• Obniżka
Kultura popularna - tożsamość - edukacja

Kultura popularna - tożsamość - edukacja

ISBN: 978-83-7587-416-7
55,24 zł
41,43 zł Zniżka 25%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 43,50 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, jest interdyscyplinarnym studium nad zjawiskami zachodzącymi w kulturze współczesnej. Zawiera ono artykuły badaczy z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania skupiają się na refleksji nad kulturą popularną i jej edukacyjnymi kontekstami.

Wersja książki
Ilość

Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, jest interdyscyplinarnym studium nad zjawiskami zachodzącymi w kulturze współczesnej. Zawiera ono artykuły badaczy z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania skupiają się na refleksji nad kulturą popularną i jej edukacyjnymi kontekstami.Książka składa się z czterech części. Część pierwsza zawiera teksty, których problematyka podejmuje zagadnienie sposobów edukacyjnego „wykorzystania” sztuki i kultury popularnej.

Artykuły wypełniające część drugą koncentrują się na mediach jako przestrzeni naszej edukacji i socjalizacji. W części trzeciej znalazły się teksty dotyczące kwestii relacji kultury popularnej ze szkołą i światem młodzieży. Ostatnia część podejmuje temat powiązań kultury popularnej ze sferą duchowości i tożsamością płci.

Redaktorzy mają nadzieję, że książka ta stanie się kolejnym, inspirującym głosem w dyskusji nad rolą kultury popularnej w kształtowaniu się tożsamości współczesnego człowieka.

99 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa twarda

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-416-7

Jakubowski Witolddr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (ORCID 0000-0001-8718-3118) pedagog, filmoznawca, pracuje w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. W kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Jego badania mieszczą się na pograniczu kulturoznawstwa i pedagogiki. Szczególnie interesują go związki kultury i edukacji, a zwłaszcza edukacyjny potencjał kultury popularnej. Jest autorem książek: Lęk w filmie (refleksje pedagoga), "Impuls", Kraków 1997, Edukacja i kultura popularna, "Impuls", Kraków 2001 oraz Edukacja w świecie kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2006 (wznowienie 2011). Pod jego redakcją ukazały się również opracowania zbiorowe Media – Kultura popularna – Edukacja, "Impuls", Kraków 2005, "Dzisiejsze czasy" – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, "Impuls", Kraków 2006, Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), „Impuls”, Kraków 2008 (wznowienie 2010), Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, „Impuls”, Kraków 2012 oraz Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, „Impuls”, Kraków 2016 (wznowienie 2017). Jest również współredaktorem książek: Edukacyjne konteksty kultury popularnej, "Impuls", Kraków 2002 (z Edytą Zierkiewicz), Kultura popularna - Tożsamość - Edukacja, „Impuls”, Kraków 2010 (z Darią Hejwosz) oraz Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne, „Impuls”, Kraków 2011 (z Sylwią Jaskulską).

 

Daria Hejwosz

adiunkt w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z socjologią edukacji i pedagogiką porównawczą. Autorka szeregu tekstów podnoszących problemy relacji między edukacją a społeczeństwem, a w szczególności analizujących funkcje szkolnictwa wyższego w różnych regionach świata. W trakcie swoich zagranicznych wyjazdów studyjnych przebywała m.in. na University of London, Ruprecht-Karls Universität Heidelberg, Humboldt-Universität zu Berlin oraz Universiteit Utrecht.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Witold Jakubowski, Daria Hejwosz

ISBN druk

978-83-7587-416-7

ISBN e-book

978-83-7587-577-5

Objętość

448 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160X235). E-book: epub i mobi

Oprawatwarda, szyta

Wstęp

Część I

Kultura popularna, sztuka i edukacja

Witold Jakubowski

Wychowanie estetyczne vs. edukacja przez sztukę, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale sztuki popularnej

Monika Adamska-Staroń

Człowiek w świecie kultury popularnej

Katarzyna Barańska

Tożsamość zdeponowana. Czy muzea powinny budować i chronić tożsamość w obliczu unifikującej siły masowej kultury popularnej?

Katarzyna Plebańczyk

Gry miejskie czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej

Radosław Nawrocki

Demokratyczne aspekty kultury popularnej. Przypadek hip-hopu

Szymon Nożyński

(Nie)oficjalna muzyka popularna

Olga Mazurek-Lipka

Bollywoodzki sen i tożsamość współczesnych Hindusów

Część II

Media, kultura popularna i tożsamość

Daria Hejwosz

Popkulturowe rekonstrukcje polityki. Między Barackiem Obamą a Bono

Edyta Zierkiewicz

Co to znaczy być Amazonką w Polsce, czyli jak media uczestniczą w konstruowaniu tożsamości biospołecznych

Marta Wrońska

Kultura medialna w kontekście edukacyjnym

Stanisław Lenik

Tożsamość narodowa w perspektywie praktyk medialnych

Dawid Kaiser

Obrazy ojcostwa w reklamie współczesnej

Karolina Domagalska-Nowak

Hiperrzeczywiści idole. Studium przypadku – Alexander Rybak

Jacek Sieradzan

Medialne wizerunki Madonny a rzeczywistość

Część III

Szkoła, kultura popularna i młodzież

Andrzej Ćwikliński

Pomiędzy oddziaływaniem szkoły i kultury popularnej

Dylematy tożsamościowe współczesnej młodzieży

Ryszard Pęczkowski

Budowanie tożsamości szkoły. O warunkach koniecznych

Monika Szufnarowska

Wytwory kultury masowej w zadaniach podręcznikowych do kształcenia polonistycznego

Agnieszka Iwanicka

Edutainment – sposób na edukację w dobie kultury popularnej Natalia Walter Web 2.0 w edukacji jako efekt zmiany kulturowej

Aneta Banaszak

Kształtowanie tożsamości i stylu życia współczesnej młodzieży w kontekście kultury popularnej oraz kapitału społecznego

Część IV

Duchowość, płeć i kultura popularna

Karolina Slovenko

Spotkanie popkultury z buddyzmem

Zbigniew Pasek, Katarzyna Skowronek

Społeczne konstruowanie nowej duchowości a kultura popularna

Zbyszko Melosik

McDonald’s i przemiany kultury współczesnej

Sylwia Jaskulska

Stereotypy płci mają się dobrze: co myśli uczeń, że myśli dziewczyna, a co chłopak? Z wypowiedzi gimnazjalistów

Izabela Łapińska

Deifikacja erotycznego ciała – tożsamość odziana w porno-chic

Krzysztof Wąż

Znaczenie kultury popularnej w (re)konstruowaniu obyczajowości seksualnej

Dorota Zaworska-Nikoniuk

Seksualność wyzwolona? O seksualności kobiety w czasopismach poradniczych, magazynach luksusowych i prasie feministycznej

fragment

Kultura popularna – tożsamość – edukacja pod redakcją naukową Darii Hejwosz i Witolda Jakubowskiego to kolejna pozycja wydawnictwa Impuls poświęcona szeroko rozumianej kulturze popularnej i jej związkom z innymi sferami rzeczywistości.

Książka jest zbiorem naukowych artykułów zgrupowanych w czterech częściach: pierwszej Kultura popularna, sztuka i edukacja; drugiej Media, kultura popularna i tożsamość, trzeciej Szkoła, kultura popularna i młodzież oraz czwartej Duchowość, płeć i kultura popularna, z których każda kładzie nacisk na nieco inną problematykę. Jak widać spectrum zainteresowań współautorów książki jest niezwykle szerokie. Warto zatem przyjrzeć się dokładniej poszczególnym fragmentom.

Część pierwsza porusza niezwykle ciekawą problematykę związków kultury popularnej ze sztuką oraz edukacją. Autorzy zamieszczonych w niej szkiców, nie tylko pokazują możliwości, jakie daje wprowadzenie zagadnień z zakresu popkultury do procesu edukacji, ale także analizują charakterystykę rynku muzycznego w Polsce; dotykają zagadnień z związanych z hip-hopem oraz grami miejskimi; starają się ulokować człowieka w szerokim świecie kultury popularnej, zrozumieć jego funkcjonowanie w tejże. Dla mnie szalenie interesującym okazał tekst Olgi Mazurek-Lipki Bollywoodzki sen i tożsamość Hindusów. Szkic z jednej strony w bardzo jasny i przystępny sposób przybliża polskiemu czytelnikowi realia społeczne i kulturowe panujące w Indiach, z drugiej omawia problematykę indyjskiej kinematografii i uwidacznia jej wpływ na zmiany obyczajowości Hindusów, szczególnie postrzeganie kobiet. Naprawdę bardzo zajmująca wycieczka.

O relacjach między popkulturą a mediami i tożsamością opowiada część druga. Szczególny nacisk zdaje się ona kłaść na kształtowanie przez ikony kultury popularnej własnego wizerunku w mediach. Porusza problem natychmiastowości popkultury, jej ogromnej niestałości i zmienności. Zwraca uwagę na niezwykle ważkie ostatnio zagadnienie tzw. hiperrzeczywistości – rzeczywistości wykreowanej przez media, która dla odbiorcy staje się podstawową, tą do której przyrównuje on panujące realia. Ważny w tej części wydaje się również problem dominującego obecnie relatywizmu, niemożności dojścia do tego co jest prawdą, a co medialną kreacją; co się wydarzyło naprawdę, a co zostało tylko sprokurowane. Autorzy artykułów pokazują, jak wielki jest wpływ massmediów na nasze postrzeganie świata, a co z tym idzie na kształtowanie tożsamości nie tylko celebrytów, ale także naszej i trzeba przyznać, że są to informacje, delikatnie mówiąc, niepokojące.

Część trzecia będzie przydatna szczególnie dla pedagogów. Publikujący w niej badacze zajmują się problemem wpływu kultury popularnej na młodzież, ale i na samą edukację, szkołę i podręczniki. Podsuwają oni także sposoby na poprawianie sytuacji we współczesnym szkolnictwie. Dzięki zawartym w książce artykułom nauczycielom będzie łatwiej zrozumieć współczesną młodzież, jej styl życia i poglądy, dojść z nią do porozumienia. A to już milowy krok w kierunku budowania dobrego systemu edukacji, na jakim nam wszystkim zależy.

W końcu część czwarta poświęcona jest miejscu i roli duchowości oraz płci w kulturze popularnej. Pokazywane są zmiany w postrzeganiu wiary przez współczesne społeczeństwa, omawiane jest zjawisko bardzo silnie zindywidualizowanej nowej duchowości. Poruszony zostaje także problem płci, jej postrzegania przez społeczeństwo, szczególnie młodzież szkolną, która jak się okazuje nadal myśli bardzo stereotypowo. Niezwykle ciekawy okazał się tekst Izabeli Łapińskiej poświęcony modzie i fotografii a ukazujący przemiany w ukazywaniu kobiecego ciała, jego swoistą deifikację, tworzącą się paradoksalnie przez rozwój ocierającej się nieraz o pornografię, erotyki. Fascynująca także jest wielowarstwowa analiza roli w kulturze współczesnej McDonlad’sa dokonana przez Zbyszko Melosika, a opisująca pewne zjawiska, o których czytelnik może nie mieć pojęcia, jak na przykład polityka reklamowa tego ogromnego koncernu i postrzeganie go przez społeczeństwo w naszym kraju, ale i poza jego granicami.

Sama książka mimo iż naukowa, napisana została bardzo przystępnym językiem, zrozumiałym dla większości czytelników. Dzięki temu stanowi doskonałą pozycję nie tylko dla badaczy kultury i akademików, ale także, a wręcz przede wszystkim dla zwykłego odbiorcy. Ten dzięki lekturze będzie mógł uzmysłowić sobie istnienie praw i schematów rządzących naszą rzeczywistością, ogromny wpływ mediów na postrzeganie przez nas świata oraz wiele innych, szalenie zajmujących zjawisk, dotyczących najróżniejszych sfer życia, dzięki czemu poszerzy swoje myślowe horyzonty oraz będzie mógł świadomie i sprawie operować we współczesnych realiach. Osobiście gorąco polecam.

Paweł Bernacki

źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=5746

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło