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Polecamy kolejną wyjątkową monografię akademicką w ramach serii autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Polecamy kolejną wyjątkową monografię akademicką w ramach serii autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce pt. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym

Ze względu na rosnące znaczenie teorii poznania dla procesu kształcenia w niniejszej monografii zaprezentowane zostały kompletne koncepcje, które w istotny sposób wpływają na współczesną dydaktykę. Autorzy zdecydowali się także dokonać wyboru humanistycznych teorii kształcenia pod kątem ich znaczenia dla kształtowania nowych poglądów na dydaktykę. Starali się również podkreślać ich znaczenie dla kształcenia. W kilku przypadkach zwrócili uwagę na rodzące się koncepcje oraz charakterystyczne cechy świadczące o ich oryginalności lub tylko sprawiające takie pozory. 

Do dyskursu nad teoriami kształcenia wprowadzili także dwa zagadnienia, które zdaniem Autorów Doroty i Bronisława Siemienieckich będą miały wpływ na dynamikę zmian w edukacji w najbliższej dekadzie. Jednym z nich jest nauczanie on-line, a drugim nowe media. W pierwszym przypadku stanowisko opieramy na wyraźnie rysującej się tendencji do rozwijania różnych form e-learningu. W drugim bazujemy na wszechobecności mediów w życiu człowieka, które stają się równoprawnym graczem w procesie komunikowania się ludzi.

W rozważaniach Autorów starali się uwzględnić dorobek polskich dydaktyków, którzy nie tylko dorównywali kroku swoim kolegom w innych krajach, ale często wytyczali oryginalne kierunki rozważań teoretycznych i praktycznych w kształceniu. Swoją książką chcieli przypomnieć ich wkład naukowy do nauk o edukacji i w ten sposób złożyć hołd ich wspaniałym osiągnięciom.


___________________________________________________________________________________________________________________

Polecamy wyjątkową serię 20 autorskich monografii i podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce autorstwa prof. Czesława Kupisiewicza, prof. Ewy Wysockiej, prof. Mirosława J. Szymańskiego, Jolanty Szempruch, prof. Bronisława Siemienieckiego, prof. Bogusława Śliwerskiego, prof. Iwona Chrzanowska, prof. Jerzy Nikitorowicz, prof. Wiesław Ambrozik, prof. Inetta Nowosad, prof. Roman Schulz i innych:

1. Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości
2. Dydaktyka. Podręcznik akademicki 
3. Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Podręcznik akademicki
4. Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki
5. Pedeutologia. Studium teoretyczno - pragmatyczne
6. Diagnostyka pedagogiczna – nowe obszary i rozwiązania metodologiczne
7. Pedagogika kognitywistyczna
8. Pedagogika porównawcza
9. Pedagogika resocjalizacyjna 
10. Współczesna filozofia edukacji 
11. Pedagogika społeczna
12. Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji
13. Pedagogika specjalna
14. Pedagogika resocjalizacyjna
15. Habilitacja
16. Etnopedagogika
17. Istota, sens i uwarunkowania (wy)kształcenia
18. Kultura szkoły w rozwoju szkoły
19. Teorie kształcenia w świecie cyfrowym
20. Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji


Przy zakupie całej serii wydawniczej promocyjna cena!  Kupując całą serię szesnastu książek otrzymujesz rabat 30%!

seria 17 autorskich podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce

Seria autorskich monografii i podręczników akade­mickich do pedagogiki jest kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przed­miot jej naukowych badań, najbardziej palące dla praktyki problemy eduka­cyjne, opiekuńcze i wychowawcze oraz klasyczne lub/i nieznane jeszcze sposoby podejścia do ich rozwiązywania. W ponowoczesnej dobie naukowa wiedza rozwi­ja się z nieprawdopodobną dynamiką, intensywnością i częstotliwością, toteż coraz trudniej jest adeptom tej profesji odnaleźć się w jej labiryncie. Autorzy serii wydawniczej jednak zarówno potwier­dzają aktualność przekazywanej nam wiedzy, jak i wychodzą w przyszłość z tym, co warte jest zatrzymania, reflek­sji czy dalszych badań. Właśnie dlatego nadałem tej serii tytuł: PEDAGOGIKA NAUCE I PRAKTYCE, bo każdy z auto­rów, pracując nad zakresem tematycz­nym własnej subdyscypliny naukowej, łączy w akademickim i podręczniko­wym zarazem przekazie teraźniejszość z przyszłością, która na naszych oczach i tak staje się już przeszłością.

Czytelnikom nie tylko ży­czę miłej lektury, ale i zachęcam do wspól­nej debaty, krytyki i recenzji, które nam wszystkim pomogą w doskonaleniu włas­nej twórczości.

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

494 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-825-8

Siemieniecka Dorota

doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pracuje w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu. W latach 2016-2019 prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach dydaktyki, twórczości w pedagogice, twórczym nauczaniu, na zastosowaniu nowoczesnych mediów w procesie edukacji, a także na kognitywistycznych aspektach mediów w edukacji. Założyła międzynarodowe czasopismo naukowe "Cognitive Science - New Media – Education". Otrzymała liczne międzynarodowe granty badawcze z zakresu nowych technologii kształcenia. Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN oraz przewodniczącą komitetu naukowego i organizacyjnego cyklu międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce kształcenia w oparciu o nowe technologie.


Siemieniecki Bronisław

Siemieniecki Bronisław profesor zwyczajny, pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki i Mediów w Edukacji. Od chwili założenia pisma „Kognitywistyka i Media w Edukacji” w 1998 roku nieprzerwanie pełni funkcję redaktora naczelnego. Napisał samodzielnie i we współpracy z innymi autorami 38 pozycji książkowych oraz ponad 90 artykułów w pismach naukowych wydanych w Polsce i za granicą. Od wielu lat jest członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Od 2012 roku jest członkiem Zarządu Towarzystw Naukowych przy PAN.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Siemieniecka Dorota,
Siemieniecki Bronisław

ISBN druk

978-83-8095-751-0

ISBN e-book

978-83-8095-825-8

Objętość

316 stron

Wydanie

I, 2019

Format

A5 (145x208). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka ze skrzydełkami, klejona, fola matowa

Wstęp        

Rozdział 1
Tendencje zmian we współczesnej dydaktyce   

1.1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych       
1.2. Rozwój wiedzy kognitywistycznej       
1.3. Procesy globalizacyjne w przestrzeni społeczno-kulturowej      

Rozdział 2
Paradygmaty w dydaktyce       

Wprowadzenie       
2.1. Fundamentalne paradygmaty i wpływające na nie teorie rozwoju człowieka      
2.2. Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta       
2.3. Teoria społeczno-kulturowego podejścia do rozwoju poznawczego Lwa S. Wygotskiego       
2.4. Teoria etapów rozwoju Erika H. Eriksona        
2.5. Inne koncepcje etapów rozwoju człowieka. Maria Montessori       
2.6. Motywacja i emocje – dwa fundamenty współczesnych paradygmatów    
2.7. Współpraca i nowe technologie wyznacznikami nowych paradygmatów w dydaktyce      

Rozdział 3
Humanistyczne teorie kształcenia na przełomie wieków i ich współczesne odniesienia      

Wprowadzenie       
3.1. Teorie wywodzące się z tradycyjnego dyskursu humanistycznego, np. o potrzebach człowieka, wolności uczenia się oraz szczęściu    
3.2. Teorie motywacji w humanistycznej dydaktyce      
3.3. Teorie skoncentrowane wokół procesu kształcenia      
3.4. Humanistyczne teorie kształcenia uwzględniające badania w obszarze poznawczym   

Rozdział 4
Behawioralne teorie kształcenia      

4.1. Uczenie jako reakcja na stymulację (bodziec)   
4.2. Uczenie się przez wzmocnienie wykonania określonych czynności (warunkowanie instrumentalne)      
4.3. Uczenie się społeczne (przez obserwację)      
4.4. Behawioryzm psychologiczny Arthura W. Staatsa    
4.5. Model GOMS     

Rozdział 5
Koncepcje poznawcze w teoriach kształcenia    

5.1. Kognitywistyczne teorie kształcenia    
5.2. Konstruktywistyczne teorie kształcenia    
5.3. Koncepcje wywodzące się z teorii poznania oraz nowe prądy dyskursu nad kształceniem    

Rozdział 6
Teorie kształcenia na odległość (nauczanie on-line, e-learning)      

6.1. Problemy definicyjne i podstawowe teorie edukacji na odległość    
6.2. Wybrane teorie kształcenia na odległość      
6.3. Perspektywy edukacji na odległość      

Zakończenie      

Bibliografia      

Indeks rzeczowy    

Indeks osób 

[…] autorzy prezentują w monografii dużą wiedzę, oczytanie, znajomość nurtów dydaktycznych w wielu krajach świata […]. Poglądy i opinie dotyczące analizowanych teorii, mistrzowskie i trafne wskazanie nie tylko ich wspólnych cech, lecz także odrębności, syntetyczne opisy oraz podkreślanie najważniejszych aspektów studiowanych zagadnień powodują, że książka stanowi wartościowe studium poznawcze z zakresu dydaktyki ogólnej.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka 


Wśród głównych zalet niniejszej publikacji wymienić można m.in.: nakreślenie ogólnych tendencji zmian w dydaktyce i uwarunkowań tych zmian związanych z rozwojem technologii informacyjnych, wiedzy kognitywistycznej i globalizacji; autorskie odczytanie typowych podejść do dokonywania zmian systemu (systemów) kształcenia; zwrócenie uwagi na znaczenie niektórych klasycznych teorii rozwoju (m.in. Piageta, Wygotskiego i Eriksona) w refleksji i kształtowaniu praktyki edukacyjnej; podkreślenie możliwości zastosowania komputerów m.in. w różnych obszarach diagnostyki i terapii; wykorzystanie bardzo obszernej – w dużej części obcojęzycznej – literatury, jak również połączenie ujęcia podręcznikowego z monografią o charakterze naukowym i przewodnikiem po literaturze przedmiotu, a także opracowaniem inspirującym do studiów i badań.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło