• Obniżka
Kultura i edukacja

Kultura i edukacja

Podtytuł: (konteksty i kontrowersje)
ISBN: 978-83-7587-320-7
39,80 zł
20,00 zł Zniżka 19,80 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny

Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?"...

Ilość

Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?" (czy wreszcie "Jak nie dać się przemielić przez sieczkę popkultury?") stawiane są w naszych (po)nowoczesnych warunkach w nieznanych dotąd kontekstach. W poszczególnych rozdziałach książki na postawione wyżej pytania daje się różnorodne (niekiedy kontrowersyjne) odpowiedzi, unikając jednak „ideologii" i narzucania czytelnikowi „znaczeń".

[...] Z całą pewnością będzie ona wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca na zajęciach dydaktycznych ze studentami pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, a także przez nauczycieli akademickich, prowadzących wykłady, konwersatoria i ćwiczenia podejmujące problematykę rekonstrukcji tożsamości. Książka Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje) ma jednak i znacznie szerszy zasięg - jest to [...] książka naukowa sensu stricto, a jej wysoki poziom merytoryczny sprawi, iż z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców podejmujących problematykę tożsamości. [...]

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika


Opracowanie to jest próbą namysłu nad edukacyjnymi kontekstami współczesnej kultury, a także kontrowersjami związanymi z nowymi jej zjawiskami. Jest także próbą refleksji nad zadaniami stojącymi przed edukacją kulturalną, której rola wykracza poza obszar wychowania estetycznego. Autorami wszystkich tekstów są badacze związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

Część pierwsza – „Kultura i edukacja – teoretyczne refleksje” – zbudowana jest z ośmiu tekstów. Pierwszy analizuje relacje życia codziennego i edukacji (Krystyna Ferenz). Drugi artykuł podejmuje temat kształtowania się tożsamości współczesnego człowieka, żyjącego w wielokulturowym świecie (Alicja Szerląg). Problematyce badania związków edukacji i kultury poświęcony jest następny tekst (Martyna Pryszmont-Ciesielska). Kolejne trzy artykuły dotyczą socjalizacyjnego i edukacyjnego kontekstu kultury popularnej (Witold Jakubowski, Agnieszka Piasecka oraz Bogna Bartosz i Natalia Bartosz). Tę część zamykają dwa teksty podejmujące rozważania nad kwestiami etycznymi wyłaniającymi się z relacji kultury i edukacji (Rafał Włodarczyk, Jarosław Klebaniuk).

Część drugą – „Kultura i edukacja – empiryczne eksploracje” – wypełniają cztery artykuły, które są jednocześnie debiutami naukowymi młodych badaczy – absolwentów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszym podjęto temat zachowań ludycznych, które można zaobserwować u dorosłych (Anna Trusiewicz). Dwa kolejne dotyczą współczesnych przestrzeni edukacji nieformalnej (Kamila Rudnicka, Katarzyna Klein). Ostatni tekst analizuje bezdzietność jako jedno z charakterystycznych zjawisk dzisiejszego świata (Dagmara Rojewska).

Książka ta – będąca w pewnym sensie głosem „szkoły wrocławskiej” w debacie nad związkami kultury i edukacji – jest jednocześnie zaproszeniem do dalszej dyskusji.

(konteksty i kontrowersje)
100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Jakubowski Witold

Jakubowski Witoldpedagog, filmoznawca, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskie-go, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Impuls, Kraków 1997; Edukacja i kultura popularna, Impuls, Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006 (wyd. I). Pod je-go redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe: Media – kultura popularna – edukacja, Impuls, Kraków 2005; „Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, Impuls, Kraków 2006 oraz Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Impuls, Kraków 2008 (wznowienie 2010). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, Impuls, Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz) oraz Kultura popularna –tożsamość – edukacja, Impuls, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jakubowski Witold

ISBN druk

978-83-7587-320-7

ISBN e-book

Objętość

252 stron

Wydanie

II, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

 

1. Kultura i edukacja– teoretyczne refleksje

Krystyna Ferenz

Edukacyjne dylematy codzienności

Alicja Szerląg

Ku międzykulturowej tożsamości. Dylematy tożsamości uwikłanej w wielokulturowość

Martyna Pryszmont-Ciesielska

Badacz wobec kultury – o „podróżowaniu”, czyli o badaniu świata społecznego

Witold Jakubowski

Edukacyjny kontekst kultury wizualnej, czyli o czym mówią filmy

Agnieszka Piasecka

Edukacyjne aspekty reklamy, czyli kilka refleksji o polskich kampaniach społecznych

Bogna Bartosz, Natalia Bartosz

Między teorią a telenowelą (wybrane konteksty psychologiczne relacji między kobietami a mężczyznami)

Rafał Włodarczyk

Obietnica jako antidotum na nieprzewidywalność.

Arendt – Lévinas – Derrida

Jarosław Klebaniuk

Podporządkowanie się w kontekście kultury i edukacji

 

2. Kultura i edukacja – empiryczne eksploracje

 

Anna Trusiewicz

W co bawią się mężczyźni, czyli puerylizm w kulturze współczesnej

Kamila Rudnicka

Edukacja mimowolna. W poszukiwaniu nowych przestrzeni

edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym

Katarzyna Klein

Sztuka publiczna jako medium edukacji nieformalnej

(na podstawie twórczości Krzysztofa Wodiczki)

Dagmara Rojewska

Bezdzietność z wyboru w narracjach kobiet

 

Autorzy

fragment

Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje). Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowywać?" (czy wreszcie "Jak nie dać się przemielić przez sieczkę popkultury?") stawiane są w naszych (po)nowoczesnych warunkach w nieznanych dotąd kontekstach. W poszczególnych rozdziałach książki na postawione wyżej pytania daje się różnorodne (niekiedy kontrowersyjne) odpowiedzi, unikając jednak „ideologii" i narzucania czytelnikowi „znaczeń".

[...] Z całą pewnością będzie ona wykorzystywana jako lektura obowiązkowa bądź uzupełniająca na zajęciach dydaktycznych ze studentami pedagogiki, socjologii, kulturoznawstwa, a także przez nauczycieli akademickich, prowadzących wykłady, konwersatoria i ćwiczenia podejmujące problematykę rekonstrukcji tożsamości. Książka Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje) ma jednak i znacznie szerszy zasięg - jest to [...] książka naukowa sensu stricto, a jej wysoki poziom merytoryczny sprawi, iż z całą pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem naukowców podejmujących problematykę tożsamości. [...]

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło