Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej)

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej)

ISBN: 978-83-8095-249-2
70,48 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 74,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Słownik ten, to ważna publikacja uzupełniająca wiedzę z zakresu komunikacji wspierającej i alternatywnej AAC.
Autorkami są wybitne specjalistki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania metod wspomagającej i alternatywnej komunikacji, aktywnie działające na rzecz upowszechniania wiedzy i dostępności do AAC w Polsce.  Niezbędnik każdego terapeuty AAC.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publikacją, adresowaną do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszących się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedagogice osób niepełnosprawnych, jakim jest zastosowanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji.

Sposoby AAC (augmentative and alternative communication) są procesami wielokrotnie złożonymi, obejmującymi różne komponenty dostosowane do potrzeb osób niemówiących. Na konferencjach poświęconych komunikacji wspomagającej zgłaszanych jest wiele problemów, z jakimi na co dzień borykają się nauczyciele, terapeuci udzielający pomocy dzieciom i dorosłym, którzy z różnych powodów nie są w stanie porozumieć się z innymi osobami. Problemy te często pozostają bez rozwiązań. W prowadzonych dyskusjach wymienia się m.in.: brak dostatecznej liczby wykształconych w tym kierunku specjalistów, problemy terminologiczne, zbyt późne podejmowanie decyzji o właściwej terapii w obszarze porozumiewania się, brak materiałów dydaktycznych, programów i opracowań metodycznych, niską świadomość społeczną dotyczącą możliwości kompensowania poważnych zaburzeń w porozumiewaniu się. Podkreśla się również konieczność prac teoretycznych i badań naukowych z tego zakresu oraz współpracy z naukowcami z wielu dziedzin nauki.

Do tej pory nie podjęto prób określenia zakresu terminologicznego wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji, a jest to bardzo istotny krok dla rozwoju tej dziedziny. Prezentowana w niniejszej pracy terminologia jest próbą zmierzenia się z tym trudnym obszarem, ale wierzymy, że jest również wkładem w toczące się dyskusje dotyczące roli AAC w działaniach systemowych, które zapewniałyby wszystkim dzieciom i dorosłym dostęp do specjalistycznych oddziaływań, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Mamy nadzieję, że nasza praca poszerzy znajomość specyfiki prezentowanych haseł, a w efekcie podniesie jakość życia tych osób.

Słownik powstawał kilka lat – w tym czasie zbierano hasła, weryfikowano je i tworzono definicje odpowiednie dla polskiej nauki. Wiązało się z tym wiele problemów, przede wszystkim dlatego, że większość haseł zamieszczonych w publikacji wychodzi poza tradycyjnie definiowane w logopedii czy pedagogice terminy. Dobierając hasła, starłyśmy się wprowadzić tylko te, które ściśle wiążą się z koncepcjami i strategiami AAC, stąd też wiele terminów otrzymało nowe znaczenia, inne niż powszechnie stosowane, np. skanowanie, kodowanie. Inne, niemające swoich odpowiedników w języku polskim, występujące jako nazwy własne, albo takie, które już się przyjęły na gruncie polskiego AAC, zachowują oryginalne nazwy, np. „GoTalk”, „Bigmack” czy „e-tran”.

2219 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-737-6

Kaczmarek Beata Bogusława

Kaczmarek Beata Bogusława doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny i logopeda. Autorka polskiej wersji metody Makaton oraz założycielka Programu Rozwoju Komunikacji Makaton w Polsce. Specjalista certyfikowany w Wielkiej Brytanii w dziedzinie komunikacji AAC, m.in. z wykorzystaniem systemu komunikacyjnego PECS (Picture Exchange Communication System), a także międzynarodowy instruktor metody Makaton. Dyplomowany terapeuta neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa i brytyjskich programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (m.in. Portage Service oraz Hanen Program).

Autorka publikacji poświęconych edukacji i rehabilitacji osób z zespołem Downa oraz artykułów na temat wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, jak również materiałów dydaktycznych dotyczących znaków manualnych i graficznych metody Makaton.

 

Grycman Magdalena

Grycman Magdalena doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowany neurologopeda, specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Założycielka i kierownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie, stypendystka Prentke Romich Scholarship. Była konsultantem wiodącym sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym w zakresie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (przy UNDP Umbrella Project), przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication). Autorka artykułów i książek dotyczących komunikacji wspomagającej. W całej Polsce prowadzi cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, opartych na metodzie aktywizacji

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kaczmarek Beata Bogusława, Grycman Magdalena

ISBN druk

978-83-8095-249-2

ISBN e-book

978-83-7850-737-6

Objętość

416 stron

Wydanie

II, 2017

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi i pdf

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp    

Rekomendacje    

Objaśnienia    

Słownik    

Bibliografia   

Spis haseł 

Rekomendacje

Od 1994 roku Magdalena Grycman pioniersko wprowadza i rozwija wspomagające i alternatywne metody komunikacji (AAC) w Polsce. Obecnie ona i jej koleżanka – Bogusława B. Kaczmarek – napisały doskonały tekst: Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), który dostarcza definicji i znaczeń dla słów zawartych w publikacjach związanych z AAC. Dobrze zdefiniowany leksykon jest istotny dla wszelkich stosunkowo nowych obszarów praktyki i badań naukowych, takich jak komunikacja wspomagająca. Polecam tę wartościową pracę dr Magdaleny Grycman i dr Bogusławy B. Kaczmarek oraz ich ciągły wkład w obszar komunikacji wspomagającej.

Anne Warrick (M.A., AAC Consultant, Poland / United Nations Umbrella Project; autorka książki Porozumiewanie się bez słów. Komunikacja wspomagająca i alternatywna na świecie, przetłumaczonej na wiele języków, w tym na język polski)

Gratulujemy dr Magdalenie Grycman i dr Bogusławie B. Kaczmarek utworzenia nowego tekstu zatytułowanego Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej). Autorki są cennymi współpracownikami w ramach międzynarodowej społeczności i popieramy ich najnowszy wkład w dziedzinę wspomagającej i alternatywnej komunikacji. Kontynuują one wyrównywanie różnic w życiu ludzi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i specjalistów, którzy działają w ich imieniu.

Sarah W.
Blackstone (Ph.D., CCC-SP, President, Augmentative Communication Inc.)

Harvey Pressman
(President, Central Coast Children’s Foundation)

Fragment

Wiedza z zakresu komunikacji wspierającej i alternatywnej (augmentative amd alternative communication) osób mających trudności w porozumiewaniu się poza granicami naszego kraju przedarła się do świadomości publicznej. U nas dopiero toruje sobie drogę stawiając pierwsze kroki. Jednym z nich jest właśnie ten niezmiernie ważny podręczny słownik terminów i terminologii związanej z alternatywnymi sposobami komunikacji. 

Uzupełnia on diagnostykę i warsztat badawczy specjalistów logopedów oraz pedagogów zajmujących się właśnie tą problematyką osób niepełnosprawnych, jak i ich rodziców, opiekunów, krąg przyjaciół dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi dotkniętymi trudnościami w porozumiewaniu się. 

Polska obok Austrii, Niemiec, Norwegii bierze udział w międzynarodowym projekcie ISSAC (Międzynarodowej Organizacji AAC) AAC Glosary Translation, którą to organizację reprezentują autorki niniejszego polskiego słownika Magdalena Grycman i Bogusława B. Kaczmarek. Obie panie wzięły na siebie niełatwe zadanie przyswojenia i często dostosowania badawczej terminologii do poziomu i zaawansowania polskich w tym zakresie doświadczeń i nauki. Trzeba pamiętać, że słownik powstawał kilka lat, w międzyczasie zmieniało się naukowe podejście do wielu spraw, gdyż wiele z zawartych w nim haseł wychodzi poza tradycyjnie pojmowaną i definiowaną w logopedii terminologię. Stąd założenie przy pracy nad słownikiem, aby słownictwo w nim zawarte było związane z koncepcjami i strategiami AAC. 

Jest to na rynku polskim pierwsza próba zdefiniowania pojęć związanych z zakresu komunikacji wspierającej i alternatywnej. Autorki zebrały hasła, które są już w Polsce znajome i stosowane np. specjalistów wykonujących diagnozę i realizujących programy dydaktyczno-terapeutyczne jak i przez samych rodziców. 

Słownik zawiera 1600 haseł w układzie alfabetycznym. Pierwsza zasada: zastosowano układ odrzeczownikowy poza nielicznymi wyjątkami, w których nazwa funkcjonuje już w fachowym obiegu i rozpoczyna się przymiotnikowo, a ich np. rzeczownikowe wersje byłyby co najmniej sztuczne: „wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się czy „złożone potrzeby komunikacyjne".

Drugą przyjętą zasadą to tematyczne łączenie ze sobą haseł; ułatwiania odszukanie i porównanie haseł. Pod określonymi nazwami, jeśli czytelnik zna tylko nazwę własną urządzenia komunikacyjnego umieszczono też odsyłacze odnoszące się do hasła ogólnego i dalej np. do podhasła. 

Autorki nie potraktowały określonych haseł czysto technicznie ale zaopatrzyły je w okręsloną wiedzę z danego obszaru przydatną np. dla zwykłego człowieka, który chciałby ją zastosować na co dzień. Dotyczy to szczególnie terminów podstawowych dla AAC np. „kodowania", „skanowania", „strategii rozmówców komunikacyjnych", gdzie dodatkowo opatrzono je ilustracjami. 

Opracowując terminologię AAC autorki sięgały głównie do źródeł anglojęzycznych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) korzystając z prac uznanych autorów: teoretyków i praktyków m.in.: D.R.Beukelman, J. Clibbens, M.Fristoe, D.Fuller, S.L. Glennen, L.L.Lloud, J.kIGHT, p.mIRENDI, s.Tetzchner, A.Warrick, stąd często mamy dwie różne definicje tego samego terminu, ze względu na jego rozległe i różnorodne potraktowanie w literaturze przedmiotu. 

Przy każdym haśle zosta podnay jego angielski odpowiednik, a na końcu także polsko-anigielski spis wszystkich haseł, co zachęca i ułatwia dalsze indywidualne poszukiwania w literaturze anglojęzycznej osobom tym zainteresowanym. 

W słowniku terminów AAC zamieszczono sporo rysunków poglądowych, tabel i fotografii. które ilustrują mniej znane i trudne w interpretacji terminy. W publikacji tej autorki jak w każdym szanującym się słowniku wykorzystały, zapisane kursywą w nawiasie okrągłym skróty oryginalnej angielskiej terminologii. Użyto również odsyłaczy w formie strzałek do stojącego za nim terminu, który wyjaśniono w innym miejscu słownika. 

Słownik ten, to ważna publikacja uzupełniająca wiedzę z zakresu komunikacji wspierającej i alternatywnej AAC. Sądząc po recenzjach naukowych oczekiwana od dawna przez środowisko, tak specjalistów jak i rodziców zajmujących się diagnostyką i profilaktyką AAC. Tym bardziej trzeba się pochylić z uznaniem nad pracą Magdaleny Grycman i Bogusławy Beaty Kaczmarek, iż w większości korzystając z prac autorów anglojęzycznych musiały tłumacząc pewne terminy dostosowywać je do poziomu i standardu wiedzy obowiązującej na ten temat w Polsce. Niejednokrotnie ich interpretacja musiała brać pod uwagę aktualny stan badań i stopień ich absorpcji przez środowisko naukowe. Pozycja ze wszech miar potrzebna i na czasie biorąc pod uwagę skalę problemów związanych z zaburzeniami komunikowania się wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Gabriel Leonard Kamiński

Magdalena Grycman i Bogusława B. Kaczmarek podjęły się trudnego zadania – opracowania pojęć używanych przez specjalistów w dziedzinie komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Zadanie zostało wykonane na poziomie wysokim. W słowniku można znaleźć słownictwo znakomicie dobrane i najpotrzebniejsze. Zrozumiałe są opis znaczenia wyrazów oraz encyklopedyczne komentarze do haseł. Na wyróżnienie zasługuje sposób wyjaśniania pojęć. Zadbano, aby były one zdefiniowane jasno i wyraźnie. Słownik wzbogaci słownictwo specjalistów i będzie stanowić wkład do […] naukowej aparatury pojęciowej. Cennym przymiotem słownika jest równoległe tłumaczenie słownictwa polskiego na język angielski. Jest to słownik dwujęzyczny. Wartościowe są również „Objaśnienia”. Będą one istotną pomocą dla osób korzystających z publikacji. 

Z recenzji prof. dr. hab. Romana Ossowskiego 

Chciałbym pogratulować Autorkom wspaniałego pomysłu wydania słownika z pojęciami AAC, którego oczekuje rzesza specjalistów oraz rodziców zajmujących się problematyką komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Jest to niewątpliwie duże wydarzenie wiążące się z upowszechnieniem problematyki komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz postawieniem kolejnego kroku w kreowaniu wiedzy na ten temat. [...] Pomysł słownika jest godny uwagi, uznaję pracę za ważną i potrzebną. 

Z recenzji dr. hab. Jacka Błeszyńskiego, prof. UMK

Źródeł zaburzeń czy braku komunikacji jest wiele, a odsetek dzieci z tym zaburzeniem ciągle rośnie. Warto więc wiedzieć, jak z nimi postępować, by choroba nie pogłębiała się, a ich socjalizacja przebiegła w sposób zadowalający. 

Prezentowany tu słownik to długo wyczekiwana nowość na polskim rynku – zawiera ok. 1600 pojęć usytuowanych w kontekście logopedycznym i pedagogicznym. Wyjaśnia wiele spraw związanych z sytuacją i sposobem funkcjonowania osób niemówiących, ułatwiając pracę ich nauczycielom oraz opiekunom. Dzięki temu łatwiej im zdiagnozować problem i znaleźć jego optymalne rozwiązanie, także w porozumieniu z odpowiednim specjalistą. Dlatego ta publikacja ma też misję poprawy bytu osób, które nie mogą porozumiewać się z nami w konwencjonalny sposób. 

Znajdujemy tu wiele informacji na temat różnych sposobów usprawnienia komunikacji z nimi. Autorzy opierają się tu na najnowszych ustaleniach badawczych, odwołując się do licznych prac z zakresu tej tematyki. Efektem jest praca o doniosłym znaczeniu teoretycznym – szczególnie cenna dla wszystkich tych, których droga zawodowa jest związana z pracą na rzecz osób z zaburzeniami komunikacji. Jest także inspiracją do wyboru właściwej metody przezwyciężania trudności komunikacyjnych na linii: nauczyciel/opiekun – osoba niemówiąca. Polecam ją szczególnie studentom pedagogiki oraz logopedom. Również rodzice znajdą tu pomoc, kiedy poszukują najlepszej drogi do porozumienia się z dzieckiem, które na co dzień wykazuje niemożność interakcji. To bardzo ważne w terapii, która powinna się uzupełniać w procesie edukacyjnym i wychowawczym, jakim jest ono poddawane. 

To wyjątkowo cenna pozycja naukowa, porządkująca pojęcia z dziedziny, która dotąd nie była zbyt usystematyzowana. Warto, by poznali ją też bliscy chorych, których zadaniem jest pomóc na co dzień osobom z tymi dysfunkcjami i tym samym uczynić łatwiejszym ich funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Zapraszam do jej poznania. 

źródło: http://urodaizdrowie.pl/podreczny-slownik-terminow-aac

„Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej)" Magdalena Grycman, Bogusława Beata Kaczmarek. Słownik otrzymaliśmy od Oficyna Wydawnicza Impuls

Pozycja kierowana dla wszystkich osób pragnących zgłębiać tematykę komunikacji wspomagającej i alternatywnej, które poszukują usystematyzowanego opisu pojęć używanych w pracy z wykorzystaniem AAC. Słownik zawiera objaśnienia, zdjęcia i przykłady haseł opisanych przez autorki – czytelnik znajdzie w nim m.in. wyczerpujący opis i graficzny schemat diagnozy AAC, opracowanie zagadnień związanych z różnymi sposobami organizacji pomocy do komunikowania się, czy przykłady tablic. Jasne opisy zarówno metod, jak i narzędzi, poparte licznymi przykładami pomogą uporządkować wiedzę i niewątpliwie ułatwią rozwinięcie świadomej praktyki w tym obszarze.

Autorkami są wybitne specjalistki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania metod wspomagającej i alternatywnej komunikacji, aktywnie działające na rzecz upowszechniania wiedzy i dostępności do AAC w Polsce.
Niezbędnik każdego terapeuty AAC.

recenzowała Katarzyna Pęczak
trenerka Fundacji Pomoc Autyzm
źródło: https://www.facebook.com/pomocautyzm/photos/a.201735320173201/1145697242443666/?type=3&theater

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło