Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

ISBN: 978-83-8095-705-3
33,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsychologia, logopedia oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC)...

Wersja książki
Ilość

Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje zmiana w spojrzeniu na niepełnosprawność, która wcale nie musi oznaczać marginalizacji i depersonizacji.

Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsychologia, logopedia oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC). Ważnym przesłaniem publikacji jest przekazanie skutecznego instrumentu rehabilitacji psychologicznej. Bez komunikowania się z dziećmi i młodzieżą w normie trudno mówić o ich rozwoju intelektualnym, poczuciu własnej wartości, a także rozwoju emocjonalnym. W przypadku niepełnosprawności komunikowanie się jest podstawowym warunkiem pozyskiwanych zmian rozwojowych. Tę tezę uzasadniono w prezentowanej pracy.

Problematyka komunikacji alternatywnej już od wielu lat znajduje się w centrum zainteresowania teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dodatkowo obarczonych trudnościami w sferze porozumiewania się.

Do pedagogiki specjalnej wprowadzane są nowe rozwiązania dotyczące pomocy człowiekowi niepełnosprawnemu w nawiązywaniu, utrzymywaniu i doskonaleniu interakcji komunikacyjnych w sposób alternatywny, tj. wykorzystujący gest, obraz i piktogram.

Książka będzie pomocna wszystkim, którzy podejmą trud łamania barier w porozumiewaniu się. Przede wszystkim skierowana jest do logopedów, psychologów, nauczycieli i terapeutów dokształcających się na podyplomowych studiach, do studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką alternatywną i wspomaganą komunikacją.

969 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-705-3

Błeszyński Jacek

Błeszyński Jacek Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, kierownik Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną oraz Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Inicjator powstania Oddziałów Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu. Z jego też inicjatywy powstała w Toruniu Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób Autystycznych i o Cechach Autyzmu, której jest kierownikiem.

Kierownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie w latach 1997-1999 oraz założyciel Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu (do 2004).

Główne zainteresowania badawcze dotyczą wspierania rozwoju i funkcjonowania sporego osób z głęboką niepełnosprawnością.

Pozycje zwarte wydane przez autora:

1. J. Błeszyńskiego, D. Baczały, J. Binneesela (red.) (2008) Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną WSEZ, Łódź.
2. Błeszyńskiego J.J. (red.) (2006, 2008) Alternatywne i wspomagające metody komunikacji Impuls, Kraków
3. Małswski J., Szot Z., Błeszyński J. (2006) Terapia ruchowa a rozwój komunikacji osób autystycznych, AWFiS, Gdańsk
4. Błeszyński J. J. (2005) Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wyd. UMK, Toruń.
5. Błeszyński J. J. (2003, 2005) Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Impuls, Kraków wyd. II.
6. Błeszyński J. (red.) (2004, 2005, 2009) Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Impuls, Kraków.

Wstęp

Z recenzji

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Wirginia Loebl
Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce

Wirginia Loebl
Uwagi o wczesnej interwencji komunikacyjnej wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju

Elżbieta Maria Minczakiewicz
Syndrom ożywienia i jego miejsce w procesie rozwoju funkcji mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi

Alina Smyczek
Zastosowanie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC approache) w terapii małych dzieci zagrożonych poważnymi zaburzeniami w porozumiewaniu się

Teresa Kaczan
Rola neurorozwojowej metody Castillo Moralesa w procesie wczesnej stymulacji rozwoju oraz w postępowaniu terapeutycznym wobec dzieci z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń komunikacji

Magdalena Grycman
Efektywność stosowania systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i młodzieży z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się na przykładzie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie

Rozdział drugi

Bogdan Szczepankowski
Język migowy i system językowo-migowy

Kazimiera Krakowiak
Fonogesty – metoda komunikowania się słyszących rodziców z niesłyszącymi dziećmi i budowania w dziecięcych umysłach sensoryczno-motorycznej bazy mowy

Elżbieta Chmielewska, Magdalena Dawidowicz, Anna Kollakowska Anna Marecka, Barbara Szymkowiak
Wykorzystanie fonogestów w pracy z dziećmi z głęboką wadą słuchu na podstawie doświadczeń Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Przedszkola Miejskiego nr 16 i Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu

Bogusława Beata Kaczmarek
Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton

Małgorzata Benisz
Komunikacja przez dotyk – głuchoniewidomi

Jacek J. Błeszyński
Fotogramy jako graficzna metoda komunikacji wspomagająca pracę z dzieckiem z głębokimi deficytami rozwojowymi

Jacek J. Błeszyński
Znaki graficzne – Piktogramy

Katarzyna Kaniecka
Picture Communication Symbols

Maria Podeszewska-Mateńko
Piktogramy – istota, charakterystyka ogólna

Jacek J. Błeszyński
Wykorzystanie metody Ułatwionej Komunikacji

Joanna Grochowska, Angelika Łasocha, Renata Werpachowska
Metoda Ułatwionej Komunikacji – studium przypadku

Anna Lechowicz
System komunikacji symbolicznej Bliss – twórca systemu, budowa, użytkownicy, rozwój systemu w Polsce

Marzena Kret, Anna Słobodzian
Opis przypadku Michała J. – użytkownika komunikacji symbolicznej

Blissa Michał Ostrowski
Komputer w procesie wspomagania komunikacji dzieci niepełnosprawnych

Wybór bibliograficzny polskich prac dotyczących komunikacji alternatywnej i wspomaganej – w podziale na systemy i specyfikę użytkownika

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło